Dědické skupiny ze zákona | advokat-zlinsko.cz
Close
PRÁVNÍ SLUŽBY A SMLOUVY ONLINE
Mgr. Zdeněk RUMPLÍK

advokát

JUDr. Petr HRADIL

právník

Dědické skupiny ze zákona

 

DĚDICKÉ SKUPINY DLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

ZÁKONNÁ DĚDICKÁ POSLOUPNOST

 

Kde nedojde k posloupnosti dědění podle dědické smlouvy nebo podle závěti, nastane tzv. zákonná dědická posloupnost k pozůstalosti nebo její části. V rámci ní přechází majetek zůstavitele na osoby určení v zákoně = zákonní dědicové, kteří jsou rozděleni do 6 dědických tříd – skupin, v závislosti na stupnio příbuzenství k zůstaviteli. Pořadí dědických tříd je závazné, tedy nejprve jsou povolání dědicové z I. třídy, pokud zde nejsou, pak nastupuje II. třída atd.

 

 

ODKAZ NA INFORMACE K ZÁVĚTI

 

 

1. DĚDICKÁ TŘÍDA 

 

 • děti zůstavitele
 • zůstavitelův manžel (registrovaný partner): může v I. třídě dědit, ale jen pokud dědí alespoň jeden z potomků zůstavitele (jinak „jde“ tento manžel do II. dědické třídy). Nemůže být tedy výlučným dědicem v této I. třídě

 

dítětem se rozumí jak manželské dítě, tak i nemanželské, ale nejde o děti nevlastní = vyženěné

 

platí zásada rovnosti dědických podílů = každý z dědiců této třídy dědí stejným dílem

 

mezi dědici I. třídy dochází navzájem k přírůstku podílů = akrescenci. Tzn., že nedědí-li některý, přirůstá jeho uvolněný dědický podíl ostatním dědicům této třídy. Nedědí-li manžel zůstavitele, dochází k přírůstku jeho podílu ve prospěch dětí vždy, nedědí-li však děti zůstavitele (např. se nedožilo smrti zůstavitele, odmítlo dědictví, bylo platně vyděděno či se k němu nepřihlíží), dochází k akrescenci jen tehdy, neuplatní-li se reprezentační právo, podle kterého nedědí-li dítě zůstavitele (např. protože zemřelo dříve než zůstavitel), nabývají jeho podílu stejným dílem jeho děti (tedy vnuci zůstavitele, resp. i další potomci v této linii sestupné). Nastupují ale pouze do uvolněného dědického podílu svého bezprostředního předka, namísto něhož dědí 

 

2. DĚDICKÁ TŘÍDA 

 

 • zůstavitelův manžel: zde ale dědí nejméně jednu polovinu (pokud s ním ještě někdo dědí) a může zde být i výlučným dědicem či registrovaný partner
 • zůstavitelovi rodiče
 • spolužijící osoby = ti, kteří žili se zůstavitelem ve společné domácnosti alespoň po dobu 1 roku před jeho smrtí a pečovali o společnou domácnost nebo na zůstavitele byli odkázáni výživou (např. druh či družka) – nemohou být zde výlučnými

 

i zde platí zásada rovnosti podílů, která je ale prolomena ve prospěch manžela zůstavitele, který dědí vždy nejméně polovinu pozůstalosti. Spolužijící osoby nemohou samostatně dědit v této třídě a přecházejí do III. třídy

 

3. DĚDICKÁ TŘÍDA 

 

 • sourozenci (i samostatně)
 • spolužijící osoby = ti, kteří žili se zůstavitelem ve společné domácnosti alespoň po dobu 1 roku před jeho smrtí a pečovali o společnou domácnost nebo na zůstavitele byli odkázáni výživou (např. druh či družka)

 

kumulace dědických podílů není možná. Kdyby např. sourozenec splňoval zároveň i podmínku osoby spolužijící, neměl by nárok na dva dědické podíly, ale pouze na jeden

 

každý z dědiců zde dědí stejným dílem = zásada rovnosti podílů

 

platí zásada akrescence: nedědí-li některý z těchto dědiců, přirůstá jeho uvolněný podíl ostatním dědicům III. třídy. Nedědí-li spolužijící osoba, dochází k přírůstku ve prospěch ostatních spoludědiců vždy, nedědí-li ale sourozenec zůstavitele, může se namísto toho uplatnit reprezentační právo – tedy nabývají jeho podílu stejným dílem jeho děti (tzn. vůči zůstaviteli synovci a neteře)

 

4. DĚDICKÁ TŘÍDA

 

prarodiče zůstavitele: a to z obou stran (ze strany matky i otce zůstavitele), každý stejným dílem (i když je zřejmé, že tato skupina, stejně jako další, nebude v praxi často naplňována, s ohledem na to, že tyto skupiny osob většinou v době úmrtí zůstavitele již často nežijí)

 

5. DĚDICKÁ TŘÍDA

 

prarodiče rodičů zůstavitele: prarodičům zůstavitelova otce připadá polovina a prarodičům zůstavitelovy matky připadá polovina

 

6. DĚDICKÁ TŘÍDA

 

děti dětí sourozenců zůstavitele a děti prarodičů zůstavitele: každý stejným dílem s tím, že se opět zde uplatní i reprezentační právo – tj. nedědí-li některé z dětí prarodičů zůstavitele, dědí jeho děti

Recenze

BolidBolid
10:34 22 Sep 23
Potřeboval jsem vyřešit zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví pozemku + návrh na vklad do katastru - vše proběhlo rychle a hladce, jsem moc spokojený. Doporučuji, perfektní komunikace a ochota
Lenka KubickovaLenka Kubickova
10:57 16 Aug 23
Tuto Advokátní kancelář můžu vřele doporučit!! Osobní přístup pana doktora Hradila a vstřícnost mě velmi mile překvapila. To se dnes opravdu jen tak nevidí.Děkuji ještě jednou za pomoc a konečné pozitivní rozhodnutí. Můžu všem jen doporučit!
Marcela BarošováMarcela Barošová
11:08 15 Jun 23
Tuto Advokátní kancelář můžu vřele doporučit. Vymáhala jsem sama pohledávku z mého podnikání od dlužníka skoro 6 měsíců a marně. Až po oslovení AK začal dlužník reagovat a dnes máme konečně vše doplaceno. Osobní přístup pana doktora Hradila a vstřícnost se dneska jen tak nevidí. Veškeré náklady do doby vymožení dluhu šly na vrub AK. Děkuji, že jste. Můžu všem .jen doporučit. Barošová Marcela, prádelna BLANKYT
AvaAva
10:23 26 May 23
Mám výbornou zkušenost s panem doktorem Hradilem, u kterého jsem si nechávala kontrolova kupní smlouvu na nemovitost. Pan doktor mi obratem odpověděl, smlouvu zkontroloval do 2 dnů, a poté jsme si ještě dvakrát volali. Při telefonátech mi vše jako laikovi vysvětlil, jaké situace mohou nastat a příklady z praxe. Za mě skvělá služba a výborná spolupráce. Doporučuji
Vendy _Vendy _
15:47 12 Apr 23
Předmětem spolupráce byla příprava Darovací smlouvy jako podklad pro změnu vlastníka v katastru nemovitostí. Služba je sice on-line, ale nijak nepostrádá na kvalitě. Již při prvním kontaktu jsme dostali maximum informací a návod, jak postupovat, taktéž na závěr. Samotná smlouva byla hotova rychle a precizně. Vše dopadlo výborně. Poměr cena/výkon je skvělá. Předala jsem doporučení známým.
Martin ŠkolníkMartin Školník
09:26 08 Apr 23
Po několika špatných zkušenostech jsme konečně našli skvělou AK zastoupenou JUDr. Hradilem. Jeho přístup byl vždy vstřícný, trpělivý a ochotný řešit problém. S čistým svědomím mohu všem vřele doporučit.
Markéta AdamovičováMarkéta Adamovičová
17:54 29 Mar 23
Z naší strany velká spokojenost. Darovací smlouva připravena do druhého dne, vše podrobně vysvětleno, drobné úpravy ve smlouvě provedeny obratem. Cena velmi příjemná. Osobní přístup velmi vstřícný. Jednoznačně doporučuji a AK děkuji za pomoc.
Arnošt NovotnýArnošt Novotný
14:39 08 Mar 23
Potřebovali jsme vyřešit převod majetku na naše dvě dcery.Raději jsme neriskovali a nezkoušeli si smlouvu napsat sami.A udělali jsme dobře - tato AK se ukázala jako velice profesionální, operativní a vstřícná. Během pár dní jsme měli smlouvu, ušetřili nám peníze při zápisu do katastru , kde mimo jiné nevznikly žádné potíže s přepisem. Opravdu doporučujiNovotná Soňa
Martina PipolyováMartina Pipolyová
14:30 21 Feb 23
Společnost mohu jen doporučit. Řešila jsem problém těsně před Vánoci minulého roku, ochotně mi se vším vyšli vstříc i před nadcházející dovolenou.Jako výhody mohu vypíchnout online vyřízení, rychlou komunikaci, vstřícnost a ochotu. Doufám, že advokáta nebudu znovu potřebovat, ale pokud ano, určitě se opět obrátím na pana Mgr. Rumplíka.
Martina RolnáMartina Rolná
10:23 19 Dec 22
Maximální spokojenost s panen JUDr. Petrem Hradilem. Vše nám bylo vysvětleno a na všechny dotazy jsme dostali odpověď. Jsme moc rádi, že jsme Vás našli a jestli budeme někdy potřebovat pomoct, určitě se obrátíme znovu na Vás. Vše vyřízeno opravdu rychle, a to i když během celého procesu došlo k několika změnám. Tak ochotný přístup, ze stany pana JUDr. Hradila, už je jen tak nevidí. Po zaslaní hotových smluv, také přesné info, co a jak vyřídit a kam podat. Moc děkujeme.
Miloslav MužíkMiloslav Mužík
17:31 17 Dec 22
Potřebovali jsme rozdělit pozemek, který byl v majetku více vlastníků. Zkoušeli jsme vyřídit na katastru vlastními silami ale několik pokusů nevyšlo. Když jsme se obrátili na AK Mgr. Zdeňka Rumplíka, vše proběhlo velmi jednoduše a především velmi rychle. Cena za poskytnuté služby byla velmi příznivá a rozhodně se tato investice vyplatila ve srovnání s cenou (a také ztrátu času a našich nervů ) při našich předchozích neúspěšných pokusech při jednání s katastrálním úřadem. Děkuji a určitě doporučuji spolupráci s touto advokátní kanceláří. Ing. Miloslav Mužík
Vaclav KusakVaclav Kusak
11:06 16 Dec 22
Výborná spolupráce ze strany AK při koupi nemovitosti. Profesionální a rychlé vyhotovení kupní smlouvy a smlouvy o složení peněžních prostředků do úschovy včetně vysvětlení a provedení celého procesu koupě nemovitosti. Velmi kladně hodnotím i cenu služby. Rozhodně doporučuji a v budoucnu využiji i nadále jejich služby.
Radek PoláchRadek Polách
10:37 16 Dec 22
Maximální spokojenost, rychlá komunikace, perfektní domluva a poradenství. Dokáží člověku ušetřit spoustu peněz, což se v dnešní době opravdu cení. Můžu jen doporučit :-)
Pavel SušerPavel Sušer
14:04 17 Nov 22
Velmi rychlé a perfektní zpracování podkladů za rozumnou cenu. Na katastru při přepisu proběhlo vše bez závad a celá záležitost je již vyřízena. Děkuji. Doporučuji.
Helena MoudráHelena Moudrá
20:05 25 May 22
S prací jsme byli maximálně spokojeni. Pracují rychle , profesionálně, rádi bychom za jejich profesionální přístup velice poděkovali. Cena za služby je příznivá. I když bylo z naší strany požadováno několik změn, vždy zachovali profesionální přístup a rychle reagovali na naše požadavky. Jménem obce Hlohovčice, pro kterou sepisovali kupní smlouvu srdečně děkuji. Vřele doporučuji tuto AK.
Radim MěřičkaRadim Měřička
08:32 20 Apr 22
V této AK jsem se dočkal velmi rychlého jednání a obsáhlých odpovědí na mé otázky. Přepis pozemku tak proběhl podle mých představ a bez potíží na KÚ. Navíc za velmi dobrou cenu. Takže doporučuji jako mnozí další.
Levák JakubLevák Jakub
08:30 18 Mar 22
Přepis nemovitostí proběhl přesně dle našich představ. Komunikace, cena i rychlost vyřešení je důvod, proč bych se opět obrátil právě na vás.Děkuji vámS pozdravem,Jakub Vašička
BolidBolid
10:34 22 Sep 23
Potřeboval jsem vyřešit zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví pozemku + návrh na vklad do katastru - vše proběhlo rychle a hladce, jsem moc spokojený. Doporučuji, perfektní komunikace a ochota
js_loader

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
  Kontaktní formulář slouží k dotazům k právním službám online, které na webu nabízíme. Jedná-li se o uvedený typ dotazu, pak odpovídáme většinou do následujícího pracovního dne. Tyto dotazy jsou nezávazné a bezplatné. Nejsou zveřejňovány a podléhají mlčenlivosti. Odesláním formuláře berete na vědomí poučení.  ZAJÍMAJÍ VÁS BLIŽŠÍ PODMÍNKY ČI PŘESNÁ CENOVÁ NABÍDKA?
  NEZÁVAZNĚ NÁS KONTAKTUJTE
  tel. 608 979 055 | Online chat | sekretariat@advokat-zlinsko.cz

   

  PRÁVNÍ SLUŽBY ONLINE

   

  Darovací smlouva

  Kupní smlouva

  Kontrola smlouvy

  Převody nemovitostí

  Spoluvlastnictví

  Uznání dluhu

  Vymáhání pohledávek

  Exekuční návrh

  Platební rozkaz

  Upomínka - vzor

  Nájemní smlouva

  Právní služby - firmy

  Právní služby - reality

  Obchodní smlouvy

  Rozvod a SJM