Rozvod dohodou a SJM – otázky a odpovědi
Close
PRÁVNÍ SLUŽBY A SMLOUVY ONLINE
Mgr. Zdeněk RUMPLÍK

advokát

JUDr. Petr HRADIL

právník

Rozvod dohodou a SJM – otázky a odpovědi

 

ROZVOD DOHODOU A SJM – OTÁZKY A ODPOVĚDI

 

 

Rozvod a vypořádání společného jmění manželů jsou možné buď sporným, nebo nesporným způsobem (dohodou).

 

 

JAKÉ JSOU NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY K ROZVODU A DOHODĚ O VYPOŘÁDÁNÍ SJM?

ODPOVĚDI SI PŘEČTĚTE NÍŽE

 

 

 

Pokud máte k tématu rozvod dohodou a dohoda o vypořádání SJM jakýkoliv dotaz, naše kancelář je Vám k dispozici.

 

NEZÁVAZNĚ NÁS KONTAKTUJTE ONLINE

TYTO KONZULTACE JSOU ZDARMA

 

nebo

ONLINE CHAT

na webu vpravo dole

 

případně:

tel.: 608 979 055

sekretariat@advokat-zlinsko.cz

 

návrh na rozvod dohodou a dohoda o vypořádání SJM

 

 

Jaké jsou možnosti u rozvodu manželství a vypořádání SJM?

 

Obecně jsou možné dvě varianty rozvodu a vypořádání společného jmění manželů (SJM) – klasická SPORNÁ a NESPORNÁ DOHODOU. Nesporná varianta rozvodu dohodou je méně náročná časově, finančně i z hlediska stresu spojeného s touto zásadní životní etapou, proto je vždy lepší aktivně komunikovat a pokusit se na podmínkách dohodnout. U sporné varianty není vyžadován souhlas druhého z manželů. U nesporné varianty se oba manželé musí dohodnout. Pokud druhý z manželů nesouhlasí, bude nutno absolvovat proto sporný rozvod, tj. se zjišťováním příčin rozvratu manželství, potažmo posléze také soudní řízení o vypořádání majetku v SJM (časově a finančně náročnější), resp. před rozvodem vlastním i příp. řešení nezletilých dětí bez uzavřené dohody (podle konkrétní situace). Návrh se podává v první řadě tomu okresnímu soudu, který je příslušný prioritně podle místa posledního společného bydliště manželů. Více informací viz také zde: Chci se rozvést.

 

 

Na čem se musí dohodnout manželé u nesporného rozvodu dohodou?

 

Manželé se musí u nesporného rozvodu a vypořádání SJM dohodnout na rozvodu samotném (návrh podávají společně oba nebo se druhý připojí), dále na svěření a příp. styku ohledně nezletilých dětí včetně otázky výživného (nutná dohoda na úpravě poměrů nezletilých dětí, kterou pak soud schvaluje, a to ještě před vlastním rozvodovým řízením), a v neposlední řadě na vypořádání majetku spadajícího do SJM včetně otázky budoucího bydlení (v písemné formě a s úředně ověřenými podpisy). Co vše spadá do SJM je uvedeno v článku Společné jmění manželů. Podmínkou nesporného rozvodu je, že manželství trvá min. rok a manželé spolu déle jak 6 měsíců nežijí (nezaměňovat s otázkou bydlení).

 

 

Jak soud rozhoduje o nezl. dětech?

 

U nesporného rozvodu schválí dohodu rodičů, pokud je v zájmu dítěte. U sporného rozvodu rozhodne autoritativním rozhodnutím, opět s přihlédnutím k zájmům dítěte v první řadě, ale i k celé řadě aspektů na straně obou rodičů. Obecně možnosti úpravy svěření a styku s nimi jsou různé, od výlučné péče jednoho rodičů se stanovením základního styku druhého rodiče s nezletilými dětmi, přes tzv. rozšířený styk až po střídavou či společnou péči.

 

 

Jaká je posloupnost řešení?

 

U nesporného rozvodu řešíte nezl. děti, rozvod i SJM současně, vše se také může podat na soud souběžně. Soud nejprve rozhodne o nezl. dětech – schválí dohodu rodičů, poté teprve o rozvodu. SJM je vyřešeno dohodou. U sporné varianty rozvodu se musí nejprve podat návrh na svěření dětí a určení výživného. Teprve po tomto rozhodnutí soudu následuje rozvod samotný (návrh na něj lze ale podat současně, jen k řízení může dojít až poté) a teprve po rozvodu je vhodné vyřešit SJM – dohodou, anebo opět soudně – samostatnou žalobou k soudu, a to id. do 3 let od právní moci rozvodu nejpozději, jinak nastupuje vypořádání domněnkami dle zákona, které nemusí být výhodné. Pokud nejsou v manželství nezletilé děti, tak samozřejmě část řešení ohledně nezl. dětí odpadá a řeší se rovnou rozvod samotný.

 

 

Musí druhý manžel s rozvodem souhlasit?

 

Z logiky věci u nesporného rozvodu dohodou ano, u sporné varianty rozvodu se souhlas druhého manžela obecně nevyžaduje. U sporného rozvodu se pak zkoumají příčiny rozvratu manželství a hloubka a trvalost rozvratu. U nesporné varianty se toto neřeší.

 

 

Musím mít před rozvodem vyřešené SJM?

 

U nesporného rozvodu dohodou ano, u sporné varianty nikoliv a SJM se řeší až po rozvodu.

 

 

Jaké se stanovuje výživné?

 

K tomu odkazujeme blíže na článek k tématu výživného a jeho výše, který obsahuje také doporučující tabulku výše výživného.

 

 

Jak se máme vypořádat ohledně společného majetku v SJM?
Musí být vypořádání rovné a musí se řešit i movité věci?

 

Vždy záleží na konkrétní situaci, proto nelze říci, jak se kdo má v konkrétním případě vypořádat pokud jde o SJM. V případě nejistoty ohledně této otázky je rozhodně vhodné toto probrat s ohledem na specifika toho kterého případu s advokátní kanceláří. Každopádně i s ohledem na vzájemné rodinné vztahy, které zj. v případech společných nezletilých dětí trvají v jisté míře i nadále po rozvodu manželství, je vhodné přistupovat k dané otázce kompromisním a rozumným způsobem. Ne nadarmo se říká, že kompromisní dohoda je mnohdy lepší, než nejistý rozsudek v nedohlednu.

Pokud jde o otázku rovnosti vypořádání, pak dohoda je o tom, že se strany dohodnou. Nicméně ani dohoda by neměla být o tom, že jeden dostane téměř vše a druhý téměř nic. V úvahu by pak připadalo dovolání se neplatnosti např. podle ustanovení občanského zákoníku o neúměrném zkrácení či lichvě.

Pokud jde o movité věci, v případě nesporného rozvodu se běžně v dohodě uvádí především věci hodnotnější, jako např. automobil, nábytek, osobní počítač apod.

 

 

Můžeme se dohodnout jen ústně? A co když v SJM nic nemáme?

 

Za právně jedny z nejhorších prohlášení rozvádějících se manželů lze považovat prohlášení typu „jsme na všem ústně dohodnuti“ anebo „žádný majetek v SJM nemáme“, takže žádná právní dohoda „není“ potřeba. Ústní dohoda v tomto směru nezaručuje po právní stránce prakticky nic, krom toho v nesporné variantě rozvodu je nutno vždy písemnou dohodu o vypořádání SJM soudu dodat (vč. ověřených podpisů). Majetkem v SJM může být např. i účet nebo auto napsané samozřejmě v rámci evidence i jen na jednoho z manželů, což si řada rozvádějících se manželů často vůbec neuvědomuje. Vyjma případů, kdy se např. notářsky zúžilo SJM tak, že opravdu do SJM nic nespadá, tak v převážné většině případů v SJM vždy nějaký majetek je, byť si manželé často myslí opak a za SJM považují nesprávně třeba jen nemovitosti.

 

 

Kolik stojí rozvod a jak dlouho trvá?

 

Poplatek soudu za zahájení řízení o rozvod stojí 2.000,- Kč. V případě nemovitostí v SJM, které se po rozvodu mají vypořádávat, je nutno počítat s poplatkem katastru, který činí opět 2.000,- Kč. V případě nesporného rozvodu otázka právního řešení, pokud jde o nezbytné dokumenty, není nikterak drahá (řádově několik tisíc Kč), zatímco u sporných rozvodů se náklady sporu běžně počítají min. v desítkách tisíc Kč. U nesporného rozvodu nicméně je třeba samozřejmě dohoda ohledně všeho shora uvedeného, což v případě ne všech rozvádějících se manželů je možné a reálné s ohledem na vzájemné narušení dosavadních vztahů. Nesporný rozvod bývá často vyřešen obecně do dejme tomu 3 měsíců od podání (záleží také zda se řeší či neřeší před samotným rozvodem i nezletilé děti), samozřejmě v závislosti na vytíženosti daného soudu a soudce. Sporný rozvod vč. sporného řešení nezl. dětí a sporného řešení SJM může být i otázkou několika let.

 

 

Mohu převést nemovitost ve výlučném vlastnictví bez souhlasu manželky?

 

Pokud v nemovitosti za trvání manželství bydlí oba manželé, byť je nemovitost ve Vašem výlučném vlastnictví, tak pokud je nemovitosti třeba k bydlení manželů nebo rodiny, tak je vyžadován písemný souhlas i druhého z manželů.

 

 

 

 

 

 

ROZVOD DOHODOU A DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ SJM – DALŠÍ ODKAZY

 

Rozvod manželství a vypořádání SJM

Společné jmění manželů – SJM

Výživné pro děti a tabulka výživného

 

 

dohoda o vypořádání SJM

Recenze

BolidBolid
10:34 22 Sep 23
Potřeboval jsem vyřešit zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví pozemku + návrh na vklad do katastru - vše proběhlo rychle a hladce, jsem moc spokojený. Doporučuji, perfektní komunikace a ochota
Lenka KubickovaLenka Kubickova
10:57 16 Aug 23
Tuto Advokátní kancelář můžu vřele doporučit!! Osobní přístup pana doktora Hradila a vstřícnost mě velmi mile překvapila. To se dnes opravdu jen tak nevidí.Děkuji ještě jednou za pomoc a konečné pozitivní rozhodnutí. Můžu všem jen doporučit!
Marcela BarošováMarcela Barošová
11:08 15 Jun 23
Tuto Advokátní kancelář můžu vřele doporučit. Vymáhala jsem sama pohledávku z mého podnikání od dlužníka skoro 6 měsíců a marně. Až po oslovení AK začal dlužník reagovat a dnes máme konečně vše doplaceno. Osobní přístup pana doktora Hradila a vstřícnost se dneska jen tak nevidí. Veškeré náklady do doby vymožení dluhu šly na vrub AK. Děkuji, že jste. Můžu všem .jen doporučit. Barošová Marcela, prádelna BLANKYT
AvaAva
10:23 26 May 23
Mám výbornou zkušenost s panem doktorem Hradilem, u kterého jsem si nechávala kontrolova kupní smlouvu na nemovitost. Pan doktor mi obratem odpověděl, smlouvu zkontroloval do 2 dnů, a poté jsme si ještě dvakrát volali. Při telefonátech mi vše jako laikovi vysvětlil, jaké situace mohou nastat a příklady z praxe. Za mě skvělá služba a výborná spolupráce. Doporučuji
Vendy _Vendy _
15:47 12 Apr 23
Předmětem spolupráce byla příprava Darovací smlouvy jako podklad pro změnu vlastníka v katastru nemovitostí. Služba je sice on-line, ale nijak nepostrádá na kvalitě. Již při prvním kontaktu jsme dostali maximum informací a návod, jak postupovat, taktéž na závěr. Samotná smlouva byla hotova rychle a precizně. Vše dopadlo výborně. Poměr cena/výkon je skvělá. Předala jsem doporučení známým.
Martin ŠkolníkMartin Školník
09:26 08 Apr 23
Po několika špatných zkušenostech jsme konečně našli skvělou AK zastoupenou JUDr. Hradilem. Jeho přístup byl vždy vstřícný, trpělivý a ochotný řešit problém. S čistým svědomím mohu všem vřele doporučit.
Markéta AdamovičováMarkéta Adamovičová
17:54 29 Mar 23
Z naší strany velká spokojenost. Darovací smlouva připravena do druhého dne, vše podrobně vysvětleno, drobné úpravy ve smlouvě provedeny obratem. Cena velmi příjemná. Osobní přístup velmi vstřícný. Jednoznačně doporučuji a AK děkuji za pomoc.
Arnošt NovotnýArnošt Novotný
14:39 08 Mar 23
Potřebovali jsme vyřešit převod majetku na naše dvě dcery.Raději jsme neriskovali a nezkoušeli si smlouvu napsat sami.A udělali jsme dobře - tato AK se ukázala jako velice profesionální, operativní a vstřícná. Během pár dní jsme měli smlouvu, ušetřili nám peníze při zápisu do katastru , kde mimo jiné nevznikly žádné potíže s přepisem. Opravdu doporučujiNovotná Soňa
Martina PipolyováMartina Pipolyová
14:30 21 Feb 23
Společnost mohu jen doporučit. Řešila jsem problém těsně před Vánoci minulého roku, ochotně mi se vším vyšli vstříc i před nadcházející dovolenou.Jako výhody mohu vypíchnout online vyřízení, rychlou komunikaci, vstřícnost a ochotu. Doufám, že advokáta nebudu znovu potřebovat, ale pokud ano, určitě se opět obrátím na pana Mgr. Rumplíka.
Martina RolnáMartina Rolná
10:23 19 Dec 22
Maximální spokojenost s panen JUDr. Petrem Hradilem. Vše nám bylo vysvětleno a na všechny dotazy jsme dostali odpověď. Jsme moc rádi, že jsme Vás našli a jestli budeme někdy potřebovat pomoct, určitě se obrátíme znovu na Vás. Vše vyřízeno opravdu rychle, a to i když během celého procesu došlo k několika změnám. Tak ochotný přístup, ze stany pana JUDr. Hradila, už je jen tak nevidí. Po zaslaní hotových smluv, také přesné info, co a jak vyřídit a kam podat. Moc děkujeme.
Miloslav MužíkMiloslav Mužík
17:31 17 Dec 22
Potřebovali jsme rozdělit pozemek, který byl v majetku více vlastníků. Zkoušeli jsme vyřídit na katastru vlastními silami ale několik pokusů nevyšlo. Když jsme se obrátili na AK Mgr. Zdeňka Rumplíka, vše proběhlo velmi jednoduše a především velmi rychle. Cena za poskytnuté služby byla velmi příznivá a rozhodně se tato investice vyplatila ve srovnání s cenou (a také ztrátu času a našich nervů ) při našich předchozích neúspěšných pokusech při jednání s katastrálním úřadem. Děkuji a určitě doporučuji spolupráci s touto advokátní kanceláří. Ing. Miloslav Mužík
Vaclav KusakVaclav Kusak
11:06 16 Dec 22
Výborná spolupráce ze strany AK při koupi nemovitosti. Profesionální a rychlé vyhotovení kupní smlouvy a smlouvy o složení peněžních prostředků do úschovy včetně vysvětlení a provedení celého procesu koupě nemovitosti. Velmi kladně hodnotím i cenu služby. Rozhodně doporučuji a v budoucnu využiji i nadále jejich služby.
Radek PoláchRadek Polách
10:37 16 Dec 22
Maximální spokojenost, rychlá komunikace, perfektní domluva a poradenství. Dokáží člověku ušetřit spoustu peněz, což se v dnešní době opravdu cení. Můžu jen doporučit :-)
Pavel SušerPavel Sušer
14:04 17 Nov 22
Velmi rychlé a perfektní zpracování podkladů za rozumnou cenu. Na katastru při přepisu proběhlo vše bez závad a celá záležitost je již vyřízena. Děkuji. Doporučuji.
Helena MoudráHelena Moudrá
20:05 25 May 22
S prací jsme byli maximálně spokojeni. Pracují rychle , profesionálně, rádi bychom za jejich profesionální přístup velice poděkovali. Cena za služby je příznivá. I když bylo z naší strany požadováno několik změn, vždy zachovali profesionální přístup a rychle reagovali na naše požadavky. Jménem obce Hlohovčice, pro kterou sepisovali kupní smlouvu srdečně děkuji. Vřele doporučuji tuto AK.
Radim MěřičkaRadim Měřička
08:32 20 Apr 22
V této AK jsem se dočkal velmi rychlého jednání a obsáhlých odpovědí na mé otázky. Přepis pozemku tak proběhl podle mých představ a bez potíží na KÚ. Navíc za velmi dobrou cenu. Takže doporučuji jako mnozí další.
Levák JakubLevák Jakub
08:30 18 Mar 22
Přepis nemovitostí proběhl přesně dle našich představ. Komunikace, cena i rychlost vyřešení je důvod, proč bych se opět obrátil právě na vás.Děkuji vámS pozdravem,Jakub Vašička
BolidBolid
10:34 22 Sep 23
Potřeboval jsem vyřešit zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví pozemku + návrh na vklad do katastru - vše proběhlo rychle a hladce, jsem moc spokojený. Doporučuji, perfektní komunikace a ochota
js_loader

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
  Kontaktní formulář slouží k dotazům k právním službám online, které na webu nabízíme. Jedná-li se o uvedený typ dotazu, pak odpovídáme většinou do následujícího pracovního dne. Tyto dotazy jsou nezávazné a bezplatné. Nejsou zveřejňovány a podléhají mlčenlivosti. Odesláním formuláře berete na vědomí poučení.  ZAJÍMAJÍ VÁS BLIŽŠÍ PODMÍNKY ČI PŘESNÁ CENOVÁ NABÍDKA?
  NEZÁVAZNĚ NÁS KONTAKTUJTE
  tel. 608 979 055 | Online chat | sekretariat@advokat-zlinsko.cz

   

  PRÁVNÍ SLUŽBY ONLINE

   

  Darovací smlouva

  Kupní smlouva

  Kontrola smlouvy

  Převody nemovitostí

  Spoluvlastnictví

  Uznání dluhu

  Vymáhání pohledávek

  Exekuční návrh

  Platební rozkaz

  Upomínka - vzor

  Nájemní smlouva

  Právní služby - firmy

  Právní služby - reality

  Obchodní smlouvy

  Rozvod a SJM