cerny_paragraf

KATASTR NEMOVITOSTÍ A LIST VLASTNICTVÍ

KATASTR NEMOVITOSTÍ A LIST VLASTNICTVÍ

 

KATASTR NEMOVITOSTÍ

 

Katastr nemovitostí je veřejný a veřejně přístupný seznam, který obsahuje soubor údajů o nemovitých věcech vymezených zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, zahrnující jejich soupis, popis, jejich geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem. Nemovitostmi se rozumí především budovy, pozemky, byty či nebytové prostory. Jsou ovšem i stavby, které v katastru nenajdete, např. rozestavěné stavby, studny, ploty, některé vedlejší stavby nespojené se zemí pevným základem, podzemní stavby jako sklepy apod. Katastr nemovitostí vedou katastrální úřady.

 

Z katastru nemovitostí zjistíte např. kdo vlastní např. konkrétní nemovitost, zda na nemovitosti nejsou zapsána nějaká omezení, zda neprobíhá v souvislosti s nemovitostí nějaké řízení, jaké nemovitosti jsou zapsány na konkrétním listu vlastnictví apod. Je tak důležitý mj. pro kupující, ale nejen pro ně. Můžete si zde prohlédnout také katastrální mapu v konkrétním katastrálním území, např. se podívat na umístění a hranice pozemku, jaké pozemky jsou okolo daného pozemku, na obvody budovy (často se stává, že vlastník realizuje přístavbu bez příslušných povolení), můžete se také podívat, zda např. stavba nezasahuje na cizí pozemek apod. Pro lepší orientaci je vhodné využít mapu ve formátu ortofotomapy. U pozemku můžete také v katastrální mapě zjistit, zda na něm nestojí fakticky nějaká černá, nezkolaudovaná stavba. Můžete zde také měřit vzdálenost nebo plochu.

 

Nahlížet do katastru nemovitostí můžete online ZDE.

 

Neplacené nahlížení do katastru nemovitostí nenabízí však všechny informace. Doporučujeme tak toto nahlížení používat jen orientačně. Pokud máte podepisovat např. konkrétní smlouvu na převod nemovitosti, určitě si zajistěte oficiální list vlastnictví – výpis z katastru nemovitostí.

 

K vyhledávání byste měli znát alespoň katastrální území a např. číslo popisné v případě stavby nebo číslo parcely v případě pozemku. Podle vlastníka v neplaceném nahlížení do katastru nemovitostí vyhledávat nemůžete, nicméně pokud najdete nemovitost, která mu vlastnicky patří, tak vlastníka zjistíte, při prokliku na příslušný list vlastnictví pak zjistíte také další nemovitosti, které vlastní daná osoba dále v daném katastrálním území ve stejném režimu vlastnictví (tj. např. výlučné vlastnictví, SJM nebo podílové spoluvlastnictví se stejnými spoluvlastníky a podíly).

 

LIST VLASTNICTVÍ

 

Pokud např. prodáváte, kupujete či darujete nemovitost, zřizujete věcné břemeno, zástavní právo apod., anebo případně jen potřebujete zjistit určité informace ohledně některé nemovitosti např. z důvodů zájmu o její koupi (vlastnické právo – vlastníka nemovitosti, právní závady jako např. existenci či neexistenci zástavního práva, věcného břemene, exekucí apod.), budete potřebovat v první řadě list vlastnictví – výpis z katastru nemovitostí ohledně dotčených nemovitostí, a to z důvodu právní jistoty pokud možno co nejaktuálnější. U nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí se zapisují tedy především práva vlastnická, zástavní, věcná břemena nebo věcná předkupní práva a řada dalších práv.

 

Naopak z výpisu z katastru nemovitostí (listu vlastnictví) např. nevyčtete, zda na nemovitosti nevázne nějaký obligační závazek, např. nájemní právo (pokud nebylo se souhlasem vlastníka v katastru zapsáno), zda vlastník není omezen ve svéprávnosti, nenajdete zde ani teprve hrozící exekuce dosud nezapsané apod., o to více je pak třeba spoléhat na kvalitně zpracovanou smlouvu o převodu nemovitostí.

 

Oficiální list vlastnictví získáte např. na katastrálním úřadě, na CzechPointu, anebo můžete získat oficiální list vlastnictví jako placenou sestavu i online ze stránek CUZK.cz. Výpis Vám následně dojde na zadanou e-mailovou adresu a lze ho i stáhnout rovnou z prohlížeče.

 

List vlastnictví se skládá z několika částí. V horní části najdete např. katastrální území a číslo listu vlastnictví, dále v části A jsou údaje o vlastnících, popř. také zda jde o vlastnictví v SJM nebo u spoluvlastnictví podíl spoluvlastníka, v části B je popis nemovitostí (u pozemku např. parcelní číslo, výměra, druh pozemku), v části C naleznete informace k tomu, zda není nemovitost právně zatížena, např. zástavním právem (typicky banky) či věcným břemenem (např. právo užívání nebo inženýrské sítě), popř. také zda nemovitost není dotčena exekucí, v části D jsou poznámky (např. zda neprobíhá u nemovitosti nějaké řízení) a v části E jsou uvedeny nabývací tituly vlastnictví.

 

VKLAD DO KATASTRU

 

Vlastnické právo k nemovitosti nenabýváte již samotným uzavřením (sepisem a podepsáním) kupní, darovací či jiné smlouvy, ale teprve vkladem do katastru nemovitostí (s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad u příslušného katastrálního úřadu). Dobu mezi těmito skutečnostmi (uzavřením smlouvy a jejím zavkladováním do katastru nemovitostí) je vhodné také kvalitně právně ošetřit v rámci smlouvy o převodu nemovitostí, a to zejména u kupních smluv. Může se totiž stát, že v době mezi uzavřením převodní smlouvy a podáním návrhu na vklad vlastnického práva se zjistí nebo přímo na příslušném listu vlastnictví objeví nějaká právní závada (včetně případné exekuce), která převod nemovitosti znemožní či minimálně značně zkomplikuje. Při dnešním systému doručování soudních a úředních písemností totiž prodávající při nějakém opomenutí nemusí často ani vědět, že je vůči němu uplatněn u soudu nějaký finanční nárok.

 

Vklad do katastru nemovitostí je realizován na základě NÁVRHU NA VKLAD společně s doložením listin, na jejichž základě má být daná změna v katastru nemovitostí provedena. Návrh na vklad do katastru se podává na speciálním k tomu určeném formuláři. Podpisy na návrhu na vklad není nutno úředně ověřovat, naopak na převodní smlouvě musí být podpisy všech jejích účastníků úředně ověřeny (např. CzechPoint).

 

SPLATNOST KUPNÍ CENY

 

U kupní smlouvy je třeba tak důsledně řešit otázku splatnosti kupní ceny. Je-li kupní cena hrazena před či při podpisu kupní smlouvy, kupující riskuje, že vlastnictví nemovitosti na něj převedeno z různých důvodů posléze být nemusí, ačkoliv kupní cenu již uhradil. Má-li kupní cena být hrazena naopak až po vkladu do katastru nemovitostí, riskuje naopak prodávající, že kupní cenu nemusí fakticky obdržet, ačkoliv vlastnické právo již přešlo na kupujícího. Jistotou pro obě strany může být advokátní či notářská úschova kupní ceny až do doby, kdy bude předloženo příslušné rozhodnutí katastrální úřadu o vkladu vlastnického práva ve prospěch kupujícího, anebo list vlastnictví, ze kterého budou patrny změny vlastnického práva v souladu s převodní smlouvou. Jistotu pak mají obě strany smlouvy – prodávající v tom, že kupní cena je uschována na příslušném úschovním účtu a připravena pro její převod, kupující naopak v tom, že nepřijde o složenou kupní cenu v případě, že k převodu vlastnického práva z rozličných důvodů nakonec nedojde.

CHCETE SE NA COKOLIV ZEPTAT?

POTŘEBUJETE PŘEVOD NEMOVITOSTI?

ZAJÍMÁ VÁS POSTUP NEBO CENA?

NEZÁVAZNĚ NÁS KONTAKTUJTE ONLINE

TYTO KONZULTACE JSOU ZDARMA 

ONLINE CHAT

RECENZE

Vynikající
Na základě 84 hodnocení
Veronika Radošová
Veronika Radošová
Přišel mi dopis XXlet starý už jsem vůbec nevěděla že jsem si kdysi něco půjčovala a chtěli po mně zaplatit do 14ti dnů a tahle firma se o všechno postarala a za to jim patří velký dík,protože v dnešní době každý kouká sám na sebe a každý chce něco za něco a tohle mně velice mile překvapilo.Prostě děkuji
Martin Dyba
Martin Dyba
Rád bych poděkoval JUDr. Petru Hradilovi za vypracování kupní a darovací smlouvy s výmazem věcného břemene v jedné smlouvě a s vypracováním vkladu do katastru nemovitostí. Vše dopadlo na jedničku a ačkoliv jsem měl zprvu trochu nedůvěru k využití právních služeb jen prostřednictvím e-mailu a telefonu, mé obavy nebyly v tomto případě na místě. Jednání bylo velmi vstřícné, vše mi bylo podrobně vysvětleno. Služby této advokátní kanceláře mohu všem vřele doporučit.
Petr Holanek
Petr Holanek
Všem vřele doporučuji tuto advokátní kancelář. Povedlo se jim zachránit mi peníze a za to jsem jim velice vděčný!! Ještě jednou moc děkuji za pomoc!!
Filip Rataj
Filip Rataj
Práce AK je velice profesionální. Jejich reakce rychlé. Celý proces nám podrobně vysvětlili a díky jimi připraveným dokumentům proběhla veškerá administrativa hladce. Rozhodně mohu doporučit a v případě budoucích právních úkonů vím na koho se budu obracet. 100%.
Lucie Havlíková
Lucie Havlíková
Pan advokát byl velice ochotný, vše nám vysvětlil, zařídil a sepsal. Věnoval se nám i mezi vánočními svátky a po Novém roce vše jen dokončil podle našich požadavků. Mockrát děkujeme za rychlé a bezproblémové vyřízení přepisu nemovitosti a všem doporučujeme.
Miroslav Fučík
Miroslav Fučík
Chtěl bych poděkovat za perfektní vypracování darovací smlouvy.Na katastru nemovitostí proběhlo vše bez problémů.Advokátní kancelář určitě doporučuji.
Tomáš Červenka
Tomáš Červenka
SKVĚLÉ SLUŽBY! Po naší prosbě o rychlé vyhotovení smluv jsme byli ujištěni, že udělají maximum. Následně jsme vše, co jsme potřebovali, dostali ještě dříve, než bylo slíbeno a ve špičkové kvalitě. Doplňující dotazy obratem zodpověděli a přidali soupis následujícího postupu. Děkujeme a jednoznačně doporučujeme!

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.

Kontaktní formulář slouží k dotazům k právním službám online, které na webu nabízíme. Jedná-li se o uvedený typ dotazu, pak odpovídáme většinou do následujícího pracovního dne. Tyto dotazy jsou nezávazné a bezplatné. Nejsou zveřejňovány a podléhají mlčenlivosti. Odesláním formuláře berete na vědomí tyto podmínky a poučení.

ZAJÍMAJÍ VÁS BLIŽŠÍ PODMÍNKY ČI PŘESNÁ CENOVÁ NABÍDKA?

NEZÁVAZNĚ NÁS KONTAKTUJTE

608 979 055 | ONLINE CHAT | SEKRETARIAT@ADVOKAT-ZLINSKO.CZ