Close
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - Mgr. Zdeněk RUMPLÍK |

PRÁVNÍ SLUŽBY A SMLOUVY ONLINE

Mgr. Zdeněk RUMPLÍK

advokát

JUDr. Petr HRADIL

právník

Exekuce z pohledu dlužníka

Exekuce z pohledu dlužníka

 

publikováno 2010

Jednou z nejdůležitějších zásad, kterou by se měl řídit dlužník v případě, že je proti němu vedeno exekuční řízení, je ta, že SE NEVYPLÁCÍ nastalou situaci vůbec nijak neřešit a s věřitelem či exekutorem NEKOMUNIKOVAT. Tento příspěvek se tak týká zejména těch dlužníků, kteří prokazují od počátku vzniku dluhu až po průběh samotného exekučního řízení mnohdy značně laxní přístup k vyrovnání svých závazků.

Častým omylem dlužníků bývá to, že se domnívají, že pokud si nebudou vyzvedávat poštovní zásilky, ať již od soudu či od exekutora, že tím celou záležitost vyřeší nejsnadněji. Při doručování je možno totiž využít i zákonem dovolených fikcí doručení, což znamená, že zásilka je považována za doručenou, i když si ji adresát nevyzvedne. Vyhýbání se doručování tak vůbec nic nevyřeší, naopak dlužník může přijít tímto postupem o zákonné možnosti podání případných opravných prostředků či jiných důležitých návrhů.

Se soudním exekutorem je více než vhodné řádně komunikovat, a to i případně z vlastní iniciativy. Podle povahy a okolností věci a výše vymáhaných pohledávek je možno případně dohodnout i přiměřené a adekvátní splátky dluhu. V takovém případě pak nemá většinou exekutor tendenci řešit vymáhané nároky razantnějším způsobem, včetně mobiliární exekuce, tj. zabavení movitých věcí dlužníka a jejich následného prodeje v dražbě, a včetně exekuce prodejem nemovitostí dlužníka. Obvykle také pomáhá v těchto případech, pokud dlužník nemá celou částku k dispozici, uhrazení alespoň adekvátní části vymáhaných nároků a domluva ohledně zbytku těchto nároků. I to svědčí o tom, že dlužník má snahu se s dluhem alespoň nějak vypořádat.

Platí také to, že čím více práce bude s vymáháním soudní exekutor mít, tím více bude dlužník nakonec povinen uhradit na nákladech exekuce, což se dotýká zj. hotových výdajů spojených s doručováním, cestovních nákladů exekutora apod. Navíc po celou dobu trvání exekuce, až do vyrovnání jistiny dlužné částky, mohou přirůstat k dlužné částce poměrně vysoké úroky z prodlení či smluvní pokuty. Tím pádem čím déle exekuční řízení potrvá a čím déle bude dlužník zaplacení odkládat, tím více může nakonec zaplatit. Např. při částce jistiny dluhu ve výši 100.000,- Kč za jeden rok prodlení dlužník uhradí na zákonných úrocích z prodlení a na smluvní pokutě ve výši např. 0,5% denně z dlužné částky (byla-li sjednána a je předmětem exekučního řízení) částku cca 190.000,- Kč navíc.

Pokud naopak dlužník splní nejpozději ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy ke splnění vymáhané povinnosti veškeré vymáhané nároky a zálohu na snížené náklady exekuce a náklady oprávněného (věřitele), může si tímto postupem výrazně SNÍŽIT NÁKLADY SOUDNÍHO EXEKUTORA, a to až o 50%, nehledě navíc k zastavení narůstání např. denní smluvní pokuty či příslušenství dluhu.

Výkon (exekuci) rozhodnutí ukládajícího zaplacení peněžité částky lze provést např. srážkami ze mzdy či jiných příjmů, přikázáním pohledávky, příkazem k výplatě z účtu u peněžního ústavu, prodejem movitých věcí a nemovitostí, zřízením exekutorského zástavního práva k nemovitostem a dalšími v zákoně taxativně vymezenými způsoby vedení exekuce.

ZPŮSOB PROVEDENÍ EXEKUCE přitom určuje soudní exekutor a exekuci lze provést i více způsoby, a to současně nebo postupně. V rámci zásady přiměřenosti exekuce by měl pak dbát na to, aby prodej movitých věcí a prodej nemovitostí byl variantou až pro případ, že jiné způsoby exekuce nepostačují k uhrazení všech vymáhaných nároků s přihlédnutím k účelu exekuce.

Pokud dojde v rámci exekuce na ZABAVOVÁNÍ MOVITÝCH VĚCÍ, pak exekutor je oprávněn vstoupit za splnění zákonných podmínek do bytu či jiného prostoru i bez přítomnosti dlužníka či policie. Toto se však týká pouze skutečného soudního exekutora pověřeného v dané věci provedením exekuce, nikoliv pracovníků různých vymahačských či inkasních agentur, kteří vůči dlužníkovi nemají v podstatě vůbec žádná oprávnění, které má naopak soudní exekutor, byť v některých případech se tito pracovníci za „exekutory” sami označují. Seznam soudních exekutorů viz na www.exekutorskakomora.cz.

Svým někdy laxním přístupem k řešení exekuce a svých dluhů povinní dlužníci často mohou ohrožovat i své rodinné příslušníky či jiné blízké osoby. Nejčastěji se tak děje v situaci, kdy dochází právě k zabavování movitých věcí dlužníka, kdy nelze vyloučit, že soudní exekutor může za určitých okolností sepsat do soupisu i věci, které vlastnicky patří osobě odlišné od dlužníka, např. jeho rodičům či příbuzným. Toto vlastnické právo je pak třeba často složitě prokazovat, v nejhorším případě pak v rámci soudní žaloby na vyloučení věci z exekuce. Pokud má dlužník vlastnické právo ke spoluvlastnickému podílu na nemovitosti spolu s dalším rodinným příslušníkem, pak hrozí prodej spoluvlastnického podílu dlužníka v dražbě. Ten pak může koupit jakákoliv třetí osoba či subjekt, když v tomto případě nemá druhý podílový spoluvlastník (často rodinný příslušník) předkupní právo, ale pouze výhodnější postavení v dražbě pokud nabídne shodnou cenu, jako jiný dražitel. I všechny tyto skutečnosti by dlužník měl vždy při volbě svého přístupu důkladně zvažovat, pokud mu vlastní rodina není cizí.

 

Exekuce z pohledu dlužníka

reference
Oceňuji rychlost i kvalitu vytvořené smlouvy vypracované pouze přes e-maily a telefonní hovory a stejně tak oceňuji rychlou reakci na můj e-mail s žádostí o právní poradenství.

Tomáš Figura, Jihomoravský kraj /

Právní služby této kanceláře a jednání s ní hodnotím velmi kladně. Ze strany pana doktora to bylo velmi rychlé a korektní jednání,vše naprosto srozumitelně vysvětleno. Cenová nabídka byla příjemná a adekvátní požadované službě. Pan doktor byl ještě tak ochotný, že mně odpověděl i na otázku, která již neměla nic společného s vypracováním smlouvy. Děkuji celé firmě, na kterou se v případě potřeby znovu obrátím. Dalším zájemcům mohu jen doporučit.

Jana Hadrabová, Středočeský kraj /

S touto advokátní kanceláří spolupracujeme dlouhodobě. Využíváme jejích právních služeb a zastupování při soudních sporech, které byly zatím vždy dořešeny k naší spokojenosti. AK pro naši společnost úspěšně řeší vymáhání pohledávek, vypracovává a reviduje kupní aj. smlouvy v rámci obchodních vztahů, smlouvy o převodech nemovitostí, nájemní a pachtovní smlouvy na zemědělské pozemky. Pracují profesionálně a operativně.

Starojicko, a.s., Starý Jičín-Jičina /

Tuto advokátní kancelář mohu určitě doporučit. Jako živnostník jsem se na ně obrátil ve věci řešení některých pohledávek po splatnosti. Vyřízení proběhlo online. S výsledkem i s přístupem maximální spokojenost.

Josef Sukup, Luhačovice /

Potřebovali jsme nechat udělat darovací smlouvu na převod nemovitostí, tak jsme se obrátili na tuto AK. Příjemné vystupování, jak přes mail, tak přes telefon. Rychlé vyhotovení smluv a návrhů na vklad, ochota vysvětlit všechny podrobnosti. Super.

Novosadovi, Vsetín /

Reference klientů naší AK na GOOGLE.CZ naleznete ZDE a ZDE, v sekci "Recenze".

Reference klientů naší AK na FIRMY.CZ naleznete ZDE, v části "Jak lidé hodnotí tuto firmu".

Reference klientů naší AK na FACEBOOK.COM naleznete ZDE, v sekci "Hodnocení".


Reference - zkušenosti klientů advokat-zlinsko.cz / , , ,

Se spoluprací s touto AK jsme spokojeni. Řeší pro nás různé smlouvy, pohledávky i další právní poradenství. Vše lze přitom většinou zcela bez problémů vyřídit i online. Můžeme doporučit.

VT stav, s.r.o., okr. Zlín /

Vážený pane doktore, velice mne překvapilo jednání a rychlá odpověď na můj dotaz týkající se zhotovení kupní smlouvy a věci s tím související. Byl jsem překvapen, jak mi bylo vše bez nároku na finanční ocenění vysvětleno a ještě jsem byl upozorněn, na jaké věci si mám dát případně pozor. Také mne překvapila velmi mile cenová nabídka na zpracování převodní smlouvy. Děkuji Tímto celé Vaší kanceláři a, i když jsem z Kladenska, obrátím se na Vás.

Vladimír a Romana Chvapilovi, Kladensko /

Se službami advokátní kanceláře jsme byli velmi spokojeni. Kupní smlouva na nemovitost byla dodána rychle, kvalitně a za dobrou cenu. Náš požadavek na menší doplnění smlouvy byl po tel. konzultaci zapracován do druhého dne. Zároveň nám byl poskynut právní výklad k požadovanému doplnění. Děkujeme a doporučujeme.

Kurkovi, Bílovec /

Jsme maximálně spokojeni s rychlostí a perfektním vypracováním darovací smlouvy na převod nemovitosti online, včetně popisu postupu, vysvětlení a na závěr ještě za cenu opravdu minimální a s lidským přístupem, který je v dnešní době vzácný. Děkujeme a doporučujeme.

Martina Vajasová, Středočeský kraj /

Perfektní a profesionální přístup při sepsání darovací smlouvy na nemovitost. Vše rychle vyřízeno, vše jasně vysvětleno. Velmi příznivé ceny. Mockrát děkujeme, jen a jen doporučujeme. Naprostá spokojenost.

Ing. Václav Michalík, Ostrava ... Převody nemovitostí /

Byl jsem se zpracováním smlouvy velmi spokojen. Oceňuji rychlost, vysvětlení právních souvislostí, zapracování speciálních požadavků do smlouvy. Vše rychlé, profesionální, za rozumnou cenu.

V. Plesník, Krnov /

S touto AK naše firma spolupracuje mnoho let a jsme velice spokojení. Díky profesionálnímu přístupu jsou naše požadavky vyřízené vždy ve velmi krátké době. Oceňujeme perfektní vyřízení všech našich potřeb, např. vypracování smluv, vymáhání pohledávek, kvalitní právní poradenství.

Valašskokloboucké služby s.r.o., Zlínsko /

Jsem s prací této AK velice spokojená. Chci poděkovat za profesionální přístup. Oceňuji rychlost i kvalitu vytvořené smlouvy vypracované na míru online. Budu doporučovat a i nadále se budu obracet na tuto AK.

Jana Prchalová, Středočeský kraj /

Jsem s prací této AK velice spokojená. Chci poděkovat za zpracování smlouvy i podrobné informace.

Dana Škutová, Olomoucko /

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
  Kontaktní formulář slouží k zadání a zodpovězení zj. dotazů k bližším podmínkám a k cenové nabídce právní služby, kterou online nabízíme. Jedná-li se o uvedený typ dotazu, pak odpovídáme většinou do následujícího pracovního dne. Tyto dotazy jsou samozřejmě nezávazné a bezplatné. Nejsou zveřejňovány a podléhají mlčenlivosti AK. Odesláním formuláře berete na vědomí tyto podmínky a poučení.  ZAJÍMAJÍ VÁS BLIŽŠÍ PODMÍNKY ČI PŘESNÁ CENOVÁ NABÍDKA?
  KONTAKTUJTE NÁS – NEZÁVAZNĚ A ZDARMA
  tel. 608 979 055 / On-line chat / sekretariat@advokat-zlinsko.cz

   

  PRÁVNÍ SLUŽBY ONLINE

  Darovací smlouva

  Kupní smlouva

  Kontrola smlouvy

  Smlouva směnná

  Spoluvlastnictví

  Převody nemovitostí

  Vymáhání pohledávek

  Exekuční návrh

  Platební rozkaz

  Upomínka - vzor

  Uznání dluhu - vzor

  Právní služby - firmy

  Právní služby - reality

  Obchodní smlouvy

  Rozvod a SJM