Close
PRÁVNÍ SLUŽBY A SMLOUVY ONLINE
Mgr. Zdeněk RUMPLÍK

advokát

JUDr. Petr HRADIL

právník

Datové schránky z hlediska doručování soudu

Datové schránky z hlediska doručování soudu

 

datová schránka nebo el. podpis – povinnost pro živnostníky

publikováno 2010

Novela mj. občanského soudního řádu zcela změnila systém doručování soudních písemností, a to s účinností od 1.7.2009, resp. u datových schránek od 1.11.2009. Ze všech novinek, které uvedená novela sebou přinesla, pak upozorňujeme alespoň na následující.

Nově je upřednostňováno, mimo prvotně možné doručení při samotném soudním jednání, doručování prostřednictvím veřejné datové sítě a doručování elektronickou cestou. V této souvislosti je třeba upozornit zejména na nový institut datových schránek, který se dotýká zejména všech právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku, pro které je datová schránka povinná. Jelikož o těchto datových schránkách byla široká veřejnost již poměrně obsáhle informována v jednotlivých médiích, v podrobnostech lze odkázat na web www.datoveschranky.info, na kterém lze nalézt k této problematice více konkrétních informací. Doručování soudních písemností uvedeným právnickým osobám probíhá výlučně formou těchto datových schránek a veškeré úřady, včetně soudů, tak s právnickými osobami komunikují nadále touto formou, nikoliv písemně jako tomu bylo dosud.

Bez ohledu na to, zda si statutární orgán právnické osoby datovou schránku skutečně vybírá či nikoliv, je písemnost automaticky považována za převzatou za deset dní od doručení do datové schránky. Jinak je dokument dodaný do datové schránky doručen okamžikem přihlášení oprávněné osoby do datové schránky. Důsledky takové skutečnosti mohou být samozřejmě velmi zásadní, zejména v případě, že takto bude doručena např. důležitá obsílka od soudu.

Fyzické osoby mají možnost svobodného výběru adresy, na kterou se mají doručovat soudní písemnosti – tato volba však je v takovém případě pak závazná. Nově je dána možnost nahlásit do evidence obyvatel zvláštní adresu pro doručování rozdílnou od trvalého bydliště, v opačném případě se využije právě této adresy trvalého bydliště, a proto by této možnosti měly využít zj. ty osoby, které se na adrese trvalého bydliště často nezdržují. Podstatné je, že u písemností doručovaných soudem na adresu pro doručování pokud adresát nebude zastižen, zanechá se mu tam výzva k vyzvednutí písemnosti s tím, že pokud si adresát zásilku určenou do vlastních rukou nevyzvedne do 10 dnů, zásadně platí, že písemnost byla tímto dnem doručena, i v případě, že se o uložení adresát nedozvěděl. U písemností, které nejsou určeny do vlastních rukou se dokonce ani tato úložní lhůta, nepoužije.

V určitých případech je pouze možno využít institutu neúčinnosti doručení, a to jen na návrh účastníka řízení, pokud se účastník nemohl s doručovanou písemností z omluvitelného důvodu seznámit. Návrh je nutno uplatnit v poměrně krátké zákonné lhůtě od okamžiku, kdy se účastník s písemností mohl seznámit. Účastník ale musí prokázat uvedený důvod a doložit jeho omluvitelnost.

Aktualizace příspěvku :
Od 1.1.2010 je možno prostřednictvím datové schránky povolit přijímání datových zpráv i od jiných fyzických a právnických osob, resp. také aktivovat službu odesílání takových datových zpráv. Neplatí zde ovšem fikce doručení, kdy za okamžik doručení se tak považuje až otevření zprávy uživatelem, resp. s podmínkou potvrzení doručení.

 

Datové schránky z hlediska doručování soudu

reference
Perfektní a profesionální přístup při sepsání darovací smlouvy na nemovitost. Vše rychle vyřízeno, vše jasně vysvětleno. Velmi příznivé ceny. Mockrát děkujeme, jen a jen doporučujeme. Naprostá spokojenost.

Ing. Václav Michalík, Ostrava ... Převody nemovitostí /

Tuto advokátní kancelář mohu určitě doporučit. Jako živnostník jsem se na ně obrátil ve věci řešení některých pohledávek po splatnosti. Vyřízení proběhlo online. S výsledkem i s přístupem maximální spokojenost.

Josef Sukup, Luhačovice /

Tato advokátní kancelář mi vyřizuje pohledávku. Jsem s ní velice spokojený. Doporučuji všem.

Jiří Glasa, Ostrava /

S touto AK spolupracujeme jak ve věcech veškerých typů smluv, tak i v soudních sporech a při vymáhání pohledávek po splatnosti. AK pracuje profesionálně a operativně, jsme spokojeni již řadu let.

Starojicko, a.s., okr. Nový Jičín /

S prací této AK jsme byli maximálně spokojeni. Pracují rychle, profesionálně a za výbornou cenu. První darovací smlouvu jsme si udělali bohužel sami podle vzoru na internetu a byla katastrálním úřadem zamítnuta. Zbytečně jsme promarnili čas a peníze. Služby této AK všech vřele doporučuji.

Jana Dvořáková, Ústí nad Orlicí ... Převody nemovitost /

Vážený pane doktore, velice mne překvapilo jednání a rychlá odpověď na můj dotaz týkající se zhotovení kupní smlouvy a věci s tím související. Byl jsem překvapen, jak mi bylo vše bez nároku na finanční ocenění vysvětleno a ještě jsem byl upozorněn, na jaké věci si mám dát případně pozor. Také mne překvapila velmi mile cenová nabídka na zpracování převodní smlouvy. Děkuji Tímto celé Vaší kanceláři a, i když jsem z Kladenska, obrátím se na Vás.

Vladimír a Romana Chvapilovi, Kladensko /

Vřele doporučuji tuto AK, jsem maximálně spokojená. Rychlost, profesionalita, vstřícnost, milá komunikace a v neposlední řadě i cena. A to vše z pohodlí domova. Neváhejte využít služeb této AK.

Barcalová, Libiš /

Byl jsem velmi spokojen s prací této kanceláře, pokud jde o převod nemovitosti online, a to jak z hlediska rychlosti a kvality poskytnuté právní služby, tak i vzájemné komunikace a poučení, a v neposlední řadě také s ohledem na nízkou cenu. Doporučuji.

PharmDr. Robin Hyjánek, okr. Zlín /

Děkuji této AK za velmi profesionální a úspěšnou pomoc při vymáhání mé pohledávky.

Petr Hasík, Uherskohradišťsko /

S touto AK spolupracujeme dlouhodobě v oblasti zj. smluv a jiných dokumentů naší firmy obchodněprávního charakteru, ve věci řešení a vymáhání pohledávek po splatnosti a právního poradenství. Se spoluprací jsme přitom velmi spokojeni.

So group s.r.o., Vizovice /

Tuto advokátní kancelář vřele doporučuji. 2 roky jsme se snažili v rámci naší firmy vymáhat dluh od jedné společnosti, bez úspěchu. Nakonec jsme se odhodlali obrátit na tuto kancelář a již máme uhrazenu převážnou část pohledávky a firma dále komunikuje a snaží se řešit i zbytek. Navíc jsme nemuseli nic platit dopředu. Doporučujeme.

Battovi, Nový Jičín /

Výborná spolupráce, super přístup! Všechno jasně dané a dodržené!! Mohu jen doporučit!

Ivana Hlachová, Ústí nad Orlicí ... Právní služby /

Jsem s prací této AK velice spokojená. Chci poděkovat za profesionální přístup. Oceňuji rychlost i kvalitu vytvořené smlouvy vypracované na míru online. Budu doporučovat a i nadále se budu obracet na tuto AK.

Jana Prchalová, Středočeský kraj /

Velice Vám děkujeme za Vaši práci, která nás zbavila jedné z velkých starostí. Chtěli bychom Vám a celému teamu velice poděkovat za práci, kterou odvádíte. Přejeme Vám hodně radosti z práce a co nejvice spokojených klientů.

Conkovi, Praha ... Právní služby /

Jsme maximálně spokojeni s rychlostí a perfektním vypracováním darovací smlouvy na převod nemovitosti online, včetně popisu postupu, vysvětlení a na závěr ještě za cenu opravdu minimální a s lidským přístupem, který je v dnešní době vzácný. Děkujeme a doporučujeme.

Martina Vajasová, Středočeský kraj /

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
  Kontaktní formulář slouží k zadání a zodpovězení zj. dotazů k bližším podmínkám a k cenové nabídce právní služby, kterou online nabízíme. Jedná-li se o uvedený typ dotazu, pak odpovídáme většinou do následujícího pracovního dne. Tyto dotazy jsou samozřejmě nezávazné a bezplatné. Nejsou zveřejňovány a podléhají mlčenlivosti AK. Odesláním formuláře berete na vědomí tyto podmínky a poučení.  ZAJÍMAJÍ VÁS BLIŽŠÍ PODMÍNKY ČI PŘESNÁ CENOVÁ NABÍDKA?
  KONTAKTUJTE NÁS – NEZÁVAZNĚ A ZDARMA
  tel. 608 979 055 / On-line chat / sekretariat@advokat-zlinsko.cz

   

  PRÁVNÍ SLUŽBY ONLINE

  Darovací smlouva

  Kupní smlouva

  Kontrola smlouvy

  Smlouva směnná

  Spoluvlastnictví

  Převody nemovitostí

  Vymáhání pohledávek

  Exekuční návrh

  Platební rozkaz

  Upomínka - vzor

  Uznání dluhu - vzor

  Právní služby - firmy

  Právní služby - reality

  Obchodní smlouvy

  Rozvod a SJM