Předžalobní upomínka – výzva – vzor | advokat-zlinsko.cz
Close
PRÁVNÍ SLUŽBY A SMLOUVY ONLINE
Mgr. Zdeněk RUMPLÍK

advokát

JUDr. Petr HRADIL

právník

Předžalobní upomínka – výzva – vzor

 

PŘEDŽALOBNÍ UPOMÍNKA – VÝZVA

 

ONLINE, BEZ PLATEB PŘEDEM A S ODMĚNOU JEN V PŘÍPADĚ ÚSPĚCHU

 

Předžalobní upomínka a předexekuční výzva – vzory ke stažení níže

 

 

 

Odměnu AK za vymáhání pohledávky platí převážně dlužník, vyjma s věřitelem předem sjednaných %, ale co je podstatné – až po úspěšném vymožení. Bez úspěšného vymožení pohledávky tedy na odměnu naší AK neplatíte předem nic.

 

Jedná se o bezzálohové řešení v případech vymáhání pohledávek online, které to umožňují, což zjistíte jednoduše nezávazným dotazem na naši AK. Níže jsou uvedeny příkladmo některé případy, které pod toto online řešení obvykle nespadají.

 

Vymáháme takto online nejčastěji např. nároky ze smluv o zápůjčce, z uznání dluhu a z neuhrazených obchodních faktur za dodání zboží, ale i z jiných smluv, a to především v rámci kraje Zlínského, ale podle konkrétní situace příp. také Moravskoslezského, Jihomoravského a Olomouckého.

 

Vymáhání pohledávek řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Řada dlužníků reaguje na předžalobní upomínku advokátní kanceláře.

 

Neztrácejte čas – čím později vymáhání pohledávky řešíte, tím více si snižujete šance na reálné vymožení.

 

Plně korektní a férový vztah ke klientovi, který se narozdíl od vymáhacích agentur řídí závaznými stavovskými předpisy.

 

 

 

VZORY PŘEDŽALOBNÍCH VÝZEV KE STAŽENÍ:

Předžalobní upomínka – občanská – vzor

(věřitel i dlužník fyzické osoby)

Předžalobní upomínka – obchodní – vzor

(ve vztazích mezi podnikateli, firmami)

Předexekuční výzva – pohledávka – vzor

(pokud jako věřitel máte již pravomocné soudní rozhodnutí)

Předexekuční výzva – výživné – vzor

(pokud dlužník dluží výživné podle rozsudku soudu)

Vzory uznání dluhu

(pokud si chcete zajistit dluh po splatnosti) 

 

Předžalobní upomínka se vztahuje k fázi mimosoudní – před soudním řízením, varianty jsou občanský či obchodní závazek.

Předexekuční upomínka se vztahuje k fázi předexekuční, kdy věřitel má k dispozici pravomocný a vykonatelný exekuční titul.

 

 

 

ZOBRAZIT REFERENCE KLIENTŮ

 

 

 

 

ZAJÍMAJÍ VÁS BLIŽŠÍ PODMÍNKY ČI PŘESNĚJŠÍ NABÍDKA ŘEŠENÍ?

NEZÁVAZNĚ NÁS KONTAKTUJTE

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ  /  tel. 608 979 055  /  sekretariat@advokat-zlinsko.cz

 

 

Dlužníka si můžete prověřit min. zda není zapsán v INSOLVENČNÍM REJSTŘÍKU, případně také zda nemá EXEKUCE a u firem a podnikatelů v různých DATABÁZÍCH.

 

 

ČASTÉ OTÁZKY K PŘEDŽALOBNÍ VÝZVĚ:

Dlužník mi dluží – co mám dělat a kdy je možné vymáhání bez plateb dopředu?

 

 

ODKAZY K PŘEDŽALOBNÍ VÝZVĚ:

Doporučení k vymáhání pohledávek

Jak se chybuje u zápůjčky aj. pohledávek – tipy pro věřitele

Informace k uznání dluhu

Platební rozkaz

Doporučení k vymáhání pohledávek

Vymáhací agentura nebo soud a exekutor?

 

 

 

 

Poučení: Jedná se shora pouze o obecné, základní a jednoduché vzory. Upomínka by měla obsahovat přesné vymezení pohledávky, její výše, splatnosti a právního důvodu a měla by být zaslána na poslední známou adresu dlužníka, a to min. 7 dní předem. Současně můžete uplatit příp. také příslušenství pohledávky (zákonné či smluvní úroky z prodlení), popř. smluvní pokutu, byla-li řádně sjednána a nezapomeňte ani na uplatnění ztráty výhody splátek, pokud tato byla sjednána u příp. splátkového kalendáře předtím. U podnikatelů upozorňujeme také na povinné náležitosti obchodních listin (kupř. do hlavičky listiny, viz přísl. článek na našem webu). V případě pochybností, anebo nejasností doporučujeme využít komplexní odbornou právní pomoc. Využitím obecného vzoru nevzniká žádný právní vztah, nárok či právo směrem k advokátní kanceláři, ani naopak jakýkoliv odpovědnostní vztah, pokud není objednána i konkrétní právní služba např. ve smyslu revize konečné verze dokumentu či právního posouzení případu.

 

 

V řadě případů (v závislosti na výši pohledávky, jejím charakteru a právní podloženosti) je možné řešení pohledávek prostřednictvím naší AK online i zcela bez záloh na odměnu naší AK předem a ta je hrazena až (a pouze) po úspěšném vymožení pohledávky věřitele. Zj. pokud jde o pohledávky v rámci kraje Zlínského, ale podle konkrétní situace také příp. Moravskoslezského, Jihomoravského a Olomouckého. Které typy pohledávek naopak online běžně neřešíme, je popsáno na této stránce níže.

 

 

Další informace k tématu předžalobní upomínka naleznete na této stránce níže.

Pokud nenajdete odpověď na Vaši otázku, kontaktujte nás a zeptejte se – nezávazně.

 

 

reference
Tuto advokátní kancelář mohu určitě doporučit. Jako živnostník jsem se na ně obrátil ve věci řešení některých pohledávek po splatnosti. Vyřízení proběhlo online. S výsledkem i s přístupem maximální spokojenost.

Josef Sukup, Luhačovice /

Tuto advokátní kancelář vřele doporučuji. 2 roky jsme se snažili v rámci naší firmy vymáhat dluh od jedné společnosti, bez úspěchu. Nakonec jsme se odhodlali obrátit na tuto kancelář a již máme uhrazenu převážnou část pohledávky a firma dále komunikuje a snaží se řešit i zbytek. Navíc jsme nemuseli nic platit dopředu. Doporučujeme.

Battovi, Nový Jičín /

S touto AK spolupracujeme jak ve věcech veškerých typů smluv, tak i v soudních sporech a při vymáhání pohledávek po splatnosti. AK pracuje profesionálně a operativně, jsme spokojeni již řadu let.

Starojicko, a.s., okr. Nový Jičín /

Budete-li potřebovat pomoci s platebními rozkazy, obraťte se na tuto kancelař. Pomohla mi úspěšně už dvakrát. Můžu jen a jen doporučit!

Antonín Barborák, Jihomoravský kraj /

S touto advokátní kanceláří spolupracujeme dlouhodobě z hlediska právních služeb, jak pokud jde o různé smlouvy aj. právní věci, tak i pokud jde o vymáhání pohledávek po splatnosti. Doporučujeme.

RUDOLF lešení s.r.o., Zlínsko /

Děkuji této AK za velmi profesionální a úspěšnou pomoc při vymáhání mé pohledávky.

Petr Hasík, Uherskohradišťsko /

Jsem maximálně spokojený s touto kanceláří. Obrátil jsem se na ni ohledně vymožení pohledávky. Jednání perfektní, ihned zpětná vazba pomocí mail, vždy jsem byl informován na dotaz obratem. Velké plus bylo hlavně, že jsem nemusel nic platit předem, ale až po úspěšném vymožení. Tuto advokátní kancelář opravdu všem doporučuji.

Jiří Stuchlík, Valašské Meziříčí /

Chci Vaší advokátní kanceláři poděkovat za úspěšnou pomoc při vymáhání pohledávky. Byla jsem maximálně spokojená, oceňuji kvalitní, rychlý a profesionální přístup. Všem mohu doporučit.

Alena Kazíková, Valašské Meziříčí /

Reference klientů na FACEBOOK.COM naleznete na tomto ODKAZU, v sekci Hodnocení


recenze advokat-zlinsko.cz dle FACEBOOK.com / , , ,

Reference klientů na GOOGLE.CZ naleznete na tomto ODKAZU (32 recenzí) a na tomto ODKAZU (17 recenzí) v sekci Recenze, popř. klikněte na obrázek níže (odkaz na první profil)


recenze advokat-zlinsko.cz dle GOOGLE.cz / , , ,

Prostřednictvím této advokátní kanceláře jsem řešil vymáhání dlužné částky po dlužníkovi. Oceňuji korekní jednání a bezvadnou právní pomoc. Komunikace probíhala operativně online, což při mém pracovním zatížení představovalo významnou časovou úsporu. Služby advokátní kanceláře můžu doporučit, a to i pro velmi příznivé podmínky pokud jde o odměnu.

MUDr. Luděk Dujka, Nový Jičín /

Tato advokátní kancelář poskytuje naší společnosti právní služby dlouhodobě, mj. i v oblasti vymáhání pohledávek. Se spoluprací jsme maximálně spokojeni. Vše probíhá online, vzdálenost není problém. Můžeme vřele doporučit.

Areál Kahan s.r.o., Ostravsko /

Tato AK pro naši společnost mj. řeší i pohledávky po splatnosti. Se spoluprací jsme spokojeni.

So group s.r.o., Zlínsko /

Tato advokátní kancelář mi vyřizuje pohledávku. Jsem s ní velice spokojený. Doporučuji všem.

Jiří Glasa, Ostrava /

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
  Kontaktní formulář slouží k zadání a zodpovězení zj. dotazů k bližším podmínkám a k cenové nabídce právní služby, kterou online nabízíme. Jedná-li se o uvedený typ dotazu, pak odpovídáme většinou do následujícího pracovního dne. Tyto dotazy jsou samozřejmě nezávazné a bezplatné. Nejsou zveřejňovány a podléhají mlčenlivosti AK. Odesláním formuláře berete na vědomí tyto podmínky a poučení.  });

  ZAJÍMAJÍ VÁS BLIŽŠÍ PODMÍNKY ČI PŘESNÁ CENOVÁ NABÍDKA?
  KONTAKTUJTE NÁS – NEZÁVAZNĚ A ZDARMA
  tel. 608 979 055 / On-line chat / sekretariat@advokat-zlinsko.cz

   

  });

  PŘEDŽALOBNÍ UPOMÍNKA – VÝZVA

   

  Předžalobní výzva je povinná min. ve smyslu nároku na náklady budoucího soudního řízení

   

  Ať již jste někomu jako běžný občan např. půjčili určitou částku a ten ji včas nevrátil, anebo pokud Vám jako podnikateli nebyla uhrazena dlužná faktura apod., zvažujete jako první krok jistě zaslání běžné upomínky – předžalobní výzvy k úhradě dlužné částky dužníkovi. Na našem webu poskytujeme zdarma vzor takové upomínky – předžalobní výzvy k úhradě dluhu. Písemná upomínka dlužné částky je vhodná minimálně jako jeden z důkazních prostředků – ústní a telefonické upomínání z hlediska budoucí důkazní situace nemá význam.

   

  Zaslání předžalobní výzvy na úhradu dlužné částky je povinné, a to min. z pohledu budoucích nákladů soudního řízení, které nemusí být věřiteli přiznány, anebo mohou být přiznány omezeně, pokud nedojde k zaslání předžalobní výzvy před podáním žaloby k soudu za zákonem stanovených podmínek.

   

  Mezi věřiteli je stále rozšířena řada nepodložených mýtů, jako např. že na upomínku dlužné částky musí dlužník reagovat do 14 dní anebo že je povinnost zasílat dvojí až trojí upomínky dlužných částek s určitým časovým odstupem. Obojí se nezakládá na pravdě ani na konkrétních zákonných ustanoveních.

   

   

   

  Řešení pohledávek prostřednictvím naší AK je možno v celé řadě případů realizovat i bez plateb na odměnu předem a ta se platí až po úspěšném vymožení

   

  Zda je pro Vás, jako věřitele, možný tento postup bezzálohového řešení pohledávky, zjistíte při nezávazném kontaktu naší AK. Může se jednat především o případy: 

   

  § více pohledávek, např. z obchodního styku, právně dostatečně podložených (např. objednávka či smlouva, podepsaný dodací list, atp.)

  § podepsané uznání dluhu

  § pohledávky z pravomocných soudních rozhodnutí (rozsudky, platební rozkazy aj.)

  § jiné případy podle posouzení právní podloženosti případu, dlužníka a výše pohledávky (dluhy ze smlouvy o zápůjčce, z dohody o vypořádání spoluvlastnictví, z dohody o vypořádání SJM, z kupní smlouvy, z jiných smluv a dohod, pohledávky z neuhrazených faktur firem a podnikatelů atp.)

  § především pokud jde o pohledávky a dlužníky z kraje Zlínského, ale podle konkrétní situace příp. také Moravskoslezského, Jihomoravského a Olomouckého

   

  Běžně tímto způsobem (bezzálohově online) neřešíme zj.: 

   

  § jednorázové případy s hodnotou pohledávky do 10 tis. Kč

  § složitější případy u nichž lze očekávat pravděpodobný složitější průběh soudního řízení a tím i více možných účastí u místně příslušného soudu (např. neuznané či příp. i rozporované nároky např. ze smluv o dílo, sporné náhrady škod apod.)

  § nároky vyžadující problematičtějí vyčíslování podle splatnosti částí nároků, pokud nejsou současně dlužníkem uznány a lze očekávat v případě spornosti více možných účastí u místně příslušného soudu (např. některé mzdové nároky z pracovněprávních vztahů či nároky z nájemních smluv včetně vyúčtování energií apod.)

  § případy, u kterých není k dispozici písemná dokumentace, anebo není dostatečná

  § případy, kdy dlužník je v insolvenci či oddlužení anebo má exekuce

  § pohledávky promlčené nebo u kterých promlčení hrozí

   

  Takové případy řešíme většinou případně jen osobně, nikoliv na dálku online bezzálohově.

   

   

  POHLEDÁVKU PO SPLATNOSTI ŘEŠTE CO NEJDŘÍVE

  NEČEKEJTE TÝDNY, MĚSÍCE ČI DOKONCE SNAD ROKY

   

  Rozhodně nečekejte a své pohledávky řešte především včas (tj. určitě ne se zpožděním měsíců nebo dokonce i let, a to ani pod různými sliby dlužníka), případně je zajistěte uznáním dluhu

   

  Doporučujeme pohledávky vymáhat co nejdříve po splatnosti. Čím déle se vyčkává s vymáháním pohledávek – dluhů, tím více se snižují šance na reálné vymožení pohledávky za dlužníkem. Rozhodně nečekejte několik měsíců či dokonce snad let. Dlužník se může např. začít „zbavovat“ majetku, dělat další dluhy (u nichž jiní věřitelé budou mít přednost před Vámi, protože zahájili soudní řízení nebo exekuci dříve, zatímco Vy jste vyčkávali) nebo postupně splní podmínky pro insolvenci či oddlužení apod.

   

  MŮŽETE VYUŽÍT NAPŘ. I VZOR UZNÁNÍ DLUHU

   

  Zahájení kvalifikovaného vymáhání pohledávek po splatnosti např. soudní cestou prostřednictvím podané žaloby je v řadě případů zj. u podnikatelů podstatnou podmínkou pro budoucí možné účinné opravné účetní položky a pro daňové odpisy pohledávek.

   

  PŘEDŽALOBNÍ UPOMÍNKY – VÝZVY

  VZOR NEBO VÝZVY POD HLAVIČKOU ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE ONLINE

   

  Zaslání upomínky můžete svěřit naší AK, a to v řadě případů i bez jakékoliv platby předem a i na dálku. Upomínka pod hlavičkou AK má větší důraz a tím často i efekt

   

  V některých případech upomínka věřitele efekt mívá – často zj. tam, kde dlužník jen prostě na úhradu zapomněl. V řadě případů ale upomínka dlužné částky samotného veřitele efekt nemívá. Rozhodně je vhodné upomínku zaslat min. doporučeně.

   

  Předžalobní upomínka – výzva k úhradě dluhu s hlavičkou advokátní kanceláře a s jasným vymezením dalšího možného právního postupu včetně nákladů, které by s tímto měl dlužník spojeny, působí na mnoho dlužníků mnohem důrazněji.

   

  V řadě případů za tuto službu naše AK nevyžaduje žádnou zálohu předem a odměna je hrazena v předem dohodnuté výši až v případě, že dojde k mimosoudnímu vymožení dlužné částky po zaslání urgence ze strany naší AK. Pokud dlužník neuhradí, neplatíte jako věřitelé nic.

   

  Další postup v případě neuhrazení pohledávky dlužníkem pak odvisí od dohody s klientem, tj. věc může být uzavřena (tedy aniž by to cokoliv klienta stálo), anebo po dohodě může být pokračováno v soudním či posléze až exekučním vymáhání pohledávky.

   

  Vymáhání pohledávek naše advokátní kancelář realizuje běžně jak v případech jednorázových – např. typicky u závazků z půjček či jiných smluv mezi občany apod., tak také zastupujeme celou řadu živnostníků, firem a společností (zj. z široké oblasti celého Zlínského kraje), pro které vymáháme jejich pohledávky z obchodního styku po splatnosti, jako kupř. z neuhrazených faktur za dodávky zboží apod.

   

  POSTUP VYMÁHÁNÍ V BEZZÁLOHOVÝCH PŘÍPADECH PODROBNĚJI

   

  FÁZE MIMOSOUDNÍ :

  V rámci této fáze posoudíme nároky klienta, prověříme dlužníka v rámci insolvenčního rejstříku, zpracujeme a odešleme předžalobní upomínku dlužníkovi pod hlavičkou AK – což na řadu dlužníků zabírá (uhradí pohledávku nebo mají zájem sjednat adekvátní splátkový kalendář), narozdíl od upomínání samotného věřitele (ze zkušenosti se jedná o cca polovinu dlužníků, v závislosti na stáří pohledávky a jejího právního zajištění) a komunikujeme s dlužníkem ohledně vyřízení pohledávky.

   

  Věřitel zde neplatí žádné částky dopředu. Je-li pohledávka vymožena, uhradí odměnu dle dohody s AK, není-li vymožena, neplatí nic a vymáhání postupuje, na základě domluvy s věřitelem, do další fáze.

   

  FÁZE SOUDNÍ :

  V rámci této fáze zpracujeme a podáme na příslušný soud návrh na vydání elektronického platebního rozkazu. Věřitel uhradí pouze 4% z hodntoy sporu jako poplatek soudu. Nic více. Soud vydá elektronický platební rozkaz. Pokud proti němu dlužník nepodá odpor, nabývá právní moci. Pokud podá dlužník odpor, podáme k němu vyjádření a vyčkáme rozhodnutí soudu – vydání rozsudku a jeho právní moci. Je-li soudní rozhodnutí pravomocné, lze vést proti dlužníkovi exekuci.

   

  Náklady právního zastoupení přiznává soud věřiteli vůči dlužníkovi, který je povinen je uhradit spolu s vymáhanou pohledávkou. Proto věřitel naší AK opět neplatí ničeho, v případě úspěchu fakticky tyto náklady zaplatí dlužník. Věřitel platí jen příp. dohodnuté procento z vymožené pohledávky, a to pouze pro případ úspěchu. Nic více. Pokud dlužník neuhradí, neplatí se nic a vymáhání postupuje do poslední fáze.

   

  FÁZE EXEKUČNÍ :

  Pokud dlužník nereaguje ani na předexekuční upomínku, zvolí naše AK soudního exekutora, který zahájí vůči dlužníkovi exekuci s cílem pohledávku vymoci. Naše AK přitom spolupracuje s prověřenými a efektivními exekutorskými úřady.

   

   

  VYMÁHACÍ AGENTURY?

   

  U některých vymáhacích či inkasních společností je třeba si dávat pozor na podmínky smluv, zejména pokud obsahují smluvní pokuty, rozhodčí doložky či ujednání o platbách dle vyhl. č. 177/1996 Sb. v případě vymožení nebo dokonce i nevymožení dluhu

   

  Advokátní kancelář je vázána řadou právně závazných předpisů, zejména pak zákonem o advokacii aj., zaručujících plně korektní přístup ke klientovi. Většina vymáhacích agentur jsou soukromé společnosti, které žádnými takovými pravidly přístupu ke klientům vázány nejsou.

   

  U některých neserióznách vymáhacích agentur je pak třeba si dávat pozor na různá, na první pohled líbivá, prohlášení o „bezplatnosti“ vymáhacích služeb a sledovat pozorně zj. ustanovení takových prohlášení či smluv inkasních společností např. o tom, jak vysoké náklady či odměnu věřitel zaplatí v případě, že pohledávka dlouhodobě vymožena nebude, nebo kupř. zda nejsou ve smlouvě skryty i přes uvedené prohlášení fakticky různé zálohy, poplatky atp.

   

  Nejde tedy jen o to, kolik „nezaplatíte“ v případě, že bude vymáhání úspěšné, ale předně o to, kolik naopak zaplatíte, pokud vymoženo nebude nic, případně jak je smlouva vypověditelná pro takový případ.

   

  Navíc tzv. vymahači nemají ani zdaleka tolik zákonných pravomocí, jako má soudní exekutor zprostředkovaný advokátní kanceláří.

   

  Bývá také vhodné si zjistit některé zkušenosti na internetu – kupř. na některých diskusích, byť je nutno samozřejmě ke všem informacím přistupovat dostatečně kriticky.

   

   

  PRÁVNÍ SLUŽBY ONLINE

   

  Darovací smlouva

  Kupní smlouva

  Kontrola smlouvy

  Smlouva směnná

  Spoluvlastnictví

  Převody nemovitostí

  Vymáhání pohledávek

  Exekuční návrh

  Platební rozkaz

  Upomínka - vzor

  Uznání dluhu - vzor

  Právní služby - firmy

  Právní služby - reality

  Obchodní smlouvy

  Rozvod a SJM