Close
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - Mgr. Zdeněk RUMPLÍK |

PRÁVNÍ SLUŽBY A SMLOUVY ONLINE

Mgr. Zdeněk RUMPLÍK

advokát

JUDr. Petr HRADIL

právník

Změna dodavatele elektřiny a plynu …

Změna dodavatele elektřiny a plynu …

publikováno 2011

V poslední době v řadě domácností zazvonil (případně ještě zazvoní) obchodní zástupce té které nové společnosti, která nabízí „levnější” plyn či elektřinu než stávající dodavatel těchto médií.

Každou takovou nabídku je potřeba důkladně zvážit. Řada lidí už udělala tu chybu, že dala pouze na první pohled líbivá slova těchto obchodních zástupců o tom, jak levnější plyn či elektřinu budou mít, aniž by si důkladně přečetli obchodní podmínky nebo si zjistili a ověřili bližší podrobnosti ke všem poplatkům, sazbám apod.

Dokonce jsme zaznamenali případy klientů, a to zejména starších osob, kterým tito obchodní zástupci sdělovali informace, které byly značně zkreslené či dokonce evidentně vědomě nepravdivé. Někdy se také vydávali za zástupce dosavadních poskytovatelů plynu a elektřiny či nepravdivě informovali o tom, která obec či instituce k nim již přešla. Pokud se takové osoby vydávají za zástupce stávajícího dodavatele a žádají po vás faktury či vyúčtování, s největší pravděpodobností se jedná o obchodního zástupce nové společnosti. Již takové jednání by vás mělo varovat.

Nelze si nevšimnout v určitých případech podobnosti s přesvědčovacími praktikami prodejců na předváděcích akcích předražených hrnců, dek, nářadí apod. Předně je třeba upozornit, že nemusíte jakoukoliv smlouvu podepisovat na místě ! V klidu si zvažte nejen návrh smlouvy, ale i obchodní podmínky, podrobný ceník apod. Většinou se vyžaduje také podpis plné moci (není-li součástí jiného dokumentu), aby daný poskytovatel mohl za vás vypovědět smlouvu s vaším stávajícím dodavatelem elektřiny či plynu.

Rozhodně se nevyplácí dát pouze na ústní tvrzení obchodních zástupců kolik „až” lze ušetřit, ale je nutno si ověřit přesně v cenících z čeho se konečná cena elektřiny skládá, jaké jsou tarify, jak cenu ovlivní různé jiné poplatky apod. Stejně tak je nutno si prostudovat před podpisem ustanovení smlouvy i obchodních podmínek zejména co různých smluvních sankcí, možností výpovědi smlouvy a výpovědních lhůt, různých poplatků (včetně aktivačních či registračních, za předčasné ukončení smlouvy, případně za upomínky) apod. Zákazník by se měl také zajímat o pověst nového dodavatele a o jeho finanční stabilitu, dále také o systém určení záloh, jejich změn a vrácení přeplatků.

Pokud cokoliv podepisujete, řádně si to předem přečtěte. Pokud něčemu nerozumíte, raději podpis odmítněte. Vyžadujte kopii toho, co podepisujete.

Je nutno upozornit, že i pokud jste již smlouvu podepsali, máte právo i bez uvedení důvodu a bez jakýchkoliv sankcí odstoupit od smlouvy, a to písemně, pokud toto odstoupení učiníte do 14 dnů od podpisu smlouvy, případně dokonce do jednoho měsíce od podpisu smlouvy pokud ještě nedošlo ke změně dodavatele, a to v případech, kdy smlouva byla uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání (nejčastěji tedy u vás doma s obchodním zástupcem). Telefonické či jiné oznámení o odstoupení není platné !

Tuto možnost odstoupit od smlouvy však nemáte mj. pokud podepíšete, že jste si návštěvu obchodního zástupce výslovně sjednali. To se může lehce stát, pokud si nepřečtete důkladně celé obchodní podmínky či smlouvu.

Pokud již uplynula uvedená lhůta a dosavadní dodavatel vás přesvědčuje, abyste k němu přešli zpět, musíte vzít na vědomí to, že musíte ukončit smlouvu s novým dodavatelem, a to většinou výpovědí, s výpovědní dobou, případně se sankčními poplatky.

Spotřebitel má také právo odstoupit od smlouvy o dodávce elektřiny či plynu v případě, že dodavatel zvyšuje cenu nebo mění jiné smluvní podmínky, a to do tří měsíců od data zvýšení ceny. Tato lhůta ale neplatí, pokud dodavatel změnu zákazníkovi oznámí nejpozději 30 dnů přede dnem jejich účinnosti a současně zákazníka poučí o právu na odstoupení od smlouvy. V takovém případě lze odstoupit od smlouvy nejpozději 10 dnů přede dnem platnosti – účinnosti změny.

Porovnat si cenové nabídky jednotlivých společností – dodavatelů můžete na řadě k tomu určených webů, jako např. snizujeme.cz aj. Upozorňujeme však, že kromě cenových relací by vás minimálně stejně tak měly pro vaše rozhodnutí o případné změně dodavatele energií zajímat také smluvní podmínky.

Aktualita od r. 2016:

§ 11a odst. 3 energetického zákona: V případě smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, kterou při změně dodavatele uzavřel zákazník v postavení spotřebitele s držitelem licence distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory držitele licence, je zákazník oprávněn bez sankce vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebo určitou, ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu. Lhůta je zachována, je-li v jejím průběhu výpověď odeslána držiteli licence. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti zákazníka a držitele licence podle tohoto zákona týkající se sjednané výpovědi smlouvy uzavřené na dobu neurčitou.

 

VZOR ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Změna dodavatele elektřiny a plynu …

reference
Prostřednictvím této advokátní kanceláře jsem řešil vymáhání dlužné částky po dlužníkovi. Oceňuji korekní jednání a bezvadnou právní pomoc. Komunikace probíhala operativně online, což při mém pracovním zatížení představovalo významnou časovou úsporu. Služby advokátní kanceláře můžu doporučit, a to i pro velmi příznivé podmínky pokud jde o odměnu.

MUDr. Luděk Dujka, Nový Jičín /

Jsem velmi spokojená, spolupráce s touto kanceláří byla perfektní a profesionální po všech stránkách.

Ivana K., Benešovsko /

Budete-li potřebovat pomoci s platebními rozkazy, obraťte se na tuto kancelař. Pomohla mi úspěšně už dvakrát. Můžu jen a jen doporučit!

Antonín Barborák, Jihomoravský kraj /

Perfektní a profesionální přístup při sepsání darovací smlouvy na nemovitost. Vše rychle vyřízeno, vše jasně vysvětleno. Velmi příznivé ceny. Mockrát děkujeme, jen a jen doporučujeme. Naprostá spokojenost.

Ing. Václav Michalík, Ostrava ... Převody nemovitostí /

Moc děkuji advokátní kanceláři. Vše proběhlo v pořádku bez jediného problému. Mohu jen doporučit.

Petr Srch, Praha /

Jsem s prací této AK velice spokojená. Chci poděkovat za profesionální přístup. Oceňuji rychlost i kvalitu vytvořené smlouvy vypracované na míru online. Budu doporučovat a i nadále se budu obracet na tuto AK.

Jana Prchalová, Středočeský kraj /

Byl jsem velmi spokojen s prací této kanceláře, pokud jde o převod nemovitosti online, a to jak z hlediska rychlosti a kvality poskytnuté právní služby, tak i vzájemné komunikace a poučení, a v neposlední řadě také s ohledem na nízkou cenu. Doporučuji.

PharmDr. Robin Hyjánek, okr. Zlín /

Se službami advokátní kanceláře jsme byli velmi spokojeni. Kupní smlouva na nemovitost byla dodána rychle, kvalitně a za dobrou cenu. Náš požadavek na menší doplnění smlouvy byl po tel. konzultaci zapracován do druhého dne. Zároveň nám byl poskynut právní výklad k požadovanému doplnění. Děkujeme a doporučujeme.

Kurkovi, Bílovec /

Jsme maximálně spokojeni s rychlostí a perfektním vypracováním darovací smlouvy na převod nemovitosti online, včetně popisu postupu, vysvětlení a na závěr ještě za cenu opravdu minimální a s lidským přístupem, který je v dnešní době vzácný. Děkujeme a doporučujeme.

Martina Vajasová, Středočeský kraj /

Děkuji této AK za velmi profesionální a úspěšnou pomoc při vymáhání mé pohledávky.

Petr Hasík, Uherskohradišťsko /

Výborná spolupráce, super přístup! Všechno jasně dané a dodržené!! Mohu jen doporučit!

Ivana Hlachová, Ústí nad Orlicí ... Právní služby /

Tuto advokátní kancelář jsem využila k vyřízení darovací smlouvy. Doporučuji pro rychlé jednání, vysvětlení věci a postupu i výhodnou cenu.

Hana Kramlová, Praha /

Velmi oceňuji kvalitu této advokátní kanceláře a děkuji za velmi rychlou a profesionální práci při přípravě smlouvy. Využili jsme v rodině této možnosti již třikrát a vřele doporučuji.

Paličková, Benešovsko /

Obrátila jsem se na tuto kancelář, kterou jsem si našla na internetu. Přišel mi doporučenou poštou platební rozkaz na nějaký údajný velmi starý evidentně promlčený dluh. Tato kancelář mě zastoupila a vše kladně vyřešila. Děkuji a všem vřele doporučuji. Jsou to profesionálové.

Marie Chytrá, Teplice /

Reference klientů naší AK na GOOGLE.CZ naleznete ZDE a ZDE, v sekci "Recenze".

Reference klientů naší AK na FIRMY.CZ naleznete ZDE, v části "Jak lidé hodnotí tuto firmu".

Reference klientů naší AK na FACEBOOK.COM naleznete ZDE, v sekci "Hodnocení".


Reference - zkušenosti klientů advokat-zlinsko.cz / , , ,

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
  Kontaktní formulář slouží k zadání a zodpovězení zj. dotazů k bližším podmínkám a k cenové nabídce právní služby, kterou online nabízíme. Jedná-li se o uvedený typ dotazu, pak odpovídáme většinou do následujícího pracovního dne. Tyto dotazy jsou samozřejmě nezávazné a bezplatné. Nejsou zveřejňovány a podléhají mlčenlivosti AK. Odesláním formuláře berete na vědomí tyto podmínky a poučení.  ZAJÍMAJÍ VÁS BLIŽŠÍ PODMÍNKY ČI PŘESNÁ CENOVÁ NABÍDKA?
  KONTAKTUJTE NÁS – NEZÁVAZNĚ A ZDARMA
  tel. 608 979 055 / On-line chat / sekretariat@advokat-zlinsko.cz

   

  PRÁVNÍ SLUŽBY ONLINE

  Darovací smlouva

  Kupní smlouva

  Kontrola smlouvy

  Smlouva směnná

  Spoluvlastnictví

  Převody nemovitostí

  Vymáhání pohledávek

  Exekuční návrh

  Platební rozkaz

  Upomínka - vzor

  Uznání dluhu - vzor

  Právní služby - firmy

  Právní služby - reality

  Obchodní smlouvy

  Rozvod a SJM