Změna dodavatele elektřiny a plynu …
Close
PRÁVNÍ SLUŽBY A SMLOUVY ONLINE
Mgr. Zdeněk RUMPLÍK

advokát

JUDr. Petr HRADIL

právník

Změna dodavatele elektřiny a plynu …

Změna dodavatele elektřiny a plynu …

publikováno 2011

V poslední době v řadě domácností zazvonil (případně ještě zazvoní) obchodní zástupce té které nové společnosti, která nabízí „levnější“ plyn či elektřinu než stávající dodavatel těchto médií.

Každou takovou nabídku je potřeba důkladně zvážit. Řada lidí už udělala tu chybu, že dala pouze na první pohled líbivá slova těchto obchodních zástupců o tom, jak levnější plyn či elektřinu budou mít, aniž by si důkladně přečetli obchodní podmínky nebo si zjistili a ověřili bližší podrobnosti ke všem poplatkům, sazbám apod.

Dokonce jsme zaznamenali případy klientů, a to zejména starších osob, kterým tito obchodní zástupci sdělovali informace, které byly značně zkreslené či dokonce evidentně vědomě nepravdivé. Někdy se také vydávali za zástupce dosavadních poskytovatelů plynu a elektřiny či nepravdivě informovali o tom, která obec či instituce k nim již přešla. Pokud se takové osoby vydávají za zástupce stávajícího dodavatele a žádají po vás faktury či vyúčtování, s největší pravděpodobností se jedná o obchodního zástupce nové společnosti. Již takové jednání by vás mělo varovat.

Nelze si nevšimnout v určitých případech podobnosti s přesvědčovacími praktikami prodejců na předváděcích akcích předražených hrnců, dek, nářadí apod. Předně je třeba upozornit, že nemusíte jakoukoliv smlouvu podepisovat na místě ! V klidu si zvažte nejen návrh smlouvy, ale i obchodní podmínky, podrobný ceník apod. Většinou se vyžaduje také podpis plné moci (není-li součástí jiného dokumentu), aby daný poskytovatel mohl za vás vypovědět smlouvu s vaším stávajícím dodavatelem elektřiny či plynu.

Rozhodně se nevyplácí dát pouze na ústní tvrzení obchodních zástupců kolik „až“ lze ušetřit, ale je nutno si ověřit přesně v cenících z čeho se konečná cena elektřiny skládá, jaké jsou tarify, jak cenu ovlivní různé jiné poplatky apod. Stejně tak je nutno si prostudovat před podpisem ustanovení smlouvy i obchodních podmínek zejména co různých smluvních sankcí, možností výpovědi smlouvy a výpovědních lhůt, různých poplatků (včetně aktivačních či registračních, za předčasné ukončení smlouvy, případně za upomínky) apod. Zákazník by se měl také zajímat o pověst nového dodavatele a o jeho finanční stabilitu, dále také o systém určení záloh, jejich změn a vrácení přeplatků.

Pokud cokoliv podepisujete, řádně si to předem přečtěte. Pokud něčemu nerozumíte, raději podpis odmítněte. Vyžadujte kopii toho, co podepisujete.

Je nutno upozornit, že i pokud jste již smlouvu podepsali, máte právo i bez uvedení důvodu a bez jakýchkoliv sankcí odstoupit od smlouvy, a to písemně, pokud toto odstoupení učiníte do 14 dnů od podpisu smlouvy, případně dokonce do jednoho měsíce od podpisu smlouvy pokud ještě nedošlo ke změně dodavatele, a to v případech, kdy smlouva byla uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání (nejčastěji tedy u vás doma s obchodním zástupcem). Telefonické či jiné oznámení o odstoupení není platné !

Tuto možnost odstoupit od smlouvy však nemáte mj. pokud podepíšete, že jste si návštěvu obchodního zástupce výslovně sjednali. To se může lehce stát, pokud si nepřečtete důkladně celé obchodní podmínky či smlouvu.

Pokud již uplynula uvedená lhůta a dosavadní dodavatel vás přesvědčuje, abyste k němu přešli zpět, musíte vzít na vědomí to, že musíte ukončit smlouvu s novým dodavatelem, a to většinou výpovědí, s výpovědní dobou, případně se sankčními poplatky.

Spotřebitel má také právo odstoupit od smlouvy o dodávce elektřiny či plynu v případě, že dodavatel zvyšuje cenu nebo mění jiné smluvní podmínky, a to do tří měsíců od data zvýšení ceny. Tato lhůta ale neplatí, pokud dodavatel změnu zákazníkovi oznámí nejpozději 30 dnů přede dnem jejich účinnosti a současně zákazníka poučí o právu na odstoupení od smlouvy. V takovém případě lze odstoupit od smlouvy nejpozději 10 dnů přede dnem platnosti – účinnosti změny.

Porovnat si cenové nabídky jednotlivých společností – dodavatelů můžete na řadě k tomu určených webů. Upozorňujeme však, že kromě cenových relací by vás minimálně stejně tak měly pro vaše rozhodnutí o případné změně dodavatele energií zajímat také smluvní podmínky.

Aktualita od r. 2016:

§ 11a odst. 3 energetického zákona: V případě smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, kterou při změně dodavatele uzavřel zákazník v postavení spotřebitele s držitelem licence distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory držitele licence, je zákazník oprávněn bez sankce vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebo určitou, ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu. Lhůta je zachována, je-li v jejím průběhu výpověď odeslána držiteli licence. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti zákazníka a držitele licence podle tohoto zákona týkající se sjednané výpovědi smlouvy uzavřené na dobu neurčitou.

 

VZOR ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Změna dodavatele elektřiny a plynu …

reference
Se spoluprací s touto AK jsme spokojeni. Řeší pro nás různé smlouvy, pohledávky i další právní poradenství. Vše lze přitom většinou zcela bez problémů vyřídit i online. Můžeme doporučit.

VT stav, s.r.o., okr. Zlín /

Oceňuji rychlost i kvalitu vytvořené smlouvy vypracované pouze přes e-maily a telefonní hovory a stejně tak oceňuji rychlou reakci na můj e-mail s žádostí o právní poradenství.

Tomáš Figura, Jihomoravský kraj /

Vřele doporučuji tuto AK, jsem maximálně spokojená. Rychlost, profesionalita, vstřícnost, milá komunikace a v neposlední řadě i cena. A to vše z pohodlí domova. Neváhejte využít služeb této AK.

Barcalová, Libiš /

Velice Vám děkujeme za Vaši práci, která nás zbavila jedné z velkých starostí. Chtěli bychom Vám a celému teamu velice poděkovat za práci, kterou odvádíte. Přejeme Vám hodně radosti z práce a co nejvice spokojených klientů.

Conkovi, Praha ... Právní služby /

Tuto advokátní kancelář jsem využila k vyřízení darovací smlouvy. Doporučuji pro rychlé jednání, vysvětlení věci a postupu i výhodnou cenu.

Hana Kramlová, Praha /

Nejlepší AK jakou jsem zatím poznala, velice vstřícný přístup, rychlé jednání, perfektní komunikace, mohu jen a jen doporučit, moc mi pomohli a tímto ještě jednou děkuji.

Lada Kotláriková, Liberecko /

Rychlé zpracování kupní a darovací smlouvy na nemovitosti, na míru a s množstevní slevou za dvě zadané smlouvy, příjemná cena, skvělá komunikace jak e-mailem, tak po telefonu. Především si cením konzultací a úprav ve smlouvě v rámci ceny, a to včetně poskytnutých informací nad rámec povinností AK, které mi umožnily nakonec prodej nemovitosti dokonce za podstatně vyšší cenu. Pokud budu v budoucnosti potřebovat právní služby, určitě se znovu obrátím na tuto AK.

Ing. Aleš Veselka, Staré Město ... Převody nemovitostí /

Jsem velmi spokojená, spolupráce s touto kanceláří byla perfektní a profesionální po všech stránkách.

Ivana K., Benešovsko /

Byli jsme velmi spokojeni s prací této kanceláře po všech stránkách, pokud jde o převod nemovitosti online - rychlost, preciznost, nízká cena - můžeme jen a jen tyto služby doporučit.

Janštovi, Opava /

Velmi oceňuji kvalitu této advokátní kanceláře a děkuji za velmi rychlou a profesionální práci při přípravě smlouvy. Využili jsme v rodině této možnosti již třikrát a vřele doporučuji.

Paličková, Benešovsko /

Výborná spolupráce ze strany této AK při koupi nemovitosti. Profesionální a rychlé vyhotovení kupní smlouvy a zajištění také advokátní úschovy kupní ceny, včetně vysvětlení a provedení celým procesem koupě nemovitosti. Velmi kladně hodnotím i cenu služby. Tuto kancelář rozhodně doporučuji a v budoucnu využiji i nadále jejich služby.

Bc. Václav Kusák, Zlín ... Převody nemovitostí /

Výborná spolupráce, super přístup! Všechno jasně dané a dodržené!! Mohu jen doporučit!

Ivana Hlachová, Ústí nad Orlicí ... Právní služby /

Služby této kanceláře mohu jen doporučit. Potřeboval jsem vyhotovit smlouvu na převod nemovitosti. Už první komunikace byla velice příjemná. Na vypracování jsem trochu spěchal a pan doktor byl ochotný a smlouvu vyhotovil on-line velmi rychle a za velice příznivou cenu. Vřelé díky zaměstnancům za ochotu a ukázkovou profesionalitu. S další záležitostí se určitě obrátím jen na tuto kancelář.

Ladislav Netrda, Kolínsko ... Převody nemovitostí /

Prostřednictvím této advokátní kanceláře jsem řešil vymáhání dlužné částky po dlužníkovi. Oceňuji korekní jednání a bezvadnou právní pomoc. Komunikace probíhala operativně online, což při mém pracovním zatížení představovalo významnou časovou úsporu. Služby advokátní kanceláře můžu doporučit, a to i pro velmi příznivé podmínky pokud jde o odměnu.

MUDr. Luděk Dujka, Nový Jičín /

Tuto advokátní kancelář vřele doporučuji. 2 roky jsme se snažili v rámci naší firmy vymáhat dluh od jedné společnosti, bez úspěchu. Nakonec jsme se odhodlali obrátit na tuto kancelář a již máme uhrazenu převážnou část pohledávky a firma dále komunikuje a snaží se řešit i zbytek. Navíc jsme nemuseli nic platit dopředu. Doporučujeme.

Battovi, Nový Jičín /

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
  Kontaktní formulář slouží k zadání a zodpovězení zj. dotazů k bližším podmínkám a k cenové nabídce právní služby, kterou online nabízíme. Jedná-li se o uvedený typ dotazu, pak odpovídáme většinou do následujícího pracovního dne. Tyto dotazy jsou samozřejmě nezávazné a bezplatné. Nejsou zveřejňovány a podléhají mlčenlivosti AK. Odesláním formuláře berete na vědomí tyto podmínky a poučení.  });

  ZAJÍMAJÍ VÁS BLIŽŠÍ PODMÍNKY ČI PŘESNÁ CENOVÁ NABÍDKA?
  KONTAKTUJTE NÁS – NEZÁVAZNĚ A ZDARMA
  tel. 608 979 055 / On-line chat / sekretariat@advokat-zlinsko.cz

   

  });

  PRÁVNÍ SLUŽBY ONLINE

   

  Darovací smlouva

  Kupní smlouva

  Kontrola smlouvy

  Smlouva směnná

  Spoluvlastnictví

  Převody nemovitostí

  Vymáhání pohledávek

  Exekuční návrh

  Platební rozkaz

  Upomínka - vzor

  Uznání dluhu - vzor

  Právní služby - firmy

  Právní služby - reality

  Obchodní smlouvy

  Rozvod a SJM