Close
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - Mgr. Zdeněk RUMPLÍK |

PRÁVNÍ SLUŽBY A SMLOUVY ONLINE

Mgr. Zdeněk RUMPLÍK

advokát

JUDr. Petr HRADIL

právník

Obchodní podmínky a internetové e-shopy

Obchodní podmínky a internetové e-shopy

publikováno 2010

Řada podnikatelů, kteří provozují tzv. internetové e-shopy na svých webových stránkách, podceňuje právní význam zveřejněných obchodních podmínek, a to v tom smyslu, že se spokojí pouze s laicky vypracovanými či okopírovanými obchodními podmínkami, a to velmi často i s celou řadou podstatných chyb. Taková skutečnost může mít odraz jak ve snížené důvěryhodnosti e-shopu u potencionálních zákazníků, tak i v problémech vyplývajících z následně řešených situací se zákazníky, stejně jako z kontrol ze strany České obchodní inspekce.

Kupříkladu v roce 2010 provedla Česká obchodní inspekce kontrolu internetových obchodů v rámci sledování informačních povinností vůči zákazníkům a nedostatky v tomto směru zjistila u více jak 77% případů. Vypracovat obchodní podmínky tak, aby vyhovovaly všem zákonným předpisům (zj. občanskému zákoníku a zák. o ochraně spotřebitele) a aby plnily celou řadu zákonem stanovených informačních povinností vůči zákazníkům v postavení spotřebitelů, tedy není vůbec otázka tak jednoduchá, jak se na první pohled může zdát. V horším případě dokonce podnikatelé v rámci svých internetových e-shopů žádné obchodní podmínky nemají zveřejněny, tedy neplní vůči spotřebiteli prakticky žádnou ze zákonem stanovených informačních povinností.

Obchodní podmínky by měly vždy předně uvádět přesné a aktuální údaje o podnikateli a kontaktech na něj, tj. zejména přesný název firmy, sídlo nebo místo podnikání, IČ a informace o zápisu podnikatele v příslušném registru. Dále by měl být také uveden rozdíl mezi koncovým zákazníkem v postavení spotřebitele a naopak bez postavení spotřebitele, který e-shop využívá pro potřeby svého podnikání, což má důsledky v řadě skutečností, zj. pak ve vztahu k právní úpravě chránící práva spotřebitele, což se dotýká např. i známé 14 denní lhůty pro vrácení zboží bez udání důvodu, uplatnitelné pouze ze strany zákazníka – spotřebitele. Je třeba také přesně specifikovat okamžik, ke kterému je uzavřena kupní smlouva.

Obchodní podmínky by dále měly popisovat případy a podmínky, za nichž zákazník může odstoupit od smlouvy, včetně případů tzv. rozporu s kupní smlouvou, a to v souladu se zákonem. Nezbytné jsou informace o názvu a specifikaci zboží, stejně jako o finální ceně zboží, včetně toho zda je cena uvedena včetně všech daní a poplatků a doby, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti, byť se většinou bude jednat o dobu, po kterou bude zboží a cena zobrazena na webových stránkách obchodu, dále o způsobech platby a řešit by se měly také možnosti dopravy a doručení a převzetí zboží, náklady na dodání zboží, včetně otázky odpovědnosti za poškození zboží při přepravě, zajišťované prostřednictvím třetího subjektu. Informovat by se mělo také o nákladech vzniklých kupujícímu při použití komunikačních prostředků v souvislosti s uzavřením smlouvy, byť je ponese samozřejmě kupující. Pro případ reklamací by obchodní podmínky měly obsahovat popis toho, jakým způsobem, v jakém rozsahu a za jakých podmínek lze zboží reklamovat, včetně řešení otázky kde lze reklamaci uplatnit, otázky provádění záručních oprav a nákladů na reklamaci, to vše opět v souladu se zákonem. Vyřízení reklamace samo o sobě nesmí být zpoplatněno, a to ani v případě zamítnutí reklamace. Spotřebitel má právo od uzavřené kupní smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve 14 denní lhůtě od převzetí zboží. Při využití práva spotřebitele vrátit zboží v zákonné 14 denní lhůtě by měl být popsán také způsob, prostřednictvím kterého lze zboží vrátit. Tuto lhůtu není možno zkrátit ani nijak omezit. Často se z tohoto hlediska chybuje např. v kladení požadavku na vrácení zboží v neporušeném originálním obalu nebo ve vyloučení nebo omezení práva na odstoupení od smlouvy v případě osobního odběru zboží na prodejně.

Provozovatel e-shopu musí dbát také na dostatečnou ochranu osobních údajů zákazníků, tedy také na úpravu této otázky.  Je povinen, jako subjekt, který zpracovává osobní údaje zákazníků (pouze s výjimkou dle § 18 dále citovaného zákona), se registrovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Současně lze doporučit upravit dostatečně problematiku souhlasu zákazníka se zpracováním jeho osobních údajů a poučovací povinnost vůči zákazníkovi v tomto směru.

registrovat se jako správce osobních údajů …

Chtějí vydělávat, ale nečtou zákony. Proto e-shopisté dostávají pokuty

 

Obchodní podmínky a internetové e-shopy

reference
S touto advokátní kanceláří spolupracujeme dlouhodobě z hlediska právních služeb, jak pokud jde o různé smlouvy aj. právní věci, tak i pokud jde o vymáhání pohledávek po splatnosti. Doporučujeme.

RUDOLF lešení s.r.o., Zlínsko /

Jsme velice spokojeni. Smlouvu jsme dostali skutečně během dvou dnů. Nedostatek, který byl způsoben tím, že jsme nedodali úplné údaje, byl vyřešen během dne. Navíc vše je doprovázeno podrobným vysvětlením a možností konzultací.

Čadkovi, Brno /

Velice seriózní kancelář. Zpracovala mi perfektní smlouvu za velmi dobrou cenu. Použil jsem ji až později a potřeboval jsem tak ještě určité úpravy. Kancelář úpravy provedla rychle a dokonce v rámci původní ceny. Super jednání.

J. Soukup, Královéhradecko /

Obrátila jsem se na tuto kancelář, kterou jsem si našla na internetu. Přišel mi doporučenou poštou platební rozkaz na nějaký údajný velmi starý evidentně promlčený dluh. Tato kancelář mě zastoupila a vše kladně vyřešila. Děkuji a všem vřele doporučuji. Jsou to profesionálové.

Marie Chytrá, Teplice /

Byli jsme velmi spokojeni s prací této kanceláře po všech stránkách, pokud jde o převod nemovitosti online - rychlost, preciznost, nízká cena - můžeme jen a jen tyto služby doporučit.

Janštovi, Opava /

Jsem velmi spokojená, spolupráce s touto kanceláří byla perfektní a profesionální po všech stránkách.

Ivana K., Benešovsko /

Jsem maximálně spokojený s touto kanceláří. Obrátil jsem se na ni ohledně vymožení pohledávky. Jednání perfektní, ihned zpětná vazba pomocí mail, vždy jsem byl informován na dotaz obratem. Velké plus bylo hlavně, že jsem nemusel nic platit předem, ale až po úspěšném vymožení. Tuto advokátní kancelář opravdu všem doporučuji.

Jiří Stuchlík, Valašské Meziříčí /

Se službami advokátní kanceláře jsme byli velmi spokojeni. Kupní smlouva na nemovitost byla dodána rychle, kvalitně a za dobrou cenu. Náš požadavek na menší doplnění smlouvy byl po tel. konzultaci zapracován do druhého dne. Zároveň nám byl poskynut právní výklad k požadovanému doplnění. Děkujeme a doporučujeme.

Kurkovi, Bílovec /

Reference klientů naší AK na GOOGLE.CZ naleznete ZDE a ZDE, v sekci "Recenze".

Reference klientů naší AK na FIRMY.CZ naleznete ZDE, v části "Jak lidé hodnotí tuto firmu".

Reference klientů naší AK na FACEBOOK.COM naleznete ZDE, v sekci "Hodnocení".


Reference - zkušenosti klientů advokat-zlinsko.cz / , , ,

Doporučuji tuto advokátní kancelář. Profesionální přístup, vysoká kvalita a lidské nasazení. Dalších právních služeb této advokátní kanceláře využiji i v budoucnu.

Miroslav Hofman, Ústí nad Labem /

S touto kanceláří jsme byli maximálně spokojeni. Obrátili jsme se na ni poté, co nám smlouvu na převod nemovitosti odmítl katastrální úřad. Vyplnili jsme sami jeden z vzorů z internetu, avšak podobnou chybu bychom již neopakovali. Zbytečně jsme přišli o poplatek katastru, čas a následné starosti s tím spojené ani nepočítaje. Chtěli jsme proto již raději smlouvu na míru a s jistotou. Smlouvu jsme obdrželi online do druhého dne, včetně podrobného popisu postupu, vysvětlení a upozornění. Oceňujeme velmi také možnost konzultací u věcí, které nám nebyly zcela zřejmé. Komunikace byla perfektní. Co nás navíc mile překvapilo, tak to byla přívětivě nízká internetová cena za tuto službu.

Magda Procházková, Kolín ... Převody nemovitostí /

Byl jsem velmi spokojen s prací této kanceláře, pokud jde o převod nemovitosti online, a to jak z hlediska rychlosti a kvality poskytnuté právní služby, tak i vzájemné komunikace a poučení, a v neposlední řadě také s ohledem na nízkou cenu. Doporučuji.

PharmDr. Robin Hyjánek, okr. Zlín /

Tuto advokátní kancelář vřele doporučuji. 2 roky jsme se snažili v rámci naší firmy vymáhat dluh od jedné společnosti, bez úspěchu. Nakonec jsme se odhodlali obrátit na tuto kancelář a již máme uhrazenu převážnou část pohledávky a firma dále komunikuje a snaží se řešit i zbytek. Navíc jsme nemuseli nic platit dopředu. Doporučujeme.

Battovi, Nový Jičín /

Na tuto kancelář jsme se obrátili poté, co nám darovací smlouvu na dům s věcným břemenem odmítl katastrální úřad. Sepsali jsme si ji podle vzoru a zbytečně jsme přišli o 1000 Kč poplatek. Chtěli jsme proto již raději smlouvu na míru od odborníků, u níž bude ručeno jak za vklad do katastru, tak i za bezproblémovost i po vkladu, tedy nejen za vzor jako takový. Smlouva nám byla dodána rychle, kvalitně, se vším vysvětlením, a co nás potěšilo, tak také za výbornou cenu.

Zdeněk Zejbrlík, okr. Liberec /

Tato advokátní kancelář poskytuje naší společnosti právní služby dlouhodobě, mj. i v oblasti vymáhání pohledávek. Se spoluprací jsme maximálně spokojeni. Vše probíhá online, vzdálenost není problém. Můžeme vřele doporučit.

Areál Kahan s.r.o., Ostravsko /

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
  Kontaktní formulář slouží k zadání a zodpovězení zj. dotazů k bližším podmínkám a k cenové nabídce právní služby, kterou online nabízíme. Jedná-li se o uvedený typ dotazu, pak odpovídáme většinou do následujícího pracovního dne. Tyto dotazy jsou samozřejmě nezávazné a bezplatné. Nejsou zveřejňovány a podléhají mlčenlivosti AK. Odesláním formuláře berete na vědomí tyto podmínky a poučení.  ZAJÍMAJÍ VÁS BLIŽŠÍ PODMÍNKY ČI PŘESNÁ CENOVÁ NABÍDKA?
  KONTAKTUJTE NÁS – NEZÁVAZNĚ A ZDARMA
  tel. 608 979 055 / On-line chat / sekretariat@advokat-zlinsko.cz

   

  PRÁVNÍ SLUŽBY ONLINE

  Darovací smlouva

  Kupní smlouva

  Kontrola smlouvy

  Smlouva směnná

  Spoluvlastnictví

  Převody nemovitostí

  Vymáhání pohledávek

  Exekuční návrh

  Platební rozkaz

  Upomínka - vzor

  Uznání dluhu - vzor

  Právní služby - firmy

  Právní služby - reality

  Obchodní smlouvy

  Rozvod a SJM