cerny_paragraf

POUČENÍ A OSOBNÍ ÚDAJE


Ochrana osobních údajů:

Pokud se rozhodnete stát klienty naší advokátní kanceláře, můžete si být jisti, že Vaše osobní údaje i ostatní Vámi sdělované informace budou u nás v bezpečí. Advokát má ze zákona povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb, a této povinnosti může být advokát zproštěn pouze klientem a po jeho smrti (popř. zániku) pouze dědicem (popř. právním nástupcem).

Veškeré informace, které nám sdělujete a které mají povahu osobních údajů, budete mít i nadále pod kontrolou. Při jejich zpracování se řídíme následujícími pravidly vycházejícími z platné a účinné právní úpravy ČR a EU:

 

 • Vaše osobní údaje nezbytné pro vznik smlouvy, kterou mezi sebou uzavíráme na základě objednávky našich právních služeb, a dále také pro poskytování právní služby online, kterou si u nás objednáváte, zpracováváme pouze pro plnění této smlouvy – tedy pro sepsání právních dokumentů a podání, poradenství a posléze pro příp. fakturaci. Obvykle jde o Vaše jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, adresu, e-mailovou adresu, IP adresu, a také telefon, pokud nám jej uvedete, a dále pak samozřejmě další specifické informace potřebné ke splnění účelu našeho smluvního vztahu (např. číslo bankovního účtu, pokud je uváděno např. ve smlouvě).
 • Tyto údaje jsou bezpečně uloženy po dobu, po kterou pracujeme na Vašem případu a poté jsou archivovány po zákonem stanovenou nebo s klientem domluvenou dobu, popř. do odvolání souhlasu klienta.
 • Osobní údaje nebudou předány do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám, nebudou ani nikde zveřejněny.
 • Máte právo kdykoliv požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování či právo na vymazání osobních údajů, vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, právo kdykoliv odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování osobních údajů postupujeme v rozporu s Nařízením EU na ochranu osobních údajů. Vzor žádosti k uplatnění Vašich práv obdržíte kdykoliv obratem po kontaktování naší advokátní kanceláře s tímto požadavkem.
 • Veškeré tyto informace o Vašich právech ohledně ochrany osobních údajů jsou součástí smlouvy o poskytnutí právních služeb, případně mohou být kdykoliv také vůči naší advokátní kanceláři Vámi vyžádány, a to zejména v případech, pokud není smlouva o poskytnutí právní služby realizována písemně (např. v situacích, kdy advokátní kancelář realizuje pouze jednu klientem zadanou právní službu typu klientem požadovaného zpracování smlouvy online atp.).

Správcem osobních údajů je níže označený advokát.

Nejste zatím naším klientem, ale rádi byste využili možnosti položit nám dotaz prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách nebo prostřednictvím některého z kontaktních e-mailů naší advokátní kanceláře? I v takovém případě se nemusíte o své osobní údaje obávat. Můžete se spolehnout, že budou zpracovány a použity pouze za účelem zpracování Vašeho dotazu a odeslání naší odpovědi. V případě dohody ohledně realizace požadované a objednané právní služby pak výhradně pouze pro plnění smlouvy – tedy pro sepsání právních dokumentů a podání, poradenství a posléze pro příp. fakturaci.


Poučení spotřebitele:

Informace o advokátní kanceláři pro klienty, kteří jsou v postavení spotřebitele dle ust. § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, a kteří hodlají s advokátem uzavřít Smlouvu o poskytování právních služeb ve smyslu ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění:

Advokát:

Mgr. Zdeněk Rumplík, advokát

ev. č. ČAK 02842, IČ: 462 76 483, plátce DPH

Sídlo: Dlouhá 300, 763 21 Slavičín

Kontaktní e-mail: sekretariat@advokat-zlinsko.cz

Kontaktní telefonní číslo: +420 608 979 055

 • Poskytované služby: Právní služby poskytované dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii v oblasti práva občanského, obchodního, fundací a korporací, rodinného, pracovního, exekučního, nemovitostí a realit, trestního, přestupkového, správního, ústavního.
 • Právní služba bude poskytnuta v rozsahu a ve věci v souladu s dohodou mezi Advokátem a Klientem.
 • Způsob stanovení odměny advokáta: Odměna Advokáta bude sjednána na základě dohody Advokáta s Klientem, popř. v souladu s vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. v platném znění, a to podle druhu a rozsahu poskytované právní služby.
 • Výše odměny advokáta: Bude sjednána smlouvou nebo v rámci dohody mezi Advokátem a klientem předem.
 • Způsob platby odměny a nákladů: v hotovosti, bankovním převodem, vkladem na účet advokáta.
 • Pojištění odpovědnosti advokáta: Advokát je profesně pojištěn z odpovědnosti za způsobenou újmu.
 • Práva klienta z případného vadného plnění advokáta: Klient svá práva z případného vadného plnění může uplatnit vůči advokátovi v souladu s ust. § 1914 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Nabídky na tomto webu mají pouze informativní charakter, nejsou nabídkou ve smyslu § 1731, § 1732 ani § 1733 OZ. Z uveřejněné nabídky nevzniká automaticky nárok na uzavření smlouvy, ani na odpověď advokáta bez dalšího, zejména pokud jde o dotazy nejednoznačné, neúplné, vyžadující si znalost informací či podkladů, které advokát nemá od tazatele k dispozici nebo týkající se právní problematiky, kterou advokát online neřeší, popř. také v závislosti na časovém vytížení a možnostech AK.
 • Klient je oprávněn od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření, i bez uvedení důvodu, a to formou jednoznačného prohlášení, které může být učiněno zcela volnou formou a např. i prostřednictvím e-mailu či jiné podobné zprávy. V tomto směru advokátní kancelář odkazuje klienty mj. na znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
 • U online služby objednané prostřednictvím tohoto webu, např. pokud jde o zpracování převodní smlouvy, klient souhlasí s tím, že advokát započíná plnění smlouvy (např. zpracování smlouvy) většinou obratem po obdržení objednávky klienta, tedy před uplynutím uvedené lhůty pro odstoupení od smlouvy. V tom případě klient bere svou objednávkou také na vědomí to, že pokud bylo plnění již zahájeno a dojde k odstoupení od smlouvy, je klient povinen uhradit poměrnou část sjednané ceny za plnění realizované advokátem do okamžiku odstoupení od smlouvy.
 • Poučení k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů: Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR je pověřena Česká advokátní komora mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

 


Poučení AML:
Viz odkaz Poučení AML.


Poučení cookies:
Viz odkaz Poučení cookies.


Prohlášení k recenzím:
Všechny recenze, které jsou umístěny přímo na našem webu, jsou ověřeny (osobně nebo pomocí e-mailové komunikace) v tom smyslu, že byly zveřejněny na základě souhlasu konkrétního klienta, který využil některou z právních služeb naší AK a tuto recenzi nám sám udělil nebo poskytl. Tyto recenze jsou tak spojeny s konkrétní právní službou, která byla konkrétnímu klientovi ze strany naší AK v minulosti skutečně poskytnuta. Pokud jde o recenze na platformách třetích stran, na něž případně odkazujeme (Google.cz, Firmy.cz, Facebook.com apod.), pak ty udělují přímo osoby na uvedených platformách. Tedy je nemáme možnost nikterak ovlivnit (což je ostatně pozitivní zprávou), ale také prohlašujeme, že jsme nikdy v minulosti žádnou recenzi nenapsali ani sami, ani za tímto účelem (tedy napsat nějakou recenzi, která by se nezakládala snad na nějaké reálně poskytnuté službě konkrétnímu klientovi) nikoho neoslovili. Recenze mimo náš web na uvedených platformách automaticky ve všech případech zpětně neověřujeme, i když většinu z nich se snažíme průběžně procházet z toho pohledu, zda se jedná taktéž o recenze skutečných klientů, kteří využili v minulosti některou naši právní službu online.

RECENZE

Vynikající
Na základě 84 hodnocení
Veronika Radošová
Veronika Radošová
Přišel mi dopis XXlet starý už jsem vůbec nevěděla že jsem si kdysi něco půjčovala a chtěli po mně zaplatit do 14ti dnů a tahle firma se o všechno postarala a za to jim patří velký dík,protože v dnešní době každý kouká sám na sebe a každý chce něco za něco a tohle mně velice mile překvapilo.Prostě děkuji
Martin Dyba
Martin Dyba
Rád bych poděkoval JUDr. Petru Hradilovi za vypracování kupní a darovací smlouvy s výmazem věcného břemene v jedné smlouvě a s vypracováním vkladu do katastru nemovitostí. Vše dopadlo na jedničku a ačkoliv jsem měl zprvu trochu nedůvěru k využití právních služeb jen prostřednictvím e-mailu a telefonu, mé obavy nebyly v tomto případě na místě. Jednání bylo velmi vstřícné, vše mi bylo podrobně vysvětleno. Služby této advokátní kanceláře mohu všem vřele doporučit.
Petr Holanek
Petr Holanek
Všem vřele doporučuji tuto advokátní kancelář. Povedlo se jim zachránit mi peníze a za to jsem jim velice vděčný!! Ještě jednou moc děkuji za pomoc!!
Filip Rataj
Filip Rataj
Práce AK je velice profesionální. Jejich reakce rychlé. Celý proces nám podrobně vysvětlili a díky jimi připraveným dokumentům proběhla veškerá administrativa hladce. Rozhodně mohu doporučit a v případě budoucích právních úkonů vím na koho se budu obracet. 100%.
Lucie Havlíková
Lucie Havlíková
Pan advokát byl velice ochotný, vše nám vysvětlil, zařídil a sepsal. Věnoval se nám i mezi vánočními svátky a po Novém roce vše jen dokončil podle našich požadavků. Mockrát děkujeme za rychlé a bezproblémové vyřízení přepisu nemovitosti a všem doporučujeme.
Miroslav Fučík
Miroslav Fučík
Chtěl bych poděkovat za perfektní vypracování darovací smlouvy.Na katastru nemovitostí proběhlo vše bez problémů.Advokátní kancelář určitě doporučuji.
Tomáš Červenka
Tomáš Červenka
SKVĚLÉ SLUŽBY! Po naší prosbě o rychlé vyhotovení smluv jsme byli ujištěni, že udělají maximum. Následně jsme vše, co jsme potřebovali, dostali ještě dříve, než bylo slíbeno a ve špičkové kvalitě. Doplňující dotazy obratem zodpověděli a přidali soupis následujícího postupu. Děkujeme a jednoznačně doporučujeme!

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.

Kontaktní formulář slouží k dotazům k právním službám online, které na webu nabízíme. Jedná-li se o uvedený typ dotazu, pak odpovídáme většinou do následujícího pracovního dne. Tyto dotazy jsou nezávazné a bezplatné. Nejsou zveřejňovány a podléhají mlčenlivosti. Odesláním formuláře berete na vědomí tyto podmínky a poučení.

ZAJÍMAJÍ VÁS BLIŽŠÍ PODMÍNKY ČI PŘESNÁ CENOVÁ NABÍDKA?

NEZÁVAZNĚ NÁS KONTAKTUJTE

608 979 055 | ONLINE CHAT | SEKRETARIAT@ADVOKAT-ZLINSKO.CZ