Výživné – tabulka výživného – alimenty na dítě
Close
PRÁVNÍ SLUŽBY A SMLOUVY ONLINE
Mgr. Zdeněk RUMPLÍK

advokát

JUDr. Petr HRADIL

právník

Výživné – tabulka výživného – alimenty na dítě

 

VÝŽIVNÉ – TABULKA VÝŽIVNÉHO – ALIMENTY NA DÍTĚ

tabulka výživného níže aktualizována podle stavu v r. 2023

 

 

Soud se při STANOVENÍ VÝŠE VÝŽIVNÉHO – ALIMENTŮ NA DÍTĚ řídí obecně schopnostmi, možnostmi a majetkovými poměry povinného rodiče a majetkovými poměry a odůvodněnými potřebami dítěte, které se samozřejmě s postupujícím věkem mění a vychází se vždy z konkrétních okolností případu. Kromě toho platí, že životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů a toto pravidlo dokonce předtím uvedeným předchází (má přednost). Soud může při stanovení či zvýšení výživného přihlížet z hlediska oprávněného dítěte např. k jeho věku, zdravotnímu stavu, zájmům, zálibám, návštěvám předškolního či školního zařízení, k jeho příjmům (má-li nějaké) či k jeho podílu na životní úrovni rodiče. Z pohledu povinného rodiče se mohou zohledňovat např. hodnota majetku, výdělečné možnosti, zda nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika, zda se nevzdal bez důležitého důvodu výhodnějšího zaměstnání či výdělečné činnosti nebo majetkového prospěchu, závazky povinného rodiče mimo povinností k dítěti, zda je přispíváno nad rozsah běžného výživného (např. spoření, pojištění apod.), zda o dítě pečuje a v jakém rozsahu, zda žije s jiným partnerem (resp. s ním vede společnou domácnost) a jaké jsou příjmy a výdaje tohoto partnera, jaké má povinný rodič další vyživovací povinnosti, jaké jsou jeho náklady spojené se zaměstnáním, jaké má podmínky bydlení a náklady s tím spojené, jaké jsou náklady na udržení jeho příjmu apod. Neprokáže-li v řízení o vyživovací povinnosti rodiče k dítěti osoba výživou povinná soudu řádně své příjmy předložením všech listin a dalších podkladů pro zhodnocení majetkových poměrů a neumožní soudu zjistit ani další skutečnosti potřebné pro rozhodnutí, platí, že průměrný měsíční příjem této osoby činí pětadvacetinásobek částky životního minima jednotlivce podle právního předpisu. Výživné na nezletilé děti se stanovuje poprvé nejčastěji při rozvodu manželství, jde-li o sezdané rodiče.

 

ROZVOD MANŽELSTVÍ ODKAZ

 

 

S uvedenou problematikou pak souvisí také otázka možného ZVÝŠENÍ VÝŽIVNÉHO – ALIMENTŮ NA DÍTĚ. V takovém případě je třeba podat k místně příslušnému okresnímu soudu návrh na zvýšení výživného pro dítě. U zvýšení výživného, stejně jako u jeho základního určení například při rozvodu manželství, není nikde v zákoně přesně určeno, jakou minimální či maximální částku lze žádat a neexistují na to ani žádné závazné tabulky, kterými by se soud byl povinen řídit, i když existuje tzv. doporučující tabulka výživného na dítě uvedená níže, která je sice nezávazná, i když povětšinou respektovaná, a to především u prvorozhodování o výši výživného, neboť u zvýšení výživného, o kterém bylo v minulosti již soudem rozhodnuto, jde především o tzv. ZMĚNU POMĚRŮ oproti situaci v době posledního rozhodnutí soudu o výši výživného, a to na straně rodičů nebo dítěte. Např. může jít o výrazně vyšší příjmy povinného rodiče, popř. nejčastěji o zvýšené odůvodněné potřeby dítěte, které rostou s věkem – hranicemi mohou být např. nástup na ZŠ, SŠ či VŠ, popř. o zvýšení výživného lze uvažovat i prostým plynutím času kupř. po uplynutí tří let od doby posledního rozhodnutí soudu.

 

NÁVRH NA ZVÝŠENÍ VÝŽIVNÉHO VZOR

 

 

Ministerstvo spravedlnosti připravilo pro soudce orientační DOPORUČUJÍCÍ TABULKU procentuelního určování výživného na děti (alimentů) – procenta jsou uvedena z čisté mzdy povinného rodiče podle věku dítěte a celkového počtu vyživovaných dětí (pokud je jedno vyživované dítě, je situace samozřejmě jiná, než pokud jsou vyživovány čtyři děti). Tabulka výživného má přitom pouze doporučující (nikoliv závazný, byť většinou respektovaný) charakter a i nadále platí, že soud je povinen se řídit především obecnými kritérii pro určování výživného uvedenými v zákoně.

 

Při stanovení výše výživného (alimentů) na dítě by se měl ovšem zohlednit i rozsah péče a styku povinného rodiče s dítětem (pokud je styk s dítětem např. v tzv. rozšířené formě, výživné by se úměrně tomu mělo podle konkrétní situace snížit s tím, že níže uvedená tabulka výživného s tímto v základu nepočítá). Příklad – podle níže uvedených orientačních kalkulaček výživného při dvou dětech navštěvujících ZŠ a příjmu obou rodičů cca 30.000 Kč by se výživné na jedno dítě mohlo pohybovat okolo částky cca 4.000 – 4.500 Kč pokud matka tráví s dětmi 100% času, zatímco pokud otec tráví s dětmi např. zhruba třetinu času v roce, tak výživné na jedno dítě by se mohlo pohybovat okolo částky cca 3.000 – 3.500 Kč. Samozřejmě jde jen o orientační kalkulačku bez zohlednění konkrétních specifik toho kterého případu. Tento rozsah péče povinného rodiče lze zohlednit v rámci kalkulaček, na něž jsou uvedeny odkazy níže (druhá z nich je přímo odkaz na oficiální kalkulačku MS), tabulka samotná toto automaticky nezohledňuje! A také pozor na to, že ne všechny kalkulačky výživného, které objevíte na internetu, s tímto počítají.

 

Orientační tabulka doporučeného výživného – alimentů na děti:

tabulka výživného

ODKAZ: ONLINE KALKULAČKA VÝŽIVNÉ – ALIMENTY

VÝŠE VÝŽIVNÉHO V SOULADU S NOVOU DOPORUČUJÍCÍ TABULKOU

 

 

ODKAZ: JUSTICE – KALKULAČKA VÝŽIVNÉ – ALIMENTY

JUSTICE: MANUÁL PRO PRÁCI S TABULKOU VÝŽIVNÉHO

 

 

STANOVENÍ VÝŠE VÝŽIVNÉHO U JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ PÉČE O NEZLETILÉ

JAK SE ZMĚNILA DOPORUČUJÍCÍ TABULKA PRO VÝŽIVNÉ

 

 

VYMOŽENÍ VÝŽIVNÉHO: Často situaci dlužného výživného oprávněný rodič dítěte řeší tím způsobem, že se obrátí na policii, která však často věc buď odloží (velmi často oprávněně, neboť trestní řízení je nejzazší možností, kterou lze využít v případě porušení trestního zákona), anebo v soudním řízení povinný dlužník dostane např. tzv. podmínku a oprávněný rodič se reálně k penězům opět nemusí dostat. I když v řadě případů samotné zahájení trestního řízení v této věci může povinného dlužníka přimět k tomu, aby výživné uhradil. Předpokladem trestného činu v tomto smyslu je neplnění vyživovací povinnosti soustavně a po delší dobu, zpravidla minimálně po dobu 4 měsíců. Také v případě, že by byl realizován dokonce v krajních případech trest odnětí svobody, šlo by při podání trestního oznámení o v podstatě v řadě případů i kontraproduktivní jednání, protože povinný dlužník může tímto postupem dokonce přijít o své zaměstnání, čímž ztratí zcela možnost svou vyživovací povinnost plnit. Řešením uvedené situace je především podat EXEKUČNÍ NÁVRH s pověřením konkrétního soudního exekutora, který pak zvolí způsob, jak dlužné výživné po povinném rodiči vymoci. Exekuce přepokládá tzv. exekuční titul, tedy pravomocné rozhodnutí soudu, kterým bylo výživné na dítě již soudně přiznáno. Nezbytností je však také správný výběr soudního exekutora, neboť ne každý z nich postupuje stejně efektivně.

 

 

ODKAZ K EXEKUČNÍMU ŘEŠENÍ DLUŽNÉHO VÝŽIVNÉHO

 

Recenze

BolidBolid
10:34 22 Sep 23
Potřeboval jsem vyřešit zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví pozemku + návrh na vklad do katastru - vše proběhlo rychle a hladce, jsem moc spokojený. Doporučuji, perfektní komunikace a ochota
Lenka KubickovaLenka Kubickova
10:57 16 Aug 23
Tuto Advokátní kancelář můžu vřele doporučit!! Osobní přístup pana doktora Hradila a vstřícnost mě velmi mile překvapila. To se dnes opravdu jen tak nevidí.Děkuji ještě jednou za pomoc a konečné pozitivní rozhodnutí. Můžu všem jen doporučit!
Marcela BarošováMarcela Barošová
11:08 15 Jun 23
Tuto Advokátní kancelář můžu vřele doporučit. Vymáhala jsem sama pohledávku z mého podnikání od dlužníka skoro 6 měsíců a marně. Až po oslovení AK začal dlužník reagovat a dnes máme konečně vše doplaceno. Osobní přístup pana doktora Hradila a vstřícnost se dneska jen tak nevidí. Veškeré náklady do doby vymožení dluhu šly na vrub AK. Děkuji, že jste. Můžu všem .jen doporučit. Barošová Marcela, prádelna BLANKYT
AvaAva
10:23 26 May 23
Mám výbornou zkušenost s panem doktorem Hradilem, u kterého jsem si nechávala kontrolova kupní smlouvu na nemovitost. Pan doktor mi obratem odpověděl, smlouvu zkontroloval do 2 dnů, a poté jsme si ještě dvakrát volali. Při telefonátech mi vše jako laikovi vysvětlil, jaké situace mohou nastat a příklady z praxe. Za mě skvělá služba a výborná spolupráce. Doporučuji
Vendy _Vendy _
15:47 12 Apr 23
Předmětem spolupráce byla příprava Darovací smlouvy jako podklad pro změnu vlastníka v katastru nemovitostí. Služba je sice on-line, ale nijak nepostrádá na kvalitě. Již při prvním kontaktu jsme dostali maximum informací a návod, jak postupovat, taktéž na závěr. Samotná smlouva byla hotova rychle a precizně. Vše dopadlo výborně. Poměr cena/výkon je skvělá. Předala jsem doporučení známým.
Martin ŠkolníkMartin Školník
09:26 08 Apr 23
Po několika špatných zkušenostech jsme konečně našli skvělou AK zastoupenou JUDr. Hradilem. Jeho přístup byl vždy vstřícný, trpělivý a ochotný řešit problém. S čistým svědomím mohu všem vřele doporučit.
Markéta AdamovičováMarkéta Adamovičová
17:54 29 Mar 23
Z naší strany velká spokojenost. Darovací smlouva připravena do druhého dne, vše podrobně vysvětleno, drobné úpravy ve smlouvě provedeny obratem. Cena velmi příjemná. Osobní přístup velmi vstřícný. Jednoznačně doporučuji a AK děkuji za pomoc.
Arnošt NovotnýArnošt Novotný
14:39 08 Mar 23
Potřebovali jsme vyřešit převod majetku na naše dvě dcery.Raději jsme neriskovali a nezkoušeli si smlouvu napsat sami.A udělali jsme dobře - tato AK se ukázala jako velice profesionální, operativní a vstřícná. Během pár dní jsme měli smlouvu, ušetřili nám peníze při zápisu do katastru , kde mimo jiné nevznikly žádné potíže s přepisem. Opravdu doporučujiNovotná Soňa
Martina PipolyováMartina Pipolyová
14:30 21 Feb 23
Společnost mohu jen doporučit. Řešila jsem problém těsně před Vánoci minulého roku, ochotně mi se vším vyšli vstříc i před nadcházející dovolenou.Jako výhody mohu vypíchnout online vyřízení, rychlou komunikaci, vstřícnost a ochotu. Doufám, že advokáta nebudu znovu potřebovat, ale pokud ano, určitě se opět obrátím na pana Mgr. Rumplíka.
Martina RolnáMartina Rolná
10:23 19 Dec 22
Maximální spokojenost s panen JUDr. Petrem Hradilem. Vše nám bylo vysvětleno a na všechny dotazy jsme dostali odpověď. Jsme moc rádi, že jsme Vás našli a jestli budeme někdy potřebovat pomoct, určitě se obrátíme znovu na Vás. Vše vyřízeno opravdu rychle, a to i když během celého procesu došlo k několika změnám. Tak ochotný přístup, ze stany pana JUDr. Hradila, už je jen tak nevidí. Po zaslaní hotových smluv, také přesné info, co a jak vyřídit a kam podat. Moc děkujeme.
Miloslav MužíkMiloslav Mužík
17:31 17 Dec 22
Potřebovali jsme rozdělit pozemek, který byl v majetku více vlastníků. Zkoušeli jsme vyřídit na katastru vlastními silami ale několik pokusů nevyšlo. Když jsme se obrátili na AK Mgr. Zdeňka Rumplíka, vše proběhlo velmi jednoduše a především velmi rychle. Cena za poskytnuté služby byla velmi příznivá a rozhodně se tato investice vyplatila ve srovnání s cenou (a také ztrátu času a našich nervů ) při našich předchozích neúspěšných pokusech při jednání s katastrálním úřadem. Děkuji a určitě doporučuji spolupráci s touto advokátní kanceláří. Ing. Miloslav Mužík
Vaclav KusakVaclav Kusak
11:06 16 Dec 22
Výborná spolupráce ze strany AK při koupi nemovitosti. Profesionální a rychlé vyhotovení kupní smlouvy a smlouvy o složení peněžních prostředků do úschovy včetně vysvětlení a provedení celého procesu koupě nemovitosti. Velmi kladně hodnotím i cenu služby. Rozhodně doporučuji a v budoucnu využiji i nadále jejich služby.
Radek PoláchRadek Polách
10:37 16 Dec 22
Maximální spokojenost, rychlá komunikace, perfektní domluva a poradenství. Dokáží člověku ušetřit spoustu peněz, což se v dnešní době opravdu cení. Můžu jen doporučit :-)
Pavel SušerPavel Sušer
14:04 17 Nov 22
Velmi rychlé a perfektní zpracování podkladů za rozumnou cenu. Na katastru při přepisu proběhlo vše bez závad a celá záležitost je již vyřízena. Děkuji. Doporučuji.
Helena MoudráHelena Moudrá
20:05 25 May 22
S prací jsme byli maximálně spokojeni. Pracují rychle , profesionálně, rádi bychom za jejich profesionální přístup velice poděkovali. Cena za služby je příznivá. I když bylo z naší strany požadováno několik změn, vždy zachovali profesionální přístup a rychle reagovali na naše požadavky. Jménem obce Hlohovčice, pro kterou sepisovali kupní smlouvu srdečně děkuji. Vřele doporučuji tuto AK.
Radim MěřičkaRadim Měřička
08:32 20 Apr 22
V této AK jsem se dočkal velmi rychlého jednání a obsáhlých odpovědí na mé otázky. Přepis pozemku tak proběhl podle mých představ a bez potíží na KÚ. Navíc za velmi dobrou cenu. Takže doporučuji jako mnozí další.
Levák JakubLevák Jakub
08:30 18 Mar 22
Přepis nemovitostí proběhl přesně dle našich představ. Komunikace, cena i rychlost vyřešení je důvod, proč bych se opět obrátil právě na vás.Děkuji vámS pozdravem,Jakub Vašička
BolidBolid
10:34 22 Sep 23
Potřeboval jsem vyřešit zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví pozemku + návrh na vklad do katastru - vše proběhlo rychle a hladce, jsem moc spokojený. Doporučuji, perfektní komunikace a ochota
js_loader

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
  Kontaktní formulář slouží k dotazům k právním službám online, které na webu nabízíme. Jedná-li se o uvedený typ dotazu, pak odpovídáme většinou do následujícího pracovního dne. Tyto dotazy jsou nezávazné a bezplatné. Nejsou zveřejňovány a podléhají mlčenlivosti. Odesláním formuláře berete na vědomí poučení.  ZAJÍMAJÍ VÁS BLIŽŠÍ PODMÍNKY ČI PŘESNÁ CENOVÁ NABÍDKA?
  NEZÁVAZNĚ NÁS KONTAKTUJTE
  tel. 608 979 055 | Online chat | sekretariat@advokat-zlinsko.cz

   

  PRÁVNÍ SLUŽBY ONLINE

   

  Darovací smlouva

  Kupní smlouva

  Kontrola smlouvy

  Převody nemovitostí

  Spoluvlastnictví

  Uznání dluhu

  Vymáhání pohledávek

  Exekuční návrh

  Platební rozkaz

  Upomínka - vzor

  Nájemní smlouva

  Právní služby - firmy

  Právní služby - reality

  Obchodní smlouvy

  Rozvod a SJM