Close
PRÁVNÍ SLUŽBY A SMLOUVY ONLINE
Mgr. Zdeněk RUMPLÍK

advokát

JUDr. Petr HRADIL

právník

Kupní obchodní smlouva pro podnikatele

 

 

KUPNÍ A RÁMCOVÁ OBCHODNÍ SMLOUVA

MEZI PODNIKATELI

ONLINE, LEVNĚ, NA MÍRU A PRÁVNĚ KVALITNĚ

DŮVODY PROČ NERISKOVAT SE VZORY

 

Narozdíl od různých vzorů s našimi dokumenty zpracovanými na míru od advokátní kanceláře neriskujte. Máte tak jistotu právně kvalitního řešení přesně pro daného klienta a jeho obchodní případy.

 

Problémy řešit teprve až když nastanou je pozdě. I „dobrý“ vzor můžete špatně vyplnit, něco opomenout atp. Ručit totiž jen za správnost vzoru nebo ručit i za výsledek, jsou právně diametrálně odlišné věci.

 

Navrhneme Vaše právní zajištění, poskytneme potřebný návod a poučení a v ceně máte také příp. konzultace.

 

Smlouvy online zpracováváme za velmi příznivé „internetové“ ceny. Nezávazně se nás můžete dotázat na podmínky a cenu a teprve pak se rozhodnout. Nepožadujeme žádnou zálohu předem – smlouvu platíte, až obdržíte hotové dokumenty.

 

Smlouvu vyřídíme, vyjma složitějších nebo méně standardních případů, online pro firemní klienty z celé ČR.

 

 

 

Toto online řešení je z povahy věci vhodné zj. pro běžné a jednodušší případy bez nějakých výraznějších specifických požadavků na obsah smlouvy a bez nutnosti osobního řešení. Tedy pro standardní a běžné smluvní vztahy OSVČ nebo společností s ručením omezeným (v rámci území ČR), které se zabývají při svém obchodování činnostmi, při kterých potřebují standardní kupní smlouvu, rámcovou kupní smlouvu či vzorovou objednávku. Nikoliv zbytečně složitou a v rozsahu mnoha stran právního textu, ovšem současně řešící základní nároky firmy po právní stránce. To vše aniž by byl klient nucen riskovat s obecnými vzory, staženými někde z internetu, za které samozřejmě nikdo neručí.

 

 

 

ZAJÍMAJÍ VÁS BLIŽŠÍ PODMÍNKY ČI PŘESNÁ CENOVÁ NABÍDKA?

KONTAKTUJTE NÁS – NEZÁVAZNĚ A ZDARMA

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ  /  tel. 608 979 055  /  sekretariat@advokat-zlinsko.cz

 

 

ZOBRAZIT REFERENCE KLIENTŮ

 

 

Vzdálenost není většinou u online právních služeb problém.

Naše AK zastupuje celou řadu živnostníků, firem a společností zj. z široké oblasti Zlínského kraje.

 

Většina firem a společností si je již v dnešní době naštěstí dobře vědoma toho, že na právně kvalitní smlouvě závisí i další bezproblémový průběh obchodního vztahu a často i do značné míry to, zda pohledávka bude či nebude řádně uhrazena, případně zda nárok ze smlouvy bude vymožitelný u soudu.

 

Další informace k tématu kupní a rámcové obchodní smlouvy naleznete na této stránce níže.

Pokud nanajdete odpověď na Vaši otázku, kontaktujte nás a zeptejte se – nezávazně.

 

reference
S touto AK naše firma spolupracuje mnoho let a jsme velice spokojení. Díky profesionálnímu přístupu jsou naše požadavky vyřízené vždy ve velmi krátké době. Oceňujeme perfektní vyřízení všech našich potřeb, např. vypracování smluv, vymáhání pohledávek, kvalitní právní poradenství.

Valašskokloboucké služby s.r.o., Zlínsko /

S touto advokátní kanceláří spolupracujeme dlouhodobě z hlediska právních služeb a poradenství např. ve věcech tvorby a revizí obchodních aj. smluv, řešení a vymáhání pohledávek po splatnosti aj. V tomto směru jsme s AK velmi spokojeni.

RUDOLF lešení s.r.o., Fryšták /

Hodnocení spokojenosti klientů naší AK na GOOGLE.CZ naleznete na tomto ODKAZU (31 recenzí) a na tomto ODKAZU (16 recenzí) v sekci Recenze, popř. klikněte na obrázek níže - odkaz na první profil (31 recenzí)


Reference - zkušenosti klientů advokat-zlinsko.cz / , , ,

Hodnocení spokojenosti klientů naší AK na FACEBOOK.COM naleznete na tomto ODKAZU, v sekci Hodnocení


Reference - zkušenosti klientů advokat-zlinsko.cz / , , ,

S touto AK spolupracujeme dlouhodobě v oblasti zj. smluv a jiných dokumentů naší firmy obchodněprávního charakteru, ve věci řešení a vymáhání pohledávek po splatnosti a právního poradenství. Se spoluprací jsme přitom velmi spokojeni.

So group s.r.o., Vizovice /

Hodnocení spokojenosti klientů naší AK na FIRMY.CZ naleznete na tomto ODKAZU (49 recenzí) a tomto ODKAZU (19 recenzí) v části Jak lidé hodnotí tuto firmu, popř. klikněte na obrázek níže - odkaz na první profil (49 recenzí)


Reference - zkušenosti klientů advokat-zlinsko.cz / , , ,

S touto advokátní kanceláří spolupracujeme dlouhodobě. Využíváme jejích právních služeb a zastupování při soudních sporech, které byly zatím vždy dořešeny k naší spokojenosti. AK pro naši společnost úspěšně řeší vymáhání pohledávek, vypracovává a reviduje kupní aj. smlouvy v rámci obchodních vztahů, smlouvy o převodech nemovitostí, nájemní a pachtovní smlouvy na zemědělské pozemky. Pracují profesionálně a operativně.

Starojicko, a.s., Starý Jičín-Jičina /

Se spoluprací s touto AK jsme spokojeni. Řeší pro nás různé smlouvy, pohledávky i další právní poradenství. Vše lze přitom většinou zcela bez problémů vyřídit i online. Můžeme doporučit.

VT stav, s.r.o., okr. Zlín /

Tato advokátní kancelář poskytuje naší společnosti právní poradenství dlouhodobě, zj. v oblasti přípravy a revizí smluvních dokumentů a řešení pohledávek. Se spoluprací jsme maximálně spokojeni. Služby jsou rychlé, precizní a většinou online, vzdálenost není problém. Můžeme vřele doporučit.

Areál Kahan s.r.o., Ostrava /

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
  Kontaktní formulář slouží k zadání a zodpovězení zj. dotazů k bližším podmínkám a k cenové nabídce právní služby, kterou online nabízíme. Jedná-li se o uvedený typ dotazu, pak odpovídáme většinou do následujícího pracovního dne. Tyto dotazy jsou samozřejmě nezávazné a bezplatné. Nejsou zveřejňovány a podléhají mlčenlivosti AK. Odesláním formuláře berete na vědomí tyto podmínky a poučení.  });

  ZAJÍMAJÍ VÁS BLIŽŠÍ PODMÍNKY ČI PŘESNÁ CENOVÁ NABÍDKA?
  KONTAKTUJTE NÁS – NEZÁVAZNĚ A ZDARMA
  tel. 608 979 055 / On-line chat / sekretariat@advokat-zlinsko.cz

   

  });

  Advokátní kancelář zpracuje a připraví kvalitní a právně bezpečné dokumenty, vztahující se k realizovanému systému obchodních vztahů:

   

  rámcovou obchodní kupní smlouvu pro více opakujících se případů
  kupní smlouvu pro účely podnikání – jednorázovou či vzorovou
  vzorovou objednávku k použití pro odběratele klienta

   

   

  Většina firem a společností si je již v dnešní době naštěstí dobře vědoma toho, že na právně kvalitní smlouvě závisí i další bezproblémový průběh obchodního vztahu a často i do značné míry to, zda pohledávka bude či nebude řádně uhrazena, případně zda nárok ze smlouvy bude vymožitelný u soudu.

   

  Telefonické či ústní objednávky používají již snad jen ti, kteří vůbec neřeší co bude s jejich nárokem poté, kdy jej obchodní partner nebo druhá smluvní strana řádně a včas případně neuhradí.

   

  A čím více je obchodní případ finančně hodnotnější, tím více se nevyplácí zbytečně riskovat a spoléhat se pouze na jakékoliv pouze obecné vzory kupních či rámcových smluv nebo objednávek, např. z internetu.

   

  U vzoru smlouvy většinou ani nevíte kdo ho zpracoval či zda odpovídá aktuální právní úpravě. Naopak si můžete být jisti, že za takový vzor většinou nikdo neručí a že je z povahy věci pouze obecný, téměř vždy s nedostatkem zajišťovacích prostředků vhodných pro konkrétní případ, anebo vůbec se pro daný případ nebo konkrétní systém obchodování nehodící.

   

   

  Jednou vytvořenou vzorovou objednávku či vzorovou kupní obchodní smlouvu pro účely podnikání pro dané případy a daného klienta na míru lze přitom používat i do budoucna pro další opakující se podobné obchodní případy, tedy jedná se často jen o prvotní investici do takové vzorové smlouvy.

   

  Jednou za čas však i přesto se doporučuje nechat si takové smlouvy zrevidovat, neboť právní systém, ale i postoje soudní judikatury, se v průběhu času občas poměrně zásadně mění.

   

   

  Rámcová obchodní kupní smlouva odpovídá naopak v podstatě obchodním podmínkám, které vymezí dopředu to, čím se bude obchodní styk řídit a ten pak lze realizovat již většinou jen na základě jednoduchých objednávek zasílaných např. e-mailem, vymezujících již jen konkrétní podrobnosti té které objednávky. Na tento obchod se pak vztahují po dobu trvání rámcové smlouvy v ní předem vymezené podmínky.

  PRÁVNÍ SLUŽBY ONLINE

  Darovací smlouva

  Kupní smlouva

  Kontrola smlouvy

  Smlouva směnná

  Spoluvlastnictví

  Převody nemovitostí

  Vymáhání pohledávek

  Exekuční návrh

  Platební rozkaz

  Upomínka - vzor

  Uznání dluhu - vzor

  Právní služby - firmy

  Právní služby - reality

  Obchodní smlouvy

  Rozvod a SJM