Close
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - Mgr. Zdeněk RUMPLÍK |

PRÁVNÍ SLUŽBY A SMLOUVY ONLINE

Mgr. Zdeněk RUMPLÍK

advokát

JUDr. Petr HRADIL

právník

Datové schránky z hlediska doručování soudu

Datové schránky z hlediska doručování soudu

 

datová schránka nebo el. podpis – povinnost pro živnostníky

publikováno 2010

Novela mj. občanského soudního řádu zcela změnila systém doručování soudních písemností, a to s účinností od 1.7.2009, resp. u datových schránek od 1.11.2009. Ze všech novinek, které uvedená novela sebou přinesla, pak upozorňujeme alespoň na následující.

Nově je upřednostňováno, mimo prvotně možné doručení při samotném soudním jednání, doručování prostřednictvím veřejné datové sítě a doručování elektronickou cestou. V této souvislosti je třeba upozornit zejména na nový institut datových schránek, který se dotýká zejména všech právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku, pro které je datová schránka povinná. Jelikož o těchto datových schránkách byla široká veřejnost již poměrně obsáhle informována v jednotlivých médiích, v podrobnostech lze odkázat na web www.datoveschranky.info, na kterém lze nalézt k této problematice více konkrétních informací. Doručování soudních písemností uvedeným právnickým osobám probíhá výlučně formou těchto datových schránek a veškeré úřady, včetně soudů, tak s právnickými osobami komunikují nadále touto formou, nikoliv písemně jako tomu bylo dosud.

Bez ohledu na to, zda si statutární orgán právnické osoby datovou schránku skutečně vybírá či nikoliv, je písemnost automaticky považována za převzatou za deset dní od doručení do datové schránky. Jinak je dokument dodaný do datové schránky doručen okamžikem přihlášení oprávněné osoby do datové schránky. Důsledky takové skutečnosti mohou být samozřejmě velmi zásadní, zejména v případě, že takto bude doručena např. důležitá obsílka od soudu.

Fyzické osoby mají možnost svobodného výběru adresy, na kterou se mají doručovat soudní písemnosti – tato volba však je v takovém případě pak závazná. Nově je dána možnost nahlásit do evidence obyvatel zvláštní adresu pro doručování rozdílnou od trvalého bydliště, v opačném případě se využije právě této adresy trvalého bydliště, a proto by této možnosti měly využít zj. ty osoby, které se na adrese trvalého bydliště často nezdržují. Podstatné je, že u písemností doručovaných soudem na adresu pro doručování pokud adresát nebude zastižen, zanechá se mu tam výzva k vyzvednutí písemnosti s tím, že pokud si adresát zásilku určenou do vlastních rukou nevyzvedne do 10 dnů, zásadně platí, že písemnost byla tímto dnem doručena, i v případě, že se o uložení adresát nedozvěděl. U písemností, které nejsou určeny do vlastních rukou se dokonce ani tato úložní lhůta, nepoužije.

V určitých případech je pouze možno využít institutu neúčinnosti doručení, a to jen na návrh účastníka řízení, pokud se účastník nemohl s doručovanou písemností z omluvitelného důvodu seznámit. Návrh je nutno uplatnit v poměrně krátké zákonné lhůtě od okamžiku, kdy se účastník s písemností mohl seznámit. Účastník ale musí prokázat uvedený důvod a doložit jeho omluvitelnost.

Aktualizace příspěvku :
Od 1.1.2010 je možno prostřednictvím datové schránky povolit přijímání datových zpráv i od jiných fyzických a právnických osob, resp. také aktivovat službu odesílání takových datových zpráv. Neplatí zde ovšem fikce doručení, kdy za okamžik doručení se tak považuje až otevření zprávy uživatelem, resp. s podmínkou potvrzení doručení.

 

Datové schránky z hlediska doručování soudu

reference
S touto AK spolupracujeme jak ve věcech veškerých typů smluv, tak i v soudních sporech a při vymáhání pohledávek po splatnosti. AK pracuje profesionálně a operativně, jsme spokojeni již řadu let.

Starojicko, a.s., okr. Nový Jičín /

S touto advokátní kanceláří spolupracujeme dlouhodobě. Využíváme jejích právních služeb a zastupování při soudních sporech, které byly zatím vždy dořešeny k naší spokojenosti. AK pro naši společnost úspěšně řeší vymáhání pohledávek, vypracovává a reviduje kupní aj. smlouvy v rámci obchodních vztahů, smlouvy o převodech nemovitostí, nájemní a pachtovní smlouvy na zemědělské pozemky. Pracují profesionálně a operativně.

Starojicko, a.s., Starý Jičín-Jičina /

Děkuji této AK za velmi profesionální a úspěšnou pomoc při vymáhání mé pohledávky.

Petr Hasík, Uherskohradišťsko /

Veliká spokojenost, požadovala jsem vypracování darovací smlouvy a do druhého dne mi byla doručena, společně s podrobným návodem, co všechno vyřídit, doplnit a vložit na katastr. Naprostá spokojenost.

Polaczková, okr. Karviná /

Prostřednictvím této advokátní kanceláře jsem řešil vymáhání dlužné částky po dlužníkovi. Oceňuji korekní jednání a bezvadnou právní pomoc. Komunikace probíhala operativně online, což při mém pracovním zatížení představovalo významnou časovou úsporu. Služby advokátní kanceláře můžu doporučit, a to i pro velmi příznivé podmínky pokud jde o odměnu.

MUDr. Luděk Dujka, Nový Jičín /

Na tuto kancelář jsme se obrátili poté, co nám darovací smlouvu na dům s věcným břemenem odmítl katastrální úřad. Sepsali jsme si ji podle vzoru a zbytečně jsme přišli o 1000 Kč poplatek. Chtěli jsme proto již raději smlouvu na míru od odborníků, u níž bude ručeno jak za vklad do katastru, tak i za bezproblémovost i po vkladu, tedy nejen za vzor jako takový. Smlouva nám byla dodána rychle, kvalitně, se vším vysvětlením, a co nás potěšilo, tak také za výbornou cenu.

Zdeněk Zejbrlík, okr. Liberec /

Tato AK pro naši společnost mj. řeší i pohledávky po splatnosti. Se spoluprací jsme spokojeni.

So group s.r.o., Zlínsko /

Maximální spokojenost s touto AK. Děkuji velmi pěkně za vaše služby a velmi ráda vás všem doporučuji.

M. Balogová, okr. Zlín /

S touto AK naše firma spolupracuje mnoho let a jsme velice spokojení. Díky profesionálnímu přístupu jsou naše požadavky vyřízené vždy ve velmi krátké době. Oceňujeme perfektní vyřízení všech našich potřeb, např. vypracování smluv, vymáhání pohledávek, kvalitní právní poradenství.

Valašskokloboucké služby s.r.o., Zlínsko /

Velice Vám děkujeme za Vaši práci, která nás zbavila jedné z velkých starostí. Chtěli bychom Vám a celému teamu velice poděkovat za práci, kterou odvádíte. Přejeme Vám hodně radosti z práce a co nejvice spokojených klientů.

Conkovi, Praha ... Právní služby /

Kvalitní smlouva za velice rozumnou cenu !

Ing. Zikmund, Turnov /

Výborná spolupráce ze strany této AK při koupi nemovitosti. Profesionální a rychlé vyhotovení kupní smlouvy a zajištění také advokátní úschovy kupní ceny, včetně vysvětlení a provedení celým procesem koupě nemovitosti. Velmi kladně hodnotím i cenu služby. Tuto kancelář rozhodně doporučuji a v budoucnu využiji i nadále jejich služby.

Bc. Václav Kusák, Zlín ... Převody nemovitostí /

S touto kanceláří jsme byli maximálně spokojeni. Obrátili jsme se na ni poté, co nám smlouvu na převod nemovitosti odmítl katastrální úřad. Vyplnili jsme sami jeden z vzorů z internetu, avšak podobnou chybu bychom již neopakovali. Zbytečně jsme přišli o poplatek katastru, čas a následné starosti s tím spojené ani nepočítaje. Chtěli jsme proto již raději smlouvu na míru a s jistotou. Smlouvu jsme obdrželi online do druhého dne, včetně podrobného popisu postupu, vysvětlení a upozornění. Oceňujeme velmi také možnost konzultací u věcí, které nám nebyly zcela zřejmé. Komunikace byla perfektní. Co nás navíc mile překvapilo, tak to byla přívětivě nízká internetová cena za tuto službu.

Magda Procházková, Kolín ... Převody nemovitostí /

Oceňuji rychlost i kvalitu vytvořené smlouvy vypracované pouze přes e-maily a telefonní hovory a stejně tak oceňuji rychlou reakci na můj e-mail s žádostí o právní poradenství.

Tomáš Figura, Jihomoravský kraj /

Výborná spolupráce, super přístup! Všechno jasně dané a dodržené!! Mohu jen doporučit!

Ivana Hlachová, Ústí nad Orlicí ... Právní služby /

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
  Kontaktní formulář slouží k zadání a zodpovězení zj. dotazů k bližším podmínkám a k cenové nabídce právní služby, kterou online nabízíme. Jedná-li se o uvedený typ dotazu, pak odpovídáme většinou do následujícího pracovního dne. Tyto dotazy jsou samozřejmě nezávazné a bezplatné. Nejsou zveřejňovány a podléhají mlčenlivosti AK. Odesláním formuláře berete na vědomí tyto podmínky a poučení.  ZAJÍMAJÍ VÁS BLIŽŠÍ PODMÍNKY ČI PŘESNÁ CENOVÁ NABÍDKA?
  KONTAKTUJTE NÁS – NEZÁVAZNĚ A ZDARMA
  tel. 608 979 055 / On-line chat / sekretariat@advokat-zlinsko.cz

   

  PRÁVNÍ SLUŽBY ONLINE

  Darovací smlouva

  Kupní smlouva

  Kontrola smlouvy

  Smlouva směnná

  Spoluvlastnictví

  Převody nemovitostí

  Vymáhání pohledávek

  Exekuční návrh

  Platební rozkaz

  Upomínka - vzor

  Uznání dluhu - vzor

  Právní služby - firmy

  Právní služby - reality

  Obchodní smlouvy

  Rozvod a SJM