cerny_paragraf

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE 2023

NOVELIZACE ZÁKONÍKU PRÁCE 2023 – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ZMĚN

DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR

 • snižuje se flexibilita dohod (DPP/DPČ), vztahují se na ně nově rigidnější pravidla
 • dohodáři mají nově možnost čerpat placenou dovolenou, přičemž týdenní pracovní doba pro účely výpočtu dovolené je stanovena fikcí v délce 20 hodin; nárok mají dohodáři, jejichž pracovní vztah trval nepřetržitě alespoň 4 týdny a odpracovali alespoň 80 hodin
 • zaměstnavatel má nově povinnost rozvrhnout pracovní dobu i dohodářům, a to předem v písemném rozvrhu pracovní doby a seznámit s tím pracovníka nejpozději 3 dny před začátkem směny nebo období, na něž je pracovní doba rozvržena, není-li dohodnut jiný termín; pracovní dobu je nutno také evidovat
 • ustanovení o minimální mzdě se vztahuje i na dohodáře
 • dohodáři mají nově nárok na příplatky ke mzdě, např. příplatek za práci přesčas, v noci či o víkendu
 • dohodáři mají nově nárok na poskytnutí veškerých překážek v práci (např. volno kvůli návštěvě lékaře), ovšem bez náhrady odměny, pokud se nedohodnou jinak
 • dohodáři mají možnost požádat zaměstnavatele o převod na pracovní poměr v případě odpracování určitého počtu hodin za rok u stejného zaměstnavatele (pokud za posledních 12 měsíců šlo o nejméně 180 dní), nicméně zaměstnavatel není povinen vyhovět
 • nově možnost dohodářů se bránit proti výpovědi bez udání důvodu, pokud se domnívá, že tato výpověď byla dána proto, že se domáhal zákonných informací či práv s tím, že pokud zaměstnavatele požádá o odůvodnění výpovědi, musí ji zaměstnavatel bezodkladně odůvodnit

HOME OFFICE – PRÁCE NA DÁLKU

 • zaměstnanec může požádat o umožnění výkonu práce na dálku
 • zaměstnavatel není povinen vyhovět ve všech případech (nejde o nárok); požádá-li ale zaměstnanec pečující o dítě mladší 9 let, těhotná zaměstnankyně či zaměstnanec pečující o osobu závislou na pomoc jiné osoby, pak pokud zaměstnavatel nevyhoví, je povinen vyhovět nebo písemně odůvodnit zamítnutí žádosti (důvod může být jakýkoliv, nemusí to být jen vážné provozní důvody, jako v případě žádosti těchto osob o kratší pracovní dobu)
 • předpokladem je písemná dohoda zaměstnance a zaměstnavatele, vyjma nařízení na základě opatření orgánu veřejné moci na nezbytně nutnou dobu (viz např. covid), pokud to povaha práce umožňuje a místo výkonu je k tomu způsobilé
 • důležitý je údaj o rozvrhu pracovní doby – zda si rozvrhne zaměstnanec sám nebo zaměstnavatel, nicméně platí i zde, že délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin
 • v dohodě by měl být (není povinnost) uveden i způsob zajištění BOZP
 • výpovědní doba u dohody o práci na dálku je 15 dní, pokud nebude dohodnuto jinak
 • zaměstnanec má právo na náhradu nákladů (např. na energie), buď ve výši, kterou zaměstnanec náležitě prokázal nebo paušální hodinovou částkou (stanovena vyhláškou, ale v soukromé sféře lze dohodnout i vyšší), pokud se tak strany dohodly; lze si ale i dohodnout, že náhrada nepřísluší

ELEKTRONICKÉ DORUČOVÁNÍ

 • upravují se podmínky doručování důležitých pracovněprávních dokumentů (např. výpověď, okamžité zrušení či mzdový výměr) elektronickou cestou
 • zaměstnanec musí s tímto typem doručování písemně souhlasit, a to na samostatném prohlášení s uvedením soukromé e-mailové adresy
 • je stanovena fikce el. doručení po 15 dnech od dodání těchto dokumentů
 • pracovní smlouvu a její dodatky lze tak uzavřít nově i přes e-mail; zaměstnanec má právo od el. pracovní smlouvy odstoupit do 7 dnů od doručení, pokud nezačal dosud s výkonem práce
 • dále platí pravidlo, že písemnost musí být doručena zaměstnanci do vlastních rukou, ale to se nevztahuje na písemnosti týkající se vzniku a změny pracovního poměru a na dohodu o rozvázání pracovního poměru

INFORMAČNÍ POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE

  • upravuje se pro zaměstnance i dohodáře okruh povinně sdělovaných informací
  • zaměstnavatel musí sdělit povinné informace do 7 dnů od započetí práce u DPP/DPČ nebo od vzniku pracovního poměru (dříve 1 měsíc a u DPP/DPČ tato povinnost nebyla)
  • rozšiřuje se okruh, např. podmínky zkušební doby, informace o postupu, který je nutný dodržet při rozvázání prac. poměru, údaje o pracovní době či přesčasových hodinách

 

DALŠÍ ZMĚNY

  • zaměstnavatel nesmí zaměstnance nutit ke sjednání dohody
  • těhotným zaměstnankyním či rodičům dětí do 1 roku nelze nařídit práci přesčas
  • žádost o rodičovskou dovolenou se musí podávat do 30 dnů před nástupem
  • v případě zaměstnance pečujícího o dítě mladší 15 let, těhotné zaměstnankyně či zaměstnance pečujícího o osobu závislou na pomoc jiné osoby, v případě žádosti o kratší pracovní dobu je zaměstnavatel povinen vyhovět nebo písemně odůvodnit zamítnutí žádosti, a to u těchto chráněných osob pouze z vážných provozních důvodů
  • kratší pracovní doba může být sjednána pouze písemně

 

NEPŘETRŽITÝ DENNÍ A TÝDENNÍ ODPOČINEK

   • změny zaručují zaměstnancům trvání nepřetržitého denního odpočinku alespoň 11 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích, když kritériem již není celková doba mezi koncem směny a začátkem další směny, ale cyklus 24 hodin po sobě
   • u zaměstnanců starších 18 let jsou možné výjimky, např. zkrácení uvedené lhůty na 8 hodin, za podmínky, že následující odpočinek bude prodloužen o dobu zkrácení, a to např. v nepřetržitých provozech, při nerovnoměrně rozvržené pracovní době a práci přesčas, v zemědělství, kulturních zařízeních, veřejném stravování či při živelných událostech a jiných podobných mimořádných případech
   • zaměstnanci náleží v rámci týdne nepřetržitý odpočinek v trvání alespoň 24 hodin (spolu s nepřetržitým denním odpočinkem 11 hodin = 35 hodin), u mladistvého nesmí nepřetržitý odpočinek v týdnu činit méně než 48 hodin
   • zároveň ale není stanoveno jako automatický nárok, aby neděle byla dnem pracovního klidu

   

 

PŘESČASY VE ZDRAVOTNICTVÍ

  • možnost další písemně dohodnuté přesčasové práce do konce r. 2028 v průměru max. 8 hodin týdně a u záchranné služby max. 12 hodin týdně
  • k další dohodnuté práci přesčas nesmí být zaměstnanec nucen ani být vystaven jakékoliv újmě, odmítne-li ji vykonávat

 

RECENZE

Vynikající
Na základě 84 hodnocení
Veronika Radošová
Veronika Radošová
Přišel mi dopis XXlet starý už jsem vůbec nevěděla že jsem si kdysi něco půjčovala a chtěli po mně zaplatit do 14ti dnů a tahle firma se o všechno postarala a za to jim patří velký dík,protože v dnešní době každý kouká sám na sebe a každý chce něco za něco a tohle mně velice mile překvapilo.Prostě děkuji
Martin Dyba
Martin Dyba
Rád bych poděkoval JUDr. Petru Hradilovi za vypracování kupní a darovací smlouvy s výmazem věcného břemene v jedné smlouvě a s vypracováním vkladu do katastru nemovitostí. Vše dopadlo na jedničku a ačkoliv jsem měl zprvu trochu nedůvěru k využití právních služeb jen prostřednictvím e-mailu a telefonu, mé obavy nebyly v tomto případě na místě. Jednání bylo velmi vstřícné, vše mi bylo podrobně vysvětleno. Služby této advokátní kanceláře mohu všem vřele doporučit.
Petr Holanek
Petr Holanek
Všem vřele doporučuji tuto advokátní kancelář. Povedlo se jim zachránit mi peníze a za to jsem jim velice vděčný!! Ještě jednou moc děkuji za pomoc!!
Filip Rataj
Filip Rataj
Práce AK je velice profesionální. Jejich reakce rychlé. Celý proces nám podrobně vysvětlili a díky jimi připraveným dokumentům proběhla veškerá administrativa hladce. Rozhodně mohu doporučit a v případě budoucích právních úkonů vím na koho se budu obracet. 100%.
Lucie Havlíková
Lucie Havlíková
Pan advokát byl velice ochotný, vše nám vysvětlil, zařídil a sepsal. Věnoval se nám i mezi vánočními svátky a po Novém roce vše jen dokončil podle našich požadavků. Mockrát děkujeme za rychlé a bezproblémové vyřízení přepisu nemovitosti a všem doporučujeme.
Miroslav Fučík
Miroslav Fučík
Chtěl bych poděkovat za perfektní vypracování darovací smlouvy.Na katastru nemovitostí proběhlo vše bez problémů.Advokátní kancelář určitě doporučuji.
Tomáš Červenka
Tomáš Červenka
SKVĚLÉ SLUŽBY! Po naší prosbě o rychlé vyhotovení smluv jsme byli ujištěni, že udělají maximum. Následně jsme vše, co jsme potřebovali, dostali ještě dříve, než bylo slíbeno a ve špičkové kvalitě. Doplňující dotazy obratem zodpověděli a přidali soupis následujícího postupu. Děkujeme a jednoznačně doporučujeme!

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.

Kontaktní formulář slouží k dotazům k právním službám online, které na webu nabízíme. Jedná-li se o uvedený typ dotazu, pak odpovídáme většinou do následujícího pracovního dne. Tyto dotazy jsou nezávazné a bezplatné. Nejsou zveřejňovány a podléhají mlčenlivosti. Odesláním formuláře berete na vědomí tyto podmínky a poučení.

ZAJÍMAJÍ VÁS BLIŽŠÍ PODMÍNKY ČI PŘESNÁ CENOVÁ NABÍDKA?

NEZÁVAZNĚ NÁS KONTAKTUJTE

608 979 055 | ONLINE CHAT | SEKRETARIAT@ADVOKAT-ZLINSKO.CZ