Close
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - Mgr. Zdeněk RUMPLÍK |

PRÁVNÍ SLUŽBY A SMLOUVY ONLINE

Mgr. Zdeněk RUMPLÍK

advokát

JUDr. Petr HRADIL

právník

Darovací smlouva na nemovitost. Darování nemovitosti online

 

 

DAROVACÍ SMLOUVA NA NEMOVITOST

DAROVÁNÍ NEMOVITOSTI – PŘEVOD NEMOVITOSTI V RODINĚ

ONLINE PRO KLIENTY Z CELÉ ČR, LEVNĚ, NA MÍRU, PRÁVNĚ KVALITNĚ A S GARANCÍ

ANEB DŮVODY PROČ NERISKOVAT S RŮZNÝMI VZORY NEBO FORMULÁŘI

 

 

MÁTE JISTOTU U DAROVÁNÍ NEMOVITOSTI

PRÁVNĚ GARANTOVANÉ A PROFESIONÁLNÍ ONLINE ŘEŠENÍ ADVOKÁTEM

 

Narozdíl od různých vzorů s darovací smlouvou na nemovitost zpracovanou na míru od advokátní kanceláře neriskujete. Máte jistotu právně kvalitního řešení přesně pro daný případ.

Dejte si u darování nemovitostí – převodu nemovitosti v rodině, pozor také na weby, u kterých v kontaktech nenajdete žádného konkrétního advokáta. Pouze notáři a advokáti za své smlouvy ručí a odpovídají použití vzorových smluv z internetu je riziko.

 

 

DAROVACÍ SMLOUVA NA NEMOVITOST OD NÁS JE PRÁVNĚ NENAPADNUTELNÁ

ŘEŠÍME STOVKY PŘEVODŮ ROČNĚ PRO KLIENTY Z CELÉ ČR ONLINE

 

Nemovitosti jsou hodnotné a řešit chybu až zpětně je problém. I vzor darovací smlouvy na nemovitost, který “projde” katastrem, může být napadnutelný.

Často se řeší u darování nemovitostí – převodů nemovitostí v rodině, bohužel problémy i ze smluv, které katastrem “prošly” a především právě různé vzory smluv bývají rizikové.

 

 

VZORY DAROVACÍCH SMLUV STAŽENÉ Z INTERNETU JSOU RIZIKOVÉ

NEZPRACUJÍ VÁM ANI NÁVRH NA VKLAD

 

I “dobrý” vzor darovací smlouvy na nemovitost můžete nesprávně použít, vyplnit, něco opomenout atp. Ať již jde o soubory, které stáhnete a vyplňujete nebo o formuláře, do kterých doplňujete údaje a dokument se pak automaticky vygeneruje.

Všimněte si v takových případech, zda daný web (např. v obchodních podmínkách) upozorňuje, že nenese odpovědnost za škodu způsobenou použitím vzoru či formuláře anebo že nejde o právní službu.

Ručit totiž jen za správnost vzoru nebo ručit i za výsledek, jsou právně diametrálně odlišné věci. I zde platí tedy, že použití vzorových smluv z internetu je riziko.

Navíc žádný vzor smlouvy na darování nemovitostí a převod nemovitosti v rodině Vám, narozdíl od nás, nepřipraví také správný návrh na vklad. Přitom i kvůli chybě v návrhu na vklad darovací smlouvy na nemovitost katastry často předložené smlouvy na darování nemovitostí zamítají.

 

 

ZA NAŠI DAROVACÍ SMLOUVU NA NEMOVITOST I ZA VKLAD RUČÍME

KONZULTACE K PŘEVODŮM NEMOVITOSTÍ V RODINĚ JSOU V CENĚ

 

Za naši darovací smlouvu na nemovitost, vklad i za výsledek darování nemovitostí ručíme a odpovídáme.

Pokud by darovací smlouva na nemovitost neprošla náhodou vkladem v katastru, upravíme vše tak, jak bude potřeba a navíc uhradíme za klienty celý nový poplatek! Takové ručení u žádného vzoru darovací smlouvy na nemovitost prostě nemáte.

Poskytneme samozřejmě potřebný návod a poučení a v ceně máte také konzultace.

Probereme u darování nemovitostí např. i možnosti zřízení věcného břemene – služebnosti pro dárce či zákazu převodu nemovitosti bez souhlasu dárce, vyřešíme případné nároky sourozenců strany obdarované atp.

 

 

LEVNÉ CENY, ŽÁDNÁ ZÁLOHA, NIC NEPLATÍTE PŘEDEM

DOTAZ K DAROVACÍ SMLOUVĚ NA NEMOVITOST JE NEZÁVAZNÝ

 

Darovací smlouvy na nemovitosti online zpracováváme za velmi příznivé ceny, při zachování stejné odpovědnosti jako v klasické “kamenné” kanceláři, které provozujeme dvě.

Nezávazně se nás můžete dotázat na podmínky a přesnou cenu a teprve pak se rozhodnout.

U darování nemovitostí – převodů nemovitostí v rodině, nepožadujeme žádnou zálohu předem – smlouvu platíte, až obdržíte hotové dokumenty.

 

 

DAROVÁNÍ NEMOVITOSTI – PŘEVOD NEMOVITOSTI V RODINĚ

POHODLNĚ ONLINE, DO DVOU DNŮ, PRO KLIENTY Z CELÉ ČR

 

Darování nemovitosti vyřídíme rychle a online, do 2 dnů, pro klienty z celé ČR, včetně přípravy návrhu na vklad darovací smlouvy na nemovitost do katastru nemovitostí.

Každý rok řešíme stovky převodů, prodejů, koupí a darování nemovitostí pro klienty z celé ČR online.

 

 

U NAŠÍ DAROVACÍ SMLOUVY NA NEMOVITOST NERISKUJETE

A TO ANI ZTRÁTU POPLATKU 2.000 KČ ZA VKLAD

 

S darovací smlouvou na nemovitost zpracovanou na míru od advokátní kanceláře neriskujete, že vzor smlouvy nesprávně vyplníte a následně budete složitě řešit zamítavé rozhodnutí katastrálního úřadu u darování nemovitostí, nebo i to, že druhá strana Vám nebude chtít, nebo nebude moci, novou vkladuschopnou smlouvu třeba podepsat, a samozřejmě neriskujete ztrátu poplatku 2.000 Kč do katastru.

Právně kvalitní darovací smlouva na nemovitost online Vás u naší kanceláře přitom nevyjde o příliš více.

 

 

JAK KONKRÉTNĚ PROBÍHÁ DAROVÁNÍ NEMOVITOSTI ONLINE

DAROVACÍ SMLOUVA NA NEMOVITOST ONLINE

 

Zeptáte se (telefonicky, mailem, přes kontaktní formulář) nezávazně na cenu v konkrétním případě darovací smlouvy na nemovitost. My Vám obratem odpovíme.

Pokud se Vám nabídka bude líbit, pošlete mailem informace, které jsou k darování nemovitosti potřeba a které Vám mailem sdělíme.

Poté darovací smlouvu na nemovitost spolu s návrhem na vklad vypracujeme a pošleme i se všemi potřebnými průvodními informacemi k dalšímu postupu na Váš mail.

Darovací smlouva na nemovitost obsahuje samozřejmě i hlavičku naší kanceláře, neboť ji zpracováváme podle konkrétního případu, takže ji plně garantujeme tak, jakobyste využili službu v “kamenné” advokátní kanceláři.

Platba probíhá až poté, co obdržíte hotovou darovací smlouvu na nemovitost a návrh na vklad.

Nemusíte nikam chodit osobně, po celou dobu jsme Vám plně k dispozici i pro případné konzultace, mailem či telefonicky.

 

 

 

REFERENCE KLIENTŮ

 

Hodnocení klientů z celé ČR na FIRMY.CZ

konkrétní recenze viz v odkazu REFERENCE KLIENTŮ shora

Darovací smlouva na nemovitost. Darování nemovitostí online.

 

 

ZAJÍMAJÍ VÁS BLIŽŠÍ PODMÍNKY ČI PŘESNÁ CENOVÁ NABÍDKA K DAROVÁNÍ NEMOVITOSTI?

KONTAKTUJTE NÁS – NEZÁVAZNĚ A ZDARMA

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ/  tel. 608 979 055  /  ONLINE CHAT  / sekretariat@advokat-zlinsko.cz

 

 

 

 

DALŠÍ OTÁZKY K DAROVÁNÍ NEMOVITOSTÍ – PŘEVODŮM NEMOVITOSTÍ V RODINĚ:

Na internetu nabízené vzory smluv bývají rizikové

Darovací smlouva na nemovitost a darování nemovitosti – další informace

Darovací smlouva – nový občanský zákoník

Darovací smlouva s věcným břemenem – služebností – pozor na specifikaci

Odvolání daru pro nouzi a nevděk u darovací smlouvy

Darovací smlouva nemovitosti nebo dědictví

Darovací smlouva na nemovitosti a sourozenci

Darování nemovitosti a další převod nemovitosti

Jak darovat nemovitost – dům, byt, pozemek aj.

 

 

Komentář k darovací smlouvě na nemovitost:

Často se dozvídáme o případech, kdy klienti využili nějaký obecný vzor darovací smlouvy na nemovitost nebo vyplnili nějaký generovaný formulář pro darování nemovitostí na internetu. Bohužel však žádný takový vzor ani formulář darovací smlouvy na nemovitost je neupozorní na možná rizika ani důležité souvislosti, které sami nepovažovali třeba vůbec za podstatné. “Garantovaný” obecný vzor nebo formulář k darování nemovitosti sami často špatně vyplní, kdy katastr jim poté smlouvu vrátí a samozřejmě tím přijdou i o poplatek za vklad. Jindy zase pominou zcela daňové souvislosti u osob od daně neosvobozených či nesprávně použijí ustanovení o věcném břemeni apod. Nebo dokonce použijí darovací smlouvu na nemovitosti tam, kde měli správně využít jiný typ smlouvy, což může mít negativní daňové i právní dopady. Tato rizika je třeba velmi dobře zvážit předem, protože chyba se zpětně napravuje mnohdy jen velmi těžko. Vzor nebo formulář vyjde možná “jen” na pár stovek nebo je dokonce někdy k dispozici i zdarma, ale s ohledem na hodnoty nemovitostí jistota je naprosto nesrovnatelná oproti smlouvě zpracované na míru, u níž je garantován i výsledek, a to u nás i v případě online služby za internetovou cenu.

 

 

Použití vzorových smluv z internetu je riziko:

Snadno je najdete na internetu, jsou většinou zdarma a bez problémů je stáhnete z nesčetných internetových portálů. Takzvané univerzální vzory smluv jsou univerzální jen zdánlivě. Každá situace, ať už kupujete, prodáváte, nebo darujete movitý či nemovitý majetek, je specifická. Těch možných chyb je doslova bezbřehé množství, proto doporučuji konzultovat každou smlouvu s právníkem.”

 

Chcete přenechat nemovitost potomkům? Darujte ji:

“Vzory darovacích smluv jsou sice k dispozici volně na internetu, nespoléhal bych však na jejich věcnou správnost. Raději se obraťte na právníka, který s vámi váš případ zkonzultuje a smlouvu připraví se všemi náležitostmi tak, aby nemohla být v budoucnu napadena.”

 

 

Jak darovat nemovitost: Informace k darovací dani a osvobození od darovací daně (klikněte na odkaz).

Z finančního hlediska vychází pro osoby osvobozené od daně lépe darování nemovitosti než dědictví. Také viz např. článek Prodat, darovat či zdědit nemovitost? Co je daňově nejvýhodnější?

Darovací smlouva na nemovitost. Darování nemovitostí online.

reference
Právní služby této kanceláře a jednání s ní hodnotím velmi kladně. Ze strany pana doktora to bylo velmi rychlé a korektní jednání,vše naprosto srozumitelně vysvětleno. Cenová nabídka byla příjemná a adekvátní požadované službě. Pan doktor byl ještě tak ochotný, že mně odpověděl i na otázku, která již neměla nic společného s vypracováním smlouvy. Děkuji celé firmě, na kterou se v případě potřeby znovu obrátím. Dalším zájemcům mohu jen doporučit.

Jana Hadrabová, Středočeský kraj /

S touto kanceláří jsme byli maximálně spokojeni. Obrátili jsme se na ni poté, co nám smlouvu na převod nemovitosti odmítl katastrální úřad. Vyplnili jsme sami jeden z vzorů z internetu, avšak podobnou chybu bychom již neopakovali. Zbytečně jsme přišli o poplatek katastru, čas a následné starosti s tím spojené ani nepočítaje. Chtěli jsme proto již raději smlouvu na míru a s jistotou. Smlouvu jsme obdrželi online do druhého dne, včetně podrobného popisu postupu, vysvětlení a upozornění. Oceňujeme velmi také možnost konzultací u věcí, které nám nebyly zcela zřejmé. Komunikace byla perfektní. Co nás navíc mile překvapilo, tak to byla přívětivě nízká internetová cena za tuto službu.

Magda Procházková, Kolín ... Převody nemovitostí /

Veliká spokojenost, požadovala jsem vypracování darovací smlouvy a do druhého dne mi byla doručena, společně s podrobným návodem, co všechno vyřídit, doplnit a vložit na katastr. Naprostá spokojenost.

Polaczková, okr. Karviná /

Tuto kancelář jsme já a moje rodina využili na online právní služby již několikrát, a to k různým smlouvám včetně převodů nemovitostí. Vždy k naprosté spokojenosti všech. Profesionalita, rychlost zpracování, návrhy řešení, možnost konzultace, narozdíl od vzorů jistota řešení na míru od advokátní kanceláře, a přitom všem "internetová" výborná cena. Děkuji za Vaše služby.

Slowiková Jaroslava, Tachov / ,

Tato AK nám vypracovala darovací smlouvu na nemovitost a návrh vkladu. Jsme velmi spokojeni jak s komunikací, tak s rychlou reakcí na dotazy a upřesnění. Vše proběhlo rychle a online. Doporučuji jejich služby.

Ilona Wilson, Praha /

Na tuto kancelář jsme se obrátili poté, co nám darovací smlouvu na dům s věcným břemenem odmítl katastrální úřad. Sepsali jsme si ji podle vzoru a zbytečně jsme přišli o 1000 Kč poplatek. Chtěli jsme proto již raději smlouvu na míru od odborníků, u níž bude ručeno jak za vklad do katastru, tak i za bezproblémovost i po vkladu, tedy nejen za vzor jako takový. Smlouva nám byla dodána rychle, kvalitně, se vším vysvětlením, a co nás potěšilo, tak také za výbornou cenu.

Zdeněk Zejbrlík, okr. Liberec /

Rychlé zpracování kupní a darovací smlouvy na nemovitosti, na míru a s množstevní slevou za dvě zadané smlouvy, příjemná cena, skvělá komunikace jak e-mailem, tak po telefonu. Především si cením konzultací a úprav ve smlouvě v rámci ceny, a to včetně poskytnutých informací nad rámec povinností AK, které mi umožnily nakonec prodej nemovitosti dokonce za podstatně vyšší cenu. Pokud budu v budoucnosti potřebovat právní služby, určitě se znovu obrátím na tuto AK.

Ing. Aleš Veselka, Staré Město ... Převody nemovitostí /

Tato kancelář nás velmi příjemně překvapila dobrou cenou za převodní smlouvu na nemovitost. Jednání velmi rychlé a příjemné. Mohu jen doporučit.

M. Chromáčková, Zlínský kraj /

Tuto advokátní kancelář jsem využila k vyřízení darovací smlouvy. Doporučuji pro rychlé jednání, vysvětlení věci a postupu i výhodnou cenu.

Hana Kramlová, Praha /

Perfektní a profesionální přístup při sepsání darovací smlouvy na nemovitost. Vše rychle vyřízeno, vše jasně vysvětleno. Velmi příznivé ceny. Mockrát děkujeme, jen a jen doporučujeme. Naprostá spokojenost.

Ing. Václav Michalík, Ostrava ... Převody nemovitostí /

Vážený pane doktore, velice mne překvapilo jednání a rychlá odpověď na můj dotaz týkající se zhotovení kupní smlouvy a věci s tím související. Byl jsem překvapen, jak mi bylo vše bez nároku na finanční ocenění vysvětleno a ještě jsem byl upozorněn, na jaké věci si mám dát případně pozor. Také mne překvapila velmi mile cenová nabídka na zpracování převodní smlouvy. Děkuji Tímto celé Vaší kanceláři a, i když jsem z Kladenska, obrátím se na Vás.

Vladimír a Romana Chvapilovi, Kladensko /

Potřebovali jsme nechat udělat darovací smlouvu na převod nemovitostí, tak jsme se obrátili na tuto AK. Příjemné vystupování, jak přes mail, tak přes telefon. Rychlé vyhotovení smluv a návrhů na vklad, ochota vysvětlit všechny podrobnosti. Super.

Novosadovi, Vsetín /

Jsme velice spokojeni. Smlouvu jsme dostali skutečně během dvou dnů. Nedostatek, který byl způsoben tím, že jsme nedodali úplné údaje, byl vyřešen během dne. Navíc vše je doprovázeno podrobným vysvětlením a možností konzultací.

Čadkovi, Brno /

Služby této kanceláře mohu jen doporučit. Potřeboval jsem vyhotovit smlouvu na převod nemovitosti. Už první komunikace byla velice příjemná. Na vypracování jsem trochu spěchal a pan doktor byl ochotný a smlouvu vyhotovil on-line velmi rychle a za velice příznivou cenu. Vřelé díky zaměstnancům za ochotu a ukázkovou profesionalitu. S další záležitostí se určitě obrátím jen na tuto kancelář.

Ladislav Netrda, Kolínsko ... Převody nemovitostí /

Byl jsem velmi spokojen s prací této kanceláře, pokud jde o převod nemovitosti online, a to jak z hlediska rychlosti a kvality poskytnuté právní služby, tak i vzájemné komunikace a poučení, a v neposlední řadě také s ohledem na nízkou cenu. Doporučuji.

PharmDr. Robin Hyjánek, okr. Zlín /

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
  Kontaktní formulář slouží k zadání a zodpovězení zj. dotazů k bližším podmínkám a k cenové nabídce právní služby, kterou online nabízíme. Jedná-li se o uvedený typ dotazu, pak odpovídáme většinou do následujícího pracovního dne. Tyto dotazy jsou samozřejmě nezávazné a bezplatné. Nejsou zveřejňovány a podléhají mlčenlivosti AK. Odesláním formuláře berete na vědomí tyto podmínky a poučení.  ZAJÍMAJÍ VÁS BLIŽŠÍ PODMÍNKY ČI PŘESNÁ CENOVÁ NABÍDKA?
  KONTAKTUJTE NÁS – NEZÁVAZNĚ A ZDARMA
  tel. 608 979 055 / On-line chat / sekretariat@advokat-zlinsko.cz

   

  DAROVACÍ DAŇ A OSVOBOZENÍ OD DANĚ DAROVACÍ U DAROVÁNÍ NEMOVITOSTÍ.

  ANEB JAK DAROVAT NEMOVITOST BEZ RIZIKA DAŇOVÉHO ZATÍŽENÍ.

  A ZVOLIT DAROVACÍ SMLOUVU NA NEMOVITOST NEBO DĚDICTVÍ?

   

  Informace k darovací dani a osvobození od darovací daně (klikněte na odkaz). Z finančního hlediska vychází pro osoby osvobozené od daně darovací (daně z bezúplatného příjmu) lépe darování nemovitosti než dědictví. Také viz např. článek Prodat, darovat či zdědit nemovitost? Co je daňově nejvýhodnější? Kromě toho jsou do budoucna otázkou i příp. úvahy o znovuzavedení dědické daně.

   

  DAROVACÍ SMLOUVA NA NEMOVITOST (DŮM, BYT, GARÁŽ, CHATA, POZEMEK APOD.)

  VZOR ANEBO PRÁVNĚ KVALITNÍ SMLOUVA BEZ RIZIKA?

  ANEB JAK SPRÁVNĚ DAROVAT NEMOVITOST – PŘEVOD NEMOVITOSTI V RODINĚ.

   

  I sebelepší vzor darovací smlouvy na nemovitost je pořád jen obecný vzor a za výsledek se neručí vůbec nebo jen omezeně

   

  Každý převod nemovitosti i každá smlouva, včetně darovací smlouvy na nemovitost (dům, byt, pozemek aj.), mají svoje specifika. Vzor je z povahy věci vždy jen obecným návodem, ať je zpracován sebelépe a případně i právníkem (o nekvalitních a nedostatečných vzorech z internetu, často o velikosti +/- pouze jedné A4, ani raději nemluvě).

   

  Internet je plný vzorů darovacích smluv na nemovitosti, za něž sice nezaplatíte buď vůbec nic, anebo jen symbolickou cenu, ale na druhou stranu buď za ně není ručeno vůbec, anebo jen omezeně, tedy jen za obecný vzor jako takový, ale již nikoliv za výsledek po nesprávném doplnění nebo za jeho nesprávné použití, případně nesprávné použití konkrétních ustanovení ze vzoru, pro konkrétní situaci.

   

  Jistě, že pokud hodnota převáděné nemovitosti je zanedbatelná (např. u menšího pozemku s velmi nízkou hodnotou, neurčeném např. pro budoucí stavbu), tak lze nad využitím vzoru uvažovat, ale u převodu – darování nemovitosti typu dům, byt, chata, stavební parcela atp., anebo v případě zřizování věcného břemene současně s darováním, takový risk rozhodně smysl nemá.

   

  Zdaleka přitom nejde jen o to, zda darovací smlouva na nemovitost “projde” katastrem i když si to mnozí MYLNĚ myslí a považují stav, kdy katastr smlouvu zavkladuje za “definitivní” úspěch – RISKUJÍ přitom často i vysoké hodnoty nemovitostí.

   

  Citujeme z nezávislé finanční poradny serveru novinky.cz – článek Chcete přenechat nemovitost potomkům? Darujte ji: “Vzory darovacích smluv jsou sice k dispozici volně na internetu, nespoléhal bych však na jejich věcnou správnost. Raději se obraťte na právníka, který s vámi váš případ zkonzultuje a smlouvu připraví se všemi náležitostmi tak, aby nemohla být v budoucnu napadena.”

  V praxi jsou tyto záležitosti přitom bohužel opakovaně podceňovány. Pokud běžný člověk řeší např. nějaký problém s autem, dá ho do kvalifikovaného servisu. Pokud chce tentýž člověk převést nemovitost, stáhne si často odněkud vzor darovací smlouvy na nemovitost a snaží se jeho laickým vyplněním ušetřit. Nemovitosti přitom mají samozřejmě hodnotu často podstatně vyšší než ono auto.

   

  Pokud nastane ovšem v budoucnu problém, i přes zavkladování smlouvy do katastru, je většinou pozdě na zjišťování, kde se stala ve smlouvě chyba. Snažit se pak takový problém řešit až nastane, znamená snažit se ho řešit pozdě.

   

  Nejčastěji dochází, kromě zpochybňování smluv jinými v úvahu připadajícími budoucími dědici, např. ke sporům ohledně zřízení, nezřízení nebo špatného vymezení věcných břemen, i když v době sepisu smlouvy nikdo možné budoucí problémy příliš neočekává. Zpochybnit platnost smlouvy může v budoucnu namátkou kupř. i to, pokud není dán písemný souhlas druhého manžela za určitých okolností, pokud se převádí nemovitost, ve které je rodinná domácnost, byť je ve výlučném vlastnictví jen jednoho z manželů, který ji chce převést např. svému potomkovi. Věděli jste to, anebo upozornil Vás na to ten který vzor darovací smlouvy?

   

  DAROVACÍ SMLOUVA NA NEMOVITOST V RODINĚ BEZ RIZIKA PŘES ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ.

  ANEB DAROVÁNÍ NEMOVITOSTÍ (DŮM, BYT, CHATA, GARÁŽ, POZEMEK AJ.) ONLINE.

   

  Narozdíl od vzorů 100% právní kvalita a jistota i po vkladu do katastru, neboť darovací smouvy na nemovitosti kompletně zpracováváme, obsahují hlavičku naší AK, a tedy za ně i ručíme

   

  Jen kladné rozhodnutí katastrálního úřadu ohledně darování nemovitosti – darovací smlouvy na nemovitost není vše (viz dále). Kdo vyžaduje skutečnou 100% jistotu celého převodu nemovitosti darováním i po zavkladování na katastru, měl by zvolit kompletní zpracování darovací smlouvy na nemovitost (dům, byt, pozemek aj.) advokátní kanceláří a nikoliv pouze vzor smlouvy, byť sebelépe zpracovaný.

   

  Obecně tedy při převodu nemovitosti máte možnost využít následující varianty, ke kterým připojujeme popis našeho názoru:

  vzor z internetu zdarma

  v tomto případě není ručeno vůbec za nic, přičemž problémy mohou nastat i až po vkladu do katastru, často se jedná o vzory na cca jednu A4 (viz např. opisovaný vzor hned z několika webů s dárcem “Martin Kovář” a obdarovaným “Jan Kovář” aj. podobné)

  vzor z jiného případu

  opět není ručeno vůbec za nic – ani to, že smlouva prošla někomu jinému katastrem a zatím z toho není problém neznamená, že tomu tak bude i nadále

  vzor z internetu placený (ke stažení a vyplnění nebo automaticky generovaný)

  ručí se jen za vzor jako takový, a to pouze pokud je jeho autorem advokát (jiné vzory nemá smysl si ani platit), neručí se za výsledek pro daný případ, za správné doplnění, použití či za vhodnost pro specifika daného případu, což je podstatný rozdíl (odpovědné weby přitom na tuto skutečnost alespoň výslovně upozorňují), vzor je navíc jen obecným základem

  komplexně zpracovaná smlouva advokátní kanceláří (obsahuje hlavičku advokáta)

  je ručeno komplexně za smlouvu zpracovanou na míru danému případu i za výsledek, nejen za to, že smlouva tzv. “projde” katastrem, klient je případně upozorněn i na vhodnost daného řešení včetně specifických ujednání, součástí služby jsou konzultace, poučení atp., u online smlouvy jde často o levnější variantu

  smlouva zpracovaná někým jiným

  opět není ručeno fakticky za nic, pokud je sami zpracovávají, když takové smlouvy nabízejí občas např. realitky, geodeti aj. podobné subjekty.

   

  Posouzení rizik a toho, která varianta je, s přihlédnutím k hodnotě převáděných nemovitostí nebo důležitosti zřizovaného věcného břemene, u darování nemovitosti pro vás vhodná a právně dostatečně jistá i léta po zavkladování do katastru nemovitostí, ponecháváme plně na vašem uvážení.

   

  Pokud převodní smlouvu, včetně darovací smlouvy na nemovitost, kompletně nezpracuje advokátní nebo notářská kancelář, tak 100% garanci nemáte, byť by to tvrdil kdokoliv sebevíce

   

  DAROVACÍ SMLOUVA NA NEMOVITOST ONLINE (DŮM, BYT, GARÁŽ, CHATA, POZEMEK AJ.)

  DAROVÁNÍ NEMOVITOSTI – JAKÁ JE CENA DAROVACÍ SMLOUVY A KDY SE PLATÍ?

   

  V naší AK neplatíte nic předem a cena za darovací smlouvu na nemovitost je u nás příznivá a rozumná – napište nám a obdržíte nezávaznou cenovou nabídku

   

  Cena za zpracování darovací smlouvy na nemovitost a zajištění darování nemovitosti, kterou sdělíme zájemcům na základě nezávazného dotazu, je velmi příznivá a rozumná. U nás nejde o žádné procento z hodnoty nemovitosti, a není vůbec třeba tedy ani mít či dodávat posudek na hodnotu nemovitosti.

   

  Dopředu nám neplatíte žádnou zálohu, celá dohodnutá odměna za zpracování darovací smlouvy na nemovitost (dům, byt, pozemek aj.) je hrazena až poté, co hotovou smlouvu obdržíte.

   

  Konzultace jsou u naší advokátní kanceláře v ceně, stejně jako návrh na vklad. Podrobný popis postupu je samozřejmostí.

   

  DAROVACÍ SMLOUVA I PŘÍP. S VĚCNÝM BŘEMENEM (DAROVÁNÍ NEMOVITOSTI).

  ZPRACOVÁNÍ DAROVACÍ SMLOUVY ONLINE, DO 2 DNŮ A PO CELÉ ČR.

   

  Darovací smlouvy na nemovitosti zpracováváme běžně i na dálku (on-line) – po celé ČR, a to většinou cca do 2 pracovních dnů, většinou však i dříve

   

  Zpracování darovacích smluv na nemovitosti a smluvní zajištění darování nemovitosti realizujeme většinou již do cca dvou pracovních dnů od předání všech informací a podkladů. Tuto službu zcela bez problémů a naprosto běžně realizujeme v rámci celé ČR. Osobní účast u advokáta není potřeba.

   

  Ke zpracování smlouvy potřebujeme, mimo jiné, aktuální list vlastnictví, který kromě katastrálního úřadu obdržíte i kdekoliv na úřadech či poštách s CzechPOINTEM. Hotovou smlouvu pak od nás obdržíte na e-mail spolu s podrobným popisem postupu a poučením.

   

  TO, ŽE DAROVACÍ SMLOUVU NA NEMOVITOST “ZKONTROLUJE” KATASTR NESTAČÍ!

  ANEB PŘEVOD NEMOVITOSTÍ V RODINĚ – JAK SPRÁVNĚ DAROVAT NEMOVITOST BEZ RIZIKA.

   

  Platnost smlouvy lze napadnout i přesto, že byla zapsána do katastru. Tedy to, že darovací smlouva na nemovitost “projde” katastrem, neznamená ještě jistotu

   

  Naše AK kupř. řešila letitý soudní spor o platnost vzorových převodních smluv, které byly celé roky řádně zapsány v katastru. Rozhodně tedy nejde jen o to, zda katastr smlouvu vrátí či zapíše na první pokus. Málokdo ví, že obecně k napadení platnosti převodní smlouvy může dojít i přes její zápis v katastru, a to i u darovací smlouvy na nemovitost (dům, byt, pozemek aj.) léta poté.

   

  U právně kvalitní darovací smlouvy na nemovitost, která smluvně řeší darování nemovitosti, se oproti tomu nemusíte obávat, že může být v budoucnu zneplatněna. Vzor darovací smlouvy na nemovitost z internetu či z jiného případu vám toto nezaručí, byť jej katastr zapíše.

   

  Obsahem rozhodnutí katastrálního úřadu není prohlášení darovací smlouvy na nemovitost (dům, byt, pozemek aj.) za platnou, ale pouze povolení vkladu. Narozdíl od laické a mylné představy katastrální úřad totiž nezkoumá z hlediska platnosti darovací smlouvy na nemovitost vše.

   

  Proto není vhodné vyplňování vzorů ani přepisování jiných smluv, které katastrem již “prošly” někomu jinému. Aby totiž něco “jen prošlo” katastrem z hlediska převodu nemovitosti darováním není až takový problém, jako zajistit, aby to bylo platné a v pořádku i kdykoliv poté. Být pak zrovna tím, u koho se objeví i léta po zápisu nějaký zásadní problém, znamená hledat kvalitní právní pomoc často již pozdě.

   

  S ohledem na často vyšší hodnoty nemovitostí se proto nemusí vyplatit u darovací smlouvy na nemovitost riskovat se vzorem, byť by katastrem “prošel”

   

  DAROVACÍ SMLOUVA NA NEMOVITOST OD REALITKY, ZNALCE, GEODETA?

   

  I pokud mají s převodními smlouvami a s darováním nemovitostí nějaké zkušenosti a jejich zpracování nabízejí, vůbec za ně ze zákona neručí

   

  Za platnost a právní kvalitu převodní darovací smlouvy na nemovitost (dům, byt, pozemek aj.) neručí ani realitní, znalecká či geodetická kancelář, ani jiný podobný subjekt či osoba, byť by s takovými smlouvami měli zkušenosti a zpracování těchto smluv nabízeli. Ceny takto nabízených – negarantovaných, služeb přitom bývají často stejné či dokonce i vyšší než u AK a o to více je takový krok nepochopitelný.

   

  DAROVACÍ SMLOUVA NA NEMOVITOST (DŮM, BYT, CHATA, GARÁŽ, POZEMEK APOD.)

  DALŠÍ ODKAZY K TÉMATU

  DAROVÁNÍ NEMOVITOSTÍ – JAK DAROVAT NEMOVITOST – PŘEVOD NEMOVITOSTI V RODINĚ:

  Na internetu nabízené vzory smluv bývají rizikové

  Darovací smlouva na nemovitost a darování nemovitosti – další informace

  Darovací smlouva – nový občanský zákoník

  Darovací smlouva s věcným břemenem – služebností – pozor na specifikaci

  Odvolání daru pro nouzi a nevděk u darovací smlouvy

  Darovací smlouva nemovitosti nebo dědictví

  Darovací smlouva na nemovitosti a sourozenci

  Darování nemovitosti a další převod nemovitosti

  Jak darovat nemovitost – dům, byt, pozemek aj.

  PRÁVNÍ SLUŽBY ONLINE

  Darovací smlouva

  Kupní smlouva

  Kontrola smlouvy

  Smlouva směnná

  Spoluvlastnictví

  Převody nemovitostí

  Vymáhání pohledávek

  Exekuční návrh

  Platební rozkaz

  Upomínka - vzor

  Uznání dluhu - vzor

  Právní služby - firmy

  Právní služby - reality

  Obchodní smlouvy

  Rozvod a SJM