Close
PRÁVNÍ SLUŽBY A SMLOUVY ONLINE
Mgr. Zdeněk RUMPLÍK

advokát

JUDr. Petr HRADIL

právník

Uznání dluhu – vzory ke stažení

 

UZNÁNÍ DLUHU VZOR ZDARMA

 

ŘEŠENÍ POHLEDÁVEK ONLINE, BEZ PLATEB PŘEDEM A S ODMĚNOU JEN V PŘÍPADĚ ÚSPĚCHU

 

Vzory uznání dluhu jsou k dispozici ke stažení níže 

 

 

 

Využijte vzor uznání dluhu, co nejdříve po splatnosti pohledávky, pokud si chcete vylepšit svoji důkazní situaci vůči dlužníkovi pro případ následného vymáhání pohledávky či soudního sporu, ať již se jedná o nárok občanskoprávní nebo z obchodního styku mezi podnikateli.

 

Odměnu AK za vymáhání pohledávky platí převážně dlužník, vyjma s věřitelem předem sjednaných %, ale co je podstatné – až po úspěšném vymožení. Bez úspěšného vymožení pohledávky tedy na odměnu naší AK neplatíte předem nic.

 

Jedná se o bezzálohové řešení v případech vymáhání pohledávek online, které to umožňují, což zjistíte jednoduše nezávazným dotazem na naši AK.

 

Vymáháme takto online nejčastěji např. nároky ze smluv o zápůjčce, z uznání dluhu a z neuhrazených obchodních faktur za dodání zboží, ale i z jiných smluv, a to především pokud jde o pohledávky v rámci kraje Zlínského, Moravskoslezského, Jihomoravského a Olomouckého.

 

Vymáhání pohledávek řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Řada dlužníků reaguje na předžalobní upomínku advokátní kanceláře.

 

Neztrácejte čas – čím později vymáhání pohledávky řešíte, tím více si snižujete šance na reálné vymožení.

 

Plně korektní a férový vztah ke klientovi, který se narozdíl od vymáhacích agentur řídí závaznými stavovskými předpisy.

 

 

 

VZORY UZNÁNÍ DLUHU KE STAŽENÍ: 

 

Uznání dluhu – splátkový kalendář – věřitel i dlužník fyzické osoby

Uznání dluhu – splátkový kalendář – věřitel i dlužník firmy či OSVČ

Uznání dluhu – splátkový kalendář – věřitel fyzická osoba, dlužník firma či OSVČ

Uznání dluhu – splátkový kalendář – věřitel firma či OSVČ, dlužník fyzická osoba 

 

Uznání dluhu – jednorázová úhrada – věřitel i dlužník fyzické osoby

Uznání dluhu – jednorázová úhrada – věřitel i dlužník firmy či OSVČ

Uznání dluhu – jednorázová úhrada – věřitel fyzická osoba, dlužník firma či OSVČ

Uznání dluhu – jednorázová úhrada – věřitel firma či OSVČ, dlužník fyzická osoba 

 

 

 

ZOBRAZIT REFERENCE KLIENTŮ

 

 

 

 

ZAJÍMAJÍ VÁS BLIŽŠÍ PODMÍNKY ČI PŘESNĚJŠÍ NABÍDKA ŘEŠENÍ?

NEZÁVAZNĚ NÁS KONTAKTUJTE

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ  /  tel. 608 979 055  /  sekretariat@advokat-zlinsko.cz

 

 

 

 

Dlužníka si můžete prověřit min. zda není zapsán v INSOLVENČNÍM REJSTŘÍKU, případně také zda nemá EXEKUCE a u firem a podnikatelů v různých DATABÁZÍCH.

 

 

ČASTÉ OTÁZKY K UZNÁNÍ DLUHU:

Dlužník mi dluží – co mám dělat a kdy je možné řešení bez plateb předem?

 

ODKAZY K UZNÁNÍ DLUHU:

Doporučení k vymáhání pohledávek

Na co si dát pozor u zápůjčky aj. pohledávek – tipy pro věřitele

Vzor předžalobní upomínky

Vzor smlouvy o zápůjčce

Elektronický platební rozkaz

Uznání dluhu

Vymáhací agentura nebo soud a exekutor?

 

 

 

 

Nezaměňujte v případě pohledávek v rámci podnikání uznání dluhu s pouhým podepsaným soupisem inventarizace pohledávek či faktur. Zvažte také příp. další zajištění. Např. ručitelský závazek, zástavní právo, notářský zápis s přímou vykonatelností atp. A to zejména u vysokých částek. Anebo u společností, kupř. pohledávek vůči s.r.o., i přistoupení jednatele k dluhu společně s uznáním. V případě zájmu takový vzor můžeme na vyžádání poskytnout.

 

PŘEČTĚTE SI POZNÁMKY KE VZORŮM UZNÁNÍ A JEJICH VYPLNĚNÍ !

Upozornění pro vzory: Jedná se jen o základní a velmi jednoduché vzory uznání splatného dluhu, které nemusí být vhodné nebo dostatečné pro váš konkrétní případ zj. v návaznosti na předchozí smluvní souvislosti či nutnost pohledávku zajistit ještě i jinak, proto doporučujeme v případě pochybností, anebo nejasností jak uznání správně vyplnit, využít komplexní odbornou právní pomoc. U podnikatelů upozorňujeme také na povinné náležitosti obchodních listin. Využitím obecného vzoru nevzniká žádný právní vztah, nárok či právo směrem k advokátní kanceláři, ani naopak jakýkoliv odpovědnostní vztah, pokud není objednána i konkrétní právní služba např. ve smyslu revize konečné verze dokumentu či právního posouzení případu.

 

– vyberte variantu jednorázového splacení nebo splacení ve splátkách a dále variantu podle toho o jaký subjekt jde na straně věřitelské i dlužnické

– při vyplnění dbejte na přesnost a právní i skutkovou kvalitu popisu skutečného důvodu vzniku závazku. Např. nestačí napsat „dluh na nájemném“, ale je nutno specifikovat přesně částky, za co přesně se dluží ta která část dluhu, za jaké období, za jaké služby či nájemné, splatnosti, na základě jaké přesně smlouvy atp. Podobně i u jiných závazků, jako např. u zápůjčky peněz, dluhů z jiných smluv, u obchodních vztahů atp., kdy je třeba vždy přesně odůvodnit a specifikovat uznávaný závazek. Popište dle skutečnostinení vhodné napsat např. že dluh je z „půjčky“, pokud šlo fakticky a reálně o jiný právní důvod dluhu

– dejte pozor na právně správné vyplnění vzoru uznání dluhu, v případech vyšších částek zvažte, zda si nenecháte uznání zpracovat nebo min. zkontrolovat – i správný vzor může laik vyplnit špatně

adresu dlužníka vyplňte ideálně jako trvalé bydliště podle OP a současně pod to příp. napište i místo faktického pobytu

– barevně označené části upravte podle konkrétního případu (částka, důvod vzniku, osoby apod.) – jde jen o vzor!

– pokud má dlužník manžela/manželku, je vhodné (ne-li přímo nutné), aby uznání bylo vystaveno na oba manžele, anebo aby min. uznání připodepsal/a i tato osoba

– pokud byla sjednána dříve písemně smluvní pokuta, je nutné ji do uznání zvlášť zahrnout

úředně ověřené podpisy na uznání nejsou potřeba, ale lze je jen doporučit (matrika, CzechPoint)

nezaměňujte v případě pohledávek v rámci podnikání uznání dluhu s pouhým soupisem inventarizace pohledávek či faktur

– zvažte zj. u vyšších pohledávek případně i další zajištění, např. směnku, ručitelský závazek, zástavní právo na nemovitosti, notářský zápis s přímou vykonatelností a v případě společností, je-li to možno, např. u s.r.o. přistoupení jednatele k dluhu

– uznání dluhu je určeno zj. pro dluhy – pohledávky po splatnosti. Před splatností, např. pokud někomu aktuálně půjčujete peníze a splatnost má být v budoucnu, využijte spíše standardní SMLOUVU O ZÁPŮJČCE, příp. pak po splatnosti teprve uznání dluhu

 

 

 

Další informace k tématu uznání dluhu naleznete na této stránce níže.

Pokud nanajdete odpověď na Vaši otázku, kontaktujte nás a zeptejte se – nezávazně.

 

 

reference

Hodnocení spokojenosti klientů naší AK na FIRMY.CZ naleznete na tomto ODKAZU (49 recenzí) a tomto ODKAZU (19 recenzí) v části Jak lidé hodnotí tuto firmu, popř. klikněte na obrázek níže - odkaz na první profil (49 recenzí)


Reference - zkušenosti klientů advokat-zlinsko.cz / , , ,

Chci Vaší advokátní kanceláři poděkovat za úspěšnou pomoc při vymáhání pohledávky. Byla jsem maximálně spokojená, oceňuji kvalitní, rychlý a profesionální přístup. Všem mohu doporučit.

Alena Kazíková, Valašské Meziříčí /

Tuto advokátní kancelář vřele doporučuji. 2 roky jsme se snažili v rámci naší firmy vymáhat dluh od jedné společnosti, bez úspěchu. Nakonec jsme se odhodlali obrátit na tuto kancelář a již máme uhrazenu převážnou část pohledávky a firma dále komunikuje a snaží se řešit i zbytek. Navíc jsme nemuseli nic platit dopředu. Doporučujeme.

Battovi, Nový Jičín /

Tuto advokátní kancelář mohu určitě doporučit. Jako živnostník jsem se na ně obrátil ve věci řešení některých pohledávek po splatnosti. Vyřízení proběhlo online. S výsledkem i s přístupem maximální spokojenost.

Josef Sukup, Luhačovice /

S touto advokátní kanceláří spolupracujeme dlouhodobě z hlediska právních služeb, jak pokud jde o různé smlouvy aj. právní věci, tak i pokud jde o vymáhání pohledávek po splatnosti. Doporučujeme.

RUDOLF lešení s.r.o., Zlínsko /

Prostřednictvím této advokátní kanceláře jsem řešil vymáhání dlužné částky po dlužníkovi. Oceňuji korekní jednání a bezvadnou právní pomoc. Komunikace probíhala operativně online, což při mém pracovním zatížení představovalo významnou časovou úsporu. Služby advokátní kanceláře můžu doporučit, a to i pro velmi příznivé podmínky pokud jde o odměnu.

MUDr. Luděk Dujka, Nový Jičín /

Budete-li potřebovat pomoci s platebními rozkazy, obraťte se na tuto kancelař. Pomohla mi úspěšně už dvakrát. Můžu jen a jen doporučit!

Antonín Barborák, Jihomoravský kraj /

Tato AK pro naši společnost mj. řeší i pohledávky po splatnosti. Se spoluprací jsme spokojeni.

So group s.r.o., Zlínsko /

Děkuji této AK za velmi profesionální a úspěšnou pomoc při vymáhání mé pohledávky.

Petr Hasík, Uherskohradišťsko /

Hodnocení spokojenosti klientů naší AK na FACEBOOK.COM naleznete na tomto ODKAZU, v sekci Hodnocení


Reference - zkušenosti klientů advokat-zlinsko.cz / , , ,

S touto AK spolupracujeme jak ve věcech veškerých typů smluv, tak i v soudních sporech a při vymáhání pohledávek po splatnosti. AK pracuje profesionálně a operativně, jsme spokojeni již řadu let.

Starojicko, a.s., okr. Nový Jičín /

Jsem maximálně spokojený s touto kanceláří. Obrátil jsem se na ni ohledně vymožení pohledávky. Jednání perfektní, ihned zpětná vazba pomocí mail, vždy jsem byl informován na dotaz obratem. Velké plus bylo hlavně, že jsem nemusel nic platit předem, ale až po úspěšném vymožení. Tuto advokátní kancelář opravdu všem doporučuji.

Jiří Stuchlík, Valašské Meziříčí /

Hodnocení spokojenosti klientů naší AK na GOOGLE.CZ naleznete na tomto ODKAZU (31 recenzí) a na tomto ODKAZU (16 recenzí) v sekci Recenze, popř. klikněte na obrázek níže - odkaz na první profil (31 recenzí)


Reference - zkušenosti klientů advokat-zlinsko.cz / , , ,

Tato advokátní kancelář mi vyřizuje pohledávku. Jsem s ní velice spokojený. Doporučuji všem.

Jiří Glasa, Ostrava /

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
  Kontaktní formulář slouží k zadání a zodpovězení zj. dotazů k bližším podmínkám a k cenové nabídce právní služby, kterou online nabízíme. Jedná-li se o uvedený typ dotazu, pak odpovídáme většinou do následujícího pracovního dne. Tyto dotazy jsou samozřejmě nezávazné a bezplatné. Nejsou zveřejňovány a podléhají mlčenlivosti AK. Odesláním formuláře berete na vědomí tyto podmínky a poučení.  });

  ZAJÍMAJÍ VÁS BLIŽŠÍ PODMÍNKY ČI PŘESNÁ CENOVÁ NABÍDKA?
  KONTAKTUJTE NÁS – NEZÁVAZNĚ A ZDARMA
  tel. 608 979 055 / On-line chat / sekretariat@advokat-zlinsko.cz

   

  });

  VÝZNAM UZNÁNÍ DLUHU

   

  Uznání dluhu pomáhá věřiteli jak důkazně, tak i z hlediska promlčení, a to jak u občanskoprávních pohledávek (např. ze zápůjčky), tak i obchodněprávních (např. z dlužných faktur)

   

  Uznání dluhu mj. vylepšuje důkazní pozici věřitele při případném následném vymáhání splatného dluhu vůči dlužníkovi.

   

  Uznání dluhu má ten význam, že zakládá právní domněnku existence dluhu v době jeho uznání a výrazně tak vylepšuje důkazní situaci věřitele v případě sporu. Dalším účinkem uznání je přerušení běhu promlčecí doby, kdy začíná běžet nová promlčecí doba, a to desetiletá.

   

  Pokud jde o zápůjčky finančních prostředků, pak zdůrazňujeme, že samozřejmě i v rámci rodiny, přátel či známých se rozhodně vyplatí mít dluh řádně právně podložen a nepůjčovat tzv. na dobré slovo. Rozhodně si vždy dlužníka prověřte také min. v INSOLVENČNÍM REJSTŘÍKU.

   

   

  UZNÁNÍ DLUHU I PRO ZÁVAZKY V RÁMCI PODNIKÁNÍ

   

  Od 1.1.2014 bylo původní uznání závazku podle obchodního zákoníku nahrazeno uznáním dluhu dle občanského zákoníku i pro vztahy mezi podnikateli v rámci podnikání. Pokud má uznat dluh společnost – korporace (např. s.r.o.), doporučujeme podle konkrétní situace zvážit i možnost nechat přistoupit k dluhu statutární orgán (např. jednatele), a to jako fyzickou osobu.

   

  V případě zájmu o tuto speciálnější úpravu uznání dluhu se na nás obraťte nezávazně s dotazem.

   

  Nezaměňujte v případě pohledávek v rámci podnikání uznání dluhu s pouhým podepsaným soupisem inventarizace pohledávek či faktur.

   

   

  SMĚNKA?

   

  Obecně lze směnku doporučit spíše jen podpůrně – stačí malá chyba ve směnce a dokument může být neplatný

   

  Poměrně často se setkáváme v praxi s tím, že směnka není vytvořena nebo vyplněna správně, v důsledku čehož bývá neplatná nebo problematicky použitelná. Směnka je přísně formální právní úkon, kde stačí i jen jedna malá chyba a máte k dispozici nepoužitelný kus papíru, byť se vyplnění může laikovi zdát poměrně bezproblematické. Proto doporučujeme směnky používat obecně jen jako podpůrný doplňující zajišťovací prostředek.

   

   

  POKUD DLUŽNÍK NEZAPLATÍ ANI PO UZNÁNÍ DLUHU …

   

  Rozhodně nečekejte (a to ani pod různými sliby dlužníka) a pohledávky řešte včas (nikoliv s odstupem měsíců či snad dokonce let), ideálně tedy okamžitě po termínu splatnosti

   

  Pokud dlužník nezaplatí ani v rámci uznáním stanoveného termínu, jednejte okamžitě. Čím déle se vyčkává, tím se většinou snižují šance na reálné vymožení pohledávky za dlužníkem. Rozhodně nečekejte několik měsíců či více! Dlužník se může např. začít „zbavovat“ majetku, dělat další dluhy (u nichž jiní věřitelé budou mít přednost před Vámi, protože zahájili soudní řízení nebo exekuci dříve, zatímco Vy jste vyčkávali) nebo postupně splní podmínky pro insolvenci či oddlužení apod.

   

  Zdaleka nejde jen o otázku promlčecí doby – kdo z věřitelů nechává dluh neřešen po splatnosti i několik měsíců a více, byť pod různými sliby dlužníka ohledně budoucího uhrazení, sám sobě výrazně snižuje šanci na to, že peníze ještě někdy uvidí. Doporučení tak zní řešit a nečekat příliš dlouho.

   

  PODROBNOSTI K VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

   

  Zahájení kvalifikovaného vymáhání pohledávek po splatnosti např. soudní cestou prostřednictvím podané žaloby je v řadě případů zj. u podnikatelů podstatnou podmínkou pro budoucí možné účinné opravné účetní položky a pro daňové odpisy pohledávek.

   

   

  VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Z UZNÁNÍ DLUHU  PROSTŘEDNICTVÍM AK ONLINE I PŘÍP. BEZ PLATBY PŘEDEM

   

  Vymáhání pohledávek a dluhů prostřednictvím naší AK je možno v těchto případech realizovat i bez plateb na odměnu předem a ta se platí až po úspěšném vymožení

   

  V případech podepsaných uznání dluhu je většinou možné řešení pohledávky či pohledávek prostřednictvím naší AK i zcela bez záloh na odměnu naší AK předem a ta je hrazena až (a pouze) po úspěšném vymožení pohledávky věřitele, a to většinou přímo dlužníkem. Tzn. klient uhradí v takovém případě pouze max. případně nutné hotové výdaje, jako např. soudní poplatek, na odměnu naší AK předem nic.

   

   

  VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Z UZNÁNÍ DLUHU

  MIMOSOUDNĚ, PLATEBNÍMI ROZKAZY A EXEKUČNĚ ONLINE, I NA DÁLKU

   

  Vymáhání pohledávek realizujeme mimosoudně upomínkami, soudně – platebními rozkazy a exekučně, a to i případně na dálku

   

  Vymáhání pohledávek a dluhů realizujeme mimosoudně předžalobními upomínkami, stejně jako i prostřednictvím platebních a elektronických platebních rozkazů soudní cestou, případně v rozhodčím řízení.

   

  Vymáhání pohledávek naše advokátní kancelář realizuje běžně jak v případech jednorázových – např. typicky u závazků z půjček či jiných smluv mezi občany apod., tak také zastupujeme celou řadu živnostníků, firem a společností, pro které vymáháme jejich pohledávky z obchodního styku po splatnosti, jako kupř. z neuhrazených faktur za dodávky zboží apod.

   

  Spolupracujeme s dlouhodobě prověřenými efektivními exekutorskými úřady s celorepublikovou působností.

   

  Řešení pohledávek v rámci vymáhání pohledávek a dluhů je možné podle povahy věci i tzv. na dálku – online, a to především v oblasti Moravy.

   

   

  PRÁVNÍ SLUŽBY ONLINE

  Darovací smlouva

  Kupní smlouva

  Kontrola smlouvy

  Smlouva směnná

  Spoluvlastnictví

  Převody nemovitostí

  Vymáhání pohledávek

  Exekuční návrh

  Platební rozkaz

  Upomínka - vzor

  Uznání dluhu - vzor

  Právní služby - firmy

  Právní služby - reality

  Obchodní smlouvy

  Rozvod a SJM