Exekuce z pohledu dlužníka | advokat-zlinsko.cz
Close
PRÁVNÍ SLUŽBY A SMLOUVY ONLINE
Mgr. Zdeněk RUMPLÍK

advokát

JUDr. Petr HRADIL

právník

Exekuce z pohledu dlužníka

 

Exekuce z pohledu dlužníka

publikováno 2010

 

Jednou z nejdůležitějších zásad, kterou by se měl řídit dlužník v případě, že je proti němu vedeno exekuční řízení, je ta, že SE NEVYPLÁCÍ nastalou situaci vůbec nijak neřešit a s věřitelem či exekutorem NEKOMUNIKOVAT. Tento příspěvek se tak týká zejména těch dlužníků, kteří prokazují od počátku vzniku dluhu až po průběh samotného exekučního řízení mnohdy značně laxní přístup k vyrovnání svých závazků.

 

Častým omylem dlužníků bývá to, že se domnívají, že pokud si nebudou vyzvedávat poštovní zásilky, ať již od soudu či od exekutora, že tím celou záležitost vyřeší nejsnadněji. Při doručování je možno totiž využít i zákonem dovolených fikcí doručení, což znamená, že zásilka je považována za doručenou, i když si ji adresát nevyzvedne. Vyhýbání se doručování tak vůbec nic nevyřeší, naopak dlužník může přijít tímto postupem o zákonné možnosti podání případných opravných prostředků či jiných důležitých návrhů.

 

Se soudním exekutorem je více než vhodné řádně komunikovat, a to i případně z vlastní iniciativy. Podle povahy a okolností věci a výše vymáhaných pohledávek je možno případně dohodnout i přiměřené a adekvátní splátky dluhu. V takovém případě pak nemá většinou exekutor tendenci řešit vymáhané nároky razantnějším způsobem, včetně mobiliární exekuce, tj. zabavení movitých věcí dlužníka a jejich následného prodeje v dražbě, a včetně exekuce prodejem nemovitostí dlužníka. Obvykle také pomáhá v těchto případech, pokud dlužník nemá celou částku k dispozici, uhrazení alespoň adekvátní části vymáhaných nároků a domluva ohledně zbytku těchto nároků. I to svědčí o tom, že dlužník má snahu se s dluhem alespoň nějak vypořádat.

 

Platí také to, že čím více práce bude s vymáháním soudní exekutor mít, tím více bude dlužník nakonec povinen uhradit na nákladech exekuce, což se dotýká zj. hotových výdajů spojených s doručováním, cestovních nákladů exekutora apod. Navíc po celou dobu trvání exekuce, až do vyrovnání jistiny dlužné částky, mohou přirůstat k dlužné částce poměrně vysoké úroky z prodlení či smluvní pokuty. Tím pádem čím déle exekuční řízení potrvá a čím déle bude dlužník zaplacení odkládat, tím více může nakonec zaplatit. Např. při částce jistiny dluhu ve výši 100.000,- Kč za jeden rok prodlení dlužník uhradí na zákonných úrocích z prodlení a na smluvní pokutě ve výši např. 0,5% denně z dlužné částky (byla-li sjednána a je předmětem exekučního řízení) částku cca 190.000,- Kč navíc.

 

Pokud naopak dlužník splní nejpozději ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy ke splnění vymáhané povinnosti veškeré vymáhané nároky a zálohu na snížené náklady exekuce a náklady oprávněného (věřitele), může si tímto postupem výrazně SNÍŽIT NÁKLADY SOUDNÍHO EXEKUTORA, a to až o 50%, nehledě navíc k zastavení narůstání např. denní smluvní pokuty či příslušenství dluhu.

 

Výkon (exekuci) rozhodnutí ukládajícího zaplacení peněžité částky lze provést např. srážkami ze mzdy či jiných příjmů, přikázáním pohledávky, příkazem k výplatě z účtu u peněžního ústavu, prodejem movitých věcí a nemovitostí, zřízením exekutorského zástavního práva k nemovitostem a dalšími v zákoně taxativně vymezenými způsoby vedení exekuce.

 

ZPŮSOB PROVEDENÍ EXEKUCE přitom určuje soudní exekutor a exekuci lze provést i více způsoby, a to současně nebo postupně. V rámci zásady přiměřenosti exekuce by měl pak dbát na to, aby prodej movitých věcí a prodej nemovitostí byl variantou až pro případ, že jiné způsoby exekuce nepostačují k uhrazení všech vymáhaných nároků s přihlédnutím k účelu exekuce.

 

Pokud dojde v rámci exekuce na ZABAVOVÁNÍ MOVITÝCH VĚCÍ, pak exekutor je oprávněn vstoupit za splnění zákonných podmínek do bytu či jiného prostoru i bez přítomnosti dlužníka či policie. Toto se však týká pouze skutečného soudního exekutora pověřeného v dané věci provedením exekuce, nikoliv pracovníků různých vymahačských či inkasních agentur, kteří vůči dlužníkovi nemají v podstatě vůbec žádná oprávnění, které má naopak soudní exekutor, byť v některých případech se tito pracovníci za „exekutory“ sami označují. Seznam soudních exekutorů viz na www.exekutorskakomora.cz.

 

Svým někdy laxním přístupem k řešení exekuce a svých dluhů povinní dlužníci často mohou ohrožovat i své rodinné příslušníky či jiné blízké osoby. Nejčastěji se tak děje v situaci, kdy dochází právě k zabavování movitých věcí dlužníka, kdy nelze vyloučit, že soudní exekutor může za určitých okolností sepsat do soupisu i věci, které vlastnicky patří osobě odlišné od dlužníka, např. jeho rodičům či příbuzným. Toto vlastnické právo je pak třeba často složitě prokazovat, v nejhorším případě pak v rámci soudní žaloby na vyloučení věci z exekuce. Pokud má dlužník vlastnické právo ke spoluvlastnickému podílu na nemovitosti spolu s dalším rodinným příslušníkem, pak hrozí prodej spoluvlastnického podílu dlužníka v dražbě. Ten pak může koupit jakákoliv třetí osoba či subjekt, když v tomto případě nemá druhý podílový spoluvlastník (často rodinný příslušník) předkupní právo, ale pouze výhodnější postavení v dražbě pokud nabídne shodnou cenu, jako jiný dražitel. I všechny tyto skutečnosti by dlužník měl vždy při volbě svého přístupu důkladně zvažovat, pokud mu vlastní rodina není cizí.

 

Recenze

BolidBolid
10:34 22 Sep 23
Potřeboval jsem vyřešit zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví pozemku + návrh na vklad do katastru - vše proběhlo rychle a hladce, jsem moc spokojený. Doporučuji, perfektní komunikace a ochota
Lenka KubickovaLenka Kubickova
10:57 16 Aug 23
Tuto Advokátní kancelář můžu vřele doporučit!! Osobní přístup pana doktora Hradila a vstřícnost mě velmi mile překvapila. To se dnes opravdu jen tak nevidí.Děkuji ještě jednou za pomoc a konečné pozitivní rozhodnutí. Můžu všem jen doporučit!
Marcela BarošováMarcela Barošová
11:08 15 Jun 23
Tuto Advokátní kancelář můžu vřele doporučit. Vymáhala jsem sama pohledávku z mého podnikání od dlužníka skoro 6 měsíců a marně. Až po oslovení AK začal dlužník reagovat a dnes máme konečně vše doplaceno. Osobní přístup pana doktora Hradila a vstřícnost se dneska jen tak nevidí. Veškeré náklady do doby vymožení dluhu šly na vrub AK. Děkuji, že jste. Můžu všem .jen doporučit. Barošová Marcela, prádelna BLANKYT
AvaAva
10:23 26 May 23
Mám výbornou zkušenost s panem doktorem Hradilem, u kterého jsem si nechávala kontrolova kupní smlouvu na nemovitost. Pan doktor mi obratem odpověděl, smlouvu zkontroloval do 2 dnů, a poté jsme si ještě dvakrát volali. Při telefonátech mi vše jako laikovi vysvětlil, jaké situace mohou nastat a příklady z praxe. Za mě skvělá služba a výborná spolupráce. Doporučuji
Vendy _Vendy _
15:47 12 Apr 23
Předmětem spolupráce byla příprava Darovací smlouvy jako podklad pro změnu vlastníka v katastru nemovitostí. Služba je sice on-line, ale nijak nepostrádá na kvalitě. Již při prvním kontaktu jsme dostali maximum informací a návod, jak postupovat, taktéž na závěr. Samotná smlouva byla hotova rychle a precizně. Vše dopadlo výborně. Poměr cena/výkon je skvělá. Předala jsem doporučení známým.
Martin ŠkolníkMartin Školník
09:26 08 Apr 23
Po několika špatných zkušenostech jsme konečně našli skvělou AK zastoupenou JUDr. Hradilem. Jeho přístup byl vždy vstřícný, trpělivý a ochotný řešit problém. S čistým svědomím mohu všem vřele doporučit.
Markéta AdamovičováMarkéta Adamovičová
17:54 29 Mar 23
Z naší strany velká spokojenost. Darovací smlouva připravena do druhého dne, vše podrobně vysvětleno, drobné úpravy ve smlouvě provedeny obratem. Cena velmi příjemná. Osobní přístup velmi vstřícný. Jednoznačně doporučuji a AK děkuji za pomoc.
Arnošt NovotnýArnošt Novotný
14:39 08 Mar 23
Potřebovali jsme vyřešit převod majetku na naše dvě dcery.Raději jsme neriskovali a nezkoušeli si smlouvu napsat sami.A udělali jsme dobře - tato AK se ukázala jako velice profesionální, operativní a vstřícná. Během pár dní jsme měli smlouvu, ušetřili nám peníze při zápisu do katastru , kde mimo jiné nevznikly žádné potíže s přepisem. Opravdu doporučujiNovotná Soňa
Martina PipolyováMartina Pipolyová
14:30 21 Feb 23
Společnost mohu jen doporučit. Řešila jsem problém těsně před Vánoci minulého roku, ochotně mi se vším vyšli vstříc i před nadcházející dovolenou.Jako výhody mohu vypíchnout online vyřízení, rychlou komunikaci, vstřícnost a ochotu. Doufám, že advokáta nebudu znovu potřebovat, ale pokud ano, určitě se opět obrátím na pana Mgr. Rumplíka.
Martina RolnáMartina Rolná
10:23 19 Dec 22
Maximální spokojenost s panen JUDr. Petrem Hradilem. Vše nám bylo vysvětleno a na všechny dotazy jsme dostali odpověď. Jsme moc rádi, že jsme Vás našli a jestli budeme někdy potřebovat pomoct, určitě se obrátíme znovu na Vás. Vše vyřízeno opravdu rychle, a to i když během celého procesu došlo k několika změnám. Tak ochotný přístup, ze stany pana JUDr. Hradila, už je jen tak nevidí. Po zaslaní hotových smluv, také přesné info, co a jak vyřídit a kam podat. Moc děkujeme.
Miloslav MužíkMiloslav Mužík
17:31 17 Dec 22
Potřebovali jsme rozdělit pozemek, který byl v majetku více vlastníků. Zkoušeli jsme vyřídit na katastru vlastními silami ale několik pokusů nevyšlo. Když jsme se obrátili na AK Mgr. Zdeňka Rumplíka, vše proběhlo velmi jednoduše a především velmi rychle. Cena za poskytnuté služby byla velmi příznivá a rozhodně se tato investice vyplatila ve srovnání s cenou (a také ztrátu času a našich nervů ) při našich předchozích neúspěšných pokusech při jednání s katastrálním úřadem. Děkuji a určitě doporučuji spolupráci s touto advokátní kanceláří. Ing. Miloslav Mužík
Vaclav KusakVaclav Kusak
11:06 16 Dec 22
Výborná spolupráce ze strany AK při koupi nemovitosti. Profesionální a rychlé vyhotovení kupní smlouvy a smlouvy o složení peněžních prostředků do úschovy včetně vysvětlení a provedení celého procesu koupě nemovitosti. Velmi kladně hodnotím i cenu služby. Rozhodně doporučuji a v budoucnu využiji i nadále jejich služby.
Radek PoláchRadek Polách
10:37 16 Dec 22
Maximální spokojenost, rychlá komunikace, perfektní domluva a poradenství. Dokáží člověku ušetřit spoustu peněz, což se v dnešní době opravdu cení. Můžu jen doporučit :-)
Pavel SušerPavel Sušer
14:04 17 Nov 22
Velmi rychlé a perfektní zpracování podkladů za rozumnou cenu. Na katastru při přepisu proběhlo vše bez závad a celá záležitost je již vyřízena. Děkuji. Doporučuji.
Helena MoudráHelena Moudrá
20:05 25 May 22
S prací jsme byli maximálně spokojeni. Pracují rychle , profesionálně, rádi bychom za jejich profesionální přístup velice poděkovali. Cena za služby je příznivá. I když bylo z naší strany požadováno několik změn, vždy zachovali profesionální přístup a rychle reagovali na naše požadavky. Jménem obce Hlohovčice, pro kterou sepisovali kupní smlouvu srdečně děkuji. Vřele doporučuji tuto AK.
Radim MěřičkaRadim Měřička
08:32 20 Apr 22
V této AK jsem se dočkal velmi rychlého jednání a obsáhlých odpovědí na mé otázky. Přepis pozemku tak proběhl podle mých představ a bez potíží na KÚ. Navíc za velmi dobrou cenu. Takže doporučuji jako mnozí další.
Levák JakubLevák Jakub
08:30 18 Mar 22
Přepis nemovitostí proběhl přesně dle našich představ. Komunikace, cena i rychlost vyřešení je důvod, proč bych se opět obrátil právě na vás.Děkuji vámS pozdravem,Jakub Vašička
BolidBolid
10:34 22 Sep 23
Potřeboval jsem vyřešit zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví pozemku + návrh na vklad do katastru - vše proběhlo rychle a hladce, jsem moc spokojený. Doporučuji, perfektní komunikace a ochota
js_loader

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
  Kontaktní formulář slouží k dotazům k právním službám online, které na webu nabízíme. Jedná-li se o uvedený typ dotazu, pak odpovídáme většinou do následujícího pracovního dne. Tyto dotazy jsou nezávazné a bezplatné. Nejsou zveřejňovány a podléhají mlčenlivosti. Odesláním formuláře berete na vědomí poučení.  ZAJÍMAJÍ VÁS BLIŽŠÍ PODMÍNKY ČI PŘESNÁ CENOVÁ NABÍDKA?
  NEZÁVAZNĚ NÁS KONTAKTUJTE
  tel. 608 979 055 | Online chat | sekretariat@advokat-zlinsko.cz

   

  PRÁVNÍ SLUŽBY ONLINE

   

  Darovací smlouva

  Kupní smlouva

  Kontrola smlouvy

  Převody nemovitostí

  Spoluvlastnictví

  Uznání dluhu

  Vymáhání pohledávek

  Exekuční návrh

  Platební rozkaz

  Upomínka - vzor

  Nájemní smlouva

  Právní služby - firmy

  Právní služby - reality

  Obchodní smlouvy

  Rozvod a SJM