Close
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - Mgr. Zdeněk RUMPLÍK |

PRÁVNÍ SLUŽBY A SMLOUVY ONLINE

Mgr. Zdeněk RUMPLÍK

advokát

JUDr. Petr HRADIL

právník

Vymáhání pohledávek – vymáhání dluhů online

 

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

ONLINE, BEZ PLATEB PŘEDEM A S ODMĚNOU JEN V PŘÍPADĚ ÚSPĚCHU

ANEB DŮVODY PROČ SVĚŘIT ŘEŠENÍ POHLEDÁVKY NAŠÍ AK

 

 

Odměnu AK za vymáhání pohledávky platí převážně dlužník, vyjma s věřitelem předem sjednaných %, ale co je podstatné – až po úspěšném vymožení. Bez úspěšného vymožení pohledávky tedy na odměnu naší AK neplatíte předem nic.

 

Jedná se o bezzálohové řešení v případech vymáhání pohledávek online, které to umožňují, což zjistíte jednoduše nezávazným dotazem na naši AK. Níže jsou uvedeny příkladmo některé případy, které pod toto online řešení obvykle nespadají.

 

Vymáháme takto online nejčastěji např. nároky ze smluv o zápůjčce, z uznání dluhu a z neuhrazených obchodních faktur za dodání zboží, ale i z jiných smluv, a to především v rámci kraje Zlínského, Moravskoslezského, Jihomoravského a Olomouckého.

 

Vymáhání pohledávek řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Až polovina dlužníků reaguje na zaslání předžalobní upomínky sepsané pod hlavičkou advokátní kanceláře. Spolupracujeme s efektivními exekutory.

 

Neztrácejte čas – čím dříve vymáhání pohledávky řešíte, tím lépe. Naopak čím později, tím více si snižujete šance na reálné vymožení.

 

Plně korektní a férový vztah ke klientovi, který se narozdíl od vymáhacích agentur řídí závaznými stavovskými předpisy.

 

 

 

 

 

REFERENCE KLIENTŮ

 

 

 

ZAJÍMAJÍ VÁS BLIŽŠÍ PODMÍNKY ČI PŘESNĚJŠÍ NABÍDKA ŘEŠENÍ VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVKY?

KONTAKTUJTE NÁS – NEZÁVAZNĚ A ZDARMA

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ  /  tel. 608 979 055  /  sekretariat@advokat-zlinsko.cz

 

 

 

Dlužníka si můžete prověřit min. zda není zapsán v INSOLVENČNÍM REJSTŘÍKU, případně také zda nemá EXEKUCE a u firem a podnikatelů v různých DATABÁZÍCH.

 

 

ČASTÉ OTÁZKY K VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVKY:

Dlužník mi dluží – co mám dělat a kdy je možné vymáhání pohledávky bez plateb dopředu?

 

 

ODKAZY K VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK:

doporučení k vymáhání pohledávek

na co si dát pozor u zápůjčky peněz aj. pohledávek – tipy pro věřitele

některé vymáhací agentury mohou být neseriózní a někdy i podvodné

 

 

V řadě případů (v závislosti na výši pohledávky, jejím charakteru a právní podloženosti, příp. na počtu prokazatelných pohledávek stejného typu u téhož klienta – blíže k tomu viz v textu této stránky níže) je možné vymáhání pohledávek – vymáhání dluhů prostřednictvím naší AK i zcela bez záloh na odměnu naší AK předem a ta je hrazena až (a pouze) po úspěšném vymožení pohledávky věřitele, a to většinou přímo dlužníkem. Zj. pokud jde o pohledávky v rámci kraje Zlínského, Moravskoslezského, Jihomoravského a Olomouckého.

 

Doporučujeme pohledávky vymáhat co nejdříve po splatnosti. Čím déle se vyčkává s řešením prostřednictvím vymáhání pohledávek – dluhů, tím více se snižují šance na reálné vymožení pohledávky za dlužníkem. Rozhodně nečekejte několik měsíců či dokonce snad let, ať již pod různými přísliby dlužníka nebo dokonce i bez nich.

 

reference
Chci Vaší advokátní kanceláři poděkovat za úspěšnou pomoc při vymáhání pohledávky. Byla jsem maximálně spokojená, oceňuji kvalitní, rychlý a profesionální přístup. Všem mohu doporučit.

Alena Kazíková, Valašské Meziříčí /

Jsem maximálně spokojený s touto kanceláří. Obrátil jsem se na ni ohledně vymožení pohledávky. Jednání perfektní, ihned zpětná vazba pomocí mail, vždy jsem byl informován na dotaz obratem. Velké plus bylo hlavně, že jsem nemusel nic platit předem, ale až po úspěšném vymožení. Tuto advokátní kancelář opravdu všem doporučuji.

Jiří Stuchlík, Valašské Meziříčí /

Tato advokátní kancelář mi vyřizuje pohledávku. Jsem s ní velice spokojený. Doporučuji všem.

Jiří Glasa, Ostrava /

S touto AK spolupracujeme jak ve věcech veškerých typů smluv, tak i v soudních sporech a při vymáhání pohledávek po splatnosti. AK pracuje profesionálně a operativně, jsme spokojeni již řadu let.

Starojicko, a.s., okr. Nový Jičín /

Tato AK pro naši společnost mj. řeší i pohledávky po splatnosti. Se spoluprací jsme spokojeni.

So group s.r.o., Zlínsko /

Budete-li potřebovat pomoci s platebními rozkazy, obraťte se na tuto kancelař. Pomohla mi úspěšně už dvakrát. Můžu jen a jen doporučit!

Antonín Barborák, Jihomoravský kraj /

Prostřednictvím této advokátní kanceláře jsem řešil vymáhání dlužné částky po dlužníkovi. Oceňuji korekní jednání a bezvadnou právní pomoc. Komunikace probíhala operativně online, což při mém pracovním zatížení představovalo významnou časovou úsporu. Služby advokátní kanceláře můžu doporučit, a to i pro velmi příznivé podmínky pokud jde o odměnu.

MUDr. Luděk Dujka, Nový Jičín /

Tuto advokátní kancelář vřele doporučuji. 2 roky jsme se snažili v rámci naší firmy vymáhat dluh od jedné společnosti, bez úspěchu. Nakonec jsme se odhodlali obrátit na tuto kancelář a již máme uhrazenu převážnou část pohledávky a firma dále komunikuje a snaží se řešit i zbytek. Navíc jsme nemuseli nic platit dopředu. Doporučujeme.

Battovi, Nový Jičín /

Reference klientů naší AK na GOOGLE.CZ naleznete ZDE a ZDE, v sekci "Recenze".

Reference klientů naší AK na FIRMY.CZ naleznete ZDE, v části "Jak lidé hodnotí tuto firmu".

Reference klientů naší AK na FACEBOOK.COM naleznete ZDE, v sekci "Hodnocení".

 

   

Reference - zkušenosti klientů advokat-zlinsko.cz / , , ,

S touto advokátní kanceláří spolupracujeme dlouhodobě z hlediska právních služeb, jak pokud jde o různé smlouvy aj. právní věci, tak i pokud jde o vymáhání pohledávek po splatnosti. Doporučujeme.

RUDOLF lešení s.r.o., Zlínsko /

Děkuji této AK za velmi profesionální a úspěšnou pomoc při vymáhání mé pohledávky.

Petr Hasík, Uherskohradišťsko /

Tato advokátní kancelář poskytuje naší společnosti právní služby dlouhodobě, mj. i v oblasti vymáhání pohledávek. Se spoluprací jsme maximálně spokojeni. Vše probíhá online, vzdálenost není problém. Můžeme vřele doporučit.

Areál Kahan s.r.o., Ostravsko /

Tuto advokátní kancelář mohu určitě doporučit. Jako živnostník jsem se na ně obrátil ve věci řešení některých pohledávek po splatnosti. Vyřízení proběhlo online. S výsledkem i s přístupem maximální spokojenost.

Josef Sukup, Luhačovice /

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
  Kontaktní formulář slouží k zadání a zodpovězení zj. dotazů k bližším podmínkám a k cenové nabídce právní služby, kterou online nabízíme. Jedná-li se o uvedený typ dotazu, pak odpovídáme většinou do následujícího pracovního dne. Tyto dotazy jsou samozřejmě nezávazné a bezplatné. Nejsou zveřejňovány a podléhají mlčenlivosti AK. Odesláním formuláře berete na vědomí tyto podmínky a poučení.  ZAJÍMAJÍ VÁS BLIŽŠÍ PODMÍNKY ČI PŘESNÁ CENOVÁ NABÍDKA?
  KONTAKTUJTE NÁS – NEZÁVAZNĚ A ZDARMA
  tel. 608 979 055 / On-line chat / sekretariat@advokat-zlinsko.cz

   

  VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK A DLUHŮ

  PROSTŘEDNICTVÍM AK ONLINE I PŘÍP. BEZ PLATBY PŘEDEM

   

  Vymáhání pohledávek a dluhů prostřednictvím naší AK je možno v celé řadě případů realizovat i bez plateb na odměnu předem a ta se platí až po úspěšném vymožení

   

  V řadě případů (v závislosti na výši pohledávky, jejím charakteru a právní podloženosti, příp. na počtu prokazatelných pohledávek stejného typu u téhož klienta) je možné vymáhání pohledávek – vymáhání dluhů prostřednictvím naší AK i zcela bez záloh na odměnu naší AK předem a ta je hrazena až (a pouze) po úspěšném vymožení pohledávky věřitele, a to většinou přímo dlužníkem. Zj. pokud jde o pohledávky v rámci kraje Zlínského, Moravskoslezského, Jihomoravského a Olomouckého.

   

  Tzn. klient uhradí v takovém případě pouze max. případně nutné hotové výdaje, jako např. soudní poplatek, na odměnu naší AK předem nic.

   

  Zda je pro Vás, jako věřitele, možný tento postup bezzálohového vymáhání pohledávek – dluhů, zjistíte při nezávazném kontaktu naší AK. Může se jednat především o případy:

   

  • více pohledávek, např. z obchodního styku, právně dostatečně podložených (např. objednávka či smlouva, podepsaný dodací list, atp.)
  • podepsané uznání dluhu
  • pohledávky z pravomocných soudních rozhodnutí (rozsudky, platební rozkazy aj.)
  • jiné případy podle posouzení právní podloženosti případu, dlužníka a výše pohledávky (dluhy ze smlouvy o zápůjčce, z dohody o vypořádání spoluvlastnictví, z dohody o vypořádání SJM, z kupní smlouvy, z jiných smluv a dohod, pohledávky z neuhrazených faktur firem a podnikatelů atp.)
  • především pokud jde o pohledávky a dlužníky z kraje Zlínského, Moravskoslezského, Jihomoravského a Olomouckého

   

  Běžně tímto způsobem (bezzálohově online) neřešíme zj.:

   

  • jednorázové případy s hodnotou pohledávky do 10 tis. Kč
  • složitější případy u nichž lze očekávat pravděpodobný složitější průběh soudního řízení a tím i více možných účastí u místně příslušného soudu (např. neuznané či příp. i rozporované nároky např. ze smluv o dílo, sporné náhrady škod apod.)
  • nároky vyžadující problematičtějí vyčíslování podle splatnosti částí nároků, pokud nejsou současně dlužníkem uznány a lze očekávat v případě spornosti více možných účastí u místně příslušného soudu (např. některé mzdové nároky z pracovněprávních vztahů či nároky z nájemních smluv včetně vyúčtování energií apod.)
  • případy, u kterých není k dispozici žádná dokumentace, anebo není dostatečná
  • případy, kdy dlužník je v insolvenci či oddlužení anebo má exekuce

   

  Takové případy řešíme většinou případně jen osobně, nikoliv na dálku online bezzálohově.

   

  POHLEDÁVKU PO SPLATNOSTI ŘEŠTE CO NEJDŘÍVE

  NEČEKEJTE MĚSÍCE ČI ROKY. POUŽIJTE PŘÍP. UZNÁNÍ DLUHU

   

  Rozhodně nečekejte a své pohledávky řešte především včas (tj. určitě ne se zpožděním měsíců nebo dokonce i let, a to ani pod různými sliby dlužníka), případně je zajistěte uznáním (vzor zde)

   

  Doporučujeme pohledávky vymáhat co nejdříve po splatnosti. Čím déle se vyčkává s řešením prostřednictvím vymáhání pohledávek – dluhů, tím více se snižují šance na reálné vymožení pohledávky za dlužníkem. Rozhodně nečekejte několik měsíců či dokonce snad let, ať již pod různými přísliby dlužníka nebo dokonce i bez nich. Dlužník se může např. začít “zbavovat” majetku, dělat další dluhy (u nichž jiní věřitelé budou mít přednost před Vámi, protože zahájili soudní řízení nebo exekuci dříve, zatímco Vy jste vyčkávali) nebo postupně splní podmínky pro insolvenci či oddlužení apod.

   

  Kvalitní smluvní ošetření právního vztahu je základ pro jednodušší vymáhání pohledávek – dluhů. Ideálně samozřejmě před vznikem problému – na ústní domluvy nespoléhejte. V mimosoudní fázi řešení pohledávky můžete využít např. i zdarma vzory uznání dluhu.

   

  Zahájení kvalifikovaného vymáhání pohledávek – dluhů po splatnosti např. soudní cestou prostřednictvím podané žaloby je v řadě případů zj. u podnikatelů podstatnou podmínkou pro budoucí možné účinné opravné účetní položky a pro daňové odpisy pohledávek.

   

  VYMÁHÁNÍ RŮZNÝCH DRUHŮ POHLEDÁVEK – OBČANSKÝCH I OBCHODNÍCH

   

  Vymáhat lze obecně online pohledávky občanskoprávní (např. z půjček aj.) i obchodněprávní (např. neuhrazené dodávky zboží aj.), a to jak jednorázově, tak i ve více případech

   

  Vymáhání pohledávek naše advokátní kancelář realizuje běžně jak v případech jednorázových – např. typicky u závazků z půjček či jiných smluv mezi občany apod., tak také zastupujeme celou řadu živnostníků, firem a společností, pro které vymáháme jejich pohledávky z obchodního styku po splatnosti, jako kupř. z neuhrazených faktur za dodávky zboží apod.

   

  VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK A DLUHŮ

  MIMOSOUDNĚ, PLATEBNÍMI ROZKAZY A EXEKUČNĚ ONLINE

   

  Vymáhání pohledávek realizujeme mimosoudně upomínkami, soudně – platebními rozkazy a exekučně, a to i případně na dálku

   

  Vymáhání pohledávek a dluhů realizujeme mimosoudně předžalobními upomínkami, stejně jako i prostřednictvím platebních a elektronických platebních rozkazů soudní cestou, případně v rozhodčím řízení. Vymáhání pohledávek a dluhů tvoří jednu z našich nejčastějších agend.

   

  Řešení pohledávek v rámci vymáhání pohledávek a dluhů je možné podle povahy věci i tzv. na dálku – online, a to především v oblasti Moravy.

   

  Upomínky samotných věřitelů nebývají příliš efektivní, narozdíl od upomínek advokátních kanceláří, které na některé dlužníky působí mnohem více, než prostý přípis samotného věřitele.

  Spolupracujeme s dlouhodobě prověřenými efektivními exekutorskými úřady s celorepublikovou působností.

   

  POSTUP VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK V BEZZÁLOHOVÝCH PŘÍPADECH PODROBNĚJI

   

  FÁZE MIMOSOUDNÍ :

  V rámci této fáze posoudíme nároky klienta, prověříme dlužníka v rámci insolvenčního rejstříku, zpracujeme a odešleme předžalobní upomínku dlužníkovi pod hlavičkou AK – což na řadu dlužníků zabírá (uhradí pohledávku nebo mají zájem sjednat adekvátní splátkový kalendář), narozdíl od upomínání samotného věřitele (ze zkušenosti se jedná o cca polovinu dlužníků, v závislosti na stáří pohledávky a jejího právního zajištění) a komunikujeme s dlužníkem ohledně vyřízení pohledávky.

   

  Věřitel zde neplatí žádné částky dopředu. Je-li pohledávka vymožena, uhradí odměnu dle dohody s AK, není-li vymožena, neplatí nic a vymáhání postupuje, na základě domluvy s věřitelem, do další fáze.

   

  FÁZE SOUDNÍ :

  V rámci této fáze zpracujeme a podáme na příslušný soud návrh na vydání elektronického platebního rozkazu. Věřitel uhradí pouze 4% z hodnoty sporu jako poplatek soudu. Nic více. Soud vydá elektronický platební rozkaz. Pokud proti němu dlužník nepodá odpor, nabývá právní moci. Pokud podá dlužník odpor, podáme k němu vyjádření a vyčkáme rozhodnutí soudu – vydání rozsudku a jeho právní moci. Je-li soudní rozhodnutí pravomocné, lze vést proti dlužníkovi exekuci.

   

  Náklady právního zastoupení přiznává soud věřiteli vůči dlužníkovi, který je povinen je uhradit spolu s vymáhanou pohledávkou. Proto věřitel naší AK opět neplatí ničeho, v případě úspěchu fakticky tyto náklady zaplatí dlužník. Věřitel platí jen příp. dohodnuté procento z vymožené pohledávky, a to pouze pro případ úspěchu. Nic více. Pokud dlužník neuhradí, neplatí se nic a vymáhání postupuje do poslední fáze.

   

  FÁZE EXEKUČNÍ :

  Pokud dlužník nereaguje ani na předexekuční upomínku, zvolí naše AK soudního exekutora, který zahájí vůči dlužníkovi exekuci s cílem pohledávku vymoci. Naše AK přitom spolupracuje s prověřenými a efektivními exekutorskými úřady jak na Moravě, tak i v Čechách.

   

   

  MÁTE K DISPOZICI JIŽ PLATEBNÍ ROZKAZ ČI ROZSUDEK?

  V tom případě pokračujte na odkaz EXEKUČNÍ NÁVRH

   

   

  ROZHODČÍ ŘÍZENÍ?

   

  V řadě případů nevýhody rozhodčího řízení zj. v poslední době mohou převyšovat jeho hlavní výhodu – rychlost

   

  Naše advokátní kancelář dříve rozhodčí řízení využívala jako rychlejší variantu získání exekučního titulu vůči dlužníkovi, než jak je tomu v řízení soudním. V poslední době však začaly převažovat více možná negativa rozhodčího řízení, především pak pod vlivem novější soudní judikatury ze strany Nejvyššího a Ústavního soudu, jejíž použití v tom kterém případě může vést až ke zrušení rozhodčího nálezu či dokonce k zastavení exekuce, což v konečném důsledku může věřiteli vymožení pohledávky nejen časově ještě více protáhnout, než jak je tomu v případě platebních rozkazů podávaných k soudu, ale i ve sporech prodražit. Proto rozhodčí řízení momentálně věřitelům nelze z naší strany doporučovat jako jednoznačně výhodnější variantu tak, jako tomu bylo dříve.

   

  VYMÁHACÍ AGENTURY?

   

  U některých vymáhacích či inkasních společností je třeba si dávat pozor na podmínky smluv, zejména pokud obsahují smluvní pokuty, rozhodčí doložky či ujednání o platbách dle vyhl. č. 177/1996 Sb. v případě vymožení nebo dokonce i nevymožení dluhu

   

  Advokátní kancelář je vázána řadou právně závazných předpisů, zejména pak zákonem o advokacii aj., zaručujících plně korektní přístup ke klientovi. Většina vymáhacích agentur jsou soukromé společnosti, které žádnými takovými pravidly přístupu ke klientům vázány nejsou.

   

  U některých neseriózních vymáhacích agentur je pak třeba si dávat pozor na různá, na první pohled líbivá, prohlášení o “bezplatnosti” vymáhacích služeb a sledovat pozorně zj. ustanovení takových prohlášení či smluv inkasních společností např. o tom, jak vysoké náklady či odměnu věřitel zaplatí v případě, že pohledávka dlouhodobě vymožena nebude, nebo kupř. zda nejsou ve smlouvě skryty i přes uvedené prohlášení fakticky různé zálohy, poplatky atp.

   

  Nejde jen o to, kolik “nezaplatíte” v případě, že bude vymáhání úspěšné, ale také o to, kolik naopak zaplatíte, pokud vymoženo nebude nic, případně jak je smlouva vypověditelná pro takový případ.

   

  Navíc tzv. vymahači nemají ani zdaleka tolik zákonných pravomocí, jako má soudní exekutor zprostředkovaný advokátní kanceláří.

   

  Bývá také vhodné si zjistit některé zkušenosti na internetu – kupř. na některých diskusích, byť je nutno samozřejmě ke všem informacím přistupovat dostatečně kriticky.

   

  ODKAZY K VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK:

  Vzor předžalobní upomínky

  Vzor uznání dluhu

  Doporučení k vymáhání pohledávek

  Na co si dát pozor u zápůjčky peněz aj. pohledávek – tipy pro věřitele

  Vymáhací agentura nebo soud a exekutor?

  I malá firma má mít právníka

   

  PRÁVNÍ SLUŽBY ONLINE

  Darovací smlouva

  Kupní smlouva

  Kontrola smlouvy

  Smlouva směnná

  Spoluvlastnictví

  Převody nemovitostí

  Vymáhání pohledávek

  Exekuční návrh

  Platební rozkaz

  Upomínka - vzor

  Uznání dluhu - vzor

  Právní služby - firmy

  Právní služby - reality

  Obchodní smlouvy

  Rozvod a SJM