Close
PRÁVNÍ SLUŽBY A SMLOUVY ONLINE
Mgr. Zdeněk RUMPLÍK

advokát

JUDr. Petr HRADIL

právník

Datové schránky z hlediska doručování soudu

Datové schránky z hlediska doručování soudu

 

datová schránka nebo el. podpis – povinnost pro živnostníky

publikováno 2010

Novela mj. občanského soudního řádu zcela změnila systém doručování soudních písemností, a to s účinností od 1.7.2009, resp. u datových schránek od 1.11.2009. Ze všech novinek, které uvedená novela sebou přinesla, pak upozorňujeme alespoň na následující.

Nově je upřednostňováno, mimo prvotně možné doručení při samotném soudním jednání, doručování prostřednictvím veřejné datové sítě a doručování elektronickou cestou. V této souvislosti je třeba upozornit zejména na nový institut datových schránek, který se dotýká zejména všech právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku, pro které je datová schránka povinná. Jelikož o těchto datových schránkách byla široká veřejnost již poměrně obsáhle informována v jednotlivých médiích, v podrobnostech lze odkázat na web www.datoveschranky.info, na kterém lze nalézt k této problematice více konkrétních informací. Doručování soudních písemností uvedeným právnickým osobám probíhá výlučně formou těchto datových schránek a veškeré úřady, včetně soudů, tak s právnickými osobami komunikují nadále touto formou, nikoliv písemně jako tomu bylo dosud.

Bez ohledu na to, zda si statutární orgán právnické osoby datovou schránku skutečně vybírá či nikoliv, je písemnost automaticky považována za převzatou za deset dní od doručení do datové schránky. Jinak je dokument dodaný do datové schránky doručen okamžikem přihlášení oprávněné osoby do datové schránky. Důsledky takové skutečnosti mohou být samozřejmě velmi zásadní, zejména v případě, že takto bude doručena např. důležitá obsílka od soudu.

Fyzické osoby mají možnost svobodného výběru adresy, na kterou se mají doručovat soudní písemnosti – tato volba však je v takovém případě pak závazná. Nově je dána možnost nahlásit do evidence obyvatel zvláštní adresu pro doručování rozdílnou od trvalého bydliště, v opačném případě se využije právě této adresy trvalého bydliště, a proto by této možnosti měly využít zj. ty osoby, které se na adrese trvalého bydliště často nezdržují. Podstatné je, že u písemností doručovaných soudem na adresu pro doručování pokud adresát nebude zastižen, zanechá se mu tam výzva k vyzvednutí písemnosti s tím, že pokud si adresát zásilku určenou do vlastních rukou nevyzvedne do 10 dnů, zásadně platí, že písemnost byla tímto dnem doručena, i v případě, že se o uložení adresát nedozvěděl. U písemností, které nejsou určeny do vlastních rukou se dokonce ani tato úložní lhůta, nepoužije.

V určitých případech je pouze možno využít institutu neúčinnosti doručení, a to jen na návrh účastníka řízení, pokud se účastník nemohl s doručovanou písemností z omluvitelného důvodu seznámit. Návrh je nutno uplatnit v poměrně krátké zákonné lhůtě od okamžiku, kdy se účastník s písemností mohl seznámit. Účastník ale musí prokázat uvedený důvod a doložit jeho omluvitelnost.

Aktualizace příspěvku :
Od 1.1.2010 je možno prostřednictvím datové schránky povolit přijímání datových zpráv i od jiných fyzických a právnických osob, resp. také aktivovat službu odesílání takových datových zpráv. Neplatí zde ovšem fikce doručení, kdy za okamžik doručení se tak považuje až otevření zprávy uživatelem, resp. s podmínkou potvrzení doručení.

 

Datové schránky z hlediska doručování soudu

reference
Chci Vaší advokátní kanceláři poděkovat za úspěšnou pomoc při vymáhání pohledávky. Byla jsem maximálně spokojená, oceňuji kvalitní, rychlý a profesionální přístup. Všem mohu doporučit.

Alena Kazíková, Valašské Meziříčí /

Výborný a profesionální přístup s převodem nemovitosti online, vše rychle vyřízeno, vše jasně vysvětleno. Překvapivě velmi příznivé ceny. Všem jen doporučuji, naprostá spokojenost.

Dagmar Nováková, Praha ... Převody nemovitostí /

Byli jsme velmi spokojeni s prací této kanceláře po všech stránkách, pokud jde o převod nemovitosti online - rychlost, preciznost, nízká cena - můžeme jen a jen tyto služby doporučit.

Janštovi, Opava /

Na tuto kancelář jsme se obrátili poté, co nám darovací smlouvu na dům s věcným břemenem odmítl katastrální úřad. Sepsali jsme si ji podle vzoru a zbytečně jsme přišli o 1000 Kč poplatek. Chtěli jsme proto již raději smlouvu na míru od odborníků, u níž bude ručeno jak za vklad do katastru, tak i za bezproblémovost i po vkladu, tedy nejen za vzor jako takový. Smlouva nám byla dodána rychle, kvalitně, se vším vysvětlením, a co nás potěšilo, tak také za výbornou cenu.

Zdeněk Zejbrlík, okr. Liberec /

Prostřednictvím této advokátní kanceláře jsem řešil vymáhání dlužné částky po dlužníkovi. Oceňuji korekní jednání a bezvadnou právní pomoc. Komunikace probíhala operativně online, což při mém pracovním zatížení představovalo významnou časovou úsporu. Služby advokátní kanceláře můžu doporučit, a to i pro velmi příznivé podmínky pokud jde o odměnu.

MUDr. Luděk Dujka, Nový Jičín /

Tato advokátní kancelář poskytuje naší společnosti právní služby dlouhodobě, mj. i v oblasti vymáhání pohledávek. Se spoluprací jsme maximálně spokojeni. Vše probíhá online, vzdálenost není problém. Můžeme vřele doporučit.

Areál Kahan s.r.o., Ostravsko /

Tato AK pro naši společnost mj. řeší i pohledávky po splatnosti. Se spoluprací jsme spokojeni.

So group s.r.o., Zlínsko /

Potřebovali jsme nechat udělat darovací smlouvu na převod nemovitostí, tak jsme se obrátili na tuto AK. Příjemné vystupování, jak přes mail, tak přes telefon. Rychlé vyhotovení smluv a návrhů na vklad, ochota vysvětlit všechny podrobnosti. Super.

Novosadovi, Vsetín /

Byl jsem se zpracováním smlouvy velmi spokojen. Oceňuji rychlost, vysvětlení právních souvislostí, zapracování speciálních požadavků do smlouvy. Vše rychlé, profesionální, za rozumnou cenu.

V. Plesník, Krnov /

Tuto kancelář jsme já a moje rodina využili na online právní služby již několikrát, a to k různým smlouvám včetně převodů nemovitostí. Vždy k naprosté spokojenosti všech. Profesionalita, rychlost zpracování, návrhy řešení, možnost konzultace, narozdíl od vzorů jistota řešení na míru od advokátní kanceláře, a přitom všem "internetová" výborná cena. Děkuji za Vaše služby.

Slowiková Jaroslava, Tachov / ,

Vážený pane doktore, velice mne překvapilo jednání a rychlá odpověď na můj dotaz týkající se zhotovení kupní smlouvy a věci s tím související. Byl jsem překvapen, jak mi bylo vše bez nároku na finanční ocenění vysvětleno a ještě jsem byl upozorněn, na jaké věci si mám dát případně pozor. Také mne překvapila velmi mile cenová nabídka na zpracování převodní smlouvy. Děkuji Tímto celé Vaší kanceláři a, i když jsem z Kladenska, obrátím se na Vás.

Vladimír a Romana Chvapilovi, Kladensko /

Maximální spokojenost s touto AK. Děkuji velmi pěkně za vaše služby a velmi ráda vás všem doporučuji.

M. Balogová, okr. Zlín /

S touto advokátní kanceláří mám velice dobré zkušenosti, v minulosti mi dělali podnájemní smlouvu a teď nově kupní smlouvu nemovitosti. Odezvy na dotazy na mail byly rychlé a srozumitelné a na požádání dokonce udělali smlouvu do druhého dne. Rovněž s cenovou nabídkou jsem byl velmi spokojen.

P. Žák, Znojemsko /

Nejlepší AK jakou jsem zatím poznala, velice vstřícný přístup, rychlé jednání, perfektní komunikace, mohu jen a jen doporučit, moc mi pomohli a tímto ještě jednou děkuji.

Lada Kotláriková, Liberecko /

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
  Kontaktní formulář slouží k zadání a zodpovězení zj. dotazů k bližším podmínkám a k cenové nabídce právní služby, kterou online nabízíme. Jedná-li se o uvedený typ dotazu, pak odpovídáme většinou do následujícího pracovního dne. Tyto dotazy jsou samozřejmě nezávazné a bezplatné. Nejsou zveřejňovány a podléhají mlčenlivosti AK. Odesláním formuláře berete na vědomí tyto podmínky a poučení.  });

  ZAJÍMAJÍ VÁS BLIŽŠÍ PODMÍNKY ČI PŘESNÁ CENOVÁ NABÍDKA?
  KONTAKTUJTE NÁS – NEZÁVAZNĚ A ZDARMA
  tel. 608 979 055 / On-line chat / sekretariat@advokat-zlinsko.cz

   

  });

  PRÁVNÍ SLUŽBY ONLINE

  Darovací smlouva

  Kupní smlouva

  Kontrola smlouvy

  Smlouva směnná

  Spoluvlastnictví

  Převody nemovitostí

  Vymáhání pohledávek

  Exekuční návrh

  Platební rozkaz

  Upomínka - vzor

  Uznání dluhu - vzor

  Právní služby - firmy

  Právní služby - reality

  Obchodní smlouvy

  Rozvod a SJM