SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PENĚZ – VZOR

Níže dáváme k dispozici k volnému stažení základní a jednoduché vzory smlouvy o zápůjčce, a to ve variantě jednorázového splacení a splacení na splátky. Vzory jsou aktualizovány podle nového občanského zákoníku.

Přečtěte si před použitím vzoru poučení na této stránce zcela dole, a příp. také odkaz Na co si dát pozor u zápůjčky peněz a jiných pohledávek.

Pamatujte také na to, že u smlouvy o zápůjčce je v případě sporu nutno prokázat, že částka byla skutečně předána. Vzor shora obsahuje i potvrzení dlužníka, že částka zápůjčky byla předána před podpisem v hotovosti. Pro případ sporů je nicméně vhodné mít k předání částky příp. i další důkaz, tedy zvážit např. převod částky bezhotovostně, nechat si podepsat navíc i příjmový či výdajový doklad, popř. předat částku hotově za účasti věrohodného svědka apod. Tyto skutečnosti bývají, i při podepsané smlouvě o zápůjčce, v praxi častým předmětem následných sporů a prokazování, zj. tam, kde smlouva přímo neobsahuje uvedené potvrzení. Pozor také na přiměřenou výši sjednaných úroků, úroků z prodlení, popř. smluvních pokut.

Nepoužívejte také jen formálně vzor smlouvy o zápůjčce tam, kde fakticky jde o jiný právní důvod dluhu (např. vypořádání nároků spoluvlastníků v případě ex partnerů, v případě pohledávky z náhrady škody či „zajištění“ vrácení zálohy na nějakou službu, dílo apod.), což se v praxi často stává a následně je předmětem sporů.

Pokud nechcete riskovat se vzorem nebo jde o složitější situaci případně vyšší částku, pak Vám advokátní kancelář může připravit právně kvalitní smlouvu o zápůjčce peněz, a to popř. i s dalším zajištěním. Je-li hodnota poskytované částky vyšší, vyplatí se zbytečně neriskovat a nespoléhat se pouze na obecný vzor smlouvy o zápůjčce (z internetu či z jiného případu). Pokud podceníte právní detaily, zajištění nebo podmínky ve smlouvě o zápůjčce, můžete mít posléze problémy s vymožením pohledávky, není-li řádně uhrazena. Z praxe víme, že takových případů, kdy i poměrně kvalitní vzor smlouvy o zápůjčce je laikem vyplněn špatně nebo min. nedokonale, je bohužel poměrně hodně.

Pokud se přesto rozhodnete k využití vzoru smlouvy o zápůjčce (zj. v jednodušších případech či u menších částek a u případů bez dalšího zajištění), máte na této stránce ke stažení shora zdarma jednoduchý vzor smlouvy o zápůjčce peněz. Vzory jsou ve variantě jak splacení celé částky do určitého data, tak i ve variantě měsíčního splátkového kalendáře pod ztrátou výhody splátek. V případě pochybností ale obecně doporučujeme každý případ pro jistotu konzultovat s advokátní kanceláří.

Jako další způsob zajištění ke smlouvě o zápůjčce lze využít kupř. ručitelský závazek třetí osoby či zástavní právo na nemovitosti (zj. v případech vyšších hodnot zapůjčovaných finančních prostředků), apod. Směnky pro účely zápůjček mezi občany nedoporučujemeI v rámci rodiny a přátel se rozhodně vyplatí mít dluh řádně právně podložen a nepůjčovat tzv. na dobré slovo. Nota bene pak u cizích osob či známých se rozhodně nevyplácí riskovat jen s ústně uzavřenou smlouvou o zápůjčce.

MÁTE SMLOUVU O ZÁPŮJČCE JIŽ PO SPLATNOSTI A DLUŽNÍK DLUH NEUHRADIL?

TIP pro věřitele:

Rozhodně si vždy dlužníka prověřte předem min. zda není zapsán v INSOLVENČNÍM REJSTŘÍKU, a také zda nemá EXEKUCE, pokud se tedy již rozhodete jako věřitel peníze opravdu zapůjčit.

RECENZE

Vynikající
Na základě 90 hodnocení
REAL PREMIUM s.r.o.
REAL PREMIUM s.r.o.
S advokátní kanceláři advokat-zlinsko.cz s panem Rumlíkem a panem Hradilem spolupracujeme jako realitní kancelář již přes 7 let a zrealizovali jsme desítky převodů nemovitostí a to včetně advokátních úschov kupních cen. Vše proběhlo rychle, profesionálně a bezpečně. Také oceňuji flexibilitu a ochotu k vícepracím v klientských změnách na smlouvách, včetně lidského výkladů znění zákonů a paragrafů. Doporučuji
Anna Kaderová
Anna Kaderová
Dobrý den, musím Vás pochválit, jsem velmi spokojená už hned zpočátku, kdy jste se věnoval mým e-mailům a nesčetným mým dotazům. Dnešní zpráva od Vás ohledně darovací daně a vše co k tomu náleží, je krásně srozumitelně napsaná, tudíž v nejbližších dnech se na vše zaměřím a budu postupovat dle vašich rad .Děkuji mnohokrát a mohu Vás doporučit případným zájemcům a to, advokat-zlinsko.cz/AK Mgr. Zdeněk Rumplik
Ivana Ruttenova
Ivana Ruttenova
Děkuji za perfektní servis a velmi rychlé interaktivní jednání. Kromě smlouvy a návrhu na vklad do KN obdržíte i sumu instrukcí a rad, takže vše hladce zvládnete. Tuto advokátní kancelář vřele doporučuji!
Svatopluk Hradil
Svatopluk Hradil
S advokátní kanceláří Mgr. Zdeněk Rumplík jsem velice spokojen. Při řešení mých problémů vždy pan doktor Petr ochotně a neodkladně poradí a následně věcně vše dotáhnou do potřebného konce . AK určitě doporučuji
Martin Zelený
Martin Zelený
Moc děkuji Advokátní kanceláři Zlínsko velice mě okamžitě pomohli v mém případů kdy mě přišel od soudu platební rozkaz v již promlčené věci. Velice rychlé jednání profi přistup k odvolání a hlavně jsem nemusel platit ani jedinou korunu. pokud mohu určitě doporučuji při řešení vašich podobných potíží. Moc díky . MARTIN
Martin Dyba
Martin Dyba
Rád bych poděkoval JUDr. Petru Hradilovi za vypracování kupní a darovací smlouvy s výmazem věcného břemene v jedné smlouvě a s vypracováním vkladu do katastru nemovitostí. Vše dopadlo na jedničku a ačkoliv jsem měl zprvu trochu nedůvěru k využití právních služeb jen prostřednictvím e-mailu a telefonu, mé obavy nebyly v tomto případě na místě. Jednání bylo velmi vstřícné, vše mi bylo podrobně vysvětleno. Služby této advokátní kanceláře mohu všem vřele doporučit.
Petr Holanek
Petr Holanek
Všem vřele doporučuji tuto advokátní kancelář. Povedlo se jim zachránit mi peníze a za to jsem jim velice vděčný!! Ještě jednou moc děkuji za pomoc!!

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.

Kontaktní formulář slouží k dotazům k právním službám online, které na webu nabízíme. Jedná-li se o uvedený typ dotazu, pak odpovídáme většinou do následujícího pracovního dne. Tyto dotazy jsou nezávazné a bezplatné. Nejsou zveřejňovány a podléhají mlčenlivosti. Odesláním formuláře berete na vědomí tyto podmínky a poučení.

ZAJÍMAJÍ VÁS BLIŽŠÍ PODMÍNKY ČI PŘESNÁ CENOVÁ NABÍDKA?

NEZÁVAZNĚ NÁS KONTAKTUJTE

608 979 055 | ONLINE CHAT | SEKRETARIAT@ADVOKAT-ZLINSKO.CZ

Upozornění pro vzor: Jedná se jen o základní a velmi jednoduchý vzor smlouvy o zápůjčce peněz, který nemusí být vhodný nebo dostatečný pro váš konkrétní případ zj. v návaznosti na nutnost pohledávku zajistit ještě i jinak. Proto doporučujeme v případě pochybností, anebo nejasností jak vzor správně vyplnit, využít komplexní odbornou právní pomoc. Využitím obecného vzoru nevzniká žádný právní vztah, nárok či právo směrem k advokátní kanceláři, ani naopak jakýkoliv odpovědnostní vztah, pokud není objednána i konkrétní právní služba např. ve smyslu revize konečné verze dokumentu či právního posouzení případu. Daňové aspekty vždy projednejte pro jistotu s daňovým poradcem.

POZNÁMKY KE VZORU SMLOUVY O ZÁPŮJČCE A K JEHO VYPLNĚNÍ

 • vyberte variantu jednorázového splacení nebo splacení ve splátkách
 • vzor je použitelný především pro případy jednorázových zápůjček peněz mezi občany nepodnikateli, vzor není použitelný pro případy podnikatelů zapůjčujících peníze spotřebitelům či pro zápůjčky poskytované ve větším množství, resp. pro spotřebitelské úvěry
 • popište dle skutečnosti – není vhodné využít tento vzor a napsat např. že dluh je ze „zápůjčky“, pokud šlo fakticky a reálně o jiný právní důvod dluhu
 • zapůjčitel = věřitel, vydlužitel = dlužník
 • barevně označené části upravte podle konkrétního případu (částka, osoby, termín apod.) – jde jen o vzor!
 • pozor u vyšších částek nad zákonem stanovenou hranici (270.000 Kč) na omezení dispozic s nimi v hotovosti
 • u úroků doporučujeme respektovat přiměřenou a obvyklou hranici, ať již ročně nebo celkově, u smluvní pokuty doporučujeme nepřekračovat max. 0,5% denně, podle povahy případu i příp. méně
 • dejte pozor na právně správné vyplnění vzoru a v případech vyšších částek (anebo pokud byste do textu měli zasahovat více – jinak než jak naznačuje vzor) raději zvažte, zda si nenecháte smlouvu zpracovat odborně (můžete se obrátit na naši AK) – i správný vzor může laik vyplnit špatně nebo právně neurčitě a poměrně často se tak i bohužel v praxi stává
 • pokud má zapůjčitel nebo vydlužitel manžela/manželku, je vhodné (ne-li přímo nutné), aby smlouva byla na oba manžele, anebo aby min. smlouvu připodepsal/a i tato osoba
 • úředně ověřené podpisy nejsou potřeba, ale lze je určitě doporučit (matrika, CzechPoint)
 • pokud si vystavíte navíc příjmový či jiný doklad o předání a převzetí částky s podpisy, popř. učinítě převod částky bezhotovostně, pak to bude jedině lépe z hlediska příp. prokazování v případě sporu ohledně reálného předání částky
 • smlouvu o zápůjčce můžete následně kombinovat příp. s UZNÁNÍM DLUHU (posléze, uznání dluhu je zj. určeno pro uznání již existujícího dluhu)
 • u vyšších částek zvažte současně i další zajišťovací prostředky, jako např. ručitelské prohlášení, zástavní právo na nemovitosti, notářský zápis s přímou vykonatelností atp., stejně jako zpracování smlouvy kompletně advokátní kanceláří i s příp. konzultací, namísto vyplnění pouhého vzoru