Novela zákoníku práce 2023
Close
PRÁVNÍ SLUŽBY A SMLOUVY ONLINE
Mgr. Zdeněk RUMPLÍK

advokát

JUDr. Petr HRADIL

právník

Novela zákoníku práce 2023

 

NOVELIZACE ZÁKONÍKU PRÁCE 2023 – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ZMĚN

 

DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR

 

 • snižuje se flexibilita dohod (DPP/DPČ), vztahují se na ně nově rigidnější pravidla
 • dohodáři mají nově možnost čerpat placenou dovolenou, přičemž týdenní pracovní doba pro účely výpočtu dovolené je stanovena fikcí v délce 20 hodin; nárok mají dohodáři, jejichž pracovní vztah trval nepřetržitě alespoň 4 týdny a odpracovali alespoň 80 hodin
 • zaměstnavatel má nově povinnost rozvrhnout pracovní dobu i dohodářům, a to předem v písemném rozvrhu pracovní doby a seznámit s tím pracovníka nejpozději 3 dny před začátkem směny nebo období, na něž je pracovní doba rozvržena, není-li dohodnut jiný termín; pracovní dobu je nutno také evidovat
 • ustanovení o minimální mzdě se vztahuje i na dohodáře
 • dohodáři mají nově nárok na příplatky ke mzdě, např. příplatek za práci přesčas, v noci či o víkendu
 • dohodáři mají nově nárok na poskytnutí veškerých překážek v práci (např. volno kvůli návštěvě lékaře), ovšem bez náhrady odměny, pokud se nedohodnou jinak
 • dohodáři mají možnost požádat zaměstnavatele o převod na pracovní poměr v případě odpracování určitého počtu hodin za rok u stejného zaměstnavatele (pokud za posledních 12 měsíců šlo o nejméně 180 dní), nicméně zaměstnavatel není povinen vyhovět
 • nově možnost dohodářů se bránit proti výpovědi bez udání důvodu, pokud se domnívá, že tato výpověď byla dána proto, že se domáhal zákonných informací či práv s tím, že pokud zaměstnavatele požádá o odůvodnění výpovědi, musí ji zaměstnavatel bezodkladně odůvodnit

 

HOME OFFICE – PRÁCE NA DÁLKU

 

 • zaměstnanec může požádat o umožnění výkonu práce na dálku
 • zaměstnavatel není povinen vyhovět ve všech případech (nejde o nárok); požádá-li ale zaměstnanec pečující o dítě mladší 9 let, těhotná zaměstnankyně či zaměstnanec pečující o osobu závislou na pomoc jiné osoby, pak pokud zaměstnavatel nevyhoví, je povinen vyhovět nebo písemně odůvodnit zamítnutí žádosti (důvod může být jakýkoliv, nemusí to být jen vážné provozní důvody, jako v případě žádosti těchto osob o kratší pracovní dobu)
 • předpokladem je písemná dohoda zaměstnance a zaměstnavatele, vyjma nařízení na základě opatření orgánu veřejné moci na nezbytně nutnou dobu (viz např. covid), pokud to povaha práce umožňuje a místo výkonu je k tomu způsobilé
 • důležitý je údaj o rozvrhu pracovní doby – zda si rozvrhne zaměstnanec sám nebo zaměstnavatel, nicméně platí i zde, že délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin
 • v dohodě by měl být (není povinnost) uveden i způsob zajištění BOZP
 • výpovědní doba u dohody o práci na dálku je 15 dní, pokud nebude dohodnuto jinak
 • zaměstnanec má právo na náhradu nákladů (např. na energie), buď ve výši, kterou zaměstnanec náležitě prokázal nebo paušální hodinovou částkou (stanovena vyhláškou, ale v soukromé sféře lze dohodnout i vyšší), pokud se tak strany dohodly; lze si ale i dohodnout, že náhrada nepřísluší

 

ELEKTRONICKÉ DORUČOVÁNÍ

 

 • upravují se podmínky doručování důležitých pracovněprávních dokumentů (např. výpověď, okamžité zrušení či mzdový výměr) elektronickou cestou
 • zaměstnanec musí s tímto typem doručování písemně souhlasit, a to na samostatném prohlášení s uvedením soukromé e-mailové adresy
 • je stanovena fikce el. doručení po 15 dnech od dodání těchto dokumentů
 • pracovní smlouvu a její dodatky lze tak uzavřít nově i přes e-mail; zaměstnanec má právo od el. pracovní smlouvy odstoupit do 7 dnů od doručení, pokud nezačal dosud s výkonem práce
 • dále platí pravidlo, že písemnost musí být doručena zaměstnanci do vlastních rukou, ale to se nevztahuje na písemnosti týkající se vzniku a změny pracovního poměru a na dohodu o rozvázání pracovního poměru

 

INFORMAČNÍ POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE

 

 • upravuje se pro zaměstnance i dohodáře okruh povinně sdělovaných informací
 • zaměstnavatel musí sdělit povinné informace do 7 dnů od započetí práce u DPP/DPČ nebo od vzniku pracovního poměru (dříve 1 měsíc a u DPP/DPČ tato povinnost nebyla)
 • rozšiřuje se okruh, např. podmínky zkušební doby, informace o postupu, který je nutný dodržet při rozvázání prac. poměru, údaje o pracovní době či přesčasových hodinách

 

DALŠÍ ZMĚNY

 

 • zaměstnavatel nesmí zaměstnance nutit ke sjednání dohody
 • těhotným zaměstnankyním či rodičům dětí do 1 roku nelze nařídit práci přesčas
 • žádost o rodičovskou dovolenou se musí podávat do 30 dnů před nástupem
 • v případě zaměstnance pečujícího o dítě mladší 15 let, těhotné zaměstnankyně či zaměstnance pečujícího o osobu závislou na pomoc jiné osoby, v případě žádosti o kratší pracovní dobu je zaměstnavatel povinen vyhovět nebo písemně odůvodnit zamítnutí žádosti, a to u těchto chráněných osob pouze z vážných provozních důvodů
 • kratší pracovní doba může být sjednána pouze písemně

 

NEPŘETRŽITÝ DENNÍ A TÝDENNÍ ODPOČINEK

 

 • změny zaručují zaměstnancům trvání nepřetržitého denního odpočinku alespoň 11 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích, když kritériem již není celková doba mezi koncem směny a začátkem další směny, ale cyklus 24 hodin po sobě
 • u zaměstnanců starších 18 let jsou možné výjimky, např. zkrácení uvedené lhůty na 8 hodin, za podmínky, že následující odpočinek bude prodloužen o dobu zkrácení, a to např. v nepřetržitých provozech, při nerovnoměrně rozvržené pracovní době a práci přesčas, v zemědělství, kulturních zařízeních, veřejném stravování či při živelných událostech a jiných podobných mimořádných případech
 • zaměstnanci náleží v rámci týdne nepřetržitý odpočinek v trvání alespoň 24 hodin (spolu s nepřetržitým denním odpočinkem 11 hodin = 35 hodin), u mladistvého nesmí nepřetržitý odpočinek v týdnu činit méně než 48 hodin
 • zároveň ale není stanoveno jako automatický nárok, aby neděle byla dnem pracovního klidu

 

PŘESČASY VE ZDRAVOTNICTVÍ

 

 • možnost další písemně dohodnuté přesčasové práce do konce r. 2028 v průměru max. 8 hodin týdně a u záchranné služby max. 12 hodin týdně
 • k další dohodnuté práci přesčas nesmí být zaměstnanec nucen ani být vystaven jakékoliv újmě, odmítne-li ji vykonávat

 

Recenze

BolidBolid
10:34 22 Sep 23
Potřeboval jsem vyřešit zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví pozemku + návrh na vklad do katastru - vše proběhlo rychle a hladce, jsem moc spokojený. Doporučuji, perfektní komunikace a ochota
Lenka KubickovaLenka Kubickova
10:57 16 Aug 23
Tuto Advokátní kancelář můžu vřele doporučit!! Osobní přístup pana doktora Hradila a vstřícnost mě velmi mile překvapila. To se dnes opravdu jen tak nevidí.Děkuji ještě jednou za pomoc a konečné pozitivní rozhodnutí. Můžu všem jen doporučit!
Marcela BarošováMarcela Barošová
11:08 15 Jun 23
Tuto Advokátní kancelář můžu vřele doporučit. Vymáhala jsem sama pohledávku z mého podnikání od dlužníka skoro 6 měsíců a marně. Až po oslovení AK začal dlužník reagovat a dnes máme konečně vše doplaceno. Osobní přístup pana doktora Hradila a vstřícnost se dneska jen tak nevidí. Veškeré náklady do doby vymožení dluhu šly na vrub AK. Děkuji, že jste. Můžu všem .jen doporučit. Barošová Marcela, prádelna BLANKYT
AvaAva
10:23 26 May 23
Mám výbornou zkušenost s panem doktorem Hradilem, u kterého jsem si nechávala kontrolova kupní smlouvu na nemovitost. Pan doktor mi obratem odpověděl, smlouvu zkontroloval do 2 dnů, a poté jsme si ještě dvakrát volali. Při telefonátech mi vše jako laikovi vysvětlil, jaké situace mohou nastat a příklady z praxe. Za mě skvělá služba a výborná spolupráce. Doporučuji
Vendy _Vendy _
15:47 12 Apr 23
Předmětem spolupráce byla příprava Darovací smlouvy jako podklad pro změnu vlastníka v katastru nemovitostí. Služba je sice on-line, ale nijak nepostrádá na kvalitě. Již při prvním kontaktu jsme dostali maximum informací a návod, jak postupovat, taktéž na závěr. Samotná smlouva byla hotova rychle a precizně. Vše dopadlo výborně. Poměr cena/výkon je skvělá. Předala jsem doporučení známým.
Martin ŠkolníkMartin Školník
09:26 08 Apr 23
Po několika špatných zkušenostech jsme konečně našli skvělou AK zastoupenou JUDr. Hradilem. Jeho přístup byl vždy vstřícný, trpělivý a ochotný řešit problém. S čistým svědomím mohu všem vřele doporučit.
Markéta AdamovičováMarkéta Adamovičová
17:54 29 Mar 23
Z naší strany velká spokojenost. Darovací smlouva připravena do druhého dne, vše podrobně vysvětleno, drobné úpravy ve smlouvě provedeny obratem. Cena velmi příjemná. Osobní přístup velmi vstřícný. Jednoznačně doporučuji a AK děkuji za pomoc.
Arnošt NovotnýArnošt Novotný
14:39 08 Mar 23
Potřebovali jsme vyřešit převod majetku na naše dvě dcery.Raději jsme neriskovali a nezkoušeli si smlouvu napsat sami.A udělali jsme dobře - tato AK se ukázala jako velice profesionální, operativní a vstřícná. Během pár dní jsme měli smlouvu, ušetřili nám peníze při zápisu do katastru , kde mimo jiné nevznikly žádné potíže s přepisem. Opravdu doporučujiNovotná Soňa
Martina PipolyováMartina Pipolyová
14:30 21 Feb 23
Společnost mohu jen doporučit. Řešila jsem problém těsně před Vánoci minulého roku, ochotně mi se vším vyšli vstříc i před nadcházející dovolenou.Jako výhody mohu vypíchnout online vyřízení, rychlou komunikaci, vstřícnost a ochotu. Doufám, že advokáta nebudu znovu potřebovat, ale pokud ano, určitě se opět obrátím na pana Mgr. Rumplíka.
Martina RolnáMartina Rolná
10:23 19 Dec 22
Maximální spokojenost s panen JUDr. Petrem Hradilem. Vše nám bylo vysvětleno a na všechny dotazy jsme dostali odpověď. Jsme moc rádi, že jsme Vás našli a jestli budeme někdy potřebovat pomoct, určitě se obrátíme znovu na Vás. Vše vyřízeno opravdu rychle, a to i když během celého procesu došlo k několika změnám. Tak ochotný přístup, ze stany pana JUDr. Hradila, už je jen tak nevidí. Po zaslaní hotových smluv, také přesné info, co a jak vyřídit a kam podat. Moc děkujeme.
Miloslav MužíkMiloslav Mužík
17:31 17 Dec 22
Potřebovali jsme rozdělit pozemek, který byl v majetku více vlastníků. Zkoušeli jsme vyřídit na katastru vlastními silami ale několik pokusů nevyšlo. Když jsme se obrátili na AK Mgr. Zdeňka Rumplíka, vše proběhlo velmi jednoduše a především velmi rychle. Cena za poskytnuté služby byla velmi příznivá a rozhodně se tato investice vyplatila ve srovnání s cenou (a také ztrátu času a našich nervů ) při našich předchozích neúspěšných pokusech při jednání s katastrálním úřadem. Děkuji a určitě doporučuji spolupráci s touto advokátní kanceláří. Ing. Miloslav Mužík
Vaclav KusakVaclav Kusak
11:06 16 Dec 22
Výborná spolupráce ze strany AK při koupi nemovitosti. Profesionální a rychlé vyhotovení kupní smlouvy a smlouvy o složení peněžních prostředků do úschovy včetně vysvětlení a provedení celého procesu koupě nemovitosti. Velmi kladně hodnotím i cenu služby. Rozhodně doporučuji a v budoucnu využiji i nadále jejich služby.
Radek PoláchRadek Polách
10:37 16 Dec 22
Maximální spokojenost, rychlá komunikace, perfektní domluva a poradenství. Dokáží člověku ušetřit spoustu peněz, což se v dnešní době opravdu cení. Můžu jen doporučit :-)
Pavel SušerPavel Sušer
14:04 17 Nov 22
Velmi rychlé a perfektní zpracování podkladů za rozumnou cenu. Na katastru při přepisu proběhlo vše bez závad a celá záležitost je již vyřízena. Děkuji. Doporučuji.
Helena MoudráHelena Moudrá
20:05 25 May 22
S prací jsme byli maximálně spokojeni. Pracují rychle , profesionálně, rádi bychom za jejich profesionální přístup velice poděkovali. Cena za služby je příznivá. I když bylo z naší strany požadováno několik změn, vždy zachovali profesionální přístup a rychle reagovali na naše požadavky. Jménem obce Hlohovčice, pro kterou sepisovali kupní smlouvu srdečně děkuji. Vřele doporučuji tuto AK.
Radim MěřičkaRadim Měřička
08:32 20 Apr 22
V této AK jsem se dočkal velmi rychlého jednání a obsáhlých odpovědí na mé otázky. Přepis pozemku tak proběhl podle mých představ a bez potíží na KÚ. Navíc za velmi dobrou cenu. Takže doporučuji jako mnozí další.
Levák JakubLevák Jakub
08:30 18 Mar 22
Přepis nemovitostí proběhl přesně dle našich představ. Komunikace, cena i rychlost vyřešení je důvod, proč bych se opět obrátil právě na vás.Děkuji vámS pozdravem,Jakub Vašička
BolidBolid
10:34 22 Sep 23
Potřeboval jsem vyřešit zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví pozemku + návrh na vklad do katastru - vše proběhlo rychle a hladce, jsem moc spokojený. Doporučuji, perfektní komunikace a ochota
js_loader

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
  Kontaktní formulář slouží k dotazům k právním službám online, které na webu nabízíme. Jedná-li se o uvedený typ dotazu, pak odpovídáme většinou do následujícího pracovního dne. Tyto dotazy jsou nezávazné a bezplatné. Nejsou zveřejňovány a podléhají mlčenlivosti. Odesláním formuláře berete na vědomí poučení.  ZAJÍMAJÍ VÁS BLIŽŠÍ PODMÍNKY ČI PŘESNÁ CENOVÁ NABÍDKA?
  NEZÁVAZNĚ NÁS KONTAKTUJTE
  tel. 608 979 055 | Online chat | sekretariat@advokat-zlinsko.cz

   

  PRÁVNÍ SLUŽBY ONLINE

   

  Darovací smlouva

  Kupní smlouva

  Kontrola smlouvy

  Převody nemovitostí

  Spoluvlastnictví

  Uznání dluhu

  Vymáhání pohledávek

  Exekuční návrh

  Platební rozkaz

  Upomínka - vzor

  Nájemní smlouva

  Právní služby - firmy

  Právní služby - reality

  Obchodní smlouvy

  Rozvod a SJM