Close
PRÁVNÍ SLUŽBY A SMLOUVY ONLINE
Mgr. Zdeněk RUMPLÍK

advokát

JUDr. Petr HRADIL

právník

Závěť – vzor

ZÁVĚŤ – VZOR

Níže dáváme k dispozici k volnému stažení základní a jednoduchý vzor závěti. 

 

Vzor závěti

 

 

Doporučujeme alespoň přečíst si základní informace v příspěvku DĚDICTVÍ, ZÁVĚŤ, DĚDICKÁ SMLOUVA AJ.

 

Pozor na tzv. nepominutelné dědice, kteří mají nárok na povinný podíl z pozůstalosti, a to zejména pokud zůstavitel má více dětí. Nepominutelnými dědici jsou potomci zůstavitele, a pokud tito nedědí, pak jsou to potomci potomků zůstavitele.

Nezletilý nepominutelný dědic musí dostat nejméně tři čtvrtiny jeho zákonného dědického podílu a zletilý nepominutelný dědic musí dostat nejméně čtvrtinu jeho zákonného dědického podílu. Povinný díl lze obdržet jako podíl na dědictví nebo jako peněžitou náhradu za zákonem stanovený podíl.

Za jistých okolností lze nepominutelného dědice vydědit, tj. jeho právo na povinný podíl vyloučit, anebo toto právo zkrátit, pak ovšem závěť musí být v kombinaci s listinou o vydědění. Zůstavitel je oprávněn nepominutelného dědice vydědit, pokud tento

 • neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nouzi,
 • neprojevuje o zůstavitele opravdový zájem, jaký by projevovat měl,
 • byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze
 • nebo vede trvale nezřízený život.

Forma závěti (obecné formy, bez specifických případů předvídaných zákonem):

Závěť vyžaduje obecně písemnou formu a obecně jsou možné především tyto možnosti:

 • závěť formou soukromé listiny, sepsaná celá vlastní rukou a obsahující vlastnoruční podpis zůstavitele (tomu odpovídá i vzor shora, i když je předepsán na PC)
 • závěť formou soukromé listiny, nesepsaná vlastní rukou (např. na PC a formou tisku) a obsahující vlastnoruční podpis zůstavitele – v tomto případě je nezbytný podpis za přítomnosti dvou svědků, před kterými se prohlásí, že daná listina obsahuje Vaši poslední vůli
 • závěť ve formě veřejné listiny, tedy notářským zápisem

K druhé variantě je třeba uvést, že přítomnost svědků je nutnou součástí celého procesu a svědci by měli také podepsat v závěti dovětek a potvrzení o tom, že zůstavitel před nimi danou listinu vlastnoručně podepsal a prohlásil, že tato listina obsahuje jeho poslední vůli. Svědkem musí být osoba starší 18 let, svéprávná a nesmí to být dědic, odkazovník ani osoby jim blízké či jejich zaměstnanci.

 

 

Pokud si nejste jistí, jak danou situaci právně řešit, jak sepsat platnou závěť, existují spory v rodině, zůstavitel má více dětí jako nepominutelných dědiců nebo máte specifické požadavky, podmínky apod., rozhodně doporučujeme nesepisovat závěť sami, ale konzultovat věc s advokátem nebo notářem.

 

 

 

Poučení: Jedná se pouze o obecný, základní a jednoduchý vzor závěti, který nemusí být vhodný nebo dostatečný pro váš konkrétní případ! Proto doporučujeme v případě pochybností, anebo nejasností, popř. ve shora označených případech, věc rozhodně konzultovat s některou advokátní kanceláří nebo s notářem. Jinak může dojít k nesprávnému vyplnění tohoto vzoru nebo nesprávnému použití na danou situaci či nesprávnému vyhodnocení skutkové a právní situace při použití tohoto pouze obecného vzoru, popř. můžete opomenout v rámci postupu celou řadu věcí, které mohou být podstatné a mít vliv na platnost závěti. Barevně označené části je nutno vždy vyplnit podle konkrétní situace – jedná se pouze o vzor! Využitím obecného vzoru nevzniká žádný právní vztah, nárok či právo směrem k advokátní kanceláři, ani naopak jakýkoliv odpovědnostní vztah, pokud není objednána i konkrétní právní služba např. ve smyslu revize konečné verze dokumentu či právního posouzení případu.

reference
Prostřednictvím této advokátní kanceláře jsem řešil vymáhání dlužné částky po dlužníkovi. Oceňuji korekní jednání a bezvadnou právní pomoc. Komunikace probíhala operativně online, což při mém pracovním zatížení představovalo významnou časovou úsporu. Služby advokátní kanceláře můžu doporučit, a to i pro velmi příznivé podmínky pokud jde o odměnu.

MUDr. Luděk Dujka, Nový Jičín /

Kvalitní smlouva za velice rozumnou cenu !

Ing. Zikmund, Turnov /

Velice Vám děkujeme za Vaši práci, která nás zbavila jedné z velkých starostí. Chtěli bychom Vám a celému teamu velice poděkovat za práci, kterou odvádíte. Přejeme Vám hodně radosti z práce a co nejvice spokojených klientů.

Conkovi, Praha ... Právní služby /

Výborná spolupráce ze strany této AK při koupi nemovitosti. Profesionální a rychlé vyhotovení kupní smlouvy a zajištění také advokátní úschovy kupní ceny, včetně vysvětlení a provedení celým procesem koupě nemovitosti. Velmi kladně hodnotím i cenu služby. Tuto kancelář rozhodně doporučuji a v budoucnu využiji i nadále jejich služby.

Bc. Václav Kusák, Zlín ... Převody nemovitostí /

Hodnocení spokojenosti klientů naší AK na FACEBOOK.COM naleznete na tomto ODKAZU, v sekci Hodnocení


Reference - zkušenosti klientů advokat-zlinsko.cz / , , ,

S touto advokátní kanceláří spolupracujeme dlouhodobě z hlediska právních služeb, jak pokud jde o různé smlouvy aj. právní věci, tak i pokud jde o vymáhání pohledávek po splatnosti. Doporučujeme.

RUDOLF lešení s.r.o., Zlínsko /

Byl jsem se zpracováním smlouvy velmi spokojen. Oceňuji rychlost, vysvětlení právních souvislostí, zapracování speciálních požadavků do smlouvy. Vše rychlé, profesionální, za rozumnou cenu.

V. Plesník, Krnov /

Se službami advokátní kanceláře jsme byli velmi spokojeni. Kupní smlouva na nemovitost byla dodána rychle, kvalitně a za dobrou cenu. Náš požadavek na menší doplnění smlouvy byl po tel. konzultaci zapracován do druhého dne. Zároveň nám byl poskynut právní výklad k požadovanému doplnění. Děkujeme a doporučujeme.

Kurkovi, Bílovec /

Děkuji této AK za velmi profesionální a úspěšnou pomoc při vymáhání mé pohledávky.

Petr Hasík, Uherskohradišťsko /

Jsem s prací této AK velice spokojená. Chci poděkovat za profesionální přístup. Oceňuji rychlost i kvalitu vytvořené smlouvy vypracované na míru online. Budu doporučovat a i nadále se budu obracet na tuto AK.

Jana Prchalová, Středočeský kraj /

S touto advokátní kanceláří mám velice dobré zkušenosti, v minulosti mi dělali podnájemní smlouvu a teď nově kupní smlouvu nemovitosti. Odezvy na dotazy na mail byly rychlé a srozumitelné a na požádání dokonce udělali smlouvu do druhého dne. Rovněž s cenovou nabídkou jsem byl velmi spokojen.

P. Žák, Znojemsko /

Služby této kanceláře mohu jen doporučit. Potřeboval jsem vyhotovit smlouvu na převod nemovitosti. Už první komunikace byla velice příjemná. Na vypracování jsem trochu spěchal a pan doktor byl ochotný a smlouvu vyhotovil on-line velmi rychle a za velice příznivou cenu. Vřelé díky zaměstnancům za ochotu a ukázkovou profesionalitu. S další záležitostí se určitě obrátím jen na tuto kancelář.

Ladislav Netrda, Kolínsko ... Převody nemovitostí /

S touto advokátní kanceláří spolupracujeme dlouhodobě z hlediska právních služeb a poradenství např. ve věcech tvorby a revizí obchodních aj. smluv, řešení a vymáhání pohledávek po splatnosti aj. V tomto směru jsme s AK velmi spokojeni.

RUDOLF lešení s.r.o., Fryšták /

Nejlepší AK jakou jsem zatím poznala, velice vstřícný přístup, rychlé jednání, perfektní komunikace, mohu jen a jen doporučit, moc mi pomohli a tímto ještě jednou děkuji.

Lada Kotláriková, Liberecko /

Oceňuji rychlost i kvalitu vytvořené smlouvy vypracované pouze přes e-maily a telefonní hovory a stejně tak oceňuji rychlou reakci na můj e-mail s žádostí o právní poradenství.

Tomáš Figura, Jihomoravský kraj /

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
  Kontaktní formulář slouží k zadání a zodpovězení zj. dotazů k bližším podmínkám a k cenové nabídce právní služby, kterou online nabízíme. Jedná-li se o uvedený typ dotazu, pak odpovídáme většinou do následujícího pracovního dne. Tyto dotazy jsou samozřejmě nezávazné a bezplatné. Nejsou zveřejňovány a podléhají mlčenlivosti AK. Odesláním formuláře berete na vědomí tyto podmínky a poučení.  });

  ZAJÍMAJÍ VÁS BLIŽŠÍ PODMÍNKY ČI PŘESNÁ CENOVÁ NABÍDKA?
  KONTAKTUJTE NÁS – NEZÁVAZNĚ A ZDARMA
  tel. 608 979 055 / On-line chat / sekretariat@advokat-zlinsko.cz

   

  });

  PRÁVNÍ SLUŽBY ONLINE

  Darovací smlouva

  Kupní smlouva

  Kontrola smlouvy

  Smlouva směnná

  Spoluvlastnictví

  Převody nemovitostí

  Vymáhání pohledávek

  Exekuční návrh

  Platební rozkaz

  Upomínka - vzor

  Uznání dluhu - vzor

  Právní služby - firmy

  Právní služby - reality

  Obchodní smlouvy

  Rozvod a SJM