Změna dodavatele elektřiny a plynu …
Close
PRÁVNÍ SLUŽBY A SMLOUVY ONLINE
Mgr. Zdeněk RUMPLÍK

advokát

JUDr. Petr HRADIL

právník

Změna dodavatele elektřiny a plynu …

 

Změna dodavatele elektřiny a plynu …

publikováno 2011

 

V poslední době v řadě domácností zazvonil (případně ještě zazvoní) obchodní zástupce té které nové společnosti, která nabízí „levnější“ plyn či elektřinu než stávající dodavatel těchto médií.

 

Každou takovou nabídku je potřeba důkladně zvážit. Řada lidí už udělala tu chybu, že dala pouze na první pohled líbivá slova těchto obchodních zástupců o tom, jak levnější plyn či elektřinu budou mít, aniž by si důkladně přečetli obchodní podmínky nebo si zjistili a ověřili bližší podrobnosti ke všem poplatkům, sazbám apod.

 

Dokonce jsme zaznamenali případy klientů, a to zejména starších osob, kterým tito obchodní zástupci sdělovali informace, které byly značně zkreslené či dokonce evidentně vědomě nepravdivé. Někdy se také vydávali za zástupce dosavadních poskytovatelů plynu a elektřiny či nepravdivě informovali o tom, která obec či instituce k nim již přešla. Pokud se takové osoby vydávají za zástupce stávajícího dodavatele a žádají po vás faktury či vyúčtování, s největší pravděpodobností se jedná o obchodního zástupce nové společnosti. Již takové jednání by vás mělo varovat.

 

Nelze si nevšimnout v určitých případech podobnosti s přesvědčovacími praktikami prodejců na předváděcích akcích předražených hrnců, dek, nářadí apod. Předně je třeba upozornit, že nemusíte jakoukoliv smlouvu podepisovat na místě ! V klidu si zvažte nejen návrh smlouvy, ale i obchodní podmínky, podrobný ceník apod. Většinou se vyžaduje také podpis plné moci (není-li součástí jiného dokumentu), aby daný poskytovatel mohl za vás vypovědět smlouvu s vaším stávajícím dodavatelem elektřiny či plynu.

 

Rozhodně se nevyplácí dát pouze na ústní tvrzení obchodních zástupců kolik „až“ lze ušetřit, ale je nutno si ověřit přesně v cenících z čeho se konečná cena elektřiny skládá, jaké jsou tarify, jak cenu ovlivní různé jiné poplatky apod. Stejně tak je nutno si prostudovat před podpisem ustanovení smlouvy i obchodních podmínek zejména co různých smluvních sankcí, možností výpovědi smlouvy a výpovědních lhůt, různých poplatků (včetně aktivačních či registračních, za předčasné ukončení smlouvy, případně za upomínky) apod. Zákazník by se měl také zajímat o pověst nového dodavatele a o jeho finanční stabilitu, dále také o systém určení záloh, jejich změn a vrácení přeplatků.

 

Pokud cokoliv podepisujete, řádně si to předem přečtěte. Pokud něčemu nerozumíte, raději podpis odmítněte. Vyžadujte kopii toho, co podepisujete.

 

Je nutno upozornit, že i pokud jste již smlouvu podepsali, máte právo i bez uvedení důvodu a bez jakýchkoliv sankcí odstoupit od smlouvy, a to písemně, pokud toto odstoupení učiníte do 14 dnů od podpisu smlouvy, případně dokonce do jednoho měsíce od podpisu smlouvy pokud ještě nedošlo ke změně dodavatele, a to v případech, kdy smlouva byla uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání (nejčastěji tedy u vás doma s obchodním zástupcem). Namísto lhůty 14 dnů platí od novely z r. 2023 lhůta 30 dnů v případech  nevyžádaných návštěv podnikatele ve spotřebitelově domácnosti.

 

Pokud již uplynula uvedená lhůta a dosavadní dodavatel vás přesvědčuje, abyste k němu přešli zpět, musíte vzít na vědomí to, že musíte ukončit smlouvu s novým dodavatelem, a to většinou výpovědí, s výpovědní dobou, případně se sankčními poplatky.

 

Spotřebitel má také právo odstoupit od smlouvy o dodávce elektřiny či plynu v případě, že dodavatel zvyšuje cenu nebo mění jiné smluvní podmínky, a to do tří měsíců od data zvýšení ceny. Tato lhůta ale neplatí, pokud dodavatel změnu zákazníkovi oznámí nejpozději 30 dnů přede dnem jejich účinnosti a současně zákazníka poučí o právu na odstoupení od smlouvy. V takovém případě lze odstoupit od smlouvy nejpozději 10 dnů přede dnem platnosti – účinnosti změny.

 

Porovnat si cenové nabídky jednotlivých společností – dodavatelů můžete na řadě k tomu určených webů. Upozorňujeme však, že kromě cenových relací by vás minimálně stejně tak měly pro vaše rozhodnutí o případné změně dodavatele energií zajímat také smluvní podmínky.

 

Aktualita od r. 2016 podle energetického zákona:

V případě smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, kterou při změně dodavatele uzavřel zákazník v postavení spotřebitele s držitelem licence distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory držitele licence, je zákazník oprávněn bez sankce vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebo určitou, ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu. Lhůta je zachována, je-li v jejím průběhu výpověď odeslána držiteli licence. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti zákazníka a držitele licence podle tohoto zákona týkající se sjednané výpovědi smlouvy uzavřené na dobu neurčitou.

 

 

VZOR ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Recenze

Martina RolnáMartina Rolná
10:23 19 Dec 22
Maximální spokojenost s panen JUDr. Petrem Hradilem. Vše nám bylo vysvětleno a na všechny dotazy jsme dostali odpověď. Jsme moc rádi, že jsme Vás našli a jestli budeme někdy potřebovat pomoct, určitě se obrátíme znovu na Vás. Vše vyřízeno opravdu rychle, a to i když během celého procesu došlo k několika změnám. Tak ochotný přístup, ze stany pana JUDr. Hradila, už je jen tak nevidí. Po zaslaní hotových smluv, také přesné info, co a jak vyřídit a kam podat. Moc děkujeme.
Miloslav MužíkMiloslav Mužík
17:31 17 Dec 22
Potřebovali jsme rozdělit pozemek, který byl v majetku více vlastníků. Zkoušeli jsme vyřídit na katastru vlastními silami ale několik pokusů nevyšlo. Když jsme se obrátili na AK Mgr. Zdeňka Rumplíka, vše proběhlo velmi jednoduše a především velmi rychle. Cena za poskytnuté služby byla velmi příznivá a rozhodně se tato investice vyplatila ve srovnání s cenou (a také ztrátu času a našich nervů ) při našich předchozích neúspěšných pokusech při jednání s katastrálním úřadem. Děkuji a určitě doporučuji spolupráci s touto advokátní kanceláří. Ing. Miloslav Mužík
Vaclav KusakVaclav Kusak
11:06 16 Dec 22
Výborná spolupráce ze strany AK při koupi nemovitosti. Profesionální a rychlé vyhotovení kupní smlouvy a smlouvy o složení peněžních prostředků do úschovy včetně vysvětlení a provedení celého procesu koupě nemovitosti. Velmi kladně hodnotím i cenu služby. Rozhodně doporučuji a v budoucnu využiji i nadále jejich služby.
Radek PoláchRadek Polách
10:37 16 Dec 22
Maximální spokojenost, rychlá komunikace, perfektní domluva a poradenství. Dokáží člověku ušetřit spoustu peněz, což se v dnešní době opravdu cení. Můžu jen doporučit :-)
Pavel SušerPavel Sušer
14:04 17 Nov 22
Velmi rychlé a perfektní zpracování podkladů za rozumnou cenu. Na katastru při přepisu proběhlo vše bez závad a celá záležitost je již vyřízena. Děkuji. Doporučuji.
Helena MoudráHelena Moudrá
20:05 25 May 22
S prací jsme byli maximálně spokojeni. Pracují rychle , profesionálně, rádi bychom za jejich profesionální přístup velice poděkovali. Cena za služby je příznivá. I když bylo z naší strany požadováno několik změn, vždy zachovali profesionální přístup a rychle reagovali na naše požadavky. Jménem obce Hlohovčice, pro kterou sepisovali kupní smlouvu srdečně děkuji. Vřele doporučuji tuto AK.
Radim MěřičkaRadim Měřička
08:32 20 Apr 22
V této AK jsem se dočkal velmi rychlého jednání a obsáhlých odpovědí na mé otázky. Přepis pozemku tak proběhl podle mých představ a bez potíží na KÚ. Navíc za velmi dobrou cenu. Takže doporučuji jako mnozí další.
Levák JakubLevák Jakub
08:30 18 Mar 22
Přepis nemovitostí proběhl přesně dle našich představ. Komunikace, cena i rychlost vyřešení je důvod, proč bych se opět obrátil právě na vás.Děkuji vámS pozdravem,Jakub Vašička

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
  Kontaktní formulář slouží k dotazům k právním službám online, které na webu nabízíme. Jedná-li se o uvedený typ dotazu, pak odpovídáme většinou do následujícího pracovního dne. Tyto dotazy jsou nezávazné a bezplatné. Nejsou zveřejňovány a podléhají mlčenlivosti. Odesláním formuláře berete na vědomí poučení.  ZAJÍMAJÍ VÁS BLIŽŠÍ PODMÍNKY ČI PŘESNÁ CENOVÁ NABÍDKA?
  NEZÁVAZNĚ NÁS KONTAKTUJTE
  tel. 608 979 055 | Online chat | sekretariat@advokat-zlinsko.cz

   

  PRÁVNÍ SLUŽBY ONLINE

   

  Darovací smlouva

  Kupní smlouva

  Kontrola smlouvy

  Převody nemovitostí

  Spoluvlastnictví

  Uznání dluhu

  Vymáhání pohledávek

  Exekuční návrh

  Platební rozkaz

  Upomínka - vzor

  Nájemní smlouva

  Právní služby - firmy

  Právní služby - reality

  Obchodní smlouvy

  Rozvod a SJM