Close
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - Mgr. Zdeněk RUMPLÍK |

PRÁVNÍ SLUŽBY A SMLOUVY ONLINE

Mgr. Zdeněk RUMPLÍK

advokát

JUDr. Petr HRADIL

právník

Datové schránky z hlediska doručování soudu

Datové schránky z hlediska doručování soudu

 

datová schránka nebo el. podpis – povinnost pro živnostníky

publikováno 2010

Novela mj. občanského soudního řádu zcela změnila systém doručování soudních písemností, a to s účinností od 1.7.2009, resp. u datových schránek od 1.11.2009. Ze všech novinek, které uvedená novela sebou přinesla, pak upozorňujeme alespoň na následující.

Nově je upřednostňováno, mimo prvotně možné doručení při samotném soudním jednání, doručování prostřednictvím veřejné datové sítě a doručování elektronickou cestou. V této souvislosti je třeba upozornit zejména na nový institut datových schránek, který se dotýká zejména všech právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku, pro které je datová schránka povinná. Jelikož o těchto datových schránkách byla široká veřejnost již poměrně obsáhle informována v jednotlivých médiích, v podrobnostech lze odkázat na web www.datoveschranky.info, na kterém lze nalézt k této problematice více konkrétních informací. Doručování soudních písemností uvedeným právnickým osobám probíhá výlučně formou těchto datových schránek a veškeré úřady, včetně soudů, tak s právnickými osobami komunikují nadále touto formou, nikoliv písemně jako tomu bylo dosud.

Bez ohledu na to, zda si statutární orgán právnické osoby datovou schránku skutečně vybírá či nikoliv, je písemnost automaticky považována za převzatou za deset dní od doručení do datové schránky. Jinak je dokument dodaný do datové schránky doručen okamžikem přihlášení oprávněné osoby do datové schránky. Důsledky takové skutečnosti mohou být samozřejmě velmi zásadní, zejména v případě, že takto bude doručena např. důležitá obsílka od soudu.

Fyzické osoby mají možnost svobodného výběru adresy, na kterou se mají doručovat soudní písemnosti – tato volba však je v takovém případě pak závazná. Nově je dána možnost nahlásit do evidence obyvatel zvláštní adresu pro doručování rozdílnou od trvalého bydliště, v opačném případě se využije právě této adresy trvalého bydliště, a proto by této možnosti měly využít zj. ty osoby, které se na adrese trvalého bydliště často nezdržují. Podstatné je, že u písemností doručovaných soudem na adresu pro doručování pokud adresát nebude zastižen, zanechá se mu tam výzva k vyzvednutí písemnosti s tím, že pokud si adresát zásilku určenou do vlastních rukou nevyzvedne do 10 dnů, zásadně platí, že písemnost byla tímto dnem doručena, i v případě, že se o uložení adresát nedozvěděl. U písemností, které nejsou určeny do vlastních rukou se dokonce ani tato úložní lhůta, nepoužije.

V určitých případech je pouze možno využít institutu neúčinnosti doručení, a to jen na návrh účastníka řízení, pokud se účastník nemohl s doručovanou písemností z omluvitelného důvodu seznámit. Návrh je nutno uplatnit v poměrně krátké zákonné lhůtě od okamžiku, kdy se účastník s písemností mohl seznámit. Účastník ale musí prokázat uvedený důvod a doložit jeho omluvitelnost.

Aktualizace příspěvku :
Od 1.1.2010 je možno prostřednictvím datové schránky povolit přijímání datových zpráv i od jiných fyzických a právnických osob, resp. také aktivovat službu odesílání takových datových zpráv. Neplatí zde ovšem fikce doručení, kdy za okamžik doručení se tak považuje až otevření zprávy uživatelem, resp. s podmínkou potvrzení doručení.

 

Datové schránky z hlediska doručování soudu

reference
Velice Vám děkujeme za Vaši práci, která nás zbavila jedné z velkých starostí. Chtěli bychom Vám a celému teamu velice poděkovat za práci, kterou odvádíte. Přejeme Vám hodně radosti z práce a co nejvice spokojených klientů.

Conkovi, Praha ... Právní služby /

Tato kancelář nás velmi příjemně překvapila dobrou cenou za převodní smlouvu na nemovitost. Jednání velmi rychlé a příjemné. Mohu jen doporučit.

M. Chromáčková, Zlínský kraj /

S touto advokátní kanceláří spolupracujeme dlouhodobě. Využíváme jejích právních služeb a zastupování při soudních sporech, které byly zatím vždy dořešeny k naší spokojenosti. AK pro naši společnost úspěšně řeší vymáhání pohledávek, vypracovává a reviduje kupní aj. smlouvy v rámci obchodních vztahů, smlouvy o převodech nemovitostí, nájemní a pachtovní smlouvy na zemědělské pozemky. Pracují profesionálně a operativně.

Starojicko, a.s., Starý Jičín-Jičina /

Nejlepší AK jakou jsem zatím poznala, velice vstřícný přístup, rychlé jednání, perfektní komunikace, mohu jen a jen doporučit, moc mi pomohli a tímto ještě jednou děkuji.

Lada Kotláriková, Liberecko /

Právní služby této kanceláře a jednání s ní hodnotím velmi kladně. Ze strany pana doktora to bylo velmi rychlé a korektní jednání,vše naprosto srozumitelně vysvětleno. Cenová nabídka byla příjemná a adekvátní požadované službě. Pan doktor byl ještě tak ochotný, že mně odpověděl i na otázku, která již neměla nic společného s vypracováním smlouvy. Děkuji celé firmě, na kterou se v případě potřeby znovu obrátím. Dalším zájemcům mohu jen doporučit.

Jana Hadrabová, Středočeský kraj /

Chci Vaší advokátní kanceláři poděkovat za úspěšnou pomoc při vymáhání pohledávky. Byla jsem maximálně spokojená, oceňuji kvalitní, rychlý a profesionální přístup. Všem mohu doporučit.

Alena Kazíková, Valašské Meziříčí /

Děkuji za rychlé a perfektní vyřízení smlouvy, včetně podrobných informací a velice rozumné ceny.

Ivan Čermák, Karlovarsko /

Tuto advokátní kancelář vřele doporučuji. 2 roky jsme se snažili v rámci naší firmy vymáhat dluh od jedné společnosti, bez úspěchu. Nakonec jsme se odhodlali obrátit na tuto kancelář a již máme uhrazenu převážnou část pohledávky a firma dále komunikuje a snaží se řešit i zbytek. Navíc jsme nemuseli nic platit dopředu. Doporučujeme.

Battovi, Nový Jičín /

Na tuto kancelář jsme se obrátili poté, co nám darovací smlouvu na dům s věcným břemenem odmítl katastrální úřad. Sepsali jsme si ji podle vzoru a zbytečně jsme přišli o 1000 Kč poplatek. Chtěli jsme proto již raději smlouvu na míru od odborníků, u níž bude ručeno jak za vklad do katastru, tak i za bezproblémovost i po vkladu, tedy nejen za vzor jako takový. Smlouva nám byla dodána rychle, kvalitně, se vším vysvětlením, a co nás potěšilo, tak také za výbornou cenu.

Zdeněk Zejbrlík, okr. Liberec /

Kvalitní smlouva za velice rozumnou cenu !

Ing. Zikmund, Turnov /

Vážený pane doktore, velice mne překvapilo jednání a rychlá odpověď na můj dotaz týkající se zhotovení kupní smlouvy a věci s tím související. Byl jsem překvapen, jak mi bylo vše bez nároku na finanční ocenění vysvětleno a ještě jsem byl upozorněn, na jaké věci si mám dát případně pozor. Také mne překvapila velmi mile cenová nabídka na zpracování převodní smlouvy. Děkuji Tímto celé Vaší kanceláři a, i když jsem z Kladenska, obrátím se na Vás.

Vladimír a Romana Chvapilovi, Kladensko /

Jsem velmi spokojená, spolupráce s touto kanceláří byla perfektní a profesionální po všech stránkách.

Ivana K., Benešovsko /

Doporučuji tuto advokátní kancelář. Profesionální přístup, vysoká kvalita a lidské nasazení. Dalších právních služeb této advokátní kanceláře využiji i v budoucnu.

Miroslav Hofman, Ústí nad Labem /

Jsem maximálně spokojený s touto kanceláří. Obrátil jsem se na ni ohledně vymožení pohledávky. Jednání perfektní, ihned zpětná vazba pomocí mail, vždy jsem byl informován na dotaz obratem. Velké plus bylo hlavně, že jsem nemusel nic platit předem, ale až po úspěšném vymožení. Tuto advokátní kancelář opravdu všem doporučuji.

Jiří Stuchlík, Valašské Meziříčí /

S touto advokátní kanceláří spolupracujeme dlouhodobě z hlediska právních služeb, jak pokud jde o různé smlouvy aj. právní věci, tak i pokud jde o vymáhání pohledávek po splatnosti. Doporučujeme.

RUDOLF lešení s.r.o., Zlínsko /

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
  Kontaktní formulář slouží k zadání a zodpovězení zj. dotazů k bližším podmínkám a k cenové nabídce právní služby, kterou online nabízíme. Jedná-li se o uvedený typ dotazu, pak odpovídáme většinou do následujícího pracovního dne. Tyto dotazy jsou samozřejmě nezávazné a bezplatné. Nejsou zveřejňovány a podléhají mlčenlivosti AK. Odesláním formuláře berete na vědomí tyto podmínky a poučení.  ZAJÍMAJÍ VÁS BLIŽŠÍ PODMÍNKY ČI PŘESNÁ CENOVÁ NABÍDKA?
  KONTAKTUJTE NÁS – NEZÁVAZNĚ A ZDARMA
  tel. 608 979 055 / On-line chat / sekretariat@advokat-zlinsko.cz

   

  PRÁVNÍ SLUŽBY ONLINE

  Darovací smlouva

  Kupní smlouva

  Kontrola smlouvy

  Smlouva směnná

  Spoluvlastnictví

  Převody nemovitostí

  Vymáhání pohledávek

  Exekuční návrh

  Platební rozkaz

  Upomínka - vzor

  Uznání dluhu - vzor

  Právní služby - firmy

  Právní služby - reality

  Obchodní smlouvy

  Rozvod a SJM