UZNÁNÍ DLUHU – VZOR

VZORY UZNÁNÍ DLUHU 2024 KE STAŽENÍ ZDE:

Volíte níže variantu podle toho, zda dluh má být splacen celý do určitého data, anebo ve splátkách a dále podle toho, zda na obou stranách jsou nepodnikající (fyzické) osoby anebo naopak podnikatelé – OSVČ či firmy, popř. kombinovaně.

VZORY SE SPLÁTKOVÝM KALENDÁŘEM:

VZORY S JEDNORÁZOVOU ÚHRADOU:

PROČ UZNÁNÍ DLUHU?

Využijte vzor uznání dluhu co nejdříve po splatnosti pohledávky.
Vylepšíte si tím mj. důkazní pozici pro případ následného soudního řešení.

ONLINE ŘEŠENÍ POHLEDÁVEK
KLADNÉ RECENZE KLIENTŮ NÍŽE
BEZ PLATEB PŘEDEM
S ODMĚNOU JEN V PŘÍPADĚ ÚSPĚCHU

Uznání dluhu často umožňuje následně i bezzálohové online řešení pohledávky.

NEZTRÁCEJTE ČAS

Čím později vymáhání pohledávky po splatnosti řešíte, tím více si snižujete šance na reálné vymožení.
Řada dlužníků reaguje již na předžalobní výzvu advokátní kanceláře.

ZAJÍMÁ VÁS, ZDA VAŠE POHLEDÁVKA

JE ŘEŠITELNÁ BEZZÁLOHOVĚ ONLINE?

CHCETE SE K UZNÁNÍ NA NĚCO ZEPTAT?

NEJSTE SI JISTI KTEROU VARIANTU UZNÁNÍ ZVOLIT?

NEZÁVAZNĚ NÁS KONTAKTUJTE ONLINE

TYTO KONZULTACE JSOU ZDARMA 

ONLINE CHAT

MÁTE PODEPSANÉ UZNÁNÍ DLUHU A DLUŽNÍK PŘESTO NEUHRADIL?

ODKAZ K ONLINE VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

Dlužníka si můžete prověřit min. zda není zapsán v INSOLVENČNÍM REJSTŘÍKU, případně také zda nemá EXEKUCE a u firem a podnikatelů v různých DATABÁZÍCH.

Nezaměňujte v případě pohledávek v rámci podnikání uznání dluhu s pouhým podepsaným soupisem inventarizace pohledávek či faktur! Toto nemá samo o sobě běz dalšího náležitosti uznání dluhu, tedy ani právní účinky s uznáním spojené. Zvažte také příp. další zajištění. Např. ručitelský závazek, zástavní právo, notářský zápis s přímou vykonatelností atp. A to zejména u vysokých částek. Anebo u společností, kupř. pohledávek vůči s.r.o., i přistoupení jednatele k dluhu společně s uznáním. V případě zájmu takový vzor můžeme na vyžádání poskytnout. Nezaměňujte také uznání dluhu se smlouvou o zápůjčce či jinou smlouvou! Pokud např. půjčujete peníze, použijte smlouvu o zápůjčce, nikoliv uznání dluhu. Uznání dluhu zajišťuje – utvrzuje, již existující závazek a používá se tak typicky např. v případě, že zápůjčka je již po splatnosti.

ODKAZY K UZNÁNÍ DLUHU

UPOZORNĚNÍ KE VZORŮM UZNÁNÍ A K JEJICH VYPLNĚNÍ

Obecné upozornění pro vzory: Jedná se jen o základní a velmi jednoduché vzory uznání splatného dluhu, které nemusí být vhodné nebo dostatečné pro váš konkrétní případ zj. v návaznosti na předchozí smluvní souvislosti či nutnost pohledávku zajistit ještě i jinak, proto doporučujeme v případě pochybností, anebo nejasností jak uznání správně vyplnit, využít komplexní odbornou právní pomoc. U podnikatelů upozorňujeme také na povinné náležitosti obchodních listin. Využitím obecného vzoru nevzniká žádný právní vztah, nárok či právo směrem k advokátní kanceláři, ani naopak jakýkoliv odpovědnostní vztah, pokud není objednána i konkrétní právní služba např. ve smyslu revize konečné verze dokumentu či právního posouzení případu.

– vyberte variantu jednorázového splacení nebo splacení ve splátkách a dále variantu podle toho o jaký subjekt jde na straně věřitelské i dlužnické

– při vyplnění dbejte na přesnost a právní i skutkovou kvalitu popisu skutečného důvodu vzniku závazkuNapř. nestačí napsat „dluh na nájemném“, ale je nutno specifikovat přesně částky, za co přesně se dluží ta která část dluhu, za jaké období, za jaké služby či nájemné, splatnosti, na základě jaké přesně smlouvy atp. Podobně i u jiných závazků, jako např. u zápůjčky peněz, dluhů z jiných smluv, u obchodních vztahů atp., kdy je třeba vždy přesně odůvodnit a specifikovat uznávaný dluhNapř. dluh z titulu písemné smlouvy o zápůjčce ze dne XY, popř. u faktur, zj. neobsahují-li právní důvod vzniku dluhu, tak popsat i ten – např. za jaké dodané zboží, kdy a na základě jaké objednávky apod.  Popište dle skutečnosti – není vhodné napsat např. že dluh je z „půjčky“, pokud šlo fakticky a reálně o jiný právní důvod dluhu

– dejte pozor na právně správné vyplnění vzoru, v případech vyšších částek zvažte, zda si nenecháte uznání zpracovat nebo min. zkontrolovat

– adresu dlužníka vyplňte ideálně jako trvalé bydliště podle OP a současně pod to příp. napište i místo faktického pobytu

– barevně označené části upravte podle konkrétního případu (částka, důvod vzniku, osoby apod.) – jde jen o vzor!

– pokud má dlužník manžela/manželku, je vhodné (ne-li přímo nutné), aby uznání bylo na oba manžele, anebo aby min. uznání připodepsal/a i tato osoba

– pokud byla sjednána dříve písemně smluvní pokuta, je nutné ji do uznání zvlášť zahrnout

– úředně ověřené podpisy na uznání nejsou potřeba, ale lze je určitě doporučit (matrika, CzechPoint)

– zvažte zj. u vyšších pohledávek případně i další zajištění, např. ručitelský závazek, zástavní právo na nemovitosti, notářský zápis s přímou vykonatelností a v případě společností, je-li to možno, např. u s.r.o. přistoupení jednatele k dluhu

– uznání dluhu je určeno zj. pro dluhy – pohledávky po splatnosti. Před splatností, např. pokud někomu aktuálně půjčujete peníze a splatnost má být v budoucnu, využijte spíše standardní SMLOUVU O ZÁPŮJČCE, příp. pak po splatnosti teprve uznání dluhu

Další informace k tématu uznání dluhu naleznete na této stránce níže.

Pokud nenajdete odpověď na Vaši otázku, kontaktujte nás a zeptejte se – nezávazně.

RECENZE

Vynikající
Na základě 84 hodnocení
Veronika Radošová
Veronika Radošová
Přišel mi dopis XXlet starý už jsem vůbec nevěděla že jsem si kdysi něco půjčovala a chtěli po mně zaplatit do 14ti dnů a tahle firma se o všechno postarala a za to jim patří velký dík,protože v dnešní době každý kouká sám na sebe a každý chce něco za něco a tohle mně velice mile překvapilo.Prostě děkuji
Martin Dyba
Martin Dyba
Rád bych poděkoval JUDr. Petru Hradilovi za vypracování kupní a darovací smlouvy s výmazem věcného břemene v jedné smlouvě a s vypracováním vkladu do katastru nemovitostí. Vše dopadlo na jedničku a ačkoliv jsem měl zprvu trochu nedůvěru k využití právních služeb jen prostřednictvím e-mailu a telefonu, mé obavy nebyly v tomto případě na místě. Jednání bylo velmi vstřícné, vše mi bylo podrobně vysvětleno. Služby této advokátní kanceláře mohu všem vřele doporučit.
Petr Holanek
Petr Holanek
Všem vřele doporučuji tuto advokátní kancelář. Povedlo se jim zachránit mi peníze a za to jsem jim velice vděčný!! Ještě jednou moc děkuji za pomoc!!
Filip Rataj
Filip Rataj
Práce AK je velice profesionální. Jejich reakce rychlé. Celý proces nám podrobně vysvětlili a díky jimi připraveným dokumentům proběhla veškerá administrativa hladce. Rozhodně mohu doporučit a v případě budoucích právních úkonů vím na koho se budu obracet. 100%.
Lucie Havlíková
Lucie Havlíková
Pan advokát byl velice ochotný, vše nám vysvětlil, zařídil a sepsal. Věnoval se nám i mezi vánočními svátky a po Novém roce vše jen dokončil podle našich požadavků. Mockrát děkujeme za rychlé a bezproblémové vyřízení přepisu nemovitosti a všem doporučujeme.
Miroslav Fučík
Miroslav Fučík
Chtěl bych poděkovat za perfektní vypracování darovací smlouvy.Na katastru nemovitostí proběhlo vše bez problémů.Advokátní kancelář určitě doporučuji.
Tomáš Červenka
Tomáš Červenka
SKVĚLÉ SLUŽBY! Po naší prosbě o rychlé vyhotovení smluv jsme byli ujištěni, že udělají maximum. Následně jsme vše, co jsme potřebovali, dostali ještě dříve, než bylo slíbeno a ve špičkové kvalitě. Doplňující dotazy obratem zodpověděli a přidali soupis následujícího postupu. Děkujeme a jednoznačně doporučujeme!

Tuto advokátní kancelář můžeme vřele doporučit. Vymáhali jsme pohledávku sami a marně. Až po oslovení této AK máme konečně zaplaceno.
Blankyt plus s.r.o., Zlínský kraj

Tuto advokátní kancelář mohu určitě doporučit. Obrátil jsem se na ně s řešením pohledávky online. S výsledkem i s přístupem maximální spokojenost.
Josef Sukup, Zlínský kraj

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.

Kontaktní formulář slouží k dotazům k právním službám online, které na webu nabízíme. Jedná-li se o uvedený typ dotazu, pak odpovídáme většinou do následujícího pracovního dne. Tyto dotazy jsou nezávazné a bezplatné. Nejsou zveřejňovány a podléhají mlčenlivosti. Odesláním formuláře berete na vědomí tyto podmínky a poučení.

ZAJÍMAJÍ VÁS BLIŽŠÍ PODMÍNKY ČI PŘESNÁ CENOVÁ NABÍDKA?

NEZÁVAZNĚ NÁS KONTAKTUJTE

608 979 055 | ONLINE CHAT | SEKRETARIAT@ADVOKAT-ZLINSKO.CZ

VÝZNAM UZNÁNÍ DLUHU

Uznání dluhu pomáhá věřiteli jak důkazně, tak i z hlediska promlčení, a to jak u občanskoprávních pohledávek (např. ze zápůjčky), tak i obchodněprávních (např. z dlužných faktur).

Uznání dluhu mj. vylepšuje důkazní pozici věřitele při případném následném vymáhání splatného dluhu vůči dlužníkovi. Uznání dluhu má ten význam, že zakládá právní domněnku existence dluhu v době jeho uznání a výrazně tak vylepšuje důkazní situaci věřitele v případě sporu. Dalším účinkem uznání je přerušení běhu promlčecí doby, kdy začíná běžet nová promlčecí doba, a to desetiletá. Pokud jde o zápůjčky finančních prostředků, pak zdůrazňujeme, že samozřejmě i v rámci rodiny, přátel či známých se rozhodně vyplatí mít dluh řádně právně podložen a nepůjčovat tzv. na dobré slovo. Rozhodně si vždy dlužníka prověřte také min. v INSOLVENČNÍM REJSTŘÍKU.

UZNÁNÍ DLUHU I PRO ZÁVAZKY V RÁMCI PODNIKÁNÍ

Od 1.1.2014 bylo původní uznání závazku podle obchodního zákoníku nahrazeno uznáním dluhu dle občanského zákoníku i pro vztahy mezi podnikateli v rámci podnikání. Pokud má uznat dluh společnost – korporace (např. s.r.o.), doporučujeme podle konkrétní situace zvážit i možnost nechat přistoupit k dluhu statutární orgán (např. jednatele), a to jako fyzickou osobu. V případě zájmu o tuto speciálnější úpravu uznání dluhu se na nás obraťte nezávazně s dotazem. Nezaměňujte v případě pohledávek v rámci podnikání uznání dluhu s pouhým podepsaným soupisem inventarizace pohledávek či faktur.

SMĚNKA?

Obecně lze směnku doporučit spíše jen podpůrně – stačí malá chyba ve směnce a dokument může být neplatný. Poměrně často se setkáváme v praxi s tím, že směnka není vytvořena nebo vyplněna správně, v důsledku čehož bývá neplatná nebo problematicky použitelná. Směnka je přísně formální právní úkon, kde stačí i jen jedna malá chyba a máte k dispozici nepoužitelný kus papíru, byť se vyplnění může laikovi zdát poměrně bezproblematické. Proto doporučujeme směnky používat obecně jen jako podpůrný doplňující zajišťovací prostředek.

POKUD DLUŽNÍK NEZAPLATÍ ANI PO UZNÁNÍ DLUHU …

Rozhodně nečekejte (a to ani pod různými sliby dlužníka) a pohledávky řešte včas (nikoliv s odstupem měsíců nebo dokonce i let), ideálně tedy okamžitě po termínu splatnosti.

Pokud dlužník nezaplatí ani v rámci uznáním stanoveného termínu, jednejte okamžitě. Čím déle se vyčkává, tím se většinou snižují šance na reálné vymožení pohledávky za dlužníkem. Rozhodně nečekejte několik měsíců či více! Dlužník se může např. začít „zbavovat“ majetku, dělat další dluhy (u nichž jiní věřitelé budou mít přednost před Vámi, protože zahájili soudní řízení nebo exekuci dříve, zatímco Vy jste vyčkávali) nebo postupně splní podmínky pro insolvenci či oddlužení apod. Zdaleka nejde jen o otázku promlčecí doby – kdo z věřitelů nechává dluh neřešen po splatnosti i několik měsíců a více, byť pod různými sliby dlužníka ohledně budoucího uhrazení, sám sobě výrazně snižuje šanci na to, že peníze ještě někdy uvidí. Doporučení tak zní řešit a nečekat příliš dlouho. Zahájení kvalifikovaného vymáhání pohledávek po splatnosti např. soudní cestou prostřednictvím podané žaloby je v řadě případů zj. u podnikatelů podstatnou podmínkou pro budoucí možné účinné opravné účetní položky a pro daňové odpisy pohledávek.

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Z UZNÁNÍ DLUHU PROSTŘEDNICTVÍM AK ONLINE I PŘÍP. BEZ PLATBY PŘEDEM

Vymáhání pohledávek a dluhů prostřednictvím naší AK je možno v těchto případech u uznání dluhu realizovat i bez plateb na odměnu předem a ta se platí až po úspěšném vymožení.

V případech podepsaných uznání dluhu je většinou možné řešení pohledávky či pohledávek prostřednictvím naší AK i zcela bez záloh na odměnu naší AK předem a ta je hrazena až (a pouze) po úspěšném vymožení pohledávky věřitele, a to většinou přímo dlužníkem. Tzn. klient uhradí v takovém případě pouze max. případně nutné hotové výdaje, jako např. soudní poplatek, na odměnu naší AK předem nic.

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Z UZNÁNÍ DLUHU MIMOSOUDNĚ, PLATEBNÍMI ROZKAZY A EXEKUČNĚ ONLINE, I NA DÁLKU

Vymáhání pohledávek realizujeme mimosoudně i soudně – platebními rozkazy a exekučně, a to i případně na dálku.

 

Vymáhání pohledávek a dluhů realizujeme mimosoudně předžalobními upomínkami, stejně jako i prostřednictvím platebních a elektronických platebních rozkazů soudní cestou, případně v rozhodčím řízení. Vymáhání pohledávek naše advokátní kancelář realizuje běžně jak v případech jednorázových – např. typicky u závazků z půjček či jiných smluv mezi občany apod., tak také zastupujeme celou řadu živnostníků, firem a společností, pro které vymáháme jejich pohledávky z obchodního styku po splatnosti, jako kupř. z neuhrazených faktur za dodávky zboží apod. Spolupracujeme s dlouhodobě prověřenými efektivními exekutorskými úřady s celorepublikovou působností. Řešení pohledávek v rámci vymáhání pohledávek a dluhů je možné podle povahy věci i tzv. na dálku – online, a to především v oblasti Moravy.