cerny_paragraf

DĚDICKÉ SKUPINY ZE ZÁKONA

DĚDICKÉ SKUPINY DLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
ZÁKONNÁ DĚDICKÁ POSLOUPNOST

 • Kde nedojde k posloupnosti dědění podle dědické smlouvy nebo podle závěti, nastane tzv. zákonná dědická posloupnost k pozůstalosti nebo její části. V rámci ní přechází majetek zůstavitele na osoby určení v zákoně = zákonní dědicové, kteří jsou rozděleni do 6 dědických tříd – skupin, v závislosti na stupni příbuzenství k zůstaviteli. Pořadí dědických tříd je závazné, tedy nejprve jsou povolání dědicové z I. třídy, pokud zde nejsou, pak nastupuje II. třída atd.

 •  
 •  

  ODKAZ NA INFORMACE K ZÁVĚTI

   

   

  1. DĚDICKÁ TŘÍDA 

  • děti zůstavitele
  • zůstavitelův manžel (registrovaný partner): může v I. třídě dědit, ale jen pokud dědí alespoň jeden z potomků zůstavitele (jinak „jde“ tento manžel do II. dědické třídy). Nemůže být tedy výlučným dědicem v této I. třídě

   

  dítětem se rozumí jak manželské dítě, tak i nemanželské, ale nejde o děti nevlastní = vyženěné

   

  platí zásada rovnosti dědických podílů = každý z dědiců této třídy dědí stejným dílem

   

  mezi dědici I. třídy dochází navzájem k přírůstku podílů = akrescenci. Tzn., že nedědí-li některý, přirůstá jeho uvolněný dědický podíl ostatním dědicům této třídy. Nedědí-li manžel zůstavitele, dochází k přírůstku jeho podílu ve prospěch dětí vždy, nedědí-li však děti zůstavitele (např. se nedožilo smrti zůstavitele, odmítlo dědictví, bylo platně vyděděno či se k němu nepřihlíží), dochází k akrescenci jen tehdy, neuplatní-li se reprezentační právo, podle kterého nedědí-li dítě zůstavitele (např. protože zemřelo dříve než zůstavitel), nabývají jeho podílu stejným dílem jeho děti (tedy vnuci zůstavitele, resp. i další potomci v této linii sestupné). Nastupují ale pouze do uvolněného dědického podílu svého bezprostředního předka, namísto něhož dědí

 •  

  2. DĚDICKÁ TŘÍDA 

  • zůstavitelův manžel: zde ale dědí nejméně jednu polovinu (pokud s ním ještě někdo dědí) a může zde být i výlučným dědicem či registrovaný partner
  • zůstavitelovi rodiče
  • spolužijící osoby = ti, kteří žili se zůstavitelem ve společné domácnosti alespoň po dobu 1 roku před jeho smrtí a pečovali o společnou domácnost nebo na zůstavitele byli odkázáni výživou (např. druh či družka) – nemohou být zde výlučnými

   

  i zde platí zásada rovnosti podílů, která je ale prolomena ve prospěch manžela zůstavitele, který dědí vždy nejméně polovinu pozůstalosti. Spolužijící osoby nemohou samostatně dědit v této třídě a přecházejí do III. třídy

   

  3. DĚDICKÁ TŘÍDA 

  • sourozenci (i samostatně)
  • spolužijící osoby = ti, kteří žili se zůstavitelem ve společné domácnosti alespoň po dobu 1 roku před jeho smrtí a pečovali o společnou domácnost nebo na zůstavitele byli odkázáni výživou (např. druh či družka)

   

  kumulace dědických podílů není možná. Kdyby např. sourozenec splňoval zároveň i podmínku osoby spolužijící, neměl by nárok na dva dědické podíly, ale pouze na jeden

   

  každý z dědiců zde dědí stejným dílem = zásada rovnosti podílů

   

  platí zásada akrescence: nedědí-li některý z těchto dědiců, přirůstá jeho uvolněný podíl ostatním dědicům III. třídy. Nedědí-li spolužijící osoba, dochází k přírůstku ve prospěch ostatních spoludědiců vždy, nedědí-li ale sourozenec zůstavitele, může se namísto toho uplatnit reprezentační právo – tedy nabývají jeho podílu stejným dílem jeho děti (tzn. vůči zůstaviteli synovci a neteře)

   

  4. DĚDICKÁ TŘÍDA

   

  prarodiče zůstavitele: a to z obou stran (ze strany matky i otce zůstavitele), každý stejným dílem (i když je zřejmé, že tato skupina, stejně jako další, nebude v praxi často naplňována, s ohledem na to, že tyto skupiny osob většinou v době úmrtí zůstavitele již často nežijí)

   

  5. DĚDICKÁ TŘÍDA

   

  prarodiče rodičů zůstavitele: prarodičům zůstavitelova otce připadá polovina a prarodičům zůstavitelovy matky připadá polovina

   

  6. DĚDICKÁ TŘÍDA

   

  děti dětí sourozenců zůstavitele a děti prarodičů zůstavitele: každý stejným dílem s tím, že se opět zde uplatní i reprezentační právo – tj. nedědí-li některé z dětí prarodičů zůstavitele, dědí jeho děti

RECENZE

Vynikající
Na základě 84 hodnocení
Veronika Radošová
Veronika Radošová
Přišel mi dopis XXlet starý už jsem vůbec nevěděla že jsem si kdysi něco půjčovala a chtěli po mně zaplatit do 14ti dnů a tahle firma se o všechno postarala a za to jim patří velký dík,protože v dnešní době každý kouká sám na sebe a každý chce něco za něco a tohle mně velice mile překvapilo.Prostě děkuji
Martin Dyba
Martin Dyba
Rád bych poděkoval JUDr. Petru Hradilovi za vypracování kupní a darovací smlouvy s výmazem věcného břemene v jedné smlouvě a s vypracováním vkladu do katastru nemovitostí. Vše dopadlo na jedničku a ačkoliv jsem měl zprvu trochu nedůvěru k využití právních služeb jen prostřednictvím e-mailu a telefonu, mé obavy nebyly v tomto případě na místě. Jednání bylo velmi vstřícné, vše mi bylo podrobně vysvětleno. Služby této advokátní kanceláře mohu všem vřele doporučit.
Petr Holanek
Petr Holanek
Všem vřele doporučuji tuto advokátní kancelář. Povedlo se jim zachránit mi peníze a za to jsem jim velice vděčný!! Ještě jednou moc děkuji za pomoc!!
Filip Rataj
Filip Rataj
Práce AK je velice profesionální. Jejich reakce rychlé. Celý proces nám podrobně vysvětlili a díky jimi připraveným dokumentům proběhla veškerá administrativa hladce. Rozhodně mohu doporučit a v případě budoucích právních úkonů vím na koho se budu obracet. 100%.
Lucie Havlíková
Lucie Havlíková
Pan advokát byl velice ochotný, vše nám vysvětlil, zařídil a sepsal. Věnoval se nám i mezi vánočními svátky a po Novém roce vše jen dokončil podle našich požadavků. Mockrát děkujeme za rychlé a bezproblémové vyřízení přepisu nemovitosti a všem doporučujeme.
Miroslav Fučík
Miroslav Fučík
Chtěl bych poděkovat za perfektní vypracování darovací smlouvy.Na katastru nemovitostí proběhlo vše bez problémů.Advokátní kancelář určitě doporučuji.
Tomáš Červenka
Tomáš Červenka
SKVĚLÉ SLUŽBY! Po naší prosbě o rychlé vyhotovení smluv jsme byli ujištěni, že udělají maximum. Následně jsme vše, co jsme potřebovali, dostali ještě dříve, než bylo slíbeno a ve špičkové kvalitě. Doplňující dotazy obratem zodpověděli a přidali soupis následujícího postupu. Děkujeme a jednoznačně doporučujeme!

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.

Kontaktní formulář slouží k dotazům k právním službám online, které na webu nabízíme. Jedná-li se o uvedený typ dotazu, pak odpovídáme většinou do následujícího pracovního dne. Tyto dotazy jsou nezávazné a bezplatné. Nejsou zveřejňovány a podléhají mlčenlivosti. Odesláním formuláře berete na vědomí tyto podmínky a poučení.

ZAJÍMAJÍ VÁS BLIŽŠÍ PODMÍNKY ČI PŘESNÁ CENOVÁ NABÍDKA?

NEZÁVAZNĚ NÁS KONTAKTUJTE

608 979 055 | ONLINE CHAT | SEKRETARIAT@ADVOKAT-ZLINSKO.CZ