cerny_paragraf

ZÁVĚŤ – VZOR

ZÁVĚŤ – VZOR

Zde dáváme k dispozici k volnému stažení základní a jednoduchý vzor závěti.

Doporučujeme alespoň přečíst si základní informace v příspěvku DĚDICTVÍ, ZÁVĚŤ, DĚDICKÁ SMLOUVA AJ a v příspěvku DĚDICKÉ SKUPINY DLE ZÁKONA.

Pozor na tzv. nepominutelné dědice, kteří mají nárok na povinný podíl z pozůstalosti, a to zejména pokud zůstavitel má více dětí. Nepominutelnými dědici jsou potomci zůstavitele, a pokud tito nedědí, pak jsou to potomci potomků zůstavitele.

 

Nezletilý nepominutelný dědic musí dostat nejméně tři čtvrtiny jeho zákonného dědického podílu a zletilý nepominutelný dědic musí dostat nejméně čtvrtinu jeho zákonného dědického podílu. Povinný díl lze obdržet jako podíl na dědictví nebo jako peněžitou náhradu za zákonem stanovený podíl. Pokud by závěť opomíjela práva nepominutelných dědiců na povinný díl, tak není sice neplatná (pozůstalost, např. nemovitost, připadne tedy závětním dědicům), ale zakládá to právo takového dědice vůči závětním dědicům, aby jim byl vyplacen povinný díl např. ve finančním akvivalentu.

 

Za jistých okolností lze nepominutelného dědice vydědit, tj. jeho právo na povinný podíl vyloučit, anebo toto právo zkrátit, pak ovšem závěť musí být v kombinaci s listinou o vydědění. Zůstavitel je oprávněn nepominutelného dědice vydědit, pokud tento:

  • neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nouzi,
  • neprojevuje o zůstavitele opravdový zájem, jaký by projevovat měl,
  • byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze
  • nebo vede trvale nezřízený život.

Forma závěti (obecné formy, bez specifických případů předvídaných zákonem):

Závěť vyžaduje obecně písemnou formu a obecně jsou možné především tyto možnosti:

 

1. závěť formou soukromé listiny, sepsaná celá vlastní rukou a obsahující vlastnoruční podpis zůstavitele (tomu odpovídá i vzor shora, i když je předepsán na PC, tudíž je třeba jej obdobně přepsat vlastní rukou)

2. závěť formou soukromé listiny, nesepsaná vlastní rukou (např. na PC a formou tisku) a obsahující vlastnoruční podpis zůstavitele – v tomto případě je nezbytný podpis za přítomnosti dvou svědků, před kterými se prohlásí, že daná listina obsahuje Vaši poslední vůli

3. závěť ve formě veřejné listiny, tedy notářským zápisem

K druhé variantě je třeba uvést, že přítomnost svědků je nutnou součástí celého procesu a svědci by měli také podepsat v závěti dovětek a potvrzení o tom, že zůstavitel před nimi danou listinu vlastnoručně podepsal a prohlásil, že tato listina obsahuje jeho poslední vůli. Svědkem musí být osoba starší 18 let, svéprávná a nesmí to být dědic, odkazovník ani osoby jim blízké či jejich zaměstnanci.

Pokud si nejste jistí, jak danou situaci právně řešit, jak sepsat platnou závěť, existují spory v rodině, zůstavitel má více dětí jako nepominutelných dědiců nebo máte specifické požadavky, podmínky apod., rozhodně doporučujeme nesepisovat závěť sami, ale konzultovat věc s advokátem nebo notářem.

Poučení: Jedná se pouze o obecný, základní a jednoduchý vzor závěti, který nemusí být vhodný nebo dostatečný pro váš konkrétní případ! Proto doporučujeme v případě pochybností, anebo nejasností, popř. ve shora označených případech, věc rozhodně konzultovat s některou advokátní kanceláří nebo s notářem. Jinak může dojít k nesprávnému vyplnění tohoto vzoru nebo nesprávnému použití na danou situaci či nesprávnému vyhodnocení skutkové a právní situace při použití tohoto pouze obecného vzoru, popř. můžete opomenout v rámci postupu celou řadu věcí, které mohou být podstatné a mít vliv na platnost závěti. Barevně označené části je nutno vždy vyplnit podle konkrétní situace – jedná se pouze o vzor! Využitím obecného vzoru nevzniká žádný právní vztah, nárok či právo směrem k advokátní kanceláři, ani naopak jakýkoliv odpovědnostní vztah, pokud není objednána i konkrétní právní služba např. ve smyslu revize konečné verze dokumentu či právního posouzení případu.

RECENZE

Vynikající
Na základě 84 hodnocení
Veronika Radošová
Veronika Radošová
Přišel mi dopis XXlet starý už jsem vůbec nevěděla že jsem si kdysi něco půjčovala a chtěli po mně zaplatit do 14ti dnů a tahle firma se o všechno postarala a za to jim patří velký dík,protože v dnešní době každý kouká sám na sebe a každý chce něco za něco a tohle mně velice mile překvapilo.Prostě děkuji
Martin Dyba
Martin Dyba
Rád bych poděkoval JUDr. Petru Hradilovi za vypracování kupní a darovací smlouvy s výmazem věcného břemene v jedné smlouvě a s vypracováním vkladu do katastru nemovitostí. Vše dopadlo na jedničku a ačkoliv jsem měl zprvu trochu nedůvěru k využití právních služeb jen prostřednictvím e-mailu a telefonu, mé obavy nebyly v tomto případě na místě. Jednání bylo velmi vstřícné, vše mi bylo podrobně vysvětleno. Služby této advokátní kanceláře mohu všem vřele doporučit.
Petr Holanek
Petr Holanek
Všem vřele doporučuji tuto advokátní kancelář. Povedlo se jim zachránit mi peníze a za to jsem jim velice vděčný!! Ještě jednou moc děkuji za pomoc!!
Filip Rataj
Filip Rataj
Práce AK je velice profesionální. Jejich reakce rychlé. Celý proces nám podrobně vysvětlili a díky jimi připraveným dokumentům proběhla veškerá administrativa hladce. Rozhodně mohu doporučit a v případě budoucích právních úkonů vím na koho se budu obracet. 100%.
Lucie Havlíková
Lucie Havlíková
Pan advokát byl velice ochotný, vše nám vysvětlil, zařídil a sepsal. Věnoval se nám i mezi vánočními svátky a po Novém roce vše jen dokončil podle našich požadavků. Mockrát děkujeme za rychlé a bezproblémové vyřízení přepisu nemovitosti a všem doporučujeme.
Miroslav Fučík
Miroslav Fučík
Chtěl bych poděkovat za perfektní vypracování darovací smlouvy.Na katastru nemovitostí proběhlo vše bez problémů.Advokátní kancelář určitě doporučuji.
Tomáš Červenka
Tomáš Červenka
SKVĚLÉ SLUŽBY! Po naší prosbě o rychlé vyhotovení smluv jsme byli ujištěni, že udělají maximum. Následně jsme vše, co jsme potřebovali, dostali ještě dříve, než bylo slíbeno a ve špičkové kvalitě. Doplňující dotazy obratem zodpověděli a přidali soupis následujícího postupu. Děkujeme a jednoznačně doporučujeme!

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.

Kontaktní formulář slouží k dotazům k právním službám online, které na webu nabízíme. Jedná-li se o uvedený typ dotazu, pak odpovídáme většinou do následujícího pracovního dne. Tyto dotazy jsou nezávazné a bezplatné. Nejsou zveřejňovány a podléhají mlčenlivosti. Odesláním formuláře berete na vědomí tyto podmínky a poučení.

ZAJÍMAJÍ VÁS BLIŽŠÍ PODMÍNKY ČI PŘESNÁ CENOVÁ NABÍDKA?

NEZÁVAZNĚ NÁS KONTAKTUJTE

608 979 055 | ONLINE CHAT | SEKRETARIAT@ADVOKAT-ZLINSKO.CZ