DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ SJM ONLINE

V příspěvku níže zjistíte potřebné informace k dohodě o vypořádání SJM online.

Dohodu o vypořádání SJM – společného jmění manželů můžete potřebovat v těchto variantách: 

DOHODA SJM PO ROZVODU

viz tato stránka níže

DOHODA SJM PŘED ROZVODEM

viz odkazy:

CHCETE SE NA COKOLIV ZEPTAT?

POTŘEBUJETE DOHODU O SJM?

ZAJÍMÁ VÁS POSTUP NEBO CENA?

NEZÁVAZNĚ NÁS KONTAKTUJTE ONLINE

TYTO KONZULTACE JSOU ZDARMA 

ONLINE CHAT


ONLINE
DOKUMENTY OD ADVOKÁTA
PRO KLIENTY Z CELÉ ČR

Z POHODLÍ DOMOVA A DISKRÉTNĚ
FÉROVÉ A PŘEDEM JASNÉ CENY

PLATBA AŽ OBDRŽÍTE DOKUMENTY
KLADNÉ RECENZE KLIENTŮ NÍŽE

BEZ RIZIKA VZORŮ
 
Z INTERNETU
ODBORNĚ A NA MÍRU

PRÁVNĚ KVALITNĚ A S JISTOTOU
NERISKUJETE
U SOUDU
KONZULTACE A NÁVOD SOUČÁSTÍ

 

CENY DOHOD O VYPOŘÁDÁNÍ SJM ONLINE

Dohoda o vypořádání SJM s nemovitostmi v hodnotě cca 3 mil.

4.500 – 5.000 Kč

Dohoda o vypořádání SJM bez nemovitostí

3.000 Kč

ceny vč. DPH, konzultací a návodu k postupu, u nemovitostí vč. formuláře návrhu na vklad

JAK FUNGUJE DOHODA O SJM ONLINE

1. Váš dotaz – nezávazně

Zeptáte se nás nezávazně online.
2. Informace od nás

Sdělíme Vám cenu a jaké informace jsou potřeba.
Probereme s Vámi také Vaše dotazy.

3. Zpracování smlouvy

Pokud se rozhodnete pro řešení online, přichystáme vše pro Vás.
Spolu s návodem zašleme vše na Váš mail.

4. Platba

Uhradíte předem danou a pevnou odměnu až máte dokumenty sebe.
V ceně je návod i konzultace.

advokat-zlinsko Mgr. Zdeněk Rumplík, JUDr. Petr Hradil

K vypořádání společného jmění manželů – SJM může po rozvodu dojít buď dohodou či soudně v případě sporu, anebo tzv. fikcí ze zákona po třech letech od právní moci rozsudku o rozvodu. K vypořádání SJM by tak rozvedení manželé měli přistoupit, z důvodu právní jistoty, nejpozději do tří let od rozvodu, pokud se samozřejmě nevypořádali majetkově již před rozvodem v rámci dohody o vypořádání SJM ve variantě pro tzv. nesporný rozvod dohodou. A to především v situaci, kdy v SJM mají nějakou nemovitost.

Častým omylem bývá dojem, že stačí dohodu sepsat i jen laicky, zvláště za situace, kdy jsou manželé „na všem dohodnuti“. Nejzávažnější problémy vyplývají často z právně špatně nebo nedostatečně sepsaných dohod o vypořádání SJM vypsaných podle obecných „zaručených“ vzorů. Žádný takový vzor neupozorní ani na příp. možná rizika či důležité souvislosti, které sami účastníci nepovažují třeba vůbec za podstatné. 

Za nesprávné lze považovat také prohlášení rozvedených manželů typu „jsme na všem dohodnuti ústně“ anebo „žádný majetek v SJM nemáme“, takže žádná písemná dohoda „není“ potřeba. Majetkem v SJM může být např. i bankovní účet, spoření nebo auto, byť jsou vedeny samozřejmě jen na jednoho z manželů apod. Mohou se také dodatečně objevit dluhy, které jeden z bývalých manželů převzal bez vědomí druhého atp.

Další informace k tématu dohoda o vypořádání SJM naleznete na této stránce níže.
Pokud nenajdete odpověď na Vaši otázku, zeptejte se nás, zdarma.

RECENZE

Vynikající
Na základě 84 hodnocení
Veronika Radošová
Veronika Radošová
Přišel mi dopis XXlet starý už jsem vůbec nevěděla že jsem si kdysi něco půjčovala a chtěli po mně zaplatit do 14ti dnů a tahle firma se o všechno postarala a za to jim patří velký dík,protože v dnešní době každý kouká sám na sebe a každý chce něco za něco a tohle mně velice mile překvapilo.Prostě děkuji
Martin Dyba
Martin Dyba
Rád bych poděkoval JUDr. Petru Hradilovi za vypracování kupní a darovací smlouvy s výmazem věcného břemene v jedné smlouvě a s vypracováním vkladu do katastru nemovitostí. Vše dopadlo na jedničku a ačkoliv jsem měl zprvu trochu nedůvěru k využití právních služeb jen prostřednictvím e-mailu a telefonu, mé obavy nebyly v tomto případě na místě. Jednání bylo velmi vstřícné, vše mi bylo podrobně vysvětleno. Služby této advokátní kanceláře mohu všem vřele doporučit.
Petr Holanek
Petr Holanek
Všem vřele doporučuji tuto advokátní kancelář. Povedlo se jim zachránit mi peníze a za to jsem jim velice vděčný!! Ještě jednou moc děkuji za pomoc!!
Filip Rataj
Filip Rataj
Práce AK je velice profesionální. Jejich reakce rychlé. Celý proces nám podrobně vysvětlili a díky jimi připraveným dokumentům proběhla veškerá administrativa hladce. Rozhodně mohu doporučit a v případě budoucích právních úkonů vím na koho se budu obracet. 100%.
Lucie Havlíková
Lucie Havlíková
Pan advokát byl velice ochotný, vše nám vysvětlil, zařídil a sepsal. Věnoval se nám i mezi vánočními svátky a po Novém roce vše jen dokončil podle našich požadavků. Mockrát děkujeme za rychlé a bezproblémové vyřízení přepisu nemovitosti a všem doporučujeme.
Miroslav Fučík
Miroslav Fučík
Chtěl bych poděkovat za perfektní vypracování darovací smlouvy.Na katastru nemovitostí proběhlo vše bez problémů.Advokátní kancelář určitě doporučuji.
Tomáš Červenka
Tomáš Červenka
SKVĚLÉ SLUŽBY! Po naší prosbě o rychlé vyhotovení smluv jsme byli ujištěni, že udělají maximum. Následně jsme vše, co jsme potřebovali, dostali ještě dříve, než bylo slíbeno a ve špičkové kvalitě. Doplňující dotazy obratem zodpověděli a přidali soupis následujícího postupu. Děkujeme a jednoznačně doporučujeme!

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.

Kontaktní formulář slouží k dotazům k právním službám online, které na webu nabízíme. Jedná-li se o uvedený typ dotazu, pak odpovídáme většinou do následujícího pracovního dne. Tyto dotazy jsou nezávazné a bezplatné. Nejsou zveřejňovány a podléhají mlčenlivosti. Odesláním formuláře berete na vědomí tyto podmínky a poučení.

ZAJÍMAJÍ VÁS BLIŽŠÍ PODMÍNKY ČI PŘESNÁ CENOVÁ NABÍDKA?

NEZÁVAZNĚ NÁS KONTAKTUJTE

608 979 055 | ONLINE CHAT | SEKRETARIAT@ADVOKAT-ZLINSKO.CZ

Co všechno patří / nepatří do SJM?

Odpověď na tuto otázku naleznete v odkazu Společné jmění manželů – SJM.

Kdy potřebuji dohodu o SJM před rozvodem?

Odpověď na tuto otázku naleznete v odkazu Rozvod dohodou a SJM – otázky a odpovědi.

Kdy a jak se musí vypořádat SJM po rozvodu?

SJM zaniká nejpozději se zánikem manželství, tedy rozvodem. Zrušení společné domácnosti nebo odstěhování se nemá automaticky za následek zánik či zrušení SJM.

Dohoda o vypořádání SJM se tedy uzavírá většinou po rozvodu manželství (v případě nesporného rozvodu dohodou ještě před rozvodem, ovšem s účinky až k právní moci rozsudku o rozvodu). Dohoda o vypořádání SJM vyžaduje písemnou formu, pokud byla uzavřena za trvání manželství nebo pokud je předmětem vypořádání věc, u které vyžaduje písemnou formu i smlouva o převodu vlastnického práva – typicky tedy např. pokud je součástí SJM také nemovitost. I v případech, kdy písemná forma vyžadována není, se však doporučuje z důvodu právní jistoty vypořádání SJM řešit rozhodně písemně.

Nedojde-li k uzavření dohody, rozhodne o vypořádání SJM soud na návrh jednoho z manželů.

Pokud nedojde do tří let od zániku SJM k jeho vypořádání (tj. např. do 3 let od rozvodu) a ani nebyl podán návrh na vypořádání soudem, pak platí nevyvratitelná zákonná domněnka vypořádání SJM:

1. hmotné věci movité jsou ve vlastnictví toho, který je pro potřebu svou, své rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá

2. ostatní hmotné věci movité a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví s rovnými podíly

3. ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma a podíly jsou opět stejné

S ohledem na uvedené se doporučuje SJM vypořádat nejpozději do 3 let od rozvodu manželství. V praxi často bývalí manželé podceňují vypořádání SJM, když se po rozvodu nevypořádají nebo mají pocit, že ani není co vypořádávat, případně mají pocit, že ústní domluva mezi nimi postačuje. Omyl takového přístupu se může ovšem projevit v budoucnu.

Jak se máme vypořádat ohledně společného majetku v SJM?
Musí být vypořádání rovné a musí se řešit i movité věci?

Vždy záleží na konkrétní situaci, proto nelze říci, jak se kdo má v konkrétním případě vypořádat pokud jde o SJM. V případě nejistoty ohledně této otázky je rozhodně vhodné toto probrat s ohledem na specifika toho kterého případu s advokátní kanceláří. Každopádně i s ohledem na vzájemné rodinné vztahy, které zj. v případech společných nezletilých dětí trvají v jisté míře i nadále po rozvodu manželství, je vhodné přistupovat k dané otázce kompromisním a rozumným způsobem. Ne nadarmo se říká, že kompromisní dohoda je mnohdy lepší, než nejistý rozsudek v nedohlednu.

Pokud jde o otázku rovnosti vypořádání, pak dohoda je o tom, že se strany dohodnou. Nicméně ani dohoda by neměla být o tom, že jeden dostane téměř vše a druhý téměř nic. V úvahu by pak připadalo dovolání se neplatnosti např. podle ustanovení občanského zákoníku o neúměrném zkrácení či lichvě. Dohoda také nesmí poškozovat příp. věřitele.

Pokud jde o movité věci, běžně se v dohodě uvádí především věci hodnotnější, jako např. automobil, nábytek, osobní počítač apod.

Můžeme se dohodnout jen ústně? A co když v SJM nic nemáme?

Za právně jedny z nejhorších prohlášení lze považovat prohlášení typu „jsme na všem ústně dohodnuti“ anebo „žádný majetek v SJM nemáme“, takže žádná právní dohoda „není“ potřeba. Ústní dohoda v tomto směru nezaručuje po právní stránce prakticky nic. Majetkem v SJM může být např. i účet nebo auto napsané samozřejmě v rámci evidence i jen na jednoho z manželů, což si řada rozvádějících se manželů často vůbec neuvědomuje. Vyjma případů, kdy se např. notářsky zúžilo SJM tak, že opravdu do SJM nic nespadá, tak v převážné většině případů v SJM vždy nějaký majetek je, byť si manželé často myslí opak a za SJM považují nesprávně třeba jen nemovitosti. To samé konstatování se týká příp. dluhů, o kterým mnohdy ani jeden z manželů třeba vědět do té doby nemusí.

advokat-zlinsko Mgr. Zdeněk Rumplík, JUDr. Petr Hradil

MÁTE JISTOTU PRÁVNĚ GARANTOVANÉHO ŘEŠENÍ VYPOŘÁDÁNÍ SJM.
OBECNÉ VZORY DOHOD O VYPOŘÁDÁNÍ SJM JSOU RIZIKOVÉ

Narozdíl od různých vzorůs dohodou o vypořádání společného jmění manželů – SJMzpracovanou na míru od advokátní kanceláře neriskujete. Máte jistotu právně kvalitního řešení přesně pro daný případ. Dejte si pozor také na weby, u kterých v kontaktech nenajdete žádného konkrétního advokáta. Pouze notáři a advokáti za své smlouvy ručí a odpovídají – použití vzorových smluv z internetu je riziko.

I „dobrý“ vzor můžete špatně vyplnit, něco opomenout atp. Ať již jde o soubory, které stáhnete a vyplňujete nebo o formuláře, do kterých doplňujete údaje a dokument se pak automaticky vygeneruje. Ručit totiž jen za správnost vzoru nebo ručit i za výsledek, jsou právně diametrálně odlišné věci.

S dohodou o vypořádání SJM zpracovanou na míru od advokátní kanceláře neriskujete, že vzor nesprávně vyplníte a následně budete složitě řešit problémy, popř. třeba i zamítavé rozhodnutí katastrálního úřadu, pokud jsou předmětem vypořádání i nemovitosti, tedy neriskujete ani ztrátu poplatku 2.000 Kč do katastru.

JAK KONKRÉTNĚ PROBÍHÁ ŘEŠENÍ ROZVODU DOHODOU A VYPOŘÁDÁNÍ SJM ONLINE

Zeptáte se (telefonicky, mailem, přes kontaktní formulář) nezávazně na cenu v konkrétním případě. My Vám obratem odpovíme. Pokud se Vám nabídka bude líbit, pošlete mailem informace, které jsou potřeba a které Vám mailem sdělíme. Poté dokumenty k rozvodu, svěření dětí, výživnému a vypořádání společného jmění manželů – SJM, vypracujeme a pošleme i se všemi potřebnými průvodními informacemi k dalšímu postupu na Váš mail. Platba probíhá až poté, co obdržíte hotové dokumenty. Nemusíte nikam chodit osobně, po celou dobu jsme Vám plně k dispozici i pro případné konzultace, mailem či telefonicky.

ZA DOHODU O VYPOŘÁDÁNÍ SJM RUČÍME, NAVRHNEME VAŠE PRÁVNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Většina klientů se rozvádí jednou za život, hodnoty majetku ve společném jmění manželů bývají přitom zásadní, a řešit chybu až zpětně je problém. Za naše smlouvy, ale následně i za vklad do katastru nemovitostí ručíme a odpovídáme. Poskytneme samozřejmě potřebný návod a poučení a v ceně máte také konzultace. Navrhneme také Vaše právní zajištění. Klienti často např. neví, že součástí vypořádání společného jmění manželů – SJM v rámci nesporného rozvodu dohodou, by měly být také auta, bankovní účty či spoření, byť jsou evidovány jen na jednoho z manželů. Typicky bankovní účet je sice téměř vždy napsán na jméno jen jednoho z manželů, ale pokud na něj chodí finance za trvání manželství, prostředky na účtu jsou součástí SJM a je vhodné je v rámci dohody o vypořádání SJM určitě taktéž řešit. Nejen na tuto záležitost Vás upozorníme.

VYPOŘÁDÁNÍ SJM POHODLNĚ, DISKRÉTNĚ A RYCHLE ONLINE A PRO KLIENTY Z CELÉ ČR.
INTERNETOVÉ CENY, DOTAZ K DOHODĚ O VYPOŘÁDÁNÍ SJM JE NEZÁVAZNÝ

Smlouvy online zpracováváme za velmi příznivé „internetové“ ceny, při zachování stejné odpovědnosti jako v klasické „kamenné“ kanceláři. Nezávazně se nás můžete dotázat na podmínky a cenu a teprve pak se rozhodnout. Nepožadujeme žádnou zálohu předem – smlouvu platíte, až obdržíte hotové dokumenty.

Dohodu – smlouvu o vypořádání společného jmění manželů – SJM vyřídíme rychle a online, pro klienty z celé ČR.

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ SJM PŘED ROZVODEM ČI PO ROZVODU – KOMENTÁŘ

Častým omylem bývá dojem, že stačí dohodu sepsat i laicky, zvláště za situace, kdy jsou manželé „na všem dohodnuti“.

Dohoda o vypořádání SJM totiž nemusí být právně tak jednoduchá, jak se může na první pohled zdát a je třeba si uvědomit, že majetková sféra bývalých manželů může být rozvodem dotčena i řadu let po něm. Objevují se dodatečně např. dluhy, o nichž jeden z manželů vůbec nevěděl – přitom kvalitní dohoda by měla myslet i na takové případy.

Nejzávažnější problémy v praxi nastávají často až po rozvodu, a to i u nesporného rozvodu dohodou, včetně problémů s exekucemi a vyplývají z právně špatně nebo nedostatečně sepsaných dohod o vypořádání SJM vypsaných podle obecných „zaručených“ vzorů.

Vcelku často se dozvídáme o případech, kdy klienti využili nějaké obecné vzory dohod o vypořádání SJM v domnění, že když jsou na všem domluveni, tak „o nic“ nejde. Bohužel však žádný takový vzor ani formulář je neupozorní na možná rizika ani důležité souvislosti, které sami nepovažovali třeba vůbec za podstatné. Setkáváme se přitom běžně i se situacemi, kdy text dohody je právně zcela nerealizovatelný a takový problém se objeví až dodatečně – např. až když klienti chtějí pak dohodu zavkladovat na katastru. Napravovat takový problém je však mnohem složitější. I např. správný a „garantovaný“ obecný vzor nebo formulář k vypořádání SJM klienti velmi často sami špatně vyplňují nebo pomíjejí věci, které přitom mohou mít velmi negativní právní dopady.

Tato rizika je třeba velmi dobře zvážit předem, a to i když se zdá, že je „přeci vše domluveno“. Vzor nebo formulář vyjde pravda „jen“ na pár stovek, zatímco právně kvalitní právní dokumenty na míru na pár tisíc, ale jistota z hlediska výsledku s ohledem na hodnoty, které se řeší, je naprosto nesrovnatelná. Nerozvádíme se přeci a nevypořádáváme SJM v životě běžně.

Proto nemá smysl zbytečně riskovat tím, že se přepíše jen nějaký obecný „zaručený“ vzor, anebo je špatně vyplněn bez dalších právních souvislostí.

Jelikož se tyto záležitosti v životě klienta neřeší samozřejmě běžně, není vhodné právní stránku tohoto postupu podceňovat, ani se spoléhat na jakékoliv obecné „zaručené“ vzory právních dokumentů nebo „dobře míněné“ rady osob neprávnicky vzdělaných, byť to vypadá, že na všem jsou bývalí manželé schopni se domluvit a dohodnout. V konečném důsledku se takový postup totiž může výrazně prodražit a způsobit celou řadu právních problémů. Co nejméně problémového vypořádání majetku po rozvodu lze samozřejmě dosáhnout právě dohodou, pokud jsou bývalí manželé schopni se na vypořádání domluvit. I zde platí, že dohoda, byť kompromisní, je většinou lepší, než soudní tahanice, neboť ty jsou časově, finančně i psychicky náročné a nezřídka dopadají i zbytek rodiny včetně nezletilých dětí.

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ SPOLEČNÉHO JMĚNÍ MANŽELŮ (SJM) – KOMENTÁŘ

V praxi se často stává, že rozvádějící se manželé nerealizují dohodu o vypořádání SJM ani do tří let po právní moci rozsudku o rozvodu a situaci ohledně majetku neřeší s tím, že buď mají pocit, že jsou na všem dohodnuti ústně a není třeba to právně upravovat, anebo mají dojem, že za trvání manželství nic hodnotnějšího beztak nenabyli. Takový přístup je však rizikový. Kromě toho, že to může mít vliv na majetkovou sféru obou manželů v budoucnu vzájemně, tak to může mít i negativní dopad na jednoho z manželů v případném budoucím exekučním řízení vedeném na druhého z manželů i případně pro jeho výlučné dluhy.

Za právně jedny z nejhorších prohlášení rozvedených manželů lze považovat prohlášení typu „jsme na všem dohodnuti ústně“ anebo „žádný majetek v SJM nemáme“, takže žádná právní dohoda „není“ potřeba.

Ústní dohoda v tomto směru nezaručuje po právní stránce prakticky nic a majetkem v SJM může být např. i účet nebo auto napsané samozřejmě v rámci evidence i jen na jednoho z manželů apod. Kvalitní dohoda o vypořádání i těchto pro laika zdánlivě téměř „nepodstatných“ záležitostí sice nemusí být všelék, ale rozhodně je velmi důležitá, a to mj. i např. v případě, kdy po rozvodu mohou následovat exekuce vedené proti jednomu z manželů, které se nedotýkají jen jeho výlučného majetku.