Často kladené otázky | advokat-zlinsko.cz
Close
PRÁVNÍ SLUŽBY A SMLOUVY ONLINE
Mgr. Zdeněk RUMPLÍK

advokát

JUDr. Petr HRADIL

právník

Často kladené otázky

 

1. Váš dotaz – nezávazně
Zeptáte se nás nezávazně online na to, co Vás zajímá. Kontaktovat nás můžete telefonicky, e-mailem nebo kontaktním formulářem či na online chatu naší kanceláře na webu.

2. Informace od nás
Sdělíme Vám cenu a jaké informace jsou ke smlouvě potřeba. Probereme s Vámi také Vaše dotazy – telefonicky či mailem, a to bezplatně a pro Vás stále nezávazně.

3. Zpracování smlouvy
Pokud se rozhodnete pro smlouvu online prostřednictvím naší kanceláře, přichystáme ji pro Vás. Spolu s podrobným návodem zašleme vše na Váš mail (příp. poštou).

4. Platba a katastr
Uhradíte předem danou a pevnou odměnu až máte smlouvy u sebe. V ceně je samozřejmě návod a formulář návrhu na vklad, ale také jakékoliv konzultace k případu.

Pokud Vás zajímá přesná cena konkrétní právní služby, tak nás, prosíme, kontaktujte. Stačí uvést jen stručný dotaz, který je samozřejmě zcela nezávazný. Na základě toho Vám sdělíme přesnou cenovou nabídku k Vámi uvažované právní službě, pokud je právní služba online v daném případě možná. Za zeptání nic nedáte a sami se pak rozhodnete. Přečtěte si také RECENZE.

Příklady možných dotazů na cenu právní služby:
 • Darovací smlouva na nemovitost: Chceme darovat nemovitost - rodinný dům, z rodičů na syna, se zřízením věcného břemene bydlení a užívání pro rodiče. Prosíme o cenovou nabídku darovací smlouvy včetně návrhu na vklad.
 • Kupní smlouva na nemovitost: Chci prodat byt - jsem prodávající, bez účasti realitky, kupce již mám, kupní cena bude 2.000.000 Kč, kupující bude čerpat úvěr. Prosím o cenovou nabídku kupní smlouvy včetně návrhu na vklad, bez advokátní úschovy.
 • Vymáhání pohledávky: Mám pohledávku za dlužníkem z uznání dluhu ve výši 100 tis. Kč, dlužník je fyzická osoba, bydlí v Ostravě, pohledávku nepopírá, ale neplatí. Prosím o sdělení podmínek vymožení pohledávky a zda splňuji podmínku vymáhání bez plateb předem.
 • Rozvod a vypořádání SJM: Chceme absolvovat nesporný rozvod dohodou. Prosíme o cenovou nabídku potřebných právních dokumentů. Máme dvě nezletilé děti, na svěření a výživném jsme dohodnuti, stejně jako na rozvodu. Pokud jde o vypořádání SJM, kromě jiného by šlo zj. o vypořádání společného bytu v SJM a hypotéky. SJM nemáme notářsky zúženo, kromě hypotéky zde nejsou žádné dluhy ani exekuce, nemáme podíly v obchodních firmách.

Obdobně pak také pro různé další typy právních služeb, smluv a dohod atp. (vypořádání spoluvlastnictví, nájemní smlouva apod.).

Pokud jde o právní zastoupení firemní klientely, pak konkrétnější nabídku právního zastoupení, v případě zájmu o stabilnější spolupráci, můžeme zaslat na vyžádání nezávazně po upřesnění jaký typ právního zastoupení a právních služeb je předpokládán k využití.

Ke zpracování darovací či kupní smlouvy na nemovitost, případně dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, je třeba dodat e-mailem minimálně:  
 • aktuální oficiální list vlastnictví (výpis z katastru) ohledně nemovitostí, které se mají převádět - ten seženete např. na CzechPOINTu nebo na cuzk.cz
 • informace ohledně účastníků převodu včetně nacionále (jméno a příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště, rodinný vztah mezi účastníky)
 • u darovací smlouvy sdělení, zda součástí smlouvy má být i věcné břemeno - služebnost a přesně jaké
 • u kupní smlouvy základní informace ke kupní ceně - dohodnutou výši, splatnost a způsob zaplacení a případné další dohodnuté podmínky
 • u dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví základní informace ohledně dohodnutého způsobu vypořádání - např. výši, splatnost a způsob zaplacení hodnoty vypořádávaného podílu, případně další dohodnuté podmínky
 • telefonický kontakt

Uvedené informace a podklady (naskenované) se dodávají většinou na kontaktní e-mail advokátní kanceláře dle předchozí dohody.

Pokud Vás zajímá přesná cena té které právní služby, kterou naše AK nabízí, tak nás, prosíme, kontaktujte nezávazně např. telefonicky na tel. 608 979 055 nebo kontaktním formulářem. Přečtěte si také RECENZE.


Pokud dojde k domluvě ohledně zpracování darovací smlouvy na nemovitost či kupní smlouvy na nemovitost online včetně odsouhlasení cenových podmínek, pak po dodání všech potřebných informací a podkladů, které Vám budou sděleny, začneme na smlouvě pracovat. Případné podrobnosti či nejasnosti se doplňují e-mailem nebo telefonicky.

Typicky např. darovací smlouva na nemovitost je hotova online většinou do max. 2 pracovních dní a zasílá se spolu s návrhem na vklad do katastru nemovitostí a s podrobným návodem ohledně postupu ve formátu PDF na e-mail klienta.

Smlouvu zpracováváme komplexně, na míru a s ohledem na specifika toho kterého případu, smlouva obsahuje hlavičku naší advokátní kanceláře. Nejde o žádný obecný vzor ani o žádné (polo)automatické generování smlouvy s doplňováním údajů. Máte tak, na rozdíl od vzorů, 100% jistotu skutečně právně kvalitního řešení a odpovědnosti i za výsledek.

Nepožadujeme dopředu žádnou zálohu. Cena za zpracování smlouvy je splatná až po dodání hotové smlouvy klientovi. Konzultace, odpovědi a informace, které potřebujete nebo požadujete, a případně i Vaše požadavky na úpravy zaslané smlouvy, jsou zahrnuty v ceně.

Klient si vytiskne převodní smlouvu a návrh na vklad v zadaném počtu vyhotovení. Na jedné smlouvě musí dojít k ověření podpisů (např. matriční úřady či CzechPOINT).

Následně jsou dokumenty již jen odeslány na příslušný katastrální úřad. K veškerému postupu jsme klientovi po celou dobu plně k dispozici.

U kupní smlouvy, či případně dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, může být postup odlišný, a to v závislosti na dohodnutém systému návazností ohledně podpisu smlouvy, úhrady kupní ceny či vypořádacího podílu a zápisu vlastnictví do katastru nemovitostí. Vše vždy vysvětlujeme v průvodních instrukcích klientům podrobně.

Pokud Vás zajímá přesná cena té které právní služby, kterou naše AK nabízí, tak nás, prosíme, kontaktujte nezávazně např. telefonicky na tel. 608 979 055 nebo kontaktním formulářem. Přečtěte si také RECENZE.


Pokud se rozhodnete zariskovat a využít nějaký obecný vzor smlouvy na převod nemovitosti, a to ať již  
 1. z internetu, který stáhnete např. ve formátu .doc a vyplníte
 2. z internetu, který po doplnění základních údajů do formuláře je automaticky vygenerován
 3. z jiného případu, od známého či osobu mimo notáře či advokáta
  měli byste si uvědomit především následující skutečnosti:  
 • u vzoru smlouvy není ručeno za výsledek a mnohdy ani za vzor jako takový - to případně pouze, pokud je jeho autorem advokát, a i tak je ručeno ovšem maximálně jen za správnost obecného vzoru, nikoliv za výsledek
 • všimněte si, zda daný web se vzorem např. v obchodních podmínkách upozorňuje (i když často ne dobře viditelně na první pohled), že nenese odpovědnost za škodu způsobenou použitím vzoru či formuláře nebo že nejde o právní službu - to je velmi podstatné sdělení
 • i relativně dobrý vzor můžete špatně vyplnit či nějakou podstatnou souvislost, která ze vzoru samotného nevyplývá, ale je pro Vaši konkrétní situaci důležitá, opomenout, s čímž se setkáváme poměrně často
 •  vzor je jen obecný a nemusí být vhodný pro Váš konkrétní případ a nemusí řešit nějakou podstatnou souvislost
 • i smlouva, která „projde" katastrem, může být v budoucnu napadnutelná a chyby se pak napravují velmi složitě, pokud náprava vůbec možná je
 • u významnějších či hodnotnějších nemovitostí jako byt, dům, chata, hodnotnější pozemky atp. či u zřizování věcného břemene u darovacích smluv, byste obecné vzory rozhodně používat neměli


Pokud si převodní smlouvu necháte zpracovat komplexně online v AK www.advokat-zlinsko.cz, tak mj.:  
 • na rozdíl od vzoru s naší smlouvou neriskujete
 • za naši smlouvu, vklad i za výsledek ručíme a odpovídáme, protože smlouvu komplexně zpracováváme na míru a s ohledem na specifika každého případu - nejde o žádné automatické doplňování, smlouva obsahuje hlavičku naší AK
 • máte jistotu i po vkladu do katastru nemovitostí
 • obdržíte také potřebná poučení, v ceně máte potřebné konzultace, upozorníme na možné problémy, daňové aspekty atp.

Každý případ je nutno posuzovat individuálně, a to v závislosti na podkladech k pohledávce, jejich právním zajištění, vzhledem k osobě dlužníka i k podrobnostem ohledně dluhu - pohledávky samotné.

Pokud např. dlužník dluh uznává, pouze tvrdí, že momentálně nemá na zaplacení a současně nabízí adekvátní a akceptovatelný dodatečný termín úhrady či adekvátní a akceptovatelné splátky, tak lze doporučit zvážit využití uznání dluhu.

Prověřte si také dlužníka vždy z hlediska příp. exekucí, např. na odkazu www.ispis.cz/lustrace, což je podstatné z hlediska zvážení efektivity příp. dalšího postupu řešení pohledávky.

Obecně lze každopádně určitě doporučit řešit pohledávku co nejdříve po její splatnosti a nikoliv se zpožděním až několika měsíců či dokonce let. Poměrně často v praxi dochází k tomu, že věřitel uvěří dlužníkovi jeho výmluvy o tom, že uhrazeno bude, že čeká zrovna nějaké peníze odjinud apod., což častokrát dlužník opakuje i několikrát po sobě, samozřejmě bez toho, aby skutečně uhradil (anebo uhradí jen zanedbatelnou část pohledávky), případně se posléze zcela odmlčí a věřitel tak zbytečně vyčkává a otálí s řešením a vymáháním pohledávky.

Dlužník se přitom mezitím může i zbavovat svého majetku, může na něj v mezidobí být nařízena exekuce jinými věřiteli (kteří pak mají přednost před věřitelem, který zbytečně vyčkává a otálí), případně si na daných situacích ověřuje, že když věřiteli nic neuhradí, tak se nic nestane. Základní obecné pravidlo ve většině případů tak zní : Čím déle se vyčkává s vymáháním pohledávky, tím více se snižuje šance na reálné vymožení = řešte svou pohledávku včas a nečekejte!

Pokud Vás zajímají podmínky, tak nás, prosíme, kontaktujte - nezávazně.

Příklad dotazu: Mám pohledávku za dlužníkem z uznání dluhu (uznání zasílám v příloze mailu) ve výši 100 tis. Kč, dlužník je fyzická osoba, bydlí v Ostravě, pohledávku nepopírá, ale neplatí a snaží se mi vyhýbat. Prosím o sdělení podmínek vymožení této pohledávky a zda lze v daném případě toto řešit online a bez plateb předem.

FÁZE MIMOSOUDNÍ

V rámci této fáze posoudíme nároky klienta po právní stránce a zejména pak odešleme předžalobní upomínku dlužníkovi pod hlavičkou naší AK. To na řadu dlužníků zabírá, narozdíl od urgence samotného věřitele. Dlužník v řadě případů uhradí pohledávku nebo má zájem sjednat alespoň adekvátní splátkový kalendář (který podléhá vždy samozřejmě souhlasu věřitele).

U bezzálohových zastoupení v případě úspěšného vymožení platí věřitel předem dohodnutá % z úspěšně vymožené částky. V případě že vymoženo není, neplatí věřitel na odměnu AK nic a vymáhání pokračuje, po domluvě, případně do další - soudní fáze.

FÁZE SOUDNÍ

V rámci této fáze zpracujeme a podáme na příslušný soud návrh na vydání elektronického platebního rozkazu. Věřitel uhradí pouze 4-5% z hodnoty sporu jako poplatek soudu (nejedná se o odměnu AK). Soud vydá elektronický platební rozkaz. Pokud proti němu dlužník nepodá odpor, nabývá právní moci. Pokud podá dlužník odpor, zpracujeme k němu vyjádření a vyčkáme rozhodnutí soudu - vydání rozsudku a jeho právní moci. V některých případech soud nařídí jednání, a pokud je nezbytné se ho účastnit, proběhne případná účast u soudu podle domluvy s klientem. Ve většině případů bezzálohových zastoupení, pokud jsou podklady dostatečně právně kvalitní, však není účast u soudu potřeba. Jakmile soudní rozhodnutí nabude právní moci a vykonatelnosti, lze vést proti dlužníkovi exekuci.

U bezzálohových zastoupení v případě úspěšného vymožení v soudní fázi platí věřitel předem dohodnutá % z úspěšně vymožené částky. Dlužník má povinnost uhradit také tzv. přísudek - náklady soudního řízení, a to k rukám advokáta. V případě že vymoženo není, neplatí věřitel na odměnu AK nic a vymáhání pokračuje automaticky do další - exekuční fáze.

FÁZE EXEKUČNÍ

Pokud dlužník nereaguje ani na případnou předexekuční upomínku, zvolíme soudního exekutora, který zahájí vůči dlužníkovi exekuci s cílem pohledávku vymoci exekučně na základě exekučního návrhu.

Vymáhání pohledávky či pohledávek je v určitých případech možné online i zcela bez záloh na odměnu AK předem a ta je hrazena až (a pouze) po úspěšném vymožení pohledávky, a to většinou přímo dlužníkem.

Tzn. klient uhradí v takovém případě pouze maximálně případně nutné hotové výdaje, jako např. soudní poplatek (pouze pokud není úspěšná mimosoudní fáze vymáhání a je nutno podat žalobu k soudu - návrh na vydání elektronického platebního rozkazu). Na odměnu advokátní kanceláře v takovém případě předem věřitel neplatí nic. Dohodnutá % odměna AK je plně odvislá až od úspěšného vymožení pohledávky.

Může se jednat především o případy:  
 • více pohledávek, např. z obchodního styku, právně dostatečně podložených (např. objednávka či smlouva, podepsaný dodací list, podepsaná faktura atp.)
 • podepsané uznání dluhu
 • notářský zápis s přímou vykonatelností
 • pohledávky z pravomocných soudních rozhodnutí (rozsudky, platební rozkazy aj.)
 • jiné případy podle posouzení právní podloženosti případu, dlužníka a výše pohledávky (dluhy ze smlouvy o zápůjčce, z dohody o vypořádání spoluvlastnictví, z dohody o vypořádání SJM, z kupní smlouvy, z jiných smluv a dohod, pohledávky z neuhrazených faktur firem a podnikatelů smluvně podložených atp.)
Běžně tímto způsobem (bezzálohově online) neřešíme zj.:  
 • jednorázové případy s hodnotou pohledávky do cca 10 tis. Kč
 • složitější případy, u nichž lze očekávat pravděpodobný složitější průběh soudního řízení a tím i více možných účastí u místně příslušného soudu (např. neuznané či příp. i rozporované nároky např. ze smluv o dílo, sporné náhrady škod apod.)
 • nároky vyžadující problematičtější vyčíslování podle splatnosti částí nároků, pokud nejsou současně dlužníkem uznány a lze opět očekávat v případě spornosti více možných účastí u místně příslušného soudu (např. některé mzdové nároky z pracovněprávních vztahů či nároky z nájemních smluv včetně vyúčtování energií apod.)
 • případy, u kterých není k dispozici žádná písemná dokumentace, anebo není dostatečná
 • případy, kdy dlužník je v insolvenci či oddlužení anebo má již exekuce
Takové případy řešíme většinou případně jen osobně, nikoliv na dálku online.

Recenze

Petr HolanekPetr Holanek
14:35 19 Mar 24
Všem vřele doporučuji tuto advokátní kancelář.Povedlo se jim zachránit mi peníze a za to jsem jim velice vděčný!!Ještě jednou moc děkuji za pomoc!!
Filip RatajFilip Rataj
07:20 08 Mar 24
Práce AK je velice profesionální. Jejich reakce rychlé. Celý proces nám podrobně vysvětlili a díky jimi připraveným dokumentům proběhla veškerá administrativa hladce. Rozhodně mohu doporučit a v případě budoucích právních úkonů vím na koho se budu obracet. 100%.
Lucie HavlíkováLucie Havlíková
20:51 16 Feb 24
Pan advokát byl velice ochotný, vše nám vysvětlil, zařídil a sepsal. Věnoval se nám i mezi vánočními svátky a po Novém roce vše jen dokončil podle našich požadavků. Mockrát děkujeme za rychlé a bezproblémové vyřízení přepisu nemovitosti a všem doporučujeme.
Tomáš ČervenkaTomáš Červenka
12:40 26 Jan 24
SKVĚLÉ SLUŽBY! Po naší prosbě o rychlé vyhotovení smluv jsme byli ujištěni, že udělají maximum. Následně jsme vše, co jsme potřebovali, dostali ještě dříve, než bylo slíbeno a ve špičkové kvalitě. Doplňující dotazy obratem zodpověděli a přidali soupis následujícího postupu. Děkujeme a jednoznačně doporučujeme!
Karolina KvitovaKarolina Kvitova
19:58 15 Nov 23
Po cetbe recenzi jsem nic jineho nez skvele sluzby neocekavala, ale realita prekonala veskera ma ocekavani - rychlost, ochota a automaticke upozorneni na souvislosti, ktere bezny obcan nevi (nebo je nedomysli), me temer sokovaly. ;)Mockrat dekuji panu Hradilovi a priste uz jedine do teto AK!
Ivana PerutkovaIvana Perutkova
07:35 26 Oct 23
Využila jsem služeb souvisejících s darovací smlouvou. Naprostá spokojenost - rychlost, srozumitelnost, profesionalita, příznivá cena. Můžu jen doporučit.
hana musilovahana musilova
16:17 10 Oct 23
Obrátila jsem se znovu na tuto advokátní kancelář. Zpracování darovací smlouvy bylo opět rychlé a precizní. Zápis do katastru proběhl v naprostém pořádku. Tuto advokátní kancelář vřele doporučuji.
Jiří VálekJiří Válek
12:54 27 Sep 23
Ing. Jiří Válek, MBA, Hrdějovice, okr. České BudějovicePro vypracování darovací smlouvy jsem si na základě vynikajících referencí vybral tuto AK. Jelikož jsem požadoval zřízení věcného břemene byla práce na DS složitější a především náročnější na vzájemnou komunikaci. To co již bylo napsáno v předcházejících referencích mohu z mé osobní zkušenosti zcela potvrdit.Zejména pak musím vyzdvihnout to, že přidanou hodnotu vidím v přístupu k poradenství, jehož rozsah AK nijak neomezuje a ani navíc neúčtuje. Její vysoce profesionální a vstřícný přístup mne velice mile překvapil. Mohu jen a jen doporučit využít služby této AK. Děkuji za spolupráci.
MONI KaMONI Ka
10:46 26 Sep 23
Skvělé, rychlé, příjemné,ochotné a profesionální jednání, smlouvy připraveny obratem, porada po telefonu, vždy byl pan JUDr. k dispozici, rovné a přímé jednání. Příjemné vystupování. 100% spokojenost, Doporučuji. Monika Samarova
BolidBolid
10:34 22 Sep 23
Potřeboval jsem vyřešit zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví pozemku + návrh na vklad do katastru - vše proběhlo rychle a hladce, jsem moc spokojený. Doporučuji, perfektní komunikace a ochota
Lenka KubickovaLenka Kubickova
10:57 16 Aug 23
Tuto Advokátní kancelář můžu vřele doporučit!! Osobní přístup pana doktora Hradila a vstřícnost mě velmi mile překvapila. To se dnes opravdu jen tak nevidí.Děkuji ještě jednou za pomoc a konečné pozitivní rozhodnutí. Můžu všem jen doporučit!
Marcela BarošováMarcela Barošová
11:08 15 Jun 23
Tuto Advokátní kancelář můžu vřele doporučit. Vymáhala jsem sama pohledávku z mého podnikání od dlužníka skoro 6 měsíců a marně. Až po oslovení AK začal dlužník reagovat a dnes máme konečně vše doplaceno. Osobní přístup pana doktora Hradila a vstřícnost se dneska jen tak nevidí. Veškeré náklady do doby vymožení dluhu šly na vrub AK. Děkuji, že jste. Můžu všem .jen doporučit. Barošová Marcela, prádelna BLANKYT
AvaAva
10:23 26 May 23
Mám výbornou zkušenost s panem doktorem Hradilem, u kterého jsem si nechávala kontrolova kupní smlouvu na nemovitost. Pan doktor mi obratem odpověděl, smlouvu zkontroloval do 2 dnů, a poté jsme si ještě dvakrát volali. Při telefonátech mi vše jako laikovi vysvětlil, jaké situace mohou nastat a příklady z praxe. Za mě skvělá služba a výborná spolupráce. Doporučuji
Vendy _Vendy _
15:47 12 Apr 23
Předmětem spolupráce byla příprava Darovací smlouvy jako podklad pro změnu vlastníka v katastru nemovitostí. Služba je sice on-line, ale nijak nepostrádá na kvalitě. Již při prvním kontaktu jsme dostali maximum informací a návod, jak postupovat, taktéž na závěr. Samotná smlouva byla hotova rychle a precizně. Vše dopadlo výborně. Poměr cena/výkon je skvělá. Předala jsem doporučení známým.
Martin ŠkolníkMartin Školník
09:26 08 Apr 23
Po několika špatných zkušenostech jsme konečně našli skvělou AK zastoupenou JUDr. Hradilem. Jeho přístup byl vždy vstřícný, trpělivý a ochotný řešit problém. S čistým svědomím mohu všem vřele doporučit.
Markéta AdamovičováMarkéta Adamovičová
17:54 29 Mar 23
Z naší strany velká spokojenost. Darovací smlouva připravena do druhého dne, vše podrobně vysvětleno, drobné úpravy ve smlouvě provedeny obratem. Cena velmi příjemná. Osobní přístup velmi vstřícný. Jednoznačně doporučuji a AK děkuji za pomoc.
Arnošt NovotnýArnošt Novotný
14:39 08 Mar 23
Potřebovali jsme vyřešit převod majetku na naše dvě dcery.Raději jsme neriskovali a nezkoušeli si smlouvu napsat sami.A udělali jsme dobře - tato AK se ukázala jako velice profesionální, operativní a vstřícná. Během pár dní jsme měli smlouvu, ušetřili nám peníze při zápisu do katastru , kde mimo jiné nevznikly žádné potíže s přepisem. Opravdu doporučujiNovotná Soňa
Martina PipolyováMartina Pipolyová
14:30 21 Feb 23
Společnost mohu jen doporučit. Řešila jsem problém těsně před Vánoci minulého roku, ochotně mi se vším vyšli vstříc i před nadcházející dovolenou.Jako výhody mohu vypíchnout online vyřízení, rychlou komunikaci, vstřícnost a ochotu. Doufám, že advokáta nebudu znovu potřebovat, ale pokud ano, určitě se opět obrátím na pana Mgr. Rumplíka.
js_loader

advokat-zlinsko.cz | právní služby, smlouvy a převody nemovitostí online

Převody nemovitostí a smlouvy online. Darovací smlouva nemovitost, kupní smlouva nemovitost, rozvod a vypořádání SJM aj.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
  Kontaktní formulář slouží k dotazům k právním službám online, které na webu nabízíme. Jedná-li se o uvedený typ dotazu, pak odpovídáme většinou do následujícího pracovního dne. Tyto dotazy jsou nezávazné a bezplatné. Nejsou zveřejňovány a podléhají mlčenlivosti. Odesláním formuláře berete na vědomí poučení.  ZAJÍMAJÍ VÁS BLIŽŠÍ PODMÍNKY ČÍ PŘESNÁ CENOVÁ NABÍDKA?
  NEZÁVAZNĚ NÁS KONTAKTUJTE
  tel. 608 979 055 | On-line chat | sekretariat@advokat-zlinsko.cz  PRÁVNÍ SLUŽBY ONLINE

   

  Darovací smlouva

  Kupní smlouva

  Kontrola smlouvy

  Převody nemovitostí

  Spoluvlastnictví

  Uznání dluhu

  Vymáhání pohledávek

  Exekuční návrh

  Platební rozkaz

  Upomínka - vzor

  Nájemní smlouva

  Právní služby - firmy

  Právní služby - reality

  Obchodní smlouvy

  Rozvod a SJM