ROZVOD DOHODOU A SJM – OTÁZKY A ODPOVĚDI

Rozvod a vypořádání společného jmění manželů jsou možné buď sporným, nebo nesporným způsobem (dohodou).

JAKÉ JSOU NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY K ROZVODU A DOHODĚ O VYPOŘÁDÁNÍ SJM?

ODPOVĚDI SI PŘEČTĚTE NÍŽE

Pokud máte k tématu rozvod dohodou a dohoda o vypořádání SJM jakýkoliv dotaz, naše kancelář je Vám k dispozici.

NEZÁVAZNĚ NÁS KONTAKTUJTE ONLINE

TYTO KONZULTACE JSOU ZDARMA 

ONLINE CHAT

advokat-zlinsko Mgr. Zdeněk Rumplík, JUDr. Petr Hradil

Jaké jsou možnosti u rozvodu manželství a vypořádání SJM?

Obecně jsou možné dvě varianty rozvodu a vypořádání společného jmění manželů (SJM) – klasická SPORNÁ a NESPORNÁ DOHODOUNesporná varianta rozvodu dohodou je méně náročná časově, finančně i z hlediska stresu spojeného s touto zásadní životní etapou, proto je vždy lepší aktivně komunikovat a pokusit se na podmínkách dohodnout. U sporné varianty není vyžadován souhlas druhého z manželů. U nesporné varianty se oba manželé musí dohodnout. Pokud druhý z manželů nesouhlasí, bude nutno absolvovat proto sporný rozvod, tj. se zjišťováním příčin rozvratu manželství, potažmo posléze také soudní řízení o vypořádání majetku v SJM (časově a finančně náročnější), resp. před rozvodem vlastním i příp. řešení nezletilých dětí bez uzavřené dohody (podle konkrétní situace). Návrh se podává v první řadě tomu okresnímu soudu, který je příslušný prioritně podle místa posledního společného bydliště manželů. Více informací viz také zde: Chci se rozvést.

Na čem se musí dohodnout manželé u nesporného rozvodu dohodou?

Manželé se musí u nesporného rozvodu a vypořádání SJM dohodnout na rozvodu samotném (návrh podávají společně oba nebo se druhý připojí), dále na svěření a příp. styku ohledně nezletilých dětí včetně otázky výživného (nutná dohoda na úpravě poměrů nezletilých dětí, kterou pak soud schvaluje, a to ještě před vlastním rozvodovým řízením), a v neposlední řadě na vypořádání majetku spadajícího do SJM včetně otázky budoucího bydlení (v písemné formě a s úředně ověřenými podpisy). Co vše spadá do SJM je uvedeno v článku Společné jmění manželů. Podmínkou nesporného rozvodu je, že manželství trvá min. rok a manželé spolu déle jak 6 měsíců nežijí (nezaměňovat s otázkou bydlení).

Jak soud rozhoduje o nezl. dětech?

U nesporného rozvodu schválí dohodu rodičů, pokud je v zájmu dítěte. U sporného rozvodu rozhodne autoritativním rozhodnutím, opět s přihlédnutím k zájmům dítěte v první řadě, ale i k celé řadě aspektů na straně obou rodičů. Obecně možnosti úpravy svěření a styku s nimi jsou různé, od výlučné péče jednoho rodičů se stanovením základního styku druhého rodiče s nezletilými dětmi, přes tzv. rozšířený styk až po střídavou či společnou péči.

 

Jaká je posloupnost řešení?

U nesporného rozvodu řešíte nezl. děti, rozvod i SJM současně, vše se také může podat na soud souběžně. Soud nejprve rozhodne o nezl. dětech – schválí dohodu rodičů, poté teprve o rozvodu. SJM je vyřešeno dohodou. U sporné varianty rozvodu se musí nejprve podat návrh na svěření dětí a určení výživného. Teprve po tomto rozhodnutí soudu následuje rozvod samotný (návrh na něj lze ale podat současně, jen k řízení může dojít až poté) a teprve po rozvodu je vhodné vyřešit SJM – dohodou, anebo opět soudně – samostatnou žalobou k soudu, a to id. do 3 let od právní moci rozvodu nejpozději, jinak nastupuje vypořádání domněnkami dle zákona, které nemusí být výhodné. Pokud nejsou v manželství nezletilé děti, tak samozřejmě část řešení ohledně nezl. dětí odpadá a řeší se rovnou rozvod samotný.

 

Musí druhý manžel s rozvodem souhlasit?

Z logiky věci nesporného rozvodu dohodou ano, u sporné varianty rozvodu se souhlas druhého manžela obecně nevyžaduje. U sporného rozvodu se pak zkoumají příčiny rozvratu manželství a hloubka a trvalost rozvratu. U nesporné varianty se toto neřeší.

Musím mít před rozvodem vyřešené SJM?

nesporného rozvodu dohodou ano, u sporné varianty nikoliv a SJM se řeší až po rozvodu.

Jaké se stanovuje výživné?

K tomu odkazujeme blíže na článek k tématu výživného a jeho výše, který obsahuje také doporučující tabulku výše výživného.

Jak se máme vypořádat ohledně společného majetku v SJM?

Musí být vypořádání rovné a musí se řešit i movité věci?

Vždy záleží na konkrétní situaci, proto nelze říci, jak se kdo má v konkrétním případě vypořádat pokud jde o SJM. V případě nejistoty ohledně této otázky je rozhodně vhodné toto probrat s ohledem na specifika toho kterého případu s advokátní kanceláří. Každopádně i s ohledem na vzájemné rodinné vztahy, které zj. v případech společných nezletilých dětí trvají v jisté míře i nadále po rozvodu manželství, je vhodné přistupovat k dané otázce kompromisním a rozumným způsobem. Ne nadarmo se říká, že kompromisní dohoda je mnohdy lepší, než nejistý rozsudek v nedohlednu.

Pokud jde o otázku rovnosti vypořádání, pak dohoda je o tom, že se strany dohodnou. Nicméně ani dohoda by neměla být o tom, že jeden dostane téměř vše a druhý téměř nic. V úvahu by pak připadalo dovolání se neplatnosti např. podle ustanovení občanského zákoníku o neúměrném zkrácení či lichvě.

Pokud jde o movité věci, v případě nesporného rozvodu se běžně v dohodě uvádí především věci hodnotnější, jako např. automobil, nábytek, osobní počítač apod.

Můžeme se dohodnout jen ústně? A co když v SJM nic nemáme?

Za právně jedny z nejhorších prohlášení rozvádějících se manželů lze považovat prohlášení typu „jsme na všem ústně dohodnuti“ anebo „žádný majetek v SJM nemáme“, takže žádná právní dohoda „není“ potřeba. Ústní dohoda v tomto směru nezaručuje po právní stránce prakticky nic, krom toho v nesporné variantě rozvodu je nutno vždy písemnou dohodu o vypořádání SJM soudu dodat (vč. ověřených podpisů). Majetkem v SJM může být např. i účet nebo auto napsané samozřejmě v rámci evidence i jen na jednoho z manželů, což si řada rozvádějících se manželů často vůbec neuvědomuje. Vyjma případů, kdy se např. notářsky zúžilo SJM tak, že opravdu do SJM nic nespadá, tak v převážné většině případů v SJM vždy nějaký majetek je, byť si manželé často myslí opak a za SJM považují nesprávně třeba jen nemovitosti.

Kolik stojí rozvod a jak dlouho trvá?

Poplatek soudu za zahájení řízení o rozvod stojí 2.000,- Kč. V případě nemovitostí v SJM, které se po rozvodu mají vypořádávat, je nutno počítat s poplatkem katastru, který činí opět 2.000,- Kč. V případě nesporného rozvodu otázka právního řešení, pokud jde o nezbytné dokumenty, není nikterak drahá (řádově několik tisíc Kč), zatímco u sporných rozvodů se náklady sporu běžně počítají min. v desítkách tisíc Kč. U nesporného rozvodu nicméně je třeba samozřejmě dohoda ohledně všeho shora uvedeného, což v případě ne všech rozvádějících se manželů je možné a reálné s ohledem na vzájemné narušení dosavadních vztahů. Nesporný rozvod bývá často vyřešen obecně do dejme tomu 3 měsíců od podání (záleží také zda se řeší či neřeší před samotným rozvodem i nezletilé děti), samozřejmě v závislosti na vytíženosti daného soudu a soudce. Sporný rozvod vč. sporného řešení nezl. dětí a sporného řešení SJM může být i otázkou několika let.

 

Mohu převést nemovitost ve výlučném vlastnictví bez souhlasu manželky?

Pokud v nemovitosti za trvání manželství bydlí oba manželé, byť je nemovitost ve Vašem výlučném vlastnictví, tak pokud je nemovitosti třeba k bydlení manželů nebo rodiny, tak je vyžadován písemný souhlas i druhého z manželů.

RECENZE

Vynikající
Na základě 84 hodnocení
Veronika Radošová
Veronika Radošová
Přišel mi dopis XXlet starý už jsem vůbec nevěděla že jsem si kdysi něco půjčovala a chtěli po mně zaplatit do 14ti dnů a tahle firma se o všechno postarala a za to jim patří velký dík,protože v dnešní době každý kouká sám na sebe a každý chce něco za něco a tohle mně velice mile překvapilo.Prostě děkuji
Martin Dyba
Martin Dyba
Rád bych poděkoval JUDr. Petru Hradilovi za vypracování kupní a darovací smlouvy s výmazem věcného břemene v jedné smlouvě a s vypracováním vkladu do katastru nemovitostí. Vše dopadlo na jedničku a ačkoliv jsem měl zprvu trochu nedůvěru k využití právních služeb jen prostřednictvím e-mailu a telefonu, mé obavy nebyly v tomto případě na místě. Jednání bylo velmi vstřícné, vše mi bylo podrobně vysvětleno. Služby této advokátní kanceláře mohu všem vřele doporučit.
Petr Holanek
Petr Holanek
Všem vřele doporučuji tuto advokátní kancelář. Povedlo se jim zachránit mi peníze a za to jsem jim velice vděčný!! Ještě jednou moc děkuji za pomoc!!
Filip Rataj
Filip Rataj
Práce AK je velice profesionální. Jejich reakce rychlé. Celý proces nám podrobně vysvětlili a díky jimi připraveným dokumentům proběhla veškerá administrativa hladce. Rozhodně mohu doporučit a v případě budoucích právních úkonů vím na koho se budu obracet. 100%.
Lucie Havlíková
Lucie Havlíková
Pan advokát byl velice ochotný, vše nám vysvětlil, zařídil a sepsal. Věnoval se nám i mezi vánočními svátky a po Novém roce vše jen dokončil podle našich požadavků. Mockrát děkujeme za rychlé a bezproblémové vyřízení přepisu nemovitosti a všem doporučujeme.
Miroslav Fučík
Miroslav Fučík
Chtěl bych poděkovat za perfektní vypracování darovací smlouvy.Na katastru nemovitostí proběhlo vše bez problémů.Advokátní kancelář určitě doporučuji.
Tomáš Červenka
Tomáš Červenka
SKVĚLÉ SLUŽBY! Po naší prosbě o rychlé vyhotovení smluv jsme byli ujištěni, že udělají maximum. Následně jsme vše, co jsme potřebovali, dostali ještě dříve, než bylo slíbeno a ve špičkové kvalitě. Doplňující dotazy obratem zodpověděli a přidali soupis následujícího postupu. Děkujeme a jednoznačně doporučujeme!

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.

Kontaktní formulář slouží k dotazům k právním službám online, které na webu nabízíme. Jedná-li se o uvedený typ dotazu, pak odpovídáme většinou do následujícího pracovního dne. Tyto dotazy jsou nezávazné a bezplatné. Nejsou zveřejňovány a podléhají mlčenlivosti. Odesláním formuláře berete na vědomí tyto podmínky a poučení.

ZAJÍMAJÍ VÁS BLIŽŠÍ PODMÍNKY ČI PŘESNÁ CENOVÁ NABÍDKA?

NEZÁVAZNĚ NÁS KONTAKTUJTE

608 979 055 | ONLINE CHAT | SEKRETARIAT@ADVOKAT-ZLINSKO.CZ