Close
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - Mgr. Zdeněk RUMPLÍK |

SLAVIČÍN - VALAŠSKÉ KLOBOUKY

Mgr. Zdeněk RUMPLÍK

advokát

JUDr. Petr HRADIL

právník

Často kladené otázky

 

Pokud Vás zajímá přesná cena té které právní služby, kterou naše AK nabízí, tak nás, prosíme, kontaktujte např. telefonicky na tel. 608 979 055 nebo kontaktním formulářem. Do zprávy přitom stačí napsat jen stručný dotaz, který je samozřejmě zcela nezávazný. Na základě toho Vám sdělíme přesnou cenovou nabídku k Vámi požadované právní službě, pokud je právní služba online v daném případě možná a pokud je přesně ocenitelná předem. Jak se říká - za zeptání nic nedáte a sami se pak rozhodnete, zda této možnosti využijete. Přečtěte si také REFERENCE.

Příklady možných dotazů na cenu právní služby:
 • Darovací smlouva na nemovitost: Chceme darovat nemovitost - rodinný dům, z rodičů na syna, se zřízením věcného břemene bydlení a užívání výlučně pro rodiče. Prosíme o cenovou nabídku zpracování darovací smlouvy včetně návrhu na vklad.
 • Kupní smlouva na nemovitost: Chci prodat byt - jsem prodávající, bez účasti realitky, kupce již mám, kupní cena bude 700.000 Kč, kupující bude čerpat úvěr, banka chce zástavu. Prosím o cenovou nabídku zpracování kupní smlouvy včetně návrhu na vklad, bez advokátní úschovy.
 • Vymáhání pohledávky: Mám pohledávku za dlužníkem z uznání dluhu (uznání zasílám v příloze mailu) ve výši 100 tis. Kč, dlužník je fyzická osoba, bydlí v Ostravě, pohledávku nepopírá, ale neplatí a snaží se mi vyhýbat. Prosím o sdělení podmínek vymožení této pohledávky a zda splňuji podmínku vymáhání bez plateb předem.
 • Rozvod a vypořádání SJM: Chceme absolvovat nesporný rozvod dohodou. Prosíme o cenovou nabídku potřebných právních dokumentů. Máme dvě nezletilé děti, na jejichž svěření a výživném jsme dohodnuti, stejně jako na rozvodu. Pokud jde o vypořádání SJM, kromě jiných aktiv a pasiv by šlo zj. o vypořádání společného bytu v SJM a společné hypotéky, což obojí připadne manželovi s vyplacením domluvené částky manželce. SJM nemáme notářsky zúženo, kromě hypotéky zde nejsou žádné dluhy ani exekuce, nemáme podíly v obchodních firmách.
Obdobně pak také pro různé další typy právních služeb, smluv a dohod atp. (SJM, spoluvlastnictví, nájem, zápůjčka, obchodní kupní smlouva apod.).

Pokud jde o právní zastoupení firemní klientely, pak konkrétnější nabídku právního zastoupení v případě zájmu o stabilnější charakter spolupráce můžeme zaslat na vyžádání nezávazně po upřesnění jaký typ právního zastoupení a právních služeb je předpokládán k využití.


Ke zpracování darovací či kupní smlouvy na nemovitost, případně dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, je třeba dodat minimálně:  
 • aktuální oficiální list vlastnictví (výpis z katastru) ohledně nemovitostí, které se mají převádět - ten seženete např. na CzechPOINTu
 • informace ohledně účastníků převodu včetně nacionále (jméno a příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště, rodinný vztah mezi účastníky)
 • u darovací smlouvy sdělení, zda součástí smlouvy má být i věcné břemeno - služebnost a přesně jaké
 • u kupní smlouvy základní informace ke kupní ceně - dohodnutou výši, splatnost a způsob zaplacení a případné další dohodnuté podmínky, např. ohledně vyklizení nemovitostí apod.
 • u dohody o zrušení základní informace ohledně dohodnutého způsobu vypořádání - např. výši, splatnost a způsob zaplacení hodnoty vypořádávaného podílu, případně další dohodnuté podmínky
 • telefonický kontakt

Uvedené informace a podklady (naskenované) se dodávají většinou na kontaktní e-mail advokátní kanceláře dle předchozí dohody.

Pokud Vás zajímá přesná cena té které právní služby, kterou naše AK nabízí, tak nás, prosíme, kontaktujte nezávazně např. telefonicky na tel. 608 979 055 nebo kontaktním formulářem. Přečtěte si také REFERENCE.


Pokud dojde k domluvě ohledně zpracování darovací smlouvy na nemovitost či kupní smlouvy na nemovitost online včetně odsouhlasení cenových podmínek, pak po dodání všech potřebných informací a podkladů, které Vám budou sděleny, začneme na smlouvě pracovat. Případné podrobnosti či nejasnosti se doplňují e-mailem nebo telefonicky.

Typicky např. darovací smlouva na nemovitost (příp. s věcným břemenem) je hotova online většinou do max. 2 pracovních dní (mnohdy ale i dříve) a zasílá se spolu s návrhem na vklad do katastru nemovitostí a s podrobnými instrukcemi ohledně postupu ve formátu PDF na e-mail klienta.

Smlouvu zpracováváme komplexně, na míru a s ohledem na specifika toho kterého případu, smlouva obsahuje hlavičku naší advokátní kanceláře. Nejde o žádný obecný vzor ani o žádné (polo)automatické generování smlouvy s doplňováním údajů. Máte tak, na rozdíl od vzorů, 100% jistotu skutečně právně kvalitního řešení a odpovědnosti i za výsledek.

Nepožadujeme dopředu žádnou zálohu. Cena za zpracování smlouvy je splatná až po dodání hotové smlouvy klientovi. Konzultace, odpovědi a informace, které potřebujete nebo požadujete, a případně i Vaše požadavky na úpravy zaslané smlouvy, jsou zahrnuty v ceně.

Klient si vytiskne převodní smlouvu a návrh na vklad v zadaném počtu vyhotovení. Na jedné smlouvě musí dojít k ověření podpisů (např. matriční úřady či CzechPOINT).

Následně jsou dokumenty již jen odeslány na příslušný katastrální úřad. K veškerému postupu jsme klientovi po celou dobu plně k dispozici.

U kupní smlouvy, či případně dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, může být postup odlišný, a to v závislosti na dohodnutém systému návazností ohledně podpisu smlouvy, úhrady kupní ceny či vypořádacího podílu a zápisu vlastnictví do katastru nemovitostí. Vše vždy vysvětlujeme v průvodních instrukcích klientům podrobně.

Pokud Vás zajímá přesná cena té které právní služby, kterou naše AK nabízí, tak nás, prosíme, kontaktujte nezávazně např. telefonicky na tel. 608 979 055 nebo kontaktním formulářem. Přečtěte si také REFERENCE.


Pokud se rozhodnete zariskovat a využít nějaký obecný vzor smlouvy na převod nemovitosti, a to ať již  
 1. z internetu, který stáhnete např. ve formátu .doc a vyplníte
 2. z internetu, který po doplnění základních údajů do formuláře je automaticky vygenerován
 3. z jiného případu, od známého či osobu mimo notáře či advokáta
  měli byste si uvědomit především následující skutečnosti:  
 • u vzoru smlouvy není ručeno za výsledek a mnohdy ani za vzor jako takový (na internetu nabízené vzory smluv bývají staré a plné chyb) - to případně pouze, pokud je jeho autorem advokát, a i tak je ručeno ovšem maximálně jen za správnost obecného vzoru, nikoliv za výsledek
 • všimněte si, zda daný web se vzorem např. v obchodních podmínkách upozorňuje (i když často ne dobře viditelně na první pohled), že nenese odpovědnost za škodu způsobenou použitím vzoru či formuláře nebo že nejde o právní službu - to je velmi podstatné sdělení
 • i relativně dobrý vzor můžete špatně vyplnit či nějakou podstatnou souvislost, která ze vzoru samotného nevyplývá, ale je pro Vaši konkrétní situaci důležitá, opomenout, s čímž se setkáváme poměrně často (smlouvu sepsali podle internetu - nemají byt ani peníze)
 •  vzor je jen obecný a nemusí být vhodný pro Váš konkrétní případ a nemusí řešit nějakou podstatnou souvislost
 • i smlouva, která „projde" katastrem, může být v budoucnu napadnutelná a chyby se pak napravují velmi složitě, pokud náprava vůbec možná je
 • u významnějších či hodnotnějších nemovitostí jako byt, dům, chata, hodnotnější pozemky atp. či u zřizování věcného břemene u darovacích smluv, byste obecné vzory rozhodně používat neměli


DAROVACÍ SMLOUVY

Zpochybnit platnost smlouvy může v budoucnu namátkou kupř. i to, pokud není dán písemný souhlas druhého manžela za určitých okolností, pokud se převádí nemovitost, ve které je rodinná domácnost, byť je ve výlučném vlastnictví jen jednoho z manželů, který ji chce převést např. svému potomkovi. Věděli jste to, anebo upozornil Vás na to ten který vzor? Často také kupř. dochází, kromě zpochybňování darovacích smluv na nemovitosti třeba i jinými rodinnými příslušníky, ke sporům ohledně zřízení, nezřízení nebo špatného vymezení věcných břemen, i když v době sepisu smlouvy nikdo samozřejmě možné budoucí problémy příliš neočekává.

Pokud nastane v budoucnu problém, i přes zavkladování smlouvy do katastru, je často již bohužel pozdě na zjišťování, kde se stala ve smlouvě chyba. Snažit se pak takový problém řešit až nastane, znamená snažit se ho řešit pozdě.

Citujeme z nezávislé finanční poradny - článek Chcete přenechat nemovitost potomkům? Darujte ji: "Vzory darovacích smluv jsou sice k dispozici volně na internetu, nespoléhal bych však na jejich věcnou správnost. Raději se obraťte na právníka, který s vámi váš případ zkonzultuje a smlouvu připraví se všemi náležitostmi tak, aby nemohla být v budoucnu napadena."

KUPNÍ SMLOUVY

Vše co platí pro darovací převodní smlouvy, platí pro kupní převodní smlouvy na nemovitosti dvojnásob.

Pokud podceníte právní detaily nebo podmínky v převodní kupní smlouvě na nemovitost, můžete přijít nejen o nemovitosti, ale i o peníze ve formě často i vysoké kupní ceny (jistě znáte mnoho takových případů nejen z médií), a to nejen před samotným vkladem do katastru, ale případně i delší dobu po tom, co vklad do katastru byl případně i realizován.  

Pokud si převodní smlouvu necháte zpracovat komplexně online v AK www.advokat-zlinsko.cz, tak mj.:  
 • na rozdíl od vzoru s naší smlouvou neriskujete
 • za naši smlouvu, vklad i za výsledek ručíme a odpovídáme, protože smlouvu komplexně zpracováváme na míru a s ohledem na specifika každého případu - nejde o žádné automatické doplňování, smlouva obsahuje hlavičku naší AK
 • máte jistotu i po vkladu do katastru nemovitostí
 • obdržíte také potřebná poučení, v ceně máte potřebné konzultace, upozorníme na možné problémy, daňové aspekty atp.
Pokud Vás zajímá přesná cena té které právní služby, kterou naše AK nabízí, tak nás, prosíme, kontaktujte nezávazně např. telefonicky na tel. 608 979 055 nebo kontaktním formulářem. Přečtěte si také REFERENCE.


Zákon o daních z příjmů operuje s tzv. daní z bezúplatného příjmu (dříve daň darovací), která je obecně pro fyzické osoby 15%, ale současně také určuje, které osoby v rodinném či blízkém vztahu jsou od této daně osvobozeny, a tedy ji neplatí.

Osvobozeny od této daně jsou bezúplatné příjmy od příbuzného v linii přímé (rodiče, prarodiče, děti, vnuci atp.) a v linii vedlejší pak pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce, neteř, manžela, manžela dítěte (zeťové a snachy), dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů a dále od tzv. osoby spolužijící, tedy osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.

Pozor také na příp. příbuzenskou pokrevnost či nepokrevnost v daných případech z hlediska daňového (např. ve vztahu strýc či teta - synovec či neteř apod.). V případech od této daně osvobozených není třeba mít k dispozici znalecký posudek.

Blíže viz např. odkaz Darovací daň z nemovitosti (z bezúplatného příjmu) a osvobození od daně darovací.

Pokud Vás zajímá přesná cena té které právní služby, kterou naše AK nabízí, tak nás, prosíme, kontaktujte nezávazně např. telefonicky na tel. 608 979 055 nebo kontaktním formulářem. Přečtěte si také REFERENCE.


Rodinní příslušníci občas přemýšlejí jak "neplatit" tu či onu daň - např. :

* reálně si vyplácejí za hodnotu nemovitosti či její části (podílu) nějaké finanční prostředky, přebírají hypotéky atp., ale snaží se sepisovat formálně darovací smlouvu, aby se vyhnuli placení daně v souvislosti s převodem, nebo

* naopak např. pro vyloučení možnosti odvolání daru se snaží sepisovat naoko kupní smlouvu za nějakou nízkou částku, nebo

* namísto dohodnuté a reálně vyplácené kupní ceny či ceny za převod se snaží napsat do smlouvy naoko částku výrazně nižší (což se děje nejen mezi rodinnými příslušníky, ale mezi prodávajícím a kupujícím i obecně)

Často tak dávají i na rady soudních znalců či daňových poradců, anebo prostě jen známých, ovšem pomíjí tím zcela rizika vyplývající z právní stránky věci, kupř. mj., že smlouva tzv. "naoko" může být v budoucnu označena i případně za neplatnou a dále i to, že každá smlouva, tedy jak kupní, tak i darovací, má zcela jiné důsledky, strany mají vůči sobě jiné nároky a mohou také jiné nároky vůči sobě mít i případně do budoucna (např. odpovědnost za vady či odstoupení od smlouvy u kupní smlouvy a nároky na vrácení vzájemných plnění při tom, odvolání daru u darovací smlouvy oproti smlouvě kupní atp. atp.).

Fiktivně zaměňovat různé druhy smluv jen kvůli daním je právně velmi rizikové.
Zjednodušeně obecně platí, že tam, kde si strany vyplácejí za převod kupní cenu, musí sepisovat kupní smlouvu a tam, kde se jedná o převod bezúplatný, musí sepisovat smlouvu darovací.

Pokud Vás zajímá přesná cena té které právní služby, kterou naše AK nabízí, tak nás, prosíme, kontaktujte nezávazně např. telefonicky na tel. 608 979 055 nebo kontaktním formulářem. Přečtěte si také REFERENCE.


Každý případ je nutno posuzovat individuálně, a to v závislosti na podkladech k pohledávce, jejich právním zajištění, vzhledem k osobě dlužníka i k podrobnostem ohledně dluhu - pohledávky samotné.

Pokud např. dlužník dluh uznává, pouze tvrdí, že momentálně nemá na zaplacení a současně nabízí adekvátní a akceptovatelný dodatečný termín úhrady či adekvátní a akceptovatelné splátky, tak lze doporučit zvážit využití uznání dluhu.

Prověřte si také dlužníka vždy z hlediska příp. exekucí, např. na odkazu www.ispis.cz/lustrace, což je podstatné z hlediska zvážení efektivity příp. dalšího postupu řešení pohledávky.

Obecně lze každopádně určitě doporučit řešit pohledávku co nejdříve po její splatnosti a nikoliv se zpožděním až několika měsíců či dokonce let. Poměrně často v praxi dochází k tomu, že :  
 1. věřitel uvěří dlužníkovi jeho výmluvy o tom, že uhrazeno bude do týdne či do měsíce, že čeká zrovna nějaké peníze odjinud apod., což častokrát dlužník opakuje i několikrát po sobě, samozřejmě bez toho, aby skutečně uhradil (anebo uhradí jen zanedbatelnou část pohledávky), případně se posléze zcela odmlčí
 2. věřitel zbytečně vyčkává a otálí s řešením a vymáháním pohledávky, většinou s nepodloženou obavou, že vymáhání pohledávky by bylo možná příliš drahé, složité či zdlouhavé

Dlužník se přitom mezitím může i zbavovat svého majetku, může na něj v mezidobí být nařízena exekuce jinými věřiteli (kteří pak mají přednost před věřitelem, který zbytečně vyčkává a otálí), případně si na daných situacích ověřuje, že když věřiteli nic neuhradí, tak se nic nestane, když to věřitel neřeší nebo se tzv. nechá tahat za nos. Základní obecné pravidlo ve většině případů tak zní : Čím déle se vyčkává s vymáháním pohledávky (ať již občanské či obchodní), tím více se snižuje šance na reálné vymožení = řešte svou pohledávku včas a nečekejte!

Pokud Vás zajímají podmínky té které právní služby, kterou naše AK nabízí, tak nás, prosíme, kontaktujte nezávazně např. telefonicky na tel. 608 979 055 nebo kontaktním formulářem. Přečtěte si také REFERENCE.

Příklad dotazu: Mám pohledávku za dlužníkem z uznání dluhu (uznání zasílám v příloze mailu) ve výši 100 tis. Kč, dlužník je fyzická osoba, bydlí v Ostravě, pohledávku nepopírá, ale neplatí a snaží se mi vyhýbat. Prosím o sdělení podmínek vymožení této pohledávky a zda splňuji podmínku vymáhání bez plateb předem.


K vymáhání pohledávky či pohledávek, ale ideálně rovnou i k nezávaznému dotazu, zda splňuje daný případ podmínky pro bezzálohové řešení pohledávky online, je třeba dodat obecně alespoň:  
 • podklady k pohledávce - např. smlouva, objednávka, faktura, dodací list, předávací protokol, uznání dluhu apod. (možno naskenované na mail)
 • informace k dluhu - např. podstatné okolnosti vzniku dluhu, zda dlužník něco vůči dluhu namítá a co přesně, zda komunikuje a dluh uznává, zda bylo něco částečně uhrazeno - kolik a kdy apod.
 • informace k dlužníkovi (pokud jsou známy) - např. kde se dlužník vyskytuje, jaké jsou na dlužníka kontakty, příp. cokoliv se ví ohledně jeho majetkové situace apod.
 • v případech více pohledávek (např. obchodních) přehled portfolia pohledávek určených k vymáhání - např. o kolik kauz po splatnosti jde, o jaké pohledávky, jaké dlužníky apod. + pokud jde o řadu obsahově podobných pohledávek z obchodního styku, pak také ukázkové dokumenty k alespoň jedné kauze
 • příp. komunikaci s dlužníkem ohledně pohledávky písemnou či mailovou, resp. její podstatný obsah
Uvedené informace a podklady (naskenované) se dodávají většinou na kontaktní e-mail advokátní kanceláře dle předchozí dohody. Pokud bychom potřebovali cokoliv doplnit, sdělíme to e-mailem nebo telefonicky.

Zda konkrétní případ spadá pod bezzálohové vymáhání zjistíte snadno při nezávazném dotazu na naši AK prostřednictvím např. kontaktního formuláře. Přečtěte si také REFERENCE.

Příklad dotazu: Mám pohledávku za dlužníkem z uznání dluhu (uznání zasílám v příloze mailu) ve výši 100 tis. Kč, dlužník je fyzická osoba, bydlí v Ostravě, pohledávku nepopírá, ale neplatí a snaží se mi vyhýbat. Prosím o sdělení podmínek vymožení této pohledávky a zda splňuji podmínku vymáhání bez plateb předem.


FÁZE MIMOSOUDNÍ

V rámci této fáze posoudíme nároky klienta po právní stránce, prověříme dlužníka v rámci insolvenčního rejstříku a zejména pak odešleme předžalobní upomínku dlužníkovi pod hlavičkou naší AK. To na řadu dlužníků zabírá, narozdíl od urgence samotného věřitele. Dlužník v řadě případů uhradí pohledávku nebo má zájem sjednat alespoň adekvátní splátkový kalendář (který podléhá vždy samozřejmě souhlasu věřitele).

U bezzálohových zastoupení v případě úspěšného vymožení platí věřitel předem dohodnutá % z úspěšně vymožené částky. V případě že vymoženo není, neplatí věřitel na odměnu AK nic a vymáhání pokračuje do další - soudní fáze na základě podepsané plné moci.

FÁZE SOUDNÍ

V rámci této fáze zpracujeme a podáme na příslušný soud návrh na vydání elektronického platebního rozkazu. Věřitel uhradí pouze 4-5% z hodnoty sporu jako poplatek soudu (nejedná se o odměnu AK). Soud vydá elektronický platební rozkaz. Pokud proti němu dlužník nepodá odpor, nabývá právní moci, což může být vcelku rychlé - kupř. cca měsíc. Pokud podá dlužník odpor, zpracujeme k němu vyjádření a vyčkáme rozhodnutí soudu - vydání rozsudku a jeho právní moci, což většinou může trvat několik měsíců podle pracovního vytížení soudu a soudce. V některých případech soud nařídí jednání, a pokud je nezbytné se ho účastnit, proběhne případná účast u soudu podle domluvy s klientem - v takovém případě se hradí pouze cestovní náklady. Ve většině případů bezzálohových zastoupení, pokud jsou podklady dostatečně právně kvalitní, však není účast u soudu potřeba. Jakmile soudní rozhodnutí nabude právní moci a vykonatelnosti, lze vést proti dlužníkovi exekuci.

U bezzálohových zastoupení v případě úspěšného vymožení v soudní fázi platí věřitel předem dohodnutá % z úspěšně vymožené částky. Dlužník má povinnost uhradit také tzv. přísudek - náklady soudního řízení, a to k rukám advokáta. V případě že vymoženo není, neplatí věřitel na odměnu AK nic a vymáhání pokračuje automaticky do další - exekuční fáze.

FÁZE EXEKUČNÍ

Pokud dlužník nereaguje ani na případnou předexekuční upomínku, zvolíme soudního exekutora, který zahájí vůči dlužníkovi exekuci s cílem pohledávku vymoci exekučně na základě exekučního návrhu. Naše AK spolupracuje s prověřenými a efektivními exekutorskými úřady.

U bezzálohových zastoupení v případě úspěšného vymožení platí věřitel předem dohodnutá % z úspěšně vymožené částky. V případě že vymoženo není, neplatí věřitel na odměnu AK nic. Soudnímu exekutorovi pak maximálně výdaje typu cestovních náhrad, na odměnu taktéž nic.

Zda konkrétní případ spadá pod bezzálohové vymáhání zjistíte snadno při nezávazném dotazu na naši AK prostřednictvím např. kontaktního formuláře. Přečtěte si také REFERENCE.


Vymáhání pohledávky či pohledávek je v určitých případech možné online i zcela bez záloh na odměnu AK předem a ta je hrazena až (a pouze) po úspěšném vymožení pohledávky, a to většinou přímo dlužníkem.

Tzn. klient uhradí v takovém případě pouze maximálně případně nutné hotové výdaje, jako např. soudní poplatek (navíc pouze pokud není úspěšná mimosoudní fáze vymáhání a je nutno podat žalobu k soudu - návrh na vydání elektronického platebního rozkazu). Na odměnu advokátní kanceláře v takovém případě předem věřitel neplatí nic. Dohodnutá % odměna AK je plně odvislá až od úspěšného vymožení pohledávky.

Může se jednat především o případy:  
 • více pohledávek, např. z obchodního styku, právně dostatečně podložených (např. objednávka či smlouva, podepsaný dodací list, podepsaná faktura atp.)
 • podepsané uznání dluhu
 • notářský zápis s přímou vykonatelností
 • pohledávky z pravomocných soudních rozhodnutí (rozsudky, platební rozkazy aj.)
 • jiné případy podle nezávazného a bezplatného posouzení právní podloženosti případu, dlužníka a výše pohledávky (dluhy ze smlouvy o zápůjčce, z dohody o vypořádání spoluvlastnictví, z dohody o vypořádání společného jmění manželů, z kupní smlouvy, z jiných smluv a dohod, pohledávky z neuhrazených faktur firem a podnikatelů atp.)
Běžně tímto způsobem (bezzálohově online) neřešíme zj.:  
 • jednorázové případy s hodnotou pohledávky do cca 10 tis. Kč
 • složitější případy, u nichž lze očekávat pravděpodobný složitější průběh soudního řízení a tím i více možných účastí u místně příslušného soudu (např. neuznané či příp. i rozporované nároky např. ze smluv o dílo, sporné náhrady škod apod.)
 • nároky vyžadující problematičtějí vyčíslování podle splatnosti částí nároků, pokud nejsou současně dlužníkem uznány a lze opět očekávat v případě spornosti více možných účastí u místně příslušného soudu (např. některé mzdové nároky z pracovněprávních vztahů či nároky z nájemních smluv včetně vyúčtování energií apod.)
 • případy, u kterých není k dispozici žádná dokumentace, anebo není dostatečná
 • případy, kdy dlužník je v insolvenci či oddlužení anebo má více delší dobu trvajících exekucí
Takové případy řešíme většinou případně jen osobně, nikoliv na dálku online.

Zda konkrétní případ spadá pod bezzálohové vymáhání zjistíte snadno při nezávazném dotazu na naši AK prostřednictvím např. kontaktního formuláře. Přečtěte si také REFERENCE.

Příklad dotazu: Mám pohledávku za dlužníkem z uznání dluhu (uznání zasílám v příloze mailu) ve výši 100 tis. Kč, dlužník je fyzická osoba, bydlí v Ostravě, pohledávku nepopírá, ale neplatí a snaží se mi vyhýbat. Prosím o sdělení podmínek vymožení této pohledávky a zda splňuji podmínku vymáhání bez plateb předem.

ZAJÍMAJÍ VÁS BLIŽŠÍ PODMÍNKY ČÍ PŘESNÁ CENOVÁ NABÍDKA?
NAPIŠTE NÁM NEBO ZAVOLEJTE - NEZÁVAZNĚ A ZDARMA
kontaktní formulář / tel. 608 979 055reference
Doporučuji tuto advokátní kancelář. Profesionální přístup, vysoká kvalita a lidské nasazení. Dalších právních služeb této advokátní kanceláře využiji i v budoucnu.

Miroslav Hofman, Ústí nad Labem /

Právní služby této kanceláře a jednání s ní hodnotím velmi kladně. Ze strany pana doktora to bylo velmi rychlé a korektní jednání,vše naprosto srozumitelně vysvětleno. Cenová nabídka byla příjemná a adekvátní požadované službě. Pan doktor byl ještě tak ochotný, že mně odpověděl i na otázku, která již neměla nic společného s vypracováním smlouvy. Děkuji celé firmě, na kterou se v případě potřeby znovu obrátím. Dalším zájemcům mohu jen doporučit.

Jana Hadrabová, Středočeský kraj /

S touto AK naše firma spolupracuje mnoho let a jsme velice spokojení. Díky profesionálnímu přístupu jsou naše požadavky vyřízené vždy ve velmi krátké době. Oceňujeme perfektní vyřízení všech našich potřeb, např. vypracování smluv, vymáhání pohledávek, kvalitní právní poradenství.

Valašskokloboucké služby s.r.o., Zlínsko /

Tato advokátní kancelář poskytuje naší společnosti právní služby dlouhodobě, mj. i v oblasti vymáhání pohledávek. Se spoluprací jsme maximálně spokojeni. Vše probíhá online, vzdálenost není problém. Můžeme vřele doporučit.

Areál Kahan s.r.o., Ostravsko /

Jsem velmi spokojená, spolupráce s touto kanceláří byla perfektní a profesionální po všech stránkách.

Ivana K., Benešovsko /

Výborný a profesionální přístup s převodem nemovitosti online, vše rychle vyřízeno, vše jasně vysvětleno. Překvapivě velmi příznivé ceny. Všem jen doporučuji, naprostá spokojenost.

Dagmar Nováková, Praha ... Převody nemovitostí /

Se spoluprací s touto AK jsme spokojeni. Řeší pro nás různé smlouvy, pohledávky i další právní poradenství. Vše lze přitom většinou zcela bez problémů vyřídit i online. Můžeme doporučit.

VT stav, s.r.o., okr. Zlín /

Kvalitní smlouva za velice rozumnou cenu !

Ing. Zikmund, Turnov /

Tuto advokátní kancelář jsem využila k vyřízení darovací smlouvy. Doporučuji pro rychlé jednání, vysvětlení věci a postupu i výhodnou cenu.

Hana Kramlová, Praha /

Velice Vám děkujeme za Vaši práci, která nás zbavila jedné z velkých starostí. Chtěli bychom Vám a celému teamu velice poděkovat za práci, kterou odvádíte. Přejeme Vám hodně radosti z práce a co nejvice spokojených klientů.

Conkovi, Praha ... Právní služby /

Byli jsme velmi spokojeni s prací této kanceláře po všech stránkách, pokud jde o převod nemovitosti online - rychlost, preciznost, nízká cena - můžeme jen a jen tyto služby doporučit.

Janštovi, Opava /

Děkuji za rychlé a perfektní vyřízení smlouvy, včetně podrobných informací a velice rozumné ceny.

Ivan Čermák, Karlovarsko /

Tuto advokátní kancelář jsem oslovila pro vyhotovení darovací smlouvy na nemovitost. Vypracování smlouvy a všech potřebných dokumentů bylo provedeno na profesionální úrovni, s velkou rychlostí a hlavně vše online. Zodpovězení dalších dotazů bylo provedeno s rychlostí a ochotou. AK velmi doporučuji.

Vladimíra Jeřábková, Praha /

Prostřednictvím této advokátní kanceláře jsem řešil vymáhání dlužné částky po dlužníkovi. Oceňuji korekní jednání a bezvadnou právní pomoc. Komunikace probíhala operativně online, což při mém pracovním zatížení představovalo významnou časovou úsporu. Služby advokátní kanceláře můžu doporučit, a to i pro velmi příznivé podmínky pokud jde o odměnu.

MUDr. Luděk Dujka, Nový Jičín /

Vážený pane doktore, velice mne překvapilo jednání a rychlá odpověď na můj dotaz týkající se zhotovení kupní smlouvy a věci s tím související. Byl jsem překvapen, jak mi bylo vše bez nároku na finanční ocenění vysvětleno a ještě jsem byl upozorněn, na jaké věci si mám dát případně pozor. Také mne překvapila velmi mile cenová nabídka na zpracování převodní smlouvy. Děkuji Tímto celé Vaší kanceláři a, i když jsem z Kladenska, obrátím se na Vás.

Vladimír a Romana Chvapilovi, Kladensko /

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ


kontakt

608 979 055

Tento kontaktní formulář slouží k zadání a zodpovězení zj.:


 • dotazů k bližším podmínkám a k cenové nabídce požadované či zamýšlené právní služby,
 • dotazů k tématům vymáhání pohledávek nebo převodů nemovitostí v rámci ON-LINE PRÁVNÍ PORADNYOdesláním formuláře berete na vědomí a souhlasíte s těmito podmínkami a poučením.

Jedná-li se o uvedený typ dotazu, pak odpovídáme většinou do následujícího pracovního dne.

Tyto dotazy jsou samozřejmě nezávazné a bezplatné. Nejsou zveřejňovány a podléhají mlčenlivosti AK.

Prohlédněte si příp. také sekci ČASTÉ OTÁZKY KLIENTŮ nebo VZKAZY - REFERENCE KLIENTŮ.

PRÁVNÍ SLUŽBY ONLINE


Darovací smlouva

Kupní smlouva

Kontrola smlouvy

Smlouva směnná

Spoluvlastnictví

Převody nemovitostí

Vymáhání pohledávek

Exekuční návrh

Platební rozkaz

Upomínka - vzor

Uznání dluhu - vzor

Právní služby - firmy

Právní služby - reality

Obchodní smlouvy

Rozvod a SJM