Close
PRÁVNÍ SLUŽBY A SMLOUVY ONLINE
Mgr. Zdeněk RUMPLÍK

advokát

JUDr. Petr HRADIL

právník

Závěť – vzor včetně poučení

ZÁVĚŤ – VZOR

Níže dáváme k dispozici k volnému stažení základní a jednoduchý vzor závěti. 

 

Vzor závěti

 

 

Doporučujeme alespoň přečíst si základní informace v příspěvku DĚDICTVÍ, ZÁVĚŤ, DĚDICKÁ SMLOUVA AJ.

 

Pozor na tzv. nepominutelné dědice, kteří mají nárok na povinný podíl z pozůstalosti, a to zejména pokud zůstavitel má více dětí. Nepominutelnými dědici jsou potomci zůstavitele, a pokud tito nedědí, pak jsou to potomci potomků zůstavitele.

Nezletilý nepominutelný dědic musí dostat nejméně tři čtvrtiny jeho zákonného dědického podílu a zletilý nepominutelný dědic musí dostat nejméně čtvrtinu jeho zákonného dědického podílu. Povinný díl lze obdržet jako podíl na dědictví nebo jako peněžitou náhradu za zákonem stanovený podíl.

Za jistých okolností lze nepominutelného dědice vydědit, tj. jeho právo na povinný podíl vyloučit, anebo toto právo zkrátit, pak ovšem závěť musí být v kombinaci s listinou o vydědění. Zůstavitel je oprávněn nepominutelného dědice vydědit, pokud tento

 • neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nouzi,
 • neprojevuje o zůstavitele opravdový zájem, jaký by projevovat měl,
 • byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze
 • nebo vede trvale nezřízený život.

Forma závěti (obecné formy, bez specifických případů předvídaných zákonem):

Závěť vyžaduje obecně písemnou formu a obecně jsou možné především tyto možnosti:

 • závěť formou soukromé listiny, sepsaná celá vlastní rukou a obsahující vlastnoruční podpis zůstavitele (tomu odpovídá i vzor shora, i když je předepsán na PC)
 • závěť formou soukromé listiny, nesepsaná vlastní rukou (např. na PC a formou tisku) a obsahující vlastnoruční podpis zůstavitele – v tomto případě je nezbytný podpis za přítomnosti dvou svědků, před kterými se prohlásí, že daná listina obsahuje Vaši poslední vůli
 • závěť ve formě veřejné listiny, tedy notářským zápisem

K druhé variantě je třeba uvést, že přítomnost svědků je nutnou součástí celého procesu a svědci by měli také podepsat v závěti dovětek a potvrzení o tom, že zůstavitel před nimi danou listinu vlastnoručně podepsal a prohlásil, že tato listina obsahuje jeho poslední vůli. Svědkem musí být osoba starší 18 let, svéprávná a nesmí to být dědic, odkazovník ani osoby jim blízké či jejich zaměstnanci.

 

 

Pokud si nejste jistí, jak danou situaci právně řešit, jak sepsat platnou závěť, existují spory v rodině, zůstavitel má více dětí jako nepominutelných dědiců nebo máte specifické požadavky, podmínky apod., rozhodně doporučujeme nesepisovat závěť sami, ale konzultovat věc s advokátem nebo notářem.

 

 

 

Poučení: Jedná se pouze o obecný, základní a jednoduchý vzor závěti, který nemusí být vhodný nebo dostatečný pro váš konkrétní případ! Proto doporučujeme v případě pochybností, anebo nejasností, popř. ve shora označených případech, věc rozhodně konzultovat s některou advokátní kanceláří nebo s notářem. Jinak může dojít k nesprávnému vyplnění tohoto vzoru nebo nesprávnému použití na danou situaci či nesprávnému vyhodnocení skutkové a právní situace při použití tohoto pouze obecného vzoru, popř. můžete opomenout v rámci postupu celou řadu věcí, které mohou být podstatné a mít vliv na platnost závěti. Barevně označené části je nutno vždy vyplnit podle konkrétní situace – jedná se pouze o vzor! Využitím obecného vzoru nevzniká žádný právní vztah, nárok či právo směrem k advokátní kanceláři, ani naopak jakýkoliv odpovědnostní vztah, pokud není objednána i konkrétní právní služba např. ve smyslu revize konečné verze dokumentu či právního posouzení případu.

reference
Prostřednictvím této advokátní kanceláře jsem řešil vymáhání dlužné částky po dlužníkovi. Oceňuji korekní jednání a bezvadnou právní pomoc. Komunikace probíhala operativně online, což při mém pracovním zatížení představovalo významnou časovou úsporu. Služby advokátní kanceláře můžu doporučit, a to i pro velmi příznivé podmínky pokud jde o odměnu.

MUDr. Luděk Dujka, Nový Jičín /

Oceňuji rychlost i kvalitu vytvořené smlouvy vypracované pouze přes e-maily a telefonní hovory a stejně tak oceňuji rychlou reakci na můj e-mail s žádostí o právní poradenství.

Tomáš Figura, Jihomoravský kraj /

Potřebovali jsme nechat udělat darovací smlouvu na převod nemovitostí, tak jsme se obrátili na tuto AK. Příjemné vystupování, jak přes mail, tak přes telefon. Rychlé vyhotovení smluv a návrhů na vklad, ochota vysvětlit všechny podrobnosti. Super.

Novosadovi, Vsetín /

Tato kancelář nás velmi příjemně překvapila dobrou cenou za převodní smlouvu na nemovitost. Jednání velmi rychlé a příjemné. Mohu jen doporučit.

M. Chromáčková, Zlínský kraj /

Výborná spolupráce ze strany této AK při koupi nemovitosti. Profesionální a rychlé vyhotovení kupní smlouvy a zajištění také advokátní úschovy kupní ceny, včetně vysvětlení a provedení celým procesem koupě nemovitosti. Velmi kladně hodnotím i cenu služby. Tuto kancelář rozhodně doporučuji a v budoucnu využiji i nadále jejich služby.

Bc. Václav Kusák, Zlín ... Převody nemovitostí /

Tuto advokátní kancelář jsem oslovila pro vyhotovení darovací smlouvy na nemovitost. Vypracování smlouvy a všech potřebných dokumentů bylo provedeno na profesionální úrovni, s velkou rychlostí a hlavně vše online. Zodpovězení dalších dotazů bylo provedeno s rychlostí a ochotou. AK velmi doporučuji.

Vladimíra Jeřábková, Praha /

Hodnocení spokojenosti klientů naší AK na FIRMY.CZ naleznete na tomto ODKAZU (49 recenzí) a tomto ODKAZU (19 recenzí) v části Jak lidé hodnotí tuto firmu, popř. klikněte na obrázek níže - odkaz na první profil (49 recenzí)


Reference - zkušenosti klientů advokat-zlinsko.cz / , , ,

Velmi oceňuji kvalitu této advokátní kanceláře a děkuji za velmi rychlou a profesionální práci při přípravě smlouvy. Využili jsme v rodině této možnosti již třikrát a vřele doporučuji.

Paličková, Benešovsko /

Tato AK nám vypracovala darovací smlouvu na nemovitost a návrh vkladu. Jsme velmi spokojeni jak s komunikací, tak s rychlou reakcí na dotazy a upřesnění. Vše proběhlo rychle a online. Doporučuji jejich služby.

Ilona Wilson, Praha /

S touto advokátní kanceláří spolupracujeme dlouhodobě. Využíváme jejích právních služeb a zastupování při soudních sporech, které byly zatím vždy dořešeny k naší spokojenosti. AK pro naši společnost úspěšně řeší vymáhání pohledávek, vypracovává a reviduje kupní aj. smlouvy v rámci obchodních vztahů, smlouvy o převodech nemovitostí, nájemní a pachtovní smlouvy na zemědělské pozemky. Pracují profesionálně a operativně.

Starojicko, a.s., Starý Jičín-Jičina /

S touto advokátní kanceláří spolupracujeme dlouhodobě z hlediska právních služeb a poradenství např. ve věcech tvorby a revizí obchodních aj. smluv, řešení a vymáhání pohledávek po splatnosti aj. V tomto směru jsme s AK velmi spokojeni.

RUDOLF lešení s.r.o., Fryšták /

Obrátila jsem se na tuto kancelář, kterou jsem si našla na internetu. Přišel mi doporučenou poštou platební rozkaz na nějaký údajný velmi starý evidentně promlčený dluh. Tato kancelář mě zastoupila a vše kladně vyřešila. Děkuji a všem vřele doporučuji. Jsou to profesionálové.

Marie Chytrá, Teplice /

Nejlepší AK jakou jsem zatím poznala, velice vstřícný přístup, rychlé jednání, perfektní komunikace, mohu jen a jen doporučit, moc mi pomohli a tímto ještě jednou děkuji.

Lada Kotláriková, Liberecko /

S touto kanceláří jsme byli maximálně spokojeni. Obrátili jsme se na ni poté, co nám smlouvu na převod nemovitosti odmítl katastrální úřad. Vyplnili jsme sami jeden z vzorů z internetu, avšak podobnou chybu bychom již neopakovali. Zbytečně jsme přišli o poplatek katastru, čas a následné starosti s tím spojené ani nepočítaje. Chtěli jsme proto již raději smlouvu na míru a s jistotou. Smlouvu jsme obdrželi online do druhého dne, včetně podrobného popisu postupu, vysvětlení a upozornění. Oceňujeme velmi také možnost konzultací u věcí, které nám nebyly zcela zřejmé. Komunikace byla perfektní. Co nás navíc mile překvapilo, tak to byla přívětivě nízká internetová cena za tuto službu.

Magda Procházková, Kolín ... Převody nemovitostí /

Tato advokátní kancelář mi vyřizuje pohledávku. Jsem s ní velice spokojený. Doporučuji všem.

Jiří Glasa, Ostrava /

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
  Kontaktní formulář slouží k zadání a zodpovězení zj. dotazů k bližším podmínkám a k cenové nabídce právní služby, kterou online nabízíme. Jedná-li se o uvedený typ dotazu, pak odpovídáme většinou do následujícího pracovního dne. Tyto dotazy jsou samozřejmě nezávazné a bezplatné. Nejsou zveřejňovány a podléhají mlčenlivosti AK. Odesláním formuláře berete na vědomí tyto podmínky a poučení.  });

  ZAJÍMAJÍ VÁS BLIŽŠÍ PODMÍNKY ČI PŘESNÁ CENOVÁ NABÍDKA?
  KONTAKTUJTE NÁS – NEZÁVAZNĚ A ZDARMA
  tel. 608 979 055 / On-line chat / sekretariat@advokat-zlinsko.cz

   

  });

  PRÁVNÍ SLUŽBY ONLINE

  Darovací smlouva

  Kupní smlouva

  Kontrola smlouvy

  Smlouva směnná

  Spoluvlastnictví

  Převody nemovitostí

  Vymáhání pohledávek

  Exekuční návrh

  Platební rozkaz

  Upomínka - vzor

  Uznání dluhu - vzor

  Právní služby - firmy

  Právní služby - reality

  Obchodní smlouvy

  Rozvod a SJM