Close
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - Mgr. Zdeněk RUMPLÍK |

PRÁVNÍ SLUŽBY A SMLOUVY ONLINE

Mgr. Zdeněk RUMPLÍK

advokát

JUDr. Petr HRADIL

právník

Obchodní podmínky a internetové e-shopy

Obchodní podmínky a internetové e-shopy

publikováno 2010

Řada podnikatelů, kteří provozují tzv. internetové e-shopy na svých webových stránkách, podceňuje právní význam zveřejněných obchodních podmínek, a to v tom smyslu, že se spokojí pouze s laicky vypracovanými či okopírovanými obchodními podmínkami, a to velmi často i s celou řadou podstatných chyb. Taková skutečnost může mít odraz jak ve snížené důvěryhodnosti e-shopu u potencionálních zákazníků, tak i v problémech vyplývajících z následně řešených situací se zákazníky, stejně jako z kontrol ze strany České obchodní inspekce.

Kupříkladu v roce 2010 provedla Česká obchodní inspekce kontrolu internetových obchodů v rámci sledování informačních povinností vůči zákazníkům a nedostatky v tomto směru zjistila u více jak 77% případů. Vypracovat obchodní podmínky tak, aby vyhovovaly všem zákonným předpisům (zj. občanskému zákoníku a zák. o ochraně spotřebitele) a aby plnily celou řadu zákonem stanovených informačních povinností vůči zákazníkům v postavení spotřebitelů, tedy není vůbec otázka tak jednoduchá, jak se na první pohled může zdát. V horším případě dokonce podnikatelé v rámci svých internetových e-shopů žádné obchodní podmínky nemají zveřejněny, tedy neplní vůči spotřebiteli prakticky žádnou ze zákonem stanovených informačních povinností.

Obchodní podmínky by měly vždy předně uvádět přesné a aktuální údaje o podnikateli a kontaktech na něj, tj. zejména přesný název firmy, sídlo nebo místo podnikání, IČ a informace o zápisu podnikatele v příslušném registru. Dále by měl být také uveden rozdíl mezi koncovým zákazníkem v postavení spotřebitele a naopak bez postavení spotřebitele, který e-shop využívá pro potřeby svého podnikání, což má důsledky v řadě skutečností, zj. pak ve vztahu k právní úpravě chránící práva spotřebitele, což se dotýká např. i známé 14 denní lhůty pro vrácení zboží bez udání důvodu, uplatnitelné pouze ze strany zákazníka – spotřebitele. Je třeba také přesně specifikovat okamžik, ke kterému je uzavřena kupní smlouva.

Obchodní podmínky by dále měly popisovat případy a podmínky, za nichž zákazník může odstoupit od smlouvy, včetně případů tzv. rozporu s kupní smlouvou, a to v souladu se zákonem. Nezbytné jsou informace o názvu a specifikaci zboží, stejně jako o finální ceně zboží, včetně toho zda je cena uvedena včetně všech daní a poplatků a doby, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti, byť se většinou bude jednat o dobu, po kterou bude zboží a cena zobrazena na webových stránkách obchodu, dále o způsobech platby a řešit by se měly také možnosti dopravy a doručení a převzetí zboží, náklady na dodání zboží, včetně otázky odpovědnosti za poškození zboží při přepravě, zajišťované prostřednictvím třetího subjektu. Informovat by se mělo také o nákladech vzniklých kupujícímu při použití komunikačních prostředků v souvislosti s uzavřením smlouvy, byť je ponese samozřejmě kupující. Pro případ reklamací by obchodní podmínky měly obsahovat popis toho, jakým způsobem, v jakém rozsahu a za jakých podmínek lze zboží reklamovat, včetně řešení otázky kde lze reklamaci uplatnit, otázky provádění záručních oprav a nákladů na reklamaci, to vše opět v souladu se zákonem. Vyřízení reklamace samo o sobě nesmí být zpoplatněno, a to ani v případě zamítnutí reklamace. Spotřebitel má právo od uzavřené kupní smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve 14 denní lhůtě od převzetí zboží. Při využití práva spotřebitele vrátit zboží v zákonné 14 denní lhůtě by měl být popsán také způsob, prostřednictvím kterého lze zboží vrátit. Tuto lhůtu není možno zkrátit ani nijak omezit. Často se z tohoto hlediska chybuje např. v kladení požadavku na vrácení zboží v neporušeném originálním obalu nebo ve vyloučení nebo omezení práva na odstoupení od smlouvy v případě osobního odběru zboží na prodejně.

Provozovatel e-shopu musí dbát také na dostatečnou ochranu osobních údajů zákazníků, tedy také na úpravu této otázky.  Je povinen, jako subjekt, který zpracovává osobní údaje zákazníků (pouze s výjimkou dle § 18 dále citovaného zákona), se registrovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Současně lze doporučit upravit dostatečně problematiku souhlasu zákazníka se zpracováním jeho osobních údajů a poučovací povinnost vůči zákazníkovi v tomto směru.

registrovat se jako správce osobních údajů …

Chtějí vydělávat, ale nečtou zákony. Proto e-shopisté dostávají pokuty

 

Obchodní podmínky a internetové e-shopy

reference
Vážený pane doktore, velice mne překvapilo jednání a rychlá odpověď na můj dotaz týkající se zhotovení kupní smlouvy a věci s tím související. Byl jsem překvapen, jak mi bylo vše bez nároku na finanční ocenění vysvětleno a ještě jsem byl upozorněn, na jaké věci si mám dát případně pozor. Také mne překvapila velmi mile cenová nabídka na zpracování převodní smlouvy. Děkuji Tímto celé Vaší kanceláři a, i když jsem z Kladenska, obrátím se na Vás.

Vladimír a Romana Chvapilovi, Kladensko /

S touto AK spolupracujeme jak ve věcech veškerých typů smluv, tak i v soudních sporech a při vymáhání pohledávek po splatnosti. AK pracuje profesionálně a operativně, jsme spokojeni již řadu let.

Starojicko, a.s., okr. Nový Jičín /

Chci Vaší advokátní kanceláři poděkovat za úspěšnou pomoc při vymáhání pohledávky. Byla jsem maximálně spokojená, oceňuji kvalitní, rychlý a profesionální přístup. Všem mohu doporučit.

Alena Kazíková, Valašské Meziříčí /

Tuto advokátní kancelář mohu určitě doporučit. Jako živnostník jsem se na ně obrátil ve věci řešení některých pohledávek po splatnosti. Vyřízení proběhlo online. S výsledkem i s přístupem maximální spokojenost.

Josef Sukup, Luhačovice /

Jsem s prací této AK velice spokojená. Chci poděkovat za profesionální přístup. Oceňuji rychlost i kvalitu vytvořené smlouvy vypracované na míru online. Budu doporučovat a i nadále se budu obracet na tuto AK.

Jana Prchalová, Středočeský kraj /

Byli jsme velmi spokojeni s prací této kanceláře po všech stránkách, pokud jde o převod nemovitosti online - rychlost, preciznost, nízká cena - můžeme jen a jen tyto služby doporučit.

Janštovi, Opava /

Výborná spolupráce, super přístup! Všechno jasně dané a dodržené!! Mohu jen doporučit!

Ivana Hlachová, Ústí nad Orlicí ... Právní služby /

Tuto advokátní kancelář jsem využila k vyřízení darovací smlouvy. Doporučuji pro rychlé jednání, vysvětlení věci a postupu i výhodnou cenu.

Hana Kramlová, Praha /

Výborný a profesionální přístup s převodem nemovitosti online, vše rychle vyřízeno, vše jasně vysvětleno. Překvapivě velmi příznivé ceny. Všem jen doporučuji, naprostá spokojenost.

Dagmar Nováková, Praha ... Převody nemovitostí /

Oceňuji rychlost i kvalitu vytvořené smlouvy vypracované pouze přes e-maily a telefonní hovory a stejně tak oceňuji rychlou reakci na můj e-mail s žádostí o právní poradenství.

Tomáš Figura, Jihomoravský kraj /

Jsem maximálně spokojený s touto kanceláří. Obrátil jsem se na ni ohledně vymožení pohledávky. Jednání perfektní, ihned zpětná vazba pomocí mail, vždy jsem byl informován na dotaz obratem. Velké plus bylo hlavně, že jsem nemusel nic platit předem, ale až po úspěšném vymožení. Tuto advokátní kancelář opravdu všem doporučuji.

Jiří Stuchlík, Valašské Meziříčí /

Na tuto kancelář jsme se obrátili poté, co nám darovací smlouvu na dům s věcným břemenem odmítl katastrální úřad. Sepsali jsme si ji podle vzoru a zbytečně jsme přišli o 1000 Kč poplatek. Chtěli jsme proto již raději smlouvu na míru od odborníků, u níž bude ručeno jak za vklad do katastru, tak i za bezproblémovost i po vkladu, tedy nejen za vzor jako takový. Smlouva nám byla dodána rychle, kvalitně, se vším vysvětlením, a co nás potěšilo, tak také za výbornou cenu.

Zdeněk Zejbrlík, okr. Liberec /

Tato kancelář nás velmi příjemně překvapila dobrou cenou za převodní smlouvu na nemovitost. Jednání velmi rychlé a příjemné. Mohu jen doporučit.

M. Chromáčková, Zlínský kraj /

Jsem velmi spokojená, spolupráce s touto kanceláří byla perfektní a profesionální po všech stránkách.

Ivana K., Benešovsko /

Byl jsem se zpracováním smlouvy velmi spokojen. Oceňuji rychlost, vysvětlení právních souvislostí, zapracování speciálních požadavků do smlouvy. Vše rychlé, profesionální, za rozumnou cenu.

V. Plesník, Krnov /

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
  Kontaktní formulář slouží k zadání a zodpovězení zj. dotazů k bližším podmínkám a k cenové nabídce právní služby, kterou online nabízíme. Jedná-li se o uvedený typ dotazu, pak odpovídáme většinou do následujícího pracovního dne. Tyto dotazy jsou samozřejmě nezávazné a bezplatné. Nejsou zveřejňovány a podléhají mlčenlivosti AK. Odesláním formuláře berete na vědomí tyto podmínky a poučení.  ZAJÍMAJÍ VÁS BLIŽŠÍ PODMÍNKY ČI PŘESNÁ CENOVÁ NABÍDKA?
  KONTAKTUJTE NÁS – NEZÁVAZNĚ A ZDARMA
  tel. 608 979 055 / On-line chat / sekretariat@advokat-zlinsko.cz

   

  PRÁVNÍ SLUŽBY ONLINE

  Darovací smlouva

  Kupní smlouva

  Kontrola smlouvy

  Smlouva směnná

  Spoluvlastnictví

  Převody nemovitostí

  Vymáhání pohledávek

  Exekuční návrh

  Platební rozkaz

  Upomínka - vzor

  Uznání dluhu - vzor

  Právní služby - firmy

  Právní služby - reality

  Obchodní smlouvy

  Rozvod a SJM